ข่าวประชาสัมพันธ์Uncategorized

FTE เผยงบปี 62 กวาดรายได้ 1,038.30 ล้านบาท เตรียมปันผลเพิ่ม 0.09 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายปันผลทั้งปี 93.70% ของกำไรสุทธิฯ

FTE เผยงบปี 62 กวาดรายได้ 1,038.30 ล้านบาท กำไร 114.60 ล้านบาท เตรียมปันผลเพิ่ม 0.09 บาทต่อหุ้น รวมจ่ายปันผลทั้งปี 93.70% ของกำไรสุทธิฯ กำหนดจ่าย 8 พ.ค. 63 เดินหน้าลุยงานตามแผน ขยายฐานลูกค้า เน้นรับงานโครงการภาครัฐ-เอกชนขนาดใหญ่ พร้อมพัฒนาธุรกิจ เพิ่มโอกาสการแข่งขัน ตั้งเป้าปี 63 รายได้เติบโตประมาณ 10% แตะ 1,275 ล้านบาท รักษาอัตรากำไรสุทธิ 12%

นายทักษิณ ตันติไพจิตร กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟร์เทรดเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (FTE) ผู้นำธุรกิจนำเข้าและจำหน่าย บริการออกแบบ รับเหมาติดตั้ง ซ่อมแซม ตรวจสอบอุปกรณ์-ระบบดับเพลิงครบวงจร เปิดเผยถึงผลประกอบการปี 2562 ว่าบริษัทมีรายได้รวม 1,038.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีรายได้รวม 1,028.96 ล้านบาท จำนวน 9.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 0.91% และมีกำไรสุทธิ 114.60 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันปีก่อนที่มีกำไรสุทธิ 130.21 ล้านบาท จำนวน 15.61 ล้านบาท หรือลดลง 11.99%

ทั้งนี้ผลประกอบการของบริษัททั้งปีเติบโตเพิ่มขึ้นเนื่องจาก บริษัทมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น ขณะที่กำไรสุทธิของผลประกอบการทั้งปีลดลงเล็กน้อย เนื่องจากรายได้งานโครงการลดลง ค่าใช้จ่ายสำรองเงินชดเชยพนักงานเกษียณอายุเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายสำรองสินค้าเสื่อมสภาพสูงขึ้น การรับรู้รายได้งานประกันและบำรุงรักษาตามสัญญางานโครงการที่ต้องเลื่อนออกไปตามมาตรฐานบัญชีใหม่

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติอนุมัติให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563จ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นอีก 0.09 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงิน 54 ล้านบาท จากที่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.07 บาท/หุ้น หรือจำนวน  42.00 ล้านบาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือจำนวน 96 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายปันผล 93.70% ของกำไรสุทธิของบริษัทหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดยจะทำการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล(Record Date) ในวันที่ 20 เม.ย. 63 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 8 พ.ค. 63 (ขออนุมัติจากประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 10 เม.ย. 63)

สำหรับกลยุทธ์การดำเนินงานปีนี้บริษัทเดินหน้าตามแผนที่วางไว้ ทั้งการรักษาและขยายฐานลูกค้างานรับเหมาออกแบบติดตั้งระบบฯ โดยการเจาะกลุ่มหน่วยงานราชการ โรงงานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ เพื่อกระจายความเสี่ยง ไม่พึ่งพาฐานลูกค้ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และเน้นการรับงานโครงการขนาดใหญ่ อาทิ งานออกแบบติดตั้งระบบดับเพลิงสถานีไฟฟ้าแรงสูงของ กฟผ. งานปรับปรุงระบบดับเพลิงสนามบินทั่วประเทศ

ขณะเดียวกันบริษัทมุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพด้านงานขาย โดยเพิ่มทีมขายที่มีความเชี่ยวชาญ อีกทั้งการเพิ่มผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างๆ ครอบคลุมความต้องการใช้งานของกลุ่มลูกค้าและเพิ่มโอกาสในการแข่งขัน รวมถึงการเข้าประมูลงานของทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทตั้งเป้าหมายการเติบโตของรายได้ประมาณ 10% หรือมีรายได้รวมอยู่ที่ประมาณ 1,275 ล้านบาท และมีอัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ระดับ 12%