ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

‘สันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา’ ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 10 โรงแรมชายทะเลยอดนิยม จากโครงการ “2017 People’s Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists”

          นางสาวนันท์นภัส วงศ์พิพิธ ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด โรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา สมุย เป็นตัวแทนโรงแรมรับมอบใบประกาศนียบัตร จากนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในโอกาสที่ โรงแรม สันติบุรี บีช รีสอร์ท แอนด์ สปาสมุย ได้รับการโหวตให้เป็น 1 ใน 10 ในโรงแรมชายทะเลยอดนิยม จากโครงการ "2017 People's Choice Awards Thailand Voted by Chinese Tourists" ซึ่งเป็นการจัดประกวดแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการด้านท่องเที่ยวของไทยผ่านการโหวตของนักท่องเที่ยวจีนบนเว็บไซต์ www.peoplechoiceawardsthailand.com