ภาพข่าว: ชุมชนต้นแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

          นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ เป็นผู้แทนมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ และป้ายชื่อชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้แก่ประธานชุมชนในพื้นที่เขตหลักสี่ ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการมูลฝอยของกรุงเทพมหานคร
อ่านต่อ…

“Laksi Eco Street” คืนชีวิตให้ชุมชน คืนถนนให้คนเดิน

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ แจ้งว่า เขตหลักสี่ ร่วมกับศูนย์การค้าไอทีสแควร์ กำหนดจัดงาน Laksi Eco Street คืนชีวิตให้ชุมชน คืนถนนให้คนเดิน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 10 – 12 สิงหาคม 2556 ช่วงเวลา 16.30-21.00 น. ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าไอทีสแควร์-วัดหลักสี่ อ่านต่อ…

หลักสี่ จัดกิจกรรม “หลักสี่บริการด้วยใจ ห่วงใยประชาชน”

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ แจ้งว่าเขตฯ กำหนดจัดกิจกรรม หลักสี่บริการด้วยใจห่วงใยประชาชน ในวันเสาร์ที่ 22 มิถุนายน 2556 ระหว่างเวลา 07.00-12.00 น. ณ บริเวณสนามกีฬาชุมชนการเคหะท่าทราย กิจกรรมประกอบด้วย การให้บริการด้านให้คำปรึกษา งานทะเบียนราษฎร ปกครอง (การรับรองบุคคล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตรวจสถานบันเทิงย่านชินเขต

นายบรรลือ สุกใส ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายรายได้ ฝ่ายเทศกิจ ออกตรวจแนะนำสถานประกอบการย่านชินเขต เขตหลักสี่ เกี่ยวกับมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยของอาคาร การป้องกันอัคคีภัย สุขาภิบาลอาหาร เหตุรำคาญ การขออนุญาตประกอบการตามกฏหมาย อ่านต่อ…

เขตหลักสี่แจ้งหยุดรับทำบัตรประชาชนวันเสาร์ 1 วัน

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่ได้กำหนดจัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของข้าราชการลูกจ้างสำนักงานเขตหลักสี่ โดยเป็นการฝึกอบรมแบบพักค้างต่างจังหวัด ในวันที่ 23-24 มีนาคม 2556 ซึ่งเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ อ่านต่อ…

หลักสี่รณรงค์ “ชาวหลักสี่รวมใจใช้สิทธิ 100%” ช่วงโค้งสุดท้าย

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่ร่วมกับห้างสรรพสินค้า บิกซี สาขาแจ้งวัฒนะ และหน่วยงานในพื้นที่ กำหนดจัดกิจกรรมรณรงโค้งสุดท้ายเชิญชวนเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ชาวหลักสี่รวมใจใช้สิทธิ 100% ในวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 ระหว่างเวลา 10.00 – 12.00 อ่านต่อ…

หลักสี่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง และแจ้งเตือนเพิ่ม/ถอนชื่อภายในกำหนด

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ แจ้งว่า ตามที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่ 3 มีนาคม 2556 เวลา 08.00 – 15.00 น. จึงได้จัดให้มีการอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมพิฆเณศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ระหว่างเวลา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รณรงค์เชิญชวนชาวหลักสี่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ผว.กทม. 100%

นายณรงค์ จงแจ่มฟ้า ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขต ร่วมกันเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อเชิญชวนประชาชนชาวหลักสี่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งเต็ม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เขตหลักสี่ตรวจเร่งรัดการก่อสร้างซอยชินเขต

นายสุวิทย์ แสงเสน่ห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่และผู้เกี่ยวข้อง ตรวจติดตามการก่อสร้างปรับปรุง และวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยชินเขต ถนนงามวงศ์วาน เขตหลักสี่ เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข พร้อมเร่งรัดการก่อสร้างให้แล้วเสร็จโดยเร็ว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เขตหลักสี่ เลี้ยงอาหารเด็กเล็ก

นายสุวิทย์ แสงเสน่ห์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตหลักสี่ นำคณะผู้บริหารบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กเล็ก ณ ศูนย์สงเคราะห์เด็กก่อนวัยเรียนทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 55 อ่านต่อ…

หลักสี่เพิ่มช่องทางเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ “เกษตรออนไลน์”

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่เพิ่มช่องทางเรียนรู้การทำเกษตรอินทรีย์ โดยจัดทำคลิปวิดีโอ อาทิ การทำปุ๋ยหมักใบไม้แห้งเศษอาหารปรับสภาพดิน ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ฮอร