ฟิทช์ยกเลิกอันดับเครดิตบริษัท ไทยพาณิชย์ลิสซิ่ง

          บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) ประกาศคงอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) ระยะยาว ของบริษัทไทยพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SCBL ที่ ‘A+(tha)’ แนวโน้มมีเสถียรภาพ และอันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1+(tha)’ พร้อมกันนี้ได้ยกเลิกอันดับเครดิตที่มีอยู่ทั้งหมด การยกเลิกอันดับเครดิตในครั้งนี้ของฟิทช์เนื่องจากอันดับเครดิตดังกล่าวมิได้มีนัยสำคัญเพียงพอในการติดตามวิเคราะห์อีกต่อไป ฟิทช์จะไม่มีการให้อันดับเครดิตหรือทำการวิเคราะห์ SCBL นับจากนี้ไป 

          อันดับเครดิตของ SCBL สะท้อนถึงการสนับสนุนในเชิงปฏิบัติการและแหล่งเงินทุนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB (ปัจจุบัน ฟิทช์ให้อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘AA(tha)’ แนวโน้มมีเสถียรภาพ) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของประเทศไทยและถือหุ้นในสัดส่วน 99% ใน SCBL จากการที่ทางธนาคารแม่ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธในการดำเนินธุรกิจตั้งแต่ช่วงปี 2551 SCBL ได้โอนธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์รายใหม่ไปให้ทาง SCB รับผิดชอบ โดย SCBL ได้หันมาดำเนินธุรกิจการให้บริการเรียกเก็บเงิน ติดตามยึดรถ และขายทอดตลาดรถยึด สำหรับลูกหนี้เช่าซื้อรถยนต์ของ SCB ที่ผิดนัดชำระมาเกินกว่า 60 วัน SCBL ยังคงมีสินเชื่อเช่าซื้อของลูกค้าเดิมอยู่จำนวนหนึ่ง ซึ่งคาดว่าจะได้รับการชำระครบตามที่คงค้างภายใน 12-18 เดือนข้างหน้า