ภาพข่าว: ผอ.ยาสูบแถลงสรุปผลสำเร็จโครงการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตยาสูบ 6 จ.พระนครศรีอยุธยา

          นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ แถลงสรุปผลสำเร็จโครงการจัดซื้อเครื่องจักรสำหรับโรงงานผลิตยาสูบ 6 พร้อมขับเคลื่อนแผนย้ายฐานการผลิตจากโรงงานยาสูบ คลองเตย ไปยังโรงงานผลิตยาสูบ 6 และถวายพื้นที่ส่วนที่ 2 ระยะแรก เพื่อสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 พร้อมกันนี้ นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ด้วย ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
 
 
 
อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบ แถลงสรุปผลสำเร็จโครงการจัดซื้อเครื่องจักร สำหรับโรงงานผลิตยาสูบ 6 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นำคณะสื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาสูบ 6 ณ สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558พร้อมแถลงสรุปผลสำเร็จโครงการจัดซื้อเครื่องจักรฯ พร้อมขับเคลื่อนแผนย้ายฐานการผลิตจากโรงงานยาสูบ คลองเตย ไปยังโรงงานผลิตยาสูบ 6 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดีกรมธนารักษ์ลงพื้นที่จัดสร้างสวนป่า เบญจกิติ ระยะที่ 1 บริเวณโรงงานยาสูบ

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เดินทางลงพื้นที่จัดสร้างสวนป่า เบญจกิติ ระยะที่ 1 เนื้อที่ 61 ไร่ บริเวณโรงงานยาสูบ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบลงนามสัญญางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้นและข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ และผู้แทนบริษัท อัพเดท ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด ร่วมลงนามในสัญญางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น (สัญญา M01/1) วงเงิน 2,090 ล้านบาท และต่อจากนั้น ผู้อำนวยการยาสูบ อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบ ประสบความสำเร็จในข้อตกลงคุณธรรม ประหยัดงบจัดซื้อเครื่องจักรเกือบพันล้านบาท ย้ำเจตนารมณ์องค์กรโปร่งใส ไร้คอร์รัปชัน

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ได้ลงนามในสัญญางานจัดหา ติดตั้ง ทดสอบระบบ เครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการผลิตยาเส้น และพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สัญญาจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ ด้านกระบวนการบรรจุ สำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบ จัดโครงการสนับสนุนเงินรางวัลปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมาย

สืบเนื่องจากรัฐบาลประกาศปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิต ทำให้มีการปรับราคาจำหน่ายบุหรี่สูงขึ้นตามไปด้วย ซึ่งจะส่งผลให้บุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมายทะลักเข้ามาตามแนวชายแดนและขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของชาติ โรงงานยาสูบในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและจำหน่ายบุหรี่เพื่อนำส่งรายได้ให้แก่รัฐ อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบ จัดพิธีลงนามพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ และ พิธีส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบเพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ขับเคลื่อนแผนย้ายฐานการผลิตโรงงานยาสูบไปที่โรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบคลองเตยเพื่อก่อสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1ผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีส่งมอบพื้นที่โรงงานยาสูบเพื่อก่อสร้างสวนป่า “เบญจกิติ”

นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ รับมอบพื้นที่โรงงานยาสูบเพื่อก่อสร้างสวนป่า "เบญจกิติ" ส่วนที่ 2 ระยะที่ 1 จำนวน 61 ไร่ และรับมอบเงินสนับสนุน 1,000 ล้านบาท สร้างสวนป่า "เบญจกิติ จากนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ โรงงานยาสูบ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรมจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ และผู้แทนผู้ประกอบการ ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) สำหรับการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ด้านกระบวนการจัดเก็บและเบิกจ่ายใบยาและหีบบุหรี่อัตโนมัติ (สัญญา M-02/4) วงเงิน 695 ล้านบาท โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผอ.ยาสูบแถลงข่าวโครงการสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมาย

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แถลงข่าวโครงการสนับสนุนเงินรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่ภาครัฐในการปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมาย เพื่อสร้างแรงจูงใจ อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบ ทุ่มงบฯ 10 ล้าน จ่ายเงินรางวัลเจ้าหน้าที่รัฐปราบปรามบุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมายหลังรัฐบาลประกาศปรับขึ้นราคาภาษี

ภายหลังรัฐบาลประกาศปรับขึ้นอัตราภาษีสรรพสามิตทำให้มีการปรับราคาบุหรี่ในอัตราที่สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลให้บุหรี่ต่างประเทศผิดกฎหมายทะลักเข้ามาตามแนวชายแดนและขยายตัวเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจของชาติ โรงงานยาสูบในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ผลิตและจำหน่ายบุหรี่เพื่อนำส่งรายได้ให้แก่รัฐ อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบ ชี้แจงกระบวนการรับซื้อใบยาสูบ

ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ จัดแถลงข่าวชี้แจงประเด็นการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูกาลเพาะปลูก 2557/2558 และกระบวนการดำเนินงานของโรงงานยาสูบนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยว่า โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายบุหรี่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบชี้แจงกระบวนการรับซื้อใบยาสูบ

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงข่าวชี้แจงประเด็นการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูกาลเพาะปลูก 2557/2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานของโรงงานยาสูบในการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ คลองเตย เมื่อวันที่ 8 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีลงนามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

พลโทสุรไกร จัตุมาศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ สำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ระหว่างนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ กับผู้ประกอบการโดยมีคณะกรรมการอำนวยการฯ ผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมเป็นสักขีพยาน อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบ แถลงผลงานปี 2558 พร้อมแนวทางการดำเนินงานปี 2559 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ กรุงเทพฯ

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยผลการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ ในรอบปีที่ผ่านมาในโอกาสการจัดงานพิธีลงนามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ สำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ สำนักงานใหญ่คลองเตย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบจัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม ครั้งที่ 3

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วย ผู้ประกอบการจำนวน 9 บริษัท และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ของโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำนวน 3 สัญญา ได้แก่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมกับ ผู้ประกอบการจาก 6 บริษัท และผู้สังเกตการณ์ ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในโครงการ จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ๋การผลิตบุหรี่ของโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบสานต่อนโยบายโปร่งใส ใช้ข้อตกลงคุณธรรม พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายพื้นที่เพิ่มกว่า 320 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะ

ผู้อำนวยการยาสูบคนใหม่ไฟแรง สานต่อนโยบายรัฐเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ในโครงการจัดซื้อเครื่องจักรโรงงานผลิตยาสูบ และเตรียมย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ พร้อมปรับพื้นที่โรงงานยาสูบคลองเตยส่วนที่สองให้เป็นสวนสาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศลนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ อ่านต่อ…

“โรงงานยาสูบ” ขานรับกระแส “Stronger Together” รวมพลังสร้างประวัติศาสตร์พนักงานยาสูบรักประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานการจัดกิจกรรมแสดงความรักความห่วงใยประเทศชาติ เพื่อเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบจัดกิจกรรมแสดงความรักความห่วงใยประเทศชาติ “Stronger Together”

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานการจัดกิจกรรมแสดงความรักความห่วงใยประเทศชาติ เพื่อเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน ตามข้อความรณรงค์ Our Home Our Country Stronger Together อ่านต่อ…