พฤษภาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

มิถุนายน 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

“เสถียรภาพ” การใช้พลังงานหมุนเวียน เอาแน่ เอานอน ได้หรือไม่ ??

วันนี้พลังงานกลายเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตของมนุษย์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และที่สำคัญแนวโน้มการใช้พลังงานประเภทต่างๆเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตามลำดับตามสภาพเศรษฐกิจและสังคม เราต้องอย่าลืมว่ากว่าร้อยปีที่ผ่านมาหลังจากที่เราค้นพบและรู้จักเชื้อเพลิงฟอสซิล (Fossil fuel) ประเภทต่างๆ เช่น นำมัน อ่านต่อ…