ขอเชิญร่วมงาน “ปฏิวัติชีวิต กับ หมอบุญชัย” ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม

          ขอเชิญร่วมงาน "ปฏิวัติชีวิต กับ หมอบุญชัย" ณ ห้องประชุมสยามมกุฎราชกุมาร อาคารเฉลิมพระบารมี ๕๐ ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัม ซอยศูนย์วิจัย กรุงเทพฯ 1031 จากประสบการณ์จริง นายแพทย์ผู้พิชิตโรคร้ายโดยไม่ใช้ยา ผู้หายจาก 6 โรค ด้วยวิธีปฏิรูปจิต เพื่อปฏิรูปกาย เป็นการค้นพบสุดยอดนวัตกรรมทางการแพทย์และวิถีธรรมชาติบำบัด สู่การมีสุขภาพย้อนวัย
ไม่แก่ตามวิถีชีวิตในยุคปัจจุบัน..มีอายุยืนยาว 120 ปี ตามอายุขัยแห่งกฎธรรมชาติและศาสตร์แห่งการดำรงไว้ซึ่งความสุขปั้นปลายชีวิตวัยเกษียณ 
          แพทย์ผู้ที่ปฏิเสธการรักษาโรคด้วยยา แม้จะอยู่ท่ามกลางการแพทย์แผนปัจจุบันที่ดีที่สุด เป็นผู้ก่อตั้งโรงพยาบาลที่มีคนไข้ มากกว่า 30,000รายต่อเดือน...เคยมีโรคประจำตัวถึง 6 โรค แต่ตัดส อ่านต่อ…

จพสท. ออนไลน์แล้ว

เนื่องในวันที่ 24 กันยายน เป็นวันมหิดล และปีนี้เป็นในปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุครบ 7 รอบ อีกทั้งเป็นปีที่แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มีอายุครบ 90 ปี ในปี 2554 ด้วย คณะกรรมการบริหารฯ ได้อนุมัติให้จัดทำวารสารจดหมายเหตุทางแพทย์ฯ หรือ จพสท. อ่านต่อ…

สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลฯ จัดประชุมใหญ่ 2-4 ส.ค. 53 เร่งพัฒนาคุณภาพบริการทางเภสัชกรรม สู่ระบบการใช้ยาที่ปลอดภัย

ภก.วิพิน กาญจนการุณ นายกสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ยารักษาโรคเป็นสิ่งจำเป็นอย่างมากต่อการดำรงชีวิต แต่ก็อาจก่อให้เกิดโทษมหันต์ได้จากหากใช้ไม่ถูกวิธี ใช้ยาเสื่อมคุณภาพ ใช้ยาเกินขนาด หรือ ใช้ยาไม่ถูกกับโรค ดังนั้น สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาลฯ อ่านต่อ…