มีนาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

เมษายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

ภาพข่าว: เปิดตัวบริษัทโนวา เวอร์ทา (ประเทศไทย) ผู้นำเทคโนโลยีห้องพ่นสีรถยนต์จากประเทศอิตาลี

นายสมบัติ หุ่นทองกุล ร่วมด้วยนายอมรสินธุ์ อภิจิระโภคี และนายไพฑูรย์ ทักษะวนิช จับมือกับบริษัทโนวา เวอร์ทา ผู้นำเทคโนโลยีห้องพ่นสีรถยนต์จากประเทศอิตาลี เปิดตัวบริษัทโนวา เวอร์ทา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อมุ่งเน้นธุรกิจห้องพ่นสีรถยนต์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในด้านการออกแบบ ไซต์ ดีไซต์ อ่านต่อ…