ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

Gossip News: Bhiraj Office REIT นับถอยหลังขึ้นเครื่องหมาย XB วันที่ 5 มี.ค. นี้


จัดเป็นกองทรัสต์ที่ให้ผลตอบแทนโดดเด่น สำหรับBhiraj Office REIT หรือ BOFFICE ที่เดินหน้าเพิ่มทุนครั้งที่ 1 เพื่อลงทุนในสิทธิการเช่าโครงการภิรัชทาวเวอร์ แอท ไบเทค อาคารสำนักงานเกรด A บนทำเลสุขุมวิท-บางนา มูลค่าลงทุนไม่เกิน 3,300 ล้านบาท โดยมีอัตราเช่าพื้นที่โดดเด่น ณ 30 กันยายน 2562 ประมาณ 97.5% งานนี้ 'อรรถกร เนตร์เนรมิตรดี’ผู้บริหารภิรัช รีท แมเนจเม้นท์ ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ เตรียมขึ้นเครื่องหมาย XB ในวันที่ 5 มี.ค. นี้ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์ใหม่ พร้อมกำหนดอัตราส่วนใช้สิทธิจองซื้อที่ 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.4349 หน่วยทรัสต์ใหม่ (กรณีมีเศษของหน่วยทรัสต์ให้ปัดเศษลงเป็นจำนวนเต็มหน่วย) ใครที่ต้องการรับสิทธิจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มเติมครั้งนี้ คงต้องรีบเก็บหน่วยทรัสต์เข้าพอร์ตกันแล้ว