กองทุน BTSGIF รับรางวัลระดับภูมิภาคเอเชีย จากงาน IFR Asia Awards 2013 ที่ฮ่องกง

           คุณวศิน วัฒนวรกิจกุล กรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนรวม บลจ.บัวหลวง ร่วมเป็นเกียรติและรับรางวัลระดับเอเชีย “Equity Issue, Thailand Equity Issue” ในกลุ่ม Regional Awards จากงาน IFR Asia Awards 2013 ที่ฮ่องกง จัดโดยนิตยสาร IFR Asia นิตยสารด้านตลาดเงินและตลาดทุนชั้นนำในระดับภูมิภาค ในฐานะที่ กองทุน BTSGIF สามารถระดมทุนจากการเสนอขายกองทุนครั้งแรก (IPO) จากประชาชนทั่วไปได้ถึง 4.2 หมื่นล้านบาท (หรือ 1.3 พันล้านเหรียญสหรัฐ) จากขนาดกองทุน 62,510.40 ล้านบาท
          กองทุน BTSGIF (BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund) เป็นกองทุนโครงสร้างพื้นฐานกองทุนแรกของประเทศไทย ที่นอกจากจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้ลงทุนที่อยากได้ผลตอบแทนที่สม่ำเสมอและเงินลงทุน อ่านต่อ…

กองทุนบัวหลวง ประกาศจ่ายเงินปันผลกองทุน BTSGIF เป็นครั้งแรก

นายสุทธิพงศ์ พัวพันธ์ประเสริฐ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด (กองทุนบัวหลวง) เปิดเผยว่า ในวันที่ 17 กันยายนนี้ บริษัทจะจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทย ซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์ฯ”

สมพล เกียรติไพบูลย์ ประธานกรรมการ และ จรัมพร โชติกเสถียร กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์ฯ พร้อมด้วย คีรี กาญจนพาสน์ ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ วรวรรณ ธาราภูมิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บลจ.บัวหลวง และบรรยง พงษ์พานิช อ่านต่อ…

BTSGIF กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานกองแรกของไทย เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 19 เมษายน นี้

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอสโกรท (BTSGIF) จะเข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ กลุ่มบริการ ในวันที่ 19 เมษายน 2556 เป็นกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน (Infrastructure อ่านต่อ…

BTS shareholders approves infrastructure fund transaction

The Extraordinary Shareholders Meeting of BTS Group Holdings PCL (BTS) today (18 December 2012) approved a fund raising through the establishment of BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund (BTSGIF or the Fund) which will invest in the future net farebox revenue from the operation of the อ่านต่อ…

ผู้ถือหุ้น BTS อนุมัติให้มีการระดมทุนโดยการร่วมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน BTSGIF

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BTS) วันนี้ (18 ธันวาคม 2555) มีมติอนุมัติให้มีการระดมทุนโดยการร่วมจัดตั้งกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ระบบขนส่งมวลชนทางราง บีทีเอส โกรท (BTS Rail Mass Transit Growth Infrastructure Fund BTSGIF หรือ อ่านต่อ…