ภาพข่าว: เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และบริษัทในเครือได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ และบริษัทในเครือ อาทิ บมจ.บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ กว่า 187 สาขาทั่วประเทศ ภายใต้การนำของ คุณเจริญ-คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี ประธานและรองประธาน คุณอัศวิน-คุณฐาปณี เตชะเจริญวิกุล CEO และ COO ได้ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยพร้อมเพรียงกัน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บีเจซี ลงนาม MOU กับ ม.นครพนม ในโครงการความร่วมมือด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากร

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ หรือ บีเจซี และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยนครพนม อ่านต่อ…

บีเจซี รับโล่เกียรติคุณจากนายกรัฐมนตรี ในฐานะร่วมสนับสนุนกิจกรรมของ ร.21 รอ.

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เข้ารับโล่เกียรติคุณจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะที่กลุ่มบริษัทบีเจซี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บีเจซีจัดถอดบทเรียน ครูต้นแบบ

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ให้เกียรติต้อนรับ ครูต้นแบบ ประจำปี 2558 ในโครงการ "บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน" เข้าร่วมกิจกรรม ถอดบทเรียน ครูต้นแบบ รุ่นที่ 2 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บีเจซีมอบอาคารห้องสมุดให้ โรงเรียน ตชด.บ้านกามาผาโด้ จังหวัดตาก

นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือบีเจซี สนับสนุนการก่อสร้างอาคารห้องสมุด โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านกามาผาโด้ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก มูลค่า 1,166,880 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบาท) อ่านต่อ…

ทริสเรทติ้งประกาศเครดิตพินิจ “Developing” อันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน “บ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์”

ทริสเรทติ้งประกาศ "เครดิตพินิจ" แนวโน้ม "Developing" หรือ "ไม่ชัดเจน" ให้แก่อันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สืบเนื่องจากประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลงนามในสัญญาซื้อขายขวดแก้ว

นายปฐพงศ์ เอี่ยมสุโร (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้จัดการใหญ่ กลุ่มสินค้าและบริการทางบรรจุภัณฑ์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี ในนาม บริษัท ไทย มาลายา กลาส จำกัด และนายโฆษิต สุขสิงห์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายธุรกิจต่อเนื่อง (ที่ 3 จากขวา) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บีเจซีสนับสนุนการประชุม ICELS2015

บีเจซีมอบเงินให้มูลนิธิชัยพัฒนา จัดการประชุมนานาชาติ ICELS2015เนื่องในปีมหามงคล ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานมูลนิธิชัยพัฒนา ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ ในปี พ.ศ.2558 นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ เปิดคลังสินค้า DG แห่งใหม่ที่ TPARK บางนา

นายปธาน สมบูรณสิน (ที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK) พร้อมด้วยนางสาวปิยนาถ ศรีตภานุ (ซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย TPARK ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวิภาดา ดวงรัตน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส กลุ่มสินค้าและบริการทางอุปโภคบริโภค บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ อ่านต่อ…

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ร่วมมือ บีเจซี ให้ทุน นักศึกษาวิชาทหาร

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และ บีเจซี จัดทำโครงการความร่วมมือด้านการส่งเสริมการศึกษาวิชาทหาร ให้ทุนการศึกษาเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กองทัพบกผลิตกำลังพลสำรองประเภทนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่มีคุณภาพ และสร้างโอกาสการมีอาชีพที่มั่นคงรองรับ จัดสรรงบประมาณเพื่อการสนับสนุนตลอดโครงการกว่า 18.4 อ่านต่อ…

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และแนวโน้ม “บ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์” ที่ “A+/Stable”

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้ม Stable หรือ คงที่ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะการแข่งขันที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษัท อ่านต่อ…

บีเจซี เดินหน้าหนุนครูไทย จัดเข้มอบรมเพิ่มศักยภาพ 4 ภาคทั่วไทย 2 พ.ค. ประเดิมภาคเหนือเป็นที่แรก

