ทรูจีไอเอฟ ประกาศความสำเร็จได้รับการตอบรับจากนักลงทุนตามเป้าหมาย เปิดให้ตรวจสอบผลการจัดสรรหน่วยลงทุนแล้วที่www.settrade.com, www.scbam.com และเว็บไซต์ของผู้จัดการการจัดจำหน่าย

           กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท หรือ ทรูจีไอเอฟ (TRUEGIF) ประสบความสำเร็จได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนตามเป้าหมาย รวมมูลค่า 58,080 ล้านบาท แม้ในสภาวะความผันผวนของเศรษฐกิจโลก และสถานการณ์ในประเทศในปัจจุบัน บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ขอขอบคุณผู้จองซื้อทั่วไปและนักลงทุนสถาบันที่มั่นใจในศักยภาพของกองทุนและร่วมเป็นเจ้าของโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมส่วนหนึ่งของประเทศ
          การเสนอขาย ทรูจีไอเอฟ (TRUEGIF) ได้รับความสนใจจองซื้อจากผู้จองซื้อทั่วไปและนักลงทุนสถาบันทั้งในและต่างประเทศตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ ซึ่งถือเป็นกองทุนที่มีการเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรกแก่ประชาชนทั่วไป (IPO)ที่มีมูลค่าการเสนอขายใหญ่ที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในภูมิภ อ่านต่อ…

กองทุนทรูโกรท (TRUEGIF) ขยายเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนถึงเที่ยง 19 ธันวาคมนี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด ประกาศขยายระยะเวลาจองซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมทรูโกรท (ทรูจีไอเอฟ หรือ TRUEGIF) เป็นตั้งแต่วันที่ 9 ธันวาคม 2556 ในระหว่างวันและเวลาทำการ จนถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 19 ธันวาคม 2556 อ่านต่อ…

กองทุนทรูโกรท (TRUEGIF) ประกาศเปิดขายหน่วยลงทุนแก่ประชาชนทั่วไป จันทร์ที่ 9 – จันทร์ที่ 16 ธันวาคมนี้ราคาเสนอขายหน่วยละ 10.00 บาท

บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ไทยพาณิชย์ จำกัด ประกาศเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม ทรูโกรท (ทรูจีไอเอฟ หรือ TRUEGIF) ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ระหว่างวันที่ 9 16 อ่านต่อ…