โรงพยาบาลราชวิถีจัดประชุมวิชาการครั้งที่ 25 “2014 : Vision to ASEAN Community” เดินหน้าพัฒนาบุคลากรด้านวิศวกรชีวการแพทย์ รองรับการก้าวสู่อาเซียน

          นายแพทย์ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวหลังเป็นประธานเปิดงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 25 ปี 2557ในหัวข้อ “2014 : Vision to ASEAN Community” ซึ่งจัดขึ้นที่โรงพยาบาลราชวิถีว่า ปัจจุบันประเทศต่างๆในกลุ่มอาเซียนมีความตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมทางด้านการแพทย์เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่จะมาถึงในปี 2558 นี้ ในส่วนของประเทศไทย กรมการแพทย์ในฐานะที่เป็นองค์หลักด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ มีนโยบายที่ชัดเจนเรื่องความร่วมมือระหว่างอาเซียน โดยเฉพาะการจัดประชุมวิชาการเพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์ระหว่าง บุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงพยาบาลราชวิถีสังกัดกรมการแพทย์ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกปี รวมทั้งนโยบายในการรับนักเรียน นักศึกษาจากต่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงพยาบาลราชวิถี จัดกิจกรรมเดินรณรงค์โรงพยาบาลราชวิถีปลอดบุหรี่ 100%

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นพ.อุดม เชาวรินทร์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี (ที่ 4 จากซ้าย) นพ.ยุทธนา แสงสุดา ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมพิเศษ โรงพยาบาลราชวิถี (ที่ 2 จากซ้าย) และ นส.เบญจวรรณ ขัมภรัตน์ รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลราชวิถี (ที่ 5 อ่านต่อ…

กรมการแพทย์เผยจอตาขาดและหลุดลอกสาเหตุของตาบอดที่ป้องกันได้

ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางโรคจอตาโรงพยาบาลราชวิถีจับมือชมรมจอตาและราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย จัดอบรมนานาชาติเรื่องจอตาขาดและหลุดลอก ครั้งที่ 100 เพื่อป้องกันตาบอดในคนไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สหประกันชีวิตร่วมยินดี 40 ปี สอ.โรงพยาบาลราชวิถี

บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนายปรีชา ไพบูลย์วุฒิโชค ผู้จัดการฝ่ายตลาดประกันชีวิต และเจ้าหน้าที่ร่วมแสดงความยินดีกับ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลราชวิถี จำกัด ในโอกาสครบรอบ 40 ปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รพ.ราชวิถีรับรางวัล UN “ป้องกันตาบอดจากโรคเบาหวาน”

แพทย์หญิงวิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรม Open House โรงพยาบาลราชวิถี เพื่อเผยแพร่ผลงานและเทคโนโลยีวิทยาการก้าวหน้าของโครงการป้องกันตาบอดในผู้ป่วยเบาหวาน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อ่านต่อ…