52 อาคารเข้าประกวด MEA Energy Saving Building ค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานรอบแรก

          โครงการส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือ MEA Energy Saving Building ค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน โดยการไฟฟ้านครหลวง ประกาศผลการคัดอาคารประเภทโรงพยาบาล 12 แห่ง และไฮเปอร์มาร์เก็ต 3 แห่ง รวม 52 อาคาร ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ เข้าแข่งขันในรอบแรก เพื่อชิงรางวัลสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานในแต่ละประเภท อาคารละ 2 ล้านบาท 
          ร.ศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน หัวหน้าคณะทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในฐานะผู้เนินโครงการส่งเสริมปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือ MEA Energy Saving Building เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร ซึ่งเป็นโครงการจัดประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงานกั อ่านต่อ…

ข่าวซุบซิบ: อาคารแห่สมัครแข่งขัน MEA Award ค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน

เปิดตัวไปแล้วสำหรับ โครงการส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคาร หรือ MEA Energy Saving Building ที่การไฟฟ้านครหลวง ร่วมกับ ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดประกวดเพื่อค้นหาสุดยอดอาคารประหยัดพลังงาน กับ กฟน. วันเปิดตัวมีอาคารที่สนใจเข้าฟังสัมมนากันล้นห้อง อ่านต่อ…