ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ จัดสัมมนา

          บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด จัดสัมมนา "นโยบายของนายโดนัลด์ ทรัมป์ มีผลต่อความสัมพันธ์และเศรษฐกิจไทยอย่างไร " โดยเชิญ ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ (ขวา) ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเศรษฐกิจมหภาค สำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง เป็นวิทยากรรับเชิญในการบรรยาย และภายหลังการบรรยายนางทินตระการ พิทักษ์สังฆ์ (ซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายค้าหลักทรัพย์สถาบัน บล. เคที ซีมิโก้ เป็นตัวแทนบริษัทมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร งานจัดขึ้น ณ ห้องมณฑาทิพย์ 3 โรงแรมอนันตราสยาม เมื่อเร็วๆ นี้
 

อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ จัดสัมมนาแนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2560

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด จัดสัมมนา "แนวโน้มเศรษฐกิจไทย ปี 2560" โดยเชิญ ดร. กิริฎา เภาพิจิตร (ขวา) ผู้อำนวยการวิจัย ด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มาเป็นวิทยากรรับเชิญ และภายหลังการบรรยายนายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย (ซ้าย) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ ลงนามร่วมมือกับกรมบังคับคดี

นายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลบุคคลล้มละลาย บนความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบุคคลล้มละลายผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ เป็นเจ้าภาพจัดประชุม Global Alliance Partners

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซิมิโก้ จำกัด เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุม Global Alliance Partners ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจการเงินและการลงทุนระหว่างประเทศ ที่มุ่งเน้นตลาดทุนขนาดกลาง ส่วนประเด็นการประชุมครั้งนี้ได้สนับสนุนโอกาสการลงทุนในประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน โดยมีนายเกียรติชัย โสภาเสถียรพงศ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ พาลูกค้าเยี่ยมชมโรงงานดาวคอฟฟี่ ที่ สปป.ลาว

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด พาคณะลูกค้าสถาบันของบริษัท เดินทางไปเยี่ยมชมโรงงานผลิตกาแฟดาวคอฟฟี่ ณ เมืองปากเซ แขวงจำปาศักดิ์ สปป. ลาว เมื่อเร็วๆ นี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ALLA โรดโชว์พบห้องค้า บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด

นายองอาจ ปัณฑุยากร (คนที่ 2 จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน) หรือ ALLA พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ เลิศสุวรรณกุล(คนแรก จากขวา) รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอดไวเซอรี่ พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน พร้อมด้วยนายเอกจักร บัวหภักดี (คนแรก จากซ้าย) ผู้อำนวยการสายงานวาณิชธนกิจ อ่านต่อ…

เคที ซีมิโก้ ออก DW ใหม่ อีก 3 รุ่น เริ่มเทรด 12 ต.ค. นี้

บล. เคที ซีมิโก้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญ หรือ DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ใหม่ 3 รุ่น เริ่มซื้อขาย 12 ตุลาคม นี้ ได้แก่ 1) ANAN18C1705A อ้างอิงหุ้น บมจ. อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ (ANAN) ราคาใช้สิทธิ 4.5 บาท อัตราใช้สิทธิ 1.75 ต่อ 1 2) BANP18C1705A อ้างอิงหุ้น บมจ. บ้านปู จำกัด อ่านต่อ…

เคที ซีมิโก้ ออก DW ใหม่ เริ่มเทรด 5 ต.ค. นี้

บล. เคที ซีมิโก้ ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ในหุ้นสามัญ หรือ DW ประเภทสิทธิในการซื้อ (Call Warrant) ใหม่ 1 รุ่น WORK18C1704A อ้างอิงหุ้น บมจ. เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ (work) มีราคาใช้สิทธิที่ 37 บาท และอัตราใช้สิทธิ 9 DWs ต่อ 1 หุ้น อายุประมาณ 6 เดือน โดยเริ่มทำการซื้อขายวันที่ 5 ตุลาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ จัดสัมมนาโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV

บล. เคที ซิมิโก้ จัดงานสัมมนา "ภาพรวมของเศรษฐกิจและโอกาสการลงทุนในกลุ่มประเทศ CLMV" ให้แก่ลูกค้าบริษัท บรรยายโดยวิทยาการรับเชิญ รศ. ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช (ขวา) คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และภายหลังจบสัมมนานายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา อ่านต่อ…

ฟรีสัมมนา “เคล็ดลับ กับการชนะตลาดด้วย DW”

บล. เคที ซีมิโก้ จับมือ บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) จัดฟรีสัมมนา "เคล็ดลับกับการชนะตลาดด้วย DW" วิทยากรโดย นายวัฒนา ชื่นจิตรวงษา เจ้าของเฟสบุ๊ค "Wattana Stock Page" และนายนพดล ดวงทิพย์เนตร ผู้อำนวยการฝ่ายธุรกิจตราสารอนุพันธ์ บล. แมคควอรี (ประเทศไทย) งานจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 24 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ จัดงานสัมมนาด้านเศรษฐกิจ

