โรงไฟฟ้าราชบุรี เข้ารับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ ให้แก่ ศธ.ประจำปี 2560

          นายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าราชบุรี) ต้องขอขอบคุณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ราชบุรี ที่พิจารณาคัดเลือกให้โรงไฟฟ้าราชบุรี ให้เข้ารับรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการประจำปี 2560 จากนายแพทย์ธีระเกียรติ จงเศษฐ์ศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ โดยมอบหมายให้นายอภิเชษฐ์ เกตุกร ผู้อำนวยการโรงเรียนท่ามะขามวิทยา อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี เป็นผู้ประสานงาน
          "บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (โรงไฟฟ้าราชบุรี) ดำเนินธุรกิจผลิตกระแสไฟฟ้า ในจังหวัดราชบุรี เป็นระยะเวลากว่า 17 ปี ตลอดการดำเนินงานธุรกิจ โรงไฟฟ้าราชบุรีในการส อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโรงไฟฟ้าราชบุรีคัพ ครั้งที่ ชิงเงินรางวัลกว่าครึ่งแสน

โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโรงไฟฟ้าราชบุรีคัพ ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 5 เมษายน 2560 ณ สวนนวราชบุรีรมย์ ภายในโรงไฟฟ้าราชบุรี มีเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรีเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมากมายนายพยัต ชินวิไล รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี และ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ มอบทุนการศึกษากว่า 983 ทุน ให้กับนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี

โรงไฟฟ้าราชบุรี และ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ สนับสนุนทุนการศึกษาในเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี กว่า 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนยากจน ขาดแคลน และด้อยโอกาส พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี มีน้ำใจ และช่วยเหลือสังคมส่วนรวม ภายใต้แนวคิดที่ว่า อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้ามอบทุนการศึกษากว่า 1,900,000 บาท ภายใต้แนวคิด บวก คิด(Kids) ดี สังคมมีสุข

โรงไฟฟ้าราชบุรี และโรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ จัมมือสนับสนุนงบประมาณเพื่อทุนการศึกษาจำนวน 987 ทุนให้กับนักเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า จำนวน 27 โรงเรียน เป็นเงินจำนวน 1,979,000 บาท อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ประจำปี 2557 เสริมแพทย์แผนไทย ช่วยตรวจวินิจฉัย จ่ายยาสมุนไพร

โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดบริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และทันตกรรม ประจำปี 2527 ให้กับประชาชนโดยมิคิดมูลค่า ในระหว่างเดือน มิถุนายน กรกฏาคม 2557 จำนวน 24 ครั้ง ณ ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี นอกจากนี้มีการให้บริการตรวจวินิจฉัยโรค อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดค่ายเยาวชนแกนนำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมประจำปี 2557

นายสมนึก จินดาทรัพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ได้มีแผนจัดทำโครงการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดเป็นนโยบายร่วมกับกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ให้นำหลักสูตรท้องถิ่นฯ อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดอบรมปฏิบัติการเชิงรุกด้วยหมอมือเปล่า : ค่ายถนอมสุขภาพองค์รวม

โรงไฟฟ้าราชบุรี สนับสนุนงบประมาณกว่า 1.5 แสนบาท เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ให้มีรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัว อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี และ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ มอบทุนการศึกษากว่า 900 ทุน ให้กับนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี

โรงไฟฟ้าราชบุรี และ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ สนับสนุนทุนการศึกษาในเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี กว่า 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนยากจน ขาดแคลน และด้อยโอกาส พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี มีน้ำใจ อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการตอกเส้นเพื่อสุขภาพ ให้กับ อสม.ในพื้นที่

โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมมือกับศูนย์ประชุมและบริการวิชาการ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตร การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน 16 อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรีเปิดแคมป์ Football Academy รุ่น 6 สานฝันเยาวชนจังหวัดราชบุรี มุ่งสู่นักฟุตบอลมืออาชีพ

โรงไฟฟ้าราชบุรี เปิดโครงการ โรงไฟฟ้าราชบุรี Mini Football Academy รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 13 ปีเข้าร่วมสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าสู่แคมป์ฝึกสอนทักษะฟุตบอลระดับมืออาชีพ นำทีมโดยโค้ชหนุ่ย-เฉลิมวุฒิ สง่าพล อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ย้ำไม่ต้องเป็นนักกีฬาโรงเรียน อ่านต่อ…

บริษัทที่ปรึกษา ซีเทค จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (Public Scoping) โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

เมื่อเร็ว ๆ นี้(อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555) เวลา 08.30 13.30 น. บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด (ซีเทค) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ณ อ่านต่อ…

กลุ่มพลังงานราชบุรีรวมพลังสนับสนุนงบประมาณ จัดงานมหัศจรรย์ลอยกระทงประจำปี 2555 ประเพณี 8 ชาติพันธ์

กลุ่มพลังงานราชบุรี ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในการจัดงานมหัศจรรย์ลอยกระทงประจำปี 2555 ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ในระหว่างวันที่ 26 -28 พฤศจิกายน 2555 ณ เขื่อนรัฐประชาพัฒนา จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 3 ประจำปี 2555

โรงไฟฟ้าราชบุรี จะจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 3 ประจำปี 2555 โดยสมมุติเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่วาล์วควบคุมไอน้ำแรงดันสูง (Servo Valve ของ ICV-2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 2 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี โดยเชิญหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรีเปิดโครงการสมาธิเพื่อการผ่อนคลายฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง

โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมกับ วัดพเนินพลู ตำบลบางป่า จังหวัดราชบุรี เปิดโครงการ สมาธิเพื่อการผ่อนคลายรักษาสุขภาพการและสุขภาพจิต มีผู้ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดงานวันเด็ก 55 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ “Kids ดี สังคมดี ชีวีมีสุข”

นายประจวบ อุชชิน กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประธานในพิธี เปิดว่า โรงไฟฟ้าราชบุรี ในฐานะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนราชบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมาโดยตลอด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าราชบุรี

เมื่อเร็ว ๆนี้ นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงไฟฟ้าราชบุรีสนับสนุนงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ผู้บริหารโรงไฟฟ้าราชบุรี มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท ผ่านจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการดูแลผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้ามาพักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว 28 ศูนย์ในจังหวัดราชบุรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงไฟฟ้าราชบุรีมอบหม้อแปลงไฟฟ้า

นายประจวบ อุชชิน กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (คนที่ 6 นับจากซ้ายมือ) ร่วมกับ บริษัท ก้าวหน้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA. มูลค่า 200,000 บาท ให้กับโรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้าที่เสื่อมคุณภาพ อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดงานพิธีพุทธาภิเษกพระสี่มุมเมือง รุ่น” ราชบุรีมหามงคล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรี พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 9 ตำบล รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี และพี่น้องประชาชนในจังหวัดราชบุรี จัดงานพุทธาภิเษกพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระสี่มุมเมือง ณ มณฑลพิธี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ศึกษาดูงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นายเอกลักษณ์ สังข์ทอง ผู้จัดการ ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม พร้อมตัวแทนแผนกมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการกำจัดก๊าซกำมะถัน (FGD) ของโรงไฟฟ้าราชบุรี อ่านต่อ…