ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์

เชิญร่วมงานเสวนาใหญ่ท้ายปี 2561 ”ไทยควรซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง?”

          บริษัท สื่อสากล จำกัด และมูลนิธิสถาบันพลังงานทางเลือกแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสุดยอดการเสวนาท้ายปี 2561 "พลังงานทางเลือกในยุค 4.0 : คนไทยควรซื้อรถยนต์ไฟฟ้าแล้วหรือยัง?" ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 12.30- 17.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-6 ในงาน Motor Expo 2018 อิมแพ็ค เมืองทองธานี โดยมีวิทยากรพิเศษและผู้เชี่ยวชาญมากมายมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อต่างๆ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนตัดสินใจซื้อรถยนต์ไฟฟ้า อาทิ คุณอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูประเทศ (สปท.) คนที่ 1 ปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์ยานยนต์ไฟฟ้าไทย" ผศ.ดร.ยศพงษ์ ลออนวล นายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทย บรรยายหัวข้อ "ทิศทางการสนับสนุนของภาครัฐ องค์กร เพื่อลดอุปสรรคหรือข้อจำกัดของอุตสาหกรรมและการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า" คุณอดิศักดิ์ โรหิตะศุน ผู้ทำการแทน ผู้อำนวยการสถาบันยานยนต์ "มาตรฐาน เทคโนโลยี และศักยภาพการพัฒนายานยนต์ไฟฟ้าไทยเมื่อเปรียบเทียบกับยานยนต์ในปัจจุบัน ความจำเป็นในการสร้างศูนย์ทดสอบยานยนต์ และสนามทดสอบแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า" คุณครรชิต ไชยสุโพธิ์ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ ส.อ.ท.บรรยายหัวข้อ "การสร้างความสมดุลระหว่างยานยนต์สมัยใหม่กับยานยนต์ปัจจุบัน รวมทั้งการสร้างบุคลากรรองรับกับเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก" ฯลฯ