บีเจซี เดินหน้าเสนับสนุนเพิ่มศักยภาพครูไทยต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 หลังโครงการ บีเจซี ครูไทยของแผ่นดิน ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ เปิดศักราชปี 2558 เร่งเดินหน้าเพื่อฝึกอบรมเสริมอาวุธทางปัญญาให้แก่ครูเริ่มพื้นที่ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ 2 พฤษภาคม อ่านต่อ…

เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ โลจิสติกส์ เปิดศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ที่ TPARK บางพลี 3

นายปธาน สมบูรณสิน (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK) พร้อมด้วยนางสาวปิยนาถ ศรีตภานุ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย TPARK ร่วมแสดงความยินดีกับ นางวิภาดา ดวงรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: Cellox Purify The Masterpiece Collection?

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายกระดาษเช็ดหน้า Cellox Purify นำทีมโดยคุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล จัดงานแถลงข่าว The Masterpiece Collection แคมเปญการออกแบบลวดลายสีน้ำของดอกไม้ไทยสำหรับกระดาษเช็ดหน้า Cellox Purify รุ่น Limited อ่านต่อ…

Cellox Purify The Masterpiece Collection

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายกระดาษเช็ดหน้า Cellox Purify นำทีมโดยคุณสรรค์ชัย เตียวประเสริฐกุล ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และฝ่ายธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ได้จัดงานแถลงข่าว The Masterpiece อ่านต่อ…

ทริสเรทติ้งประกาศ “เครดิตพินิจ” “Developing” สำหรับอันดับเครดิตองค์กร & ตราสารหนี้ “บ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์”

ทริสเรทติ้งประกาศ เครดิตพินิจ แนวโน้ม Developing หรือ ไม่ชัดเจน ให้แก่อันดับอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) สืบเนื่องจากการประกาศของบริษัทเมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2557 อ่านต่อ…

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน และกระดาษอเนกประสงค์ แม๊กซ์โม่ จัดกิจกรรมสุด Exclusive มอบความสุขแก่ท่านลูกค้า

กระดาษอเนกประสงค์ แม๊กซ์โม่ โดยบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด มหาชน จัดกิจกรรม Maxmo Exclusive Workshop เพื่อมอบความสุขแก่ท่านลูกค้า โดยมีคุณ ชาลินี ประสานพาณิชย์ Marketing Manager อ่านต่อ…

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กร & หุ้นกู้ไม่มีประกัน และแนวโน้ม “บ. เบอร์ลี่ ยุคเกอร์” ที่“A+/Stable”

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่มีประกันของ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ A+ ด้วยแนวโน้ม Stable หรือ คงที่ โดยอันดับเครดิตสะท้อนถึงสถานะการแข่งขันที่แข็งแกร่งในธุรกิจหลักของบริษัท อ่านต่อ…

“อัศวิน” จาก บีเจซี หนึ่งเดียวของไทยในเวที Young Global Leader 2014 โดย WEF

ขอแสดงความยินดีกับนายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด(มหาชน) ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในผู้นำรุ่นใหม่ของโลกปี 2014 (Young Global Leader 2014) โดย World Economic อ่านต่อ…

กระดาษอเนกประสงค์แม๊กซ์โม่ชวนคุณร่วมกิจกรรมแนะนำเมนูอินเลิฟรับเทศกาลวาเลนไทน์

กระดาษอเนกประสงค์แม๊กซ์โม่ ผลิตภัณฑ์สินค้าในกลุ่มกระดาษจากบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("บีเจซี") จัดดิจิตอลแคมเปญหวานรับเทศกาลวาเลนไทน์ ในชื่อกิจกรรม เติมเมนูหวานให้เต็มแม๊กซ์ กับกระดาษอเนกประสงค์แม๊กซ์โม่ ด้วยวิธีการร่วมสนุกง่ายๆ เพียงผู้สนใจร่วมกิจกรรม แนะนำเมนูสื่อรักจานโปรด อ่านต่อ…