โรงงานยาสูบ ผุดโครงการ “ยาสูบไทยปันรักสู่แนวหน้าชายแดนใต้” ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

           โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดโครงการ”ยาสูบไทยปันรักสู่แนวหน้าชายแดนใต้” เพื่อจัดหาแว่นกันสะเก็ดระเบิดและชุดเกราะ ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเตรียมนำร่องในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยเฉพาะกิจ หน่วยปฏิบัติการพิเศษ ที่มีหน้าที่ลาดตระเวน ปิดล้อม จับกุม และชุดรักษาความปลอดภัย ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเสี่ยงในการปฏิบัติงานสูง ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และปกป้องภัยจากการก่อการร้ายในพื้นที่ โดยเฉพาะภัยจากระเบิดและอาวุธสงคราม และเพื่อเป็นการส่งมอบน้ำใจจากแนวหลังสู่แนวหน้า ผู้เสียสละความสุขสบายส่วนตัว เพื่อพิทักษ์รักษาความสงบสุขของแผ่นดินไทยโดยมิได้คำนึงถึงสวัสดิภาพของตนเอง
 
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นางสาวดาวน้อย นิภาสุทธิพันธ์ รักษาแทนผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบรูณ์ แข็งแรง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน โดยการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ”

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ได้จัดทำหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมในหลักสูตร“วิทันตสาสมาธิ” รุ่นที่ 1

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการยาสูบ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมพิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์
โครงการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมในหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ อ่านต่อ…

ผู้บริหารยาสูบ ขานรับกระแสดูแลสุขภาพผุดกิจกรรม “LET’S GET FIT” ฟิต ฟิต เฟิร์ม เฟิร์ม เราสร้างได้…ชูต้นแบบองค์กรสุขภาพดี

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ อดีตโค้ช บาสเก็ตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2558 นี้ โรงงานยาสูบมีแผนนโยบายเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานยาสูบยกระดับคุณภาพกาย คุณภาพใจ และเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมเปิดตัวโครงการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ชื่อกิจกรรม LETS GET อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จิสด้า ร่วมกับโรงงานยาสูบ เปิดโครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พร้อมด้วยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบจับมือจิสด้าใช้ดาวเทียมช่วยสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นำโดยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการอำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมกับ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา(ที่ 5 จากขวา) อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบ แถลงข่าวเปิดโครงการนำร่องใช้ดาวเทียมสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (GISTDA) กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการนำร่องใช้ดาวเทียมสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ ภายใต้ชื่อโครงการ ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อทำการศึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บอร์ดยาสูบเร่งแก้ไข รับซื้อใบยาส่วนเกินช่วยชาวไร่ 3 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อเร็วๆ นี้ บอร์ดยาสูบนำโดยพลเอกวิลาศ อรุณศรี ประธานกรรมการอำนวยการ และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรชาวไร่ใบยาในพื้นที่ 3 อ่านต่อ…

โรงพยาบาลโรงงานยาสูบจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ รวม 30 คน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบ ก้าวสู่ปีที่ 76 อย่างยั่งยืน

โรงงานยาสูบจัดงานเลี้ยงฉลองการก้าวสู่ปีที่ 76 ภายใต้ชื่องาน "ก้าวสู่ปีที่ 76 อย่างยั่งยืน" ด้วยลมหายใจเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้บริหาร อ่านต่อ…

ผู้บริหารโรงงานยาสูบชุดใหม่ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ

พลเอกวิลาศ อรุณศรี ประธานกรรมการอำนวยการ โรงงานยาสูบ และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการยาสูบ หลังจากเข้ารับตำแหน่งได้เริ่มขับเคลื่อนการบริหารงาน โดยในระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบร่วมมือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัฒนาด้านการแพทย์

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล (ที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการยาสูบ โรงงานยาสูบ และ นายสมคิด เลิศไพฑูรย์ (ที่ 5 จากขวา) รักษาการอธิบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความร่วมมือ (MOU) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบ จับมือ ต่างชาติทำการวิจัยร่วม คิดค้นนวัตกรรมสร้างภูมิต้านทานไวรัสในใบยาสูบเป็นครั้งแรกของโลก

นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมกับบริษัท โกลด์ ดาร์กอน อินเวสเมนท์ จำกัด โดยนายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ ร่วมแถลงข่าวและลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการ การสร้างภูมิต้านทานโรคไวรัสในใบยาสูบ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ฉลองครบรอบ 75 ปี โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง

เมื่อเร็วๆ นี้โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดงานฉลองครบรอบ 75 ปี วันสถาปนาโรงงานยาสูบ พร้อมแถลงวิสัยทัศน์กับก้าวต่อไปสู่เวทีโลก โดย นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบเปิดแผนเตรียมพร้อมก้าวสู่เวทีโลก พัฒนาคุณภาพคน-สินค้า ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการยาสูบเปิดแผนพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อนำโรงงานยาสูบเติบโตอย่างยั่งยืน แข่งขันได้ในเวทีโลก เผยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เตรียมย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่อยุธยา วางระบบอนุรักษ์พลังงาน อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบเปิดแผนเตรียมพร้อมก้าวสู่เวทีโลก พัฒนาคุณภาพคน-สินค้า ดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม

ผู้อำนวยการยาสูบเปิดแผนพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เพื่อนำโรงงานยาสูบเติบโตอย่างยั่งยืน แข่งขันได้ในเวทีโลก เผยให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของคน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เตรียมย้ายโรงงานยาสูบทั้งหมดไปอยู่อยุธยา วางระบบอนุรักษ์พลังงาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบร่วม “โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา”

นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ นายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ คณะผู้บริหาร และพนักงานยาสูบ เดินทางไปร่วม โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จำนวน 3 เชือก ได้แก่ พังวาสนา พังซิว และพลายโอเลี้ยง อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบสนับสนุนนักเทนนิสเยาวชนไทย หวังก้าวสู่อันดับโลก

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ให้การสนับสนุนนักกีฬาเทนนิสเยาวชนของประเทศไทย ด.ญ. ยิ่งลักษณ์ จิตตะโคตร์ มูลค่ารวมกว่า 1.7 ล้านบาท ตั้งเป้าเป็นนักเทนนิสเยาวชนในระดับนานาชาติติดอันดับ 1 ใน 50 ของโลก อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบ ร่วมกับ SF จัดโครงการเผยแพร่เพลงสรรเสริญพระบารมีชุดใหม่ “พรของพ่อ”

นายสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ กล่าวเปิดงานการจัดโครงการเผยแพร่เพลงสรรเสริญพระบารมีชุดใหม่ พรของพ่อ โดยมีนายต่อศักดิ์ โชติมงคล ผู้อำนวยการยาสูบ อ่านต่อ…