ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์

AHRDA of DSD เปิดฝึกอบรมฟรี ประจำเดือนธันวาคม 2562

          สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เปิดรับสมัคร ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดังนี้
          - การใช้เครื่องมือวัดละเอียดทางมิติ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 29 พ.ย.62
          - งานประกอบอุปกรณ์ไฟฟ้า ระดับ 2 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 5 ธ.ค. 62
          - การใช้โปรแกรม SolidCAM for Milling Operation เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 12 ธ.ค. 62
          !!!ไม่มีค่าใช้จ่ายทุกหลักสูตร!!!
          หลักฐานการสมัครฝึกอบรม
          1.ใบสมัครเข้าฝึกอบรม
          2.บัตรประชาชนตัวจริง
          **หมายเหตุ
-           รับเฉพาะผู้ที่ทำงานอยู่ในอุตสาหกรรมยานยนต์ฯ
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line@AHRDA ,โทร.0-2315-3789 และ 063-328-588-5