ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์

AHRDA-DENSO ร่วมฝึกอบรมพัฒนาทักษะให้แรงงานในกลุ่มยานยนต์

          นายอนุชา ละอองพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม DENSO Training Academy (Thailand) - DTAT ในการพัฒนาทักษะให้กับพนักงานในกลุ่มบริษัท ยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ในการวิเคราะห์ปัญหาด้านคุณภาพในกระบวนการทำงานและการวิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหาที่แท้จริงในระบบการผลิต เพื่อเติมเต็มการเป็น Workforce Transformation ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงาน ระหว่างวันที่ 6 - 8 และ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์ฝึกอบรม DTAT จังหวัดชลบุรี