โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดอบรมปฏิบัติการเชิงรุกด้วยหมอมือเปล่า : ค่ายถนอมสุขภาพองค์รวม

          โรงไฟฟ้าราชบุรี สนับสนุนงบประมาณกว่า 1.5 แสนบาท เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมอาชีพให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี ให้มีรายได้เพื่อจุนเจือครอบครัว
          นายสมนึก จินดาทรัพทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด กล่าวว่า ตลอดระยะเวลาที่ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (บริษัทฯ) ซึ่งเป็นเจ้าของโรงไฟฟ้าราชบุรีได้ดำเนินการธุรกิจผลิตไฟฟ้า ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องสุขภาพอนามัยของชุมชนมาโดยตลอด อันจะเห็นได้จากในปี 2553 บริษัทฯ ได้ร่วมกับ โรงพยาบาลราชบุรี อบรมหลักสูตร นวดเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง มีผู้ผ่านการอบรม 35 คน ปี 2554 ได้ร่วมมือกับ สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 10 เชียงใหม่ จัดอบรม อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี และ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ มอบทุนการศึกษากว่า 900 ทุน ให้กับนักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนรอบโรงไฟฟ้าราชบุรี

โรงไฟฟ้าราชบุรี และ โรงไฟฟ้าราชบุรีเพาเวอร์ สนับสนุนทุนการศึกษาในเยาวชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี กว่า 2 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่นักเรียนยากจน ขาดแคลน และด้อยโอกาส พร้อมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนที่ตั้งใจเรียน ประพฤติดี มีน้ำใจ อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมมือกับคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมการตอกเส้นเพื่อสุขภาพ ให้กับ อสม.ในพื้นที่

โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมมือกับศูนย์ประชุมและบริการวิชาการ งานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝึกอบรมหลักสูตร การนวดตอกเส้นเพื่อสุขภาพ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ให้กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจำนวน 16 อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรีเปิดแคมป์ Football Academy รุ่น 6 สานฝันเยาวชนจังหวัดราชบุรี มุ่งสู่นักฟุตบอลมืออาชีพ

โรงไฟฟ้าราชบุรี เปิดโครงการ โรงไฟฟ้าราชบุรี Mini Football Academy รุ่นที่ 6 เปิดรับสมัครเยาวชนอายุ 13 ปีเข้าร่วมสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าสู่แคมป์ฝึกสอนทักษะฟุตบอลระดับมืออาชีพ นำทีมโดยโค้ชหนุ่ย-เฉลิมวุฒิ สง่าพล อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย ย้ำไม่ต้องเป็นนักกีฬาโรงเรียน อ่านต่อ…

บริษัทที่ปรึกษา ซีเทค จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ (Public Scoping) โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด

เมื่อเร็ว ๆ นี้(อังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2555) เวลา 08.30 13.30 น. บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด (ซีเทค) จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Public Scoping) โครงการโรงไฟฟ้าทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม ของบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ณ อ่านต่อ…

กลุ่มพลังงานราชบุรีรวมพลังสนับสนุนงบประมาณ จัดงานมหัศจรรย์ลอยกระทงประจำปี 2555 ประเพณี 8 ชาติพันธ์

กลุ่มพลังงานราชบุรี ร่วมสนับสนุนงบประมาณ ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ในการจัดงานมหัศจรรย์ลอยกระทงประจำปี 2555 ประเพณี 8 ชาติพันธุ์ ในระหว่างวันที่ 26 -28 พฤศจิกายน 2555 ณ เขื่อนรัฐประชาพัฒนา จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 3 ประจำปี 2555

โรงไฟฟ้าราชบุรี จะจัดให้มีการฝึกซ้อมตามแผนระงับเหตุฉุกเฉินระดับ 3 ประจำปี 2555 โดยสมมุติเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่วาล์วควบคุมไอน้ำแรงดันสูง (Servo Valve ของ ICV-2) โรงไฟฟ้าพลังความร้อนเครื่องที่ 2 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2555 ระหว่างเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ โรงไฟฟ้าราชบุรี โดยเชิญหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรีเปิดโครงการสมาธิเพื่อการผ่อนคลายฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างคับคั่ง

โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมกับ วัดพเนินพลู ตำบลบางป่า จังหวัดราชบุรี เปิดโครงการ สมาธิเพื่อการผ่อนคลายรักษาสุขภาพการและสุขภาพจิต มีผู้ให้ความสนใจอย่างคับคั่ง อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดงานวันเด็ก 55 อย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้ “Kids ดี สังคมดี ชีวีมีสุข”

นายประจวบ อุชชิน กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด ประธานในพิธี เปิดว่า โรงไฟฟ้าราชบุรี ในฐานะเป็นเพื่อนบ้านที่ดีของชุมชนราชบุรี มีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเยาวชน ด้วยกิจกรรมที่หลากหลายมาโดยตลอด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าราชบุรี

