โรงงานยาสูบ ชี้แจงกระบวนการรับซื้อใบยาสูบ

          ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ จัดแถลงข่าวชี้แจงประเด็นการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูกาลเพาะปลูก 2557/2558 และกระบวนการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ
          นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยว่า โรงงานยาสูบ เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง ประกอบอุตสาหกรรมการผลิตและจัดจำหน่ายบุหรี่ ซึ่งมีใบยาสูบเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ปัจจุบันได้มีกระบวนการพัฒนาเพื่อให้ได้ใบยาสูบที่มีคุณภาพ มีการนำเทคโนโลยีและแนวคิดใหม่ๆ เข้ามาช่วยเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ เพื่อให้ได้ผลผลิตสูงที่มีคุณภาพดี มีความปลอดภัยต่อเกษตรกร ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ที่สำคัญมีการประกันราคาใบยาสูบให้กับเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ กว่า 17,000 ราย โดยมีการประเมินและวิเคราะห์ความต้องการของตลาดยาสูบให้สอดคล้องกับการเ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบชี้แจงกระบวนการรับซื้อใบยาสูบ

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมคณะผู้บริหาร แถลงข่าวชี้แจงประเด็นการรับซื้อใบยาสูบ ฤดูกาลเพาะปลูก 2557/2558 เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงานของโรงงานยาสูบในการรับซื้อใบยาสูบจากเกษตรกรชาวไร่ยาสูบ ณ ห้องประชุม 1 ตึกอำนวยการ โรงงานยาสูบ คลองเตย เมื่อวันที่ 8 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีลงนามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่

พลโทสุรไกร จัตุมาศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ เป็นประธานในพิธีลงนามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ สำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ ระหว่างนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ กับผู้ประกอบการโดยมีคณะกรรมการอำนวยการฯ ผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมเป็นสักขีพยาน อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบ แถลงผลงานปี 2558 พร้อมแนวทางการดำเนินงานปี 2559 วันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ กรุงเทพฯ

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ เปิดเผยผลการดำเนินงานของโรงงานยาสูบ ในรอบปีที่ผ่านมาในโอกาสการจัดงานพิธีลงนามสัญญาซื้อขายและติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ สำหรับโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 2559 ณ ห้องกรองทิพย์ สโมสรพนักงานยาสูบ สำนักงานใหญ่คลองเตย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบจัดพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม ครั้งที่ 3

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วย ผู้ประกอบการจำนวน 9 บริษัท และผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม ครั้งที่ 3 ในการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตบุหรี่ของโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จำนวน 3 สัญญา ได้แก่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมกับ ผู้ประกอบการจาก 6 บริษัท และผู้สังเกตการณ์ ร่วมลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) ในโครงการ จัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ๋การผลิตบุหรี่ของโรงงานผลิตยาสูบ 6 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัด พระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบสานต่อนโยบายโปร่งใส ใช้ข้อตกลงคุณธรรม พร้อมทูลเกล้าฯ ถวายพื้นที่เพิ่มกว่า 320 ไร่ ให้เป็นสวนสาธารณะ

ผู้อำนวยการยาสูบคนใหม่ไฟแรง สานต่อนโยบายรัฐเข้าร่วมโครงการข้อตกลงคุณธรรม ในโครงการจัดซื้อเครื่องจักรโรงงานผลิตยาสูบ และเตรียมย้ายฐานการผลิตไปยังโรงงานผลิตยาสูบแห่งใหม่ พร้อมปรับพื้นที่โรงงานยาสูบคลองเตยส่วนที่สองให้เป็นสวนสาธารณะ ถวายเป็นพระราชกุศลนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ ผู้อำนวยการยาสูบ อ่านต่อ…

“โรงงานยาสูบ” ขานรับกระแส “Stronger Together” รวมพลังสร้างประวัติศาสตร์พนักงานยาสูบรักประเทศไทย

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานการจัดกิจกรรมแสดงความรักความห่วงใยประเทศชาติ เพื่อเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบจัดกิจกรรมแสดงความรักความห่วงใยประเทศชาติ “Stronger Together”

