ข่าวประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยว

เทศกาลกินเจจังหวัดกระบี่ ประจำปี 2556

วันที่ : 5 ตุลาคม 2556 - 13 ตุลาคม 2556
สถานที่ : บริเวณศาลากลาง จังหวัดกระบี่
          
          ทุกศาลเจ้าในจังหวัดกระบี่ประมาณ 40 ศาลเจ้า จัดขบวนแห่พระทำพิธีเสริมดวงเมืองกระบี่ เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับตนเองและครอบครัว