ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์

AHRDA of DSD เปิดฝึกอบรมฟรี ประจำเดือนกันยายน 2563

สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ (AHRDA)  เปิดรับสมัครฝึกอบรม  ประจำเดือน  กันยายน  2563  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