ประกาศทำลายฟิล์มเอกซเรย์ และฟิล์มอัลตราซาวน์

          โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน ประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน เรื่องการทำลายฟิล์มเอ็กซเรย์ และฟิล์มอัลตราซาวน์ของผู้ป่วย ที่ขาดการติดต่อเป็นระยะเวลา 5 ปี โดยเข้ารับการตรวจครั้งสุดท้ายในปี 2551 สามารถติดต่อรับฟิล์มเอ็กซเรย์ และฟิล์มอัลตราซาวน์ล่วงหน้า เพื่อใช้เป็นประวัติในการรักษาได้ที่ แผนกเอ็กซเรย์โรงพยาบาลเปาโล เมโมเรียล พหลโยธิน อาคาร 4 ชั้น 1 ในเวลา 08.00-17.00 น. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2556
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 – 2271 – 7000 ต่อ 40101, 40102