บล. เคที ซิมิโก้ จัดงานสัมมนา "มุมมองและผลกระทบทางเศรษฐกิจหลังยุโรปและญี่ปุ่นประกาศใช้นโยบาย Negative Interest Rate ตลอดจนทิศทางทางเศรษฐกิจไทยและการเมืองในช่วง 1-3 ปี ข้างหน้า" บรรยายโดยวิทยากรรับเชิญ ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล (ซ้าย) ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี อ่านต่อ…

เคที ซีมิโก้ จัดงานสัมมนาเรื่อง 2016 Thailand Economic Outlook & TPP Impact

บล. เคที ซีมิโก้ จัดงานสัมมนา "2016 Thailand Economic Outlook TPP Impact" โดยเชิญดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ (ขวา) ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) มาเป็นวิทยากรรับเชิญ บรรยายให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันของบริษัท และภายหลังการบรรยาย นายถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย (ซ้าย) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ จับมือรูบี ฮิว ไฟแนนซ์ เปิดตัว KTZRH

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และ บริษัท รูบี ฮิว ไฟแนนซ์ จำกัด จัดงาน KTZRH Soft Opening เปิดตัวบริษัทหลักทรัพย์ เคทีแซท รูบี ฮิว จำกัด (KTzRH) ภายใต้การร่วมทุนระหว่าง บล. เคที ซีมิโก้ และ บ. รูบี ฮิว ไฟแนนซ์ เพื่อดำเนินธุรกิจโบรกเกอร์ในประเทศเมียนมาร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ จัดปาฐกถาพิเศษ “ก้าวต่อไปของ AEC : อนาคตและความท้าทาย”

บล. เคที ซีมิโก้ จัดปาฐกาพิเศษเรื่อง "ก้าวต่อไปของ AEC : อนาคตและความท้าทาย" ให้แก่กลุ่มลูกค้าสถาบันของบริษัท โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ (ขวา) ประธานสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย และ อดีตเลขาธิการอาเซียน เป็นผู้กล่าวปาฐกถา และในโอกาสนี้ นายพินิจ พัวพันธ์ (ซ้าย) กรรมการบริหาร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตลาดหลักทรัพย์ฯ นำ บจ. ไทย ตอกย้ำความเชื่อมั่นผู้ลงทุนสหรัฐฯ

เกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วย บล. เคที ซีมิโก้ และ Auerbach Grayson and Company LLC นำ บจ. 10 แห่ง ร่วมโรดโชว์ "Thailand’s New Economy" ให้ข้อมูลถึงทิศทางการขยายธุรกิจ ศักยภาพการเติบโตของ บจ. แก่ผู้จัดการกองทุนกว่า 33 สถาบัน อ่านต่อ…

ยกเครื่องเรื่องยางพารา ที่จ. สุราษฎร์ธานี

23 สิงหาคม นี้ บล. เคที ซีมิโก้ ควง ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) ลงไปให้ความรู้การซื้อขายยางพาราฟิวเจอร์ส (RSS3)ในเสวนา เปิดตัวการเทรดยางพาราในตลาด TFEX…โอกาสทำกำไรที่ไม่ควรมองข้าม อ่านต่อ…

Gossip News: เคที ซีมิโก้ จัดกิจกรรมสัมมนาที่ จ. สมุทรปราการ

บล. เคที ซีมิโก้ จัดกิจกรรม Financial Coaching ปักจุดยุทธศาสตร์การลงทุน ให้คุณรู้ลึก ทั่วถึง เข้าถึงเป้าหมาย ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม นี้ เวลา 9.30 -16.00น. ณ โรงแรมเดอะคัลเลอร์ ลิฟวิ่ง จ. สมุทรปราการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ จัดสัมมนา “อนาคตสว่างไสว ก้าวไกลไปกับ EDL-Gen”

บล. เคที ซีมิโก้ จัดงานสัมมนา อนาคตสว่างไสว ก้าวไกลไปกับ EDL-Gen บรรยายโดย Mr. Bounoum Syvanpheng, Managing Director & CEO, Dr. Bounsalong Southidara, Deputy Managing Director & CFO และ Mr. Vanhseng Vannavong, Acting Director, Finance Dept จากบมจ. ผลิตไฟฟ้าลาว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ จัดสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง 2558 และแนวโน้มปี 2559

บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด จัดสัมมนา ทิศทางเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีหลัง 2558 และแนวโน้มปี 2559 โดยเชิญ ดร. วิรไท สันติประภพ (ขวา) ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เป็นวิทยากร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เคที ซีมิโก้ มอบเงินบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเนปาล

นางสุนทรี เกียรติพงษ์ถาวร (ที่ 2 จากซ้าย) รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางวัจน์จรีย์ สุวรรณพิมพ์ (ที่ 1 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นตัวแทนบริษัทและพนักงานบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ อ่านต่อ…