ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์

ภาพข่าว: DTI สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมสายการผลิตยานยนต์สมัยใหม่

          DTI สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เข้าเยี่ยมชมสายการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมประเมินศักยภาพเพื่อรองรับการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต ณ บริษัทโชคนำชัย ไฮ-เทค เพรสซิ่ง จำกัด
          พลเอก พอพล มณีรินทร์ ประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วย พลอากาศเอก ดร.ปรีชา ประดับมุข ผู้อำนวยการ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) และคณะ เข้าเยี่ยมชมสายการผลิตยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมประเมินศักยภาพเพื่อรองรับการร่วมวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต ณ บริษัทโชคนำชัย ไฮ-เทค เพรส-ซิ่ง จำกัด โดยมี นายนำชัย สกุลฎ์โชคนำชัย ประธานกลุ่มบริษัท โชคนำชัย ให้การต้อนรับ ณ กลุ่มบริษัทโชคนำชัย เมื่อเร็วๆ นี้