ภาพข่าว: สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ๑๓๐๐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพี่อเยี่ยมบ้านและติดตามการช่วยเหลือกรณีเด็กชายยอดกตัญญูวัย ๑๑ ปี

          วันนี้ (๑ ก.พ. ๕๙) เวลา ๑๑.๓๐ น. นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะโฆษกประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC ๑๓๐๐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่เพี่อเยี่ยมบ้านและติดตามการช่วยเหลือกรณีเด็กชายยอดกตัญญูวัย ๑๑ ปี ที่ต้องรับภาระช่วยพ่อแม่เลี้ยงดูปรนนิบัติลุง และพี่ชาย ซึ่งพิการทั้ง ๒ คน ด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง แขนขาลีบ ครอบครัวมีฐานะยากจน โดยพ่อแม่ของเด็กชายดังกล่าวต้องรับจ้างทั่วไปเพื่อหาเงินจุนเจือครอบครัว ที่ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
อ่านต่อ…

ก.ไอซีที พัฒนาระบบให้ศูนย์ OSCC มุ่งแก้ปัญหาสังคม

นายไชยยันต์ พึ่งเกียรติไพโรจน์ ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) กล่าวถึงความร่วมมือของกระทรวงฯ ในโครงการ OSCC ศูนย์ช่วยเหลือสังคม ว่า จากนโยบายของรัฐบาลกำหนดให้มีการบูรณาการ การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…