ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มอบกระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง

          บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดย คุณกรวรรณ แซ่เล้า ผู้อำนวยการฝ่ายขาย จ.กาญจนบุรี นำทีมผู้บริหารและพนักงาน มอบกระเป๋านักเรียนในโครงการ “ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…กระเป๋านักเรียนเพื่อน้อง” เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ของบริษัทฯ ในการเติมเต็มช่องว่างด้านการศึกษาแก่เยาวชนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและมีความขาดแคลน พร้อมทั้งปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเรื่องการออมและการวางแผนการใช้จ่าย ผ่านเกมการออมบน Tablet ณ โรงเรียนวัดชุกพี้ ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
          คุณกรวรรณ แซ่เล้า ผู้อำนวยการฝ่ายขาย จ.กาญจนบุรี บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “นอกเหนือจากความสำเร็จในด้านธุรกิจประกันชีวิตแล้ว ไทยซัมซุงประกันชีวิต ยังมี อ่านต่อ…

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต รวมพนักงานจิตอาสา เกาหลี – ไทย ปลูกป่าชายเลนถาวร

เกาหลี ไทย หัวใจเดียวกัน ไทยซัมซุง ประกันชีวิต รวมพนักงานจิตอาสา เกาหลี ไทย ปลูกป่าชายเลนถาวรและเลี้ยงอาหารกลางวันน้องๆ ผู้พิการทางปัญญา อ่านต่อ…

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนไทยจัดโครงการ ไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Share…สอนน้องให้ออม

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการและพนักงานผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านการเงินของบริษัทฯ จัดโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต We Love & Shareสอนน้องให้ออม เรียนรู้เรื่องการออมผ่านการเล่มเกม ในรูปแบบ One Day Camp แก่น้องๆ อ่านต่อ…

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์อย่างต่อเนื่อง เป็นปีที่ 2 ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน (Thai Samsung Life Insurance for Children to Learn) เพิ่มโอกาสการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำระหว่างเยาวชนในต่างจังหวัดกับเยาวชนที่อยู่ในเมือง ณ โรงเรียนวัดทด อ่านต่อ…

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต มอบคอมพิวเตอร์แก่น้องๆ โรงเรียนวัดวันอุทิศ จ.อ่างทอง

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ ประธานบริหารและ กรรมการผู้จัดการ กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน NGO เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียน ในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน Thai Samsung Life Insurance For Children to อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ไทยซัมซุง ประกันชีวิต ร่วมออกบูธงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 17

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ (ที่สามจากขวา) ประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ และนายอิก เจ ฮาน (ที่สองจากขวา) รองประธานบริหาร นำทีมฝ่ายขาย ร่วมงานสหกรุ๊ปแฟร์ ครั้งที่ 17 โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเกียรติ อ่านต่อ…

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์แก่น้องๆ โรงเรียนอัมพวันศึกษา

แม่ทัพใหญ่ มร.ซี โดนอลด์ คาร์ดีน ที่ปรึกษาประธานบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำพนักงานจิตอาสาของบริษัท เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน Thai Samsung Life Insurance For Children to Learn อ่านต่อ…

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต นำพนักงานจิตอาสา มอบคอมพิวเตอร์และสอนภาษาอังกฤษแก่น้องๆ โรงเรียนวัดอุทัยธาราม

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) นำโดย มร.ซี โดนอลด์ คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงาน NGO เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์การเรียนในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน Thai Samsung Life Insurance For Children to Learn อ่านต่อ…

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เปิดตัวโมเดลนำเข้าจากเกาหลี เฟ้นหาตัวแทนคุณภาพ

บริษัท ไทยซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เร่งสร้างเลือดใหม่พร้อมเพิ่มประสิทธิภาพตัวแทนเดิมให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัวโมเดลนำเข้าจากซัมซุง ไลฟ์ บริษัทประกันชีวิตซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นที่ 1 ทางด้านของช่องทางตัวแทน อ่านต่อ…

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต นำจิตอาสาไทย – เกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวร ครั้งที่ 6

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต นำจิตอาสาไทย เกาหลี ร่วมปลูกป่าชายเลนถาวร ในโครงการ Green Global Project…We love Thailand อ่านต่อ…

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียน

ไทยซัมซุง ประกันชีวิต เดินหน้ามอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์การเรียนในโครงการไทยซัมซุง ประกันชีวิต เพื่อน้องได้เรียน Thai Samsung Life Insurance For Children to Learn อย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…