ประกาศทำลายประวัติการรักษา (OPD CARD)

          โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน เรื่องการทำลายประวัติการรักษา (OPD CARD) ของผู้ป่วยที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเข้ารับบริการครั้งสุดท้ายในปี 2552 สามารถขอรับประวัติการรักษา ได้ที่ แผนกเวชระเบียน (งานขอประวัติ) อาคาร 4 ชั้น 3โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2558 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 – 2271 – 7000 ต่อ 40360 ในเวลา 08.00-17.00 น.
 
อ่านต่อ…

ประกาศทำลายฟิล์มเอกซเรย์ และฟิล์มอัลตราซาวน์

โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน เรื่องการทำลายฟิล์มเอ็กซเรย์ และฟิล์มอัลตราซาวน์ของผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี อ่านต่อ…