เมื่อเร็ว ๆนี้ นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าและมาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าราชบุรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงไฟฟ้าราชบุรีสนับสนุนงบประมาณในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ผู้บริหารโรงไฟฟ้าราชบุรี มอบเงินสนับสนุนงบประมาณจำนวน 100,000 บาท ผ่านจังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ในการบริหารจัดการดูแลผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่าง ๆ ที่เข้ามาพักพิงในศูนย์พักพิงชั่วคราว 28 ศูนย์ในจังหวัดราชบุรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงไฟฟ้าราชบุรีมอบหม้อแปลงไฟฟ้า

นายประจวบ อุชชิน กรรมการผู้จัดการบริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด (คนที่ 6 นับจากซ้ายมือ) ร่วมกับ บริษัท ก้าวหน้า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นประธานมอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 250 KVA. มูลค่า 200,000 บาท ให้กับโรงเรียนสายธรรมจันทร์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เพื่อใช้ทดแทนหม้อแปลงไฟฟ้าที่เสื่อมคุณภาพ อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดงานพิธีพุทธาภิเษกพระสี่มุมเมือง รุ่น” ราชบุรีมหามงคล” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

โรงไฟฟ้าราชบุรี ได้ร่วมกับจังหวัดราชบุรี พี่น้องประชาชนในพื้นที่ 9 ตำบล รอบโรงไฟฟ้าราชบุรี และพี่น้องประชาชนในจังหวัดราชบุรี จัดงานพุทธาภิเษกพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ หรือ พระสี่มุมเมือง ณ มณฑลพิธี บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม เครือสหวิริยา ศึกษาดูงานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

นายเอกลักษณ์ สังข์ทอง ผู้จัดการ ศูนย์บริหารจัดการและส่งเสริมสิ่งแวดล้อม นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ สิ่งแวดล้อม พร้อมตัวแทนแผนกมวลชนสัมพันธ์ เครือสหวิริยา ศึกษาดูงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและระบบการกำจัดก๊าซกำมะถัน (FGD) ของโรงไฟฟ้าราชบุรี อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี เปิดรับเยาวชนราชบุรี เข้าแคมป์ฟุตบอลมืออาชีพ Mini Football Academy รุ่น 4

โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดโครงการ โรงไฟฟ้าราชบุรี Mini Football Academy รุ่นที่ 4 เสริมทัพทีมเยาวชนโรงไฟฟ้าราชบุรี หลังเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรีเข้าชิงชิง Prime Minister CUP 2011 ย้ำชัดไม่ต้องเป็นนักกีฬาโรงเรียน อ่านต่อ…

“ฟุตบอลเยาวชนโรงไฟฟ้าราชบุรี” ขึ้นแท่นตัวแทนเมืองโอ่ง พร้อมลุยระดับเขต Thailand Prime Minister Cup 2011

คว้าชัยชนะไปแล้วอย่างงดงาม สำหรับทีมฟุตบอลเยาวชนโรงไฟฟ้าราชบุรี ผลผลิตจากโครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี Mini Football Academy รุ่นที่ 3 รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลชนะเลิศประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน 14 ปี จากนายณรงค์ พลละเอียด รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ผ่านเข้าเป็นตัวแทนจังหวัดราชบุรี อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรี เปิดรับเยาวชนราชบุรี เข้า โครงการโรงไฟฟ้าราชบุรี Mini Football Academy (รุ่นที่ 4)

นายประจวบ อุชชิน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เปิดเผยว่า โครงการ โรงไฟฟ้าราชบุรี Mini Football Academy โรงไฟฟ้าราชบุรี จัดขึ้นเป็นปีที่ 4 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการพัฒนากีฬาฟุตบอลระดับเยาวชนในจังหวัดราชบุรี สู่ความเป็นเลิศ อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรีจัดสร้างพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่น “ราชบุรีมหามงคล” เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

โรงไฟฟ้าราชบุรี ร่วมกับ จังหวัดราชบุรี บวงสรวงเททองพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศ รุ่น "ราชบุรีมหามงคล" ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 1 (เขาแก่นจันทร์) จังหวัดราชบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ…

โรงไฟฟ้าราชบุรีเปิดบ้าน Mini Football Academy รุ่นที่ 3 เตรียมสร้างทีมเยาวชนฟุตบอล สร้างชื่อให้จังหวัดราชบุรี

โรงไฟฟ้าราชบุรี เปิดบ้าน Mini Football Academy ต้อนรับเยาวชนอายุ 13-15 ปี ที่ผ่านการคัดเลือก เข้ารับการฝึกอบรมทักษะฟุตบอลระดับมืออาชีพ ต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 3 พร้อมเตรียมแผนสร้างทีมเยาวชนฟุตบอล สร้างชื่อให้จังหวัดราชบุรี หาประสบการณ์คว้าชัยระดับประเทศในปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงไฟฟ้าราชบุรีสนับสนุนพื้นที่จัดโครงการ “ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถฯ”

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายประจวบ อุชชิน กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ "ปลูกข้าววันแม่ เกี่ยวข้าววันพ่อ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ" อ่านต่อ…