ภาพข่าว: Counterpain สนับสนุนกอล์ฟการกุศล


          บริษัท ไทโช ฟาร์มาซูติคอล จำกัด ผู้ผลิต เคาน์เตอร์เพน บรรเทาอาการปวดกล้ามเนื้อและเคล็ดขัดยอก ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟการกุศลที่สนามบางปูกอล์ฟคลับพร้อมให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ในการเตรียมพร้อมกล้ามเนื้อก่อนลงแข่งขันและผ่อนคลายกล้ามเนื้อหลังการแข่งขัน