ข่าวประชาสัมพันธ์ยานยนต์

สถาบันยานยนต์ เปิดหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการ พร้อมมอบส่วนลดพิเศษ 10% ทุกหลักสูตรถึง กันยายน 2563 นี้

สถาบันยานยนต์ ตระหนักถึงความสำคัญในการที่จะส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ และชิ้นส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ประกอบการและบุคลากรของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมโดยมุ่งเน้นในหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมยานยนต์ อาทิ การเพิ่มผลผลิต ระบบคุณภาพ การบริหารจัดการ เป็นต้น และให้บริการจัดทำระบบรับรองความสามารถแก่ บุคคลากรทั้งจากภาคอุตสาหกรรม และภาคการศึกษา เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคคลากร ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรประจำเดือน กรกฎาคม 2563
1.การวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ Advance Products Quality Planning (APQP)
2.การวิเคราะห์ข้อขัดข้องด้านศักยภาพและผลกระทบ (FMEA)
3.การจัดทำ Control Plan ตามข้อกำหนดของ IATF 16949:2016
4.กระบวนการแก้ปัญหาด้วยเทคนิค 8D
5.เครื่องมือการแก้ปัญหาคุณภาพ 7 ชนิด (7 QC Tools)
6.การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วย Quality Cost and Delivery (QCD)

รายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรมเดือน กรกฎาคม 2563
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.asp?news_id=4767

หลักสูตรประจำเดือน สิงหาคม 2563
1.การวิเคราะห์ปัญหาด้วยหลักการ Why-Why Analysis
2.การสร้างแรงจูงใจและจิตสำนึกในการทำงานด้วย 7Q
3.ข้อกำหนดและการประยุกต์ ระบบการบริหารคุณภาพ IATF16949:2016
4.การผลิตของเสียแบบเป็นศูนย์ (Zero Defect)
5.ความคิดบนความเสี่ยงสำหรับ ISO 9001:2015/IATF 16949:2016
6.การวางแผนและควบคุมการผลิต
7.การเสนออนุมัติรับรองชิ้นส่วนเพื่อการผลิต (PPAP)

รายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรมเดือน สิงหาคม 2563
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.asp?news_id=4779

หลักสูตรประจำเดือน กันยายน 2563
1.ระบบไฟฟ้าในยานยนต์ไฟฟ้า (Electrical System in Electric Vehicle)
2.ระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลังในยานยนต์ไฟฟ้า (Power Electronic in Electric Vehicle)
3.เทคนิคการตรวจติดตามคุณภาพภายใน IATF 16949:2016
4.ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การควบคุมกระบวนการทางสถิติ (SPC)
5.ข้อกำหนดและการประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ระบบการวัด (MSA)
6.การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วย Kaizen

รายละเอียดและกำหนดการฝึกอบรมเดือน กันยายน 2563
http://www.thaiauto.or.th/2012/th/news/news-detail.asp?news_id=4780

หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือหลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากตารางฯ ได้ที่
แผนกพัฒนาผู้ประกอบการ สถาบันยานยนต์
โทรศัพท์: 02-712-2414 ext. 6701-3
อีเมล: hrd@thaiauto.or.th
Line: @thaiauto