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานการจัดกิจกรรมแสดงความรักความห่วงใยประเทศชาติ เพื่อเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน ตามข้อความรณรงค์ Our Home Our Country Stronger Together อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบร่วมกับ สมาคม อบจ. แห่งประเทศไทย วางมาตรการจัดเก็บภาษียาสูบแบบบูรณาการ

นางสาว ดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ เป็นประธานการจัดประชุมเสวนาการจัดเก็บภาษีบำรุง อบจ.ยาสูบ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ประธานคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบ ผุดโครงการ “ยาสูบไทยปันรักสู่แนวหน้าชายแดนใต้” ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง จัดโครงการยาสูบไทยปันรักสู่แนวหน้าชายแดนใต้ เพื่อจัดหาแว่นกันสะเก็ดระเบิดและชุดเกราะ ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเตรียมนำร่องในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย คือ หน่วยเฉพาะกิจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

นางสาวดาวน้อย นิภาสุทธิพันธ์ รักษาแทนผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงงานยาสูบ ร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยสมบรูณ์ แข็งแรง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบ เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงาน โดยการส่งเสริมการศึกษาธรรมและปฏิบัติธรรม “หลักสูตรวิทันตสาสมาธิ”

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สถาบันพระปกเกล้า สถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล โดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร) ได้จัดทำหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบจัดโครงการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมในหลักสูตร“วิทันตสาสมาธิ” รุ่นที่ 1

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการยาสูบ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมพิธีปฐมนิเทศและมอบตัวเป็นศิษย์
โครงการส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรมในหลักสูตร วิทันตสาสมาธิ อ่านต่อ…

ผู้บริหารยาสูบ ขานรับกระแสดูแลสุขภาพผุดกิจกรรม “LET’S GET FIT” ฟิต ฟิต เฟิร์ม เฟิร์ม เราสร้างได้…ชูต้นแบบองค์กรสุขภาพดี

นางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการยาสูบ อดีตโค้ช บาสเก็ตบอลทีมชาติไทย กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2558 นี้ โรงงานยาสูบมีแผนนโยบายเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานยาสูบยกระดับคุณภาพกาย คุณภาพใจ และเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน พร้อมเปิดตัวโครงการส่งเสริมสุขภาพ ภายใต้ชื่อกิจกรรม LETS GET อ่านต่อ…

ภาพข่าว: จิสด้า ร่วมกับโรงงานยาสูบ เปิดโครงการ “ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ”

ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA พร้อมด้วยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการโรงงานยาสูบ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรงงานยาสูบจับมือจิสด้าใช้ดาวเทียมช่วยสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง นำโดยนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ (ที่ 4 จากขวา) กรรมการอำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการยาสูบ ร่วมกับ ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา(ที่ 5 จากขวา) อ่านต่อ…

โรงงานยาสูบ แถลงข่าวเปิดโครงการนำร่องใช้ดาวเทียมสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ

โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (GISTDA) กำหนดจัดงานแถลงข่าวเปิดโครงการนำร่องใช้ดาวเทียมสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบ ภายใต้ชื่อโครงการ ศึกษาและสำรวจพื้นที่เพาะปลูกยาสูบด้วยเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ เพื่อทำการศึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บอร์ดยาสูบเร่งแก้ไข รับซื้อใบยาส่วนเกินช่วยชาวไร่ 3 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อเร็วๆ นี้ บอร์ดยาสูบนำโดยพลเอกวิลาศ อรุณศรี ประธานกรรมการอำนวยการ และนางสาวดาวน้อย สุทธินิภาพันธ์ กรรมการอำนวยการและรักษาการผู้อำนวยการยาสูบ พร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พบปะกับเกษตรกรชาวไร่ใบยาในพื้นที่ 3 อ่านต่อ…

โรงพยาบาลโรงงานยาสูบจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหา มหาราชินี

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ คณะแพทย์ พยาบาล เภสัชกร และเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลโรงงานยาสูบ รวม 30 คน อ่านต่อ…