ระบบการวางแผนการลำเลียงสินค้าในภาวะอุทกภัยจากเอ็มโฟกัส

          ในภาวะอุทกภัยค่าใช้จ่ายในการลำเลียงสินค้าเพื่อหลบเลี่ยงเส้นทางที่มีน้ำท่วมสูง จึงทำให้ต้นทุนในด้านเชื้อเพลิงได้พุ่งขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง การวางแผนการขนส่งรวมทั้งการจัดเก็บสินค้าในสถานที่และเวลาที่เหมาะสมเพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้า จะสามารถช่วยให้ธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายได้โดยตรง และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน
          ไม่ว่าสินค้าของท่านจะเป็นแบบเทกอง (Bulk) หรือบรรจุในถุง (Bag) หรือเป็นพาเล็ต (Pallet) หรือเป็นของเหลว (Liquid) หากองค์กรของท่านมีปัญหาการวางแผนในการขนส่ง อาทิ ปูนซิเมนต์ เหล็ก น้ำมัน ข้าว น้ำตาล ถ่านหิน ชิ้นส่วนรถยนต์ แม้แต่บุคลากรหรือขยะ และมีทางเลือกในการขนถ่ายและขนส่งโดยผ่านการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal Transportation) เช่น ทางรถบรรทุก ทางเรือ ทางรถไฟ ทางท่อ และทางเครื่องบินแล้ว ท่านจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมากจากการวางแผนที่ดี
          บริษัท เอ็มโฟกัส จำกัด มีเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการขนส่งและเก็บสินค้าที่จะช่วยให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่ายที่สุด โดยคำนึงถึงข้อจำกัดต่างๆที่องค์กรของท่าน เป็นต้นว่า อัตราการขนถ่ายต่อวัน ความจุของคลังสินค้า หรือความสามารถในการขนถ่ายของรถบรรทุกและเรือเล็ก (Barge/Lighter) ในแม่น้ำ ไปส่งยังเรือใหญ่ (Vessel) ที่จอดอยู่ในทะเล เป็นต้น รวมทั้งข้อจำกัดอื่นๆที่มีเฉพาะกับการปฏิบัติงานของท่าน
ท่านสามารถกำหนดจำนวนวันในการวางแผน กำหนดจำนวนคลังสินค้า จำนวนชนิดสินค้า ค่าใช้จ่ายต่อหน่วยในการขนส่ง ในการเก็บรักษา และในการขนถ่าย สามารถทำการวิเคราะห์แบบเหตุการณ์สมมติ (What-if Analysis) และมีฟังก์ชัน Capable to Promise สำหรับการออกแผนเพื่อเรียกสินค้าให้ได้มากที่สุดในวันที่ที่ต้องการ ณ สถานที่ที่ต้องการ และบริษัทสามารถทำการเชื่อมต่อและบูรณาการระบบให้เข้ากับระบบสารสนเทศขององค์กรของท่านได้
          รายละเอียดติดต่อฝ่ายการตลาดบ.เอ็มโฟกัส จำกัด โทร.02-5139892 ต่อ 122-128 อีเมล์. marketing@m-focus.co.th เว็บไซต์ www.m-focus.co.th

ฝ่ายการตลาดบ.เอ็มโฟกัส จำกัด โทร.02-5139892 ต่อ 122-128 อีเมล์. marketing@m-focus.co.th เว็บไซต์ www.m-focus.co.th