โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร เปิดหลักสูตรนานาชาติ ปี 2

โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร เปิดหลักสูตรนานาชาติ ปี 2 เปิดรับสมัครนักเรียนตั้งแต่วันที่ 14-28 ก.พ. 54
          อาจารย์ภัทรจิตปลื้มผู้ปกครอง และนักเรียนเข้าร่วมงานสัมมนาแนะนำหลักสูตรนานาชาติ สาธิตประสานมิตร ปี 2 ที่จัดขึ้นทั้ง 2 ครั้งเป็นจำนวนมาก เผยสาธิตฯ เตรียมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ในช่วงระหว่างวันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2554 นี้ ระบุผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถโทรศัพท์ติดต่อไปได้ที่เบอร์ 0-2260-9621-3 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์เพื่อค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ WWW.PRASARNMITINTERNATIONALPROGRAM.COM
          อาจารย์ภัทรจิต โชติกพณิช ผู้บริหารโครงการ “Project Manager” และผู้ร่วมก่อตั้งหลักสูตรนานาชาติ สาธิตประสานมิตร ของโรงเรียนส อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบรางวัล Pre-test ประสานมิตรมัธยม

ทีมรองผู้อำนวยการ โรงเรียนสาธิต ประสานมิตร และ นางจุฬาภรณ์ นำชัยศิริ นายกสมาคมศิษย์เก่า สาธิตประสานมิตร ให้เกียรติมอบรางวัลทุนการศึกษาพร้อมใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้สอบได้คะแนนสูงสุด10 อันดับแรก ในโครงการทดสอบความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Prasarnmit Pre-test ม.1 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผอ.สาธิต มอบรางวัลทุนการศึกษาเด็กเก่ง

นางสุภาภักตร์ ปรมาธิกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลในโครงการทดสอบพื้นฐานความรู้เพื่อเตรียมสอบเข้าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) อ่านต่อ…