ประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “New Frontiers in Molecular Imaging and Advanced Therapy”

          ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดการประชุมวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “New Frontiers in Molecular Imaging and Advanced Therapy” (ก้าวใหม่ของการวินิจฉัยด้วยภาพทางโมเลกุลและความก้าวหน้าทางการรักษา) วันที่ 6-7 มกราคม พ.ศ. 2554 ณ ห้อง คอนเวนชั่น ฮอลล์ อาคารศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
          วันที่ 6-7 มกราคม 2554 เวลา 8.00 น. ศูนย์ไซโคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับสำนักงานปรมณูเพื่อสันติ จัดประชุมวิชาการเรื่อง “New Frontiers in Molecular Imaging and Advanced Therapy” (ก้าวใหม่ของการวินิจฉัยด้วยภาพทางโมเลกุลและความก้าวหน้าทางการรักษา) โดยมีศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา รองประธานบริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ อ่านต่อ…

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2

วันที่ 2-3 ธันวาคม 2553 เวลา 08.00 น.โรงพยาบาลจุฬาภรณ์จัดประชุมวิชาการประจำปี ครั้งที่ 2 เรื่อง CANCER PREVENTION, EARLY DETECTION AND INTERCEPTION (การตรวจพบมะเร็งในระยะเริ่มแรกและการสกัดกั้น) โดยมีคณะผู้บริหารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และนักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ รวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ อ่านต่อ…

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 1 ปี จัดเสวนาเรื่อง “มะเร็งโฉมใหม่….กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์”

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 1 ปี จัดเสวนาเรื่อง มะเร็งโฉมใหม่….กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2553 ณ ห้องประชุมชั้น 4 โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ วันนี้ (29 ตุลาคม 2553) เวลา 10.00 น. โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ครบรอบ 1 ปี จัดเสวนา เรื่อง อ่านต่อ…

ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการ“ส่งต่อรอยยิ้ม” เพื่อเสริมสร้างรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเข้าสู่สังคมได้ด้วยความมั่นใจ

ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการส่งต่อรอยยิ้ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตสังคมจากการรักษา และเป็นผลข้างเคียงสำคัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ป่วย และกระทบต่อการดำเนินชีวิตในสังคมของผู้ป่วย ในขณะที่วิทยาการการรักษาโรคมะเร็งมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการ“ส่งต่อรอยยิ้ม” เพื่อเสริมสร้างรอยยิ้มให้ผู้ป่วยเข้าสู่สังคมได้ด้วยความมั่นใจ

ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ จัดโครงการส่งต่อรอยยิ้ม เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับผลกระทบทางด้านจิตสังคมจากการรักษา และเป็นผลข้างเคียงสำคัญที่กระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้ป่วย และกระทบต่อการดำเนินชีวิตในสังคมของผู้ป่วย อ่านต่อ…

ศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิต โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

ด้วยศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครกุมารีทรงเข้าใจ และรับรู้ถึงความทุกข์ทรมาน และความต้องการของผู้ป่วยมะเร็ง จึงทรงจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งขึ้น เป็นแนวทางคู่ขนานกับการรักษาที่มีการพัฒนาให้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อ่านต่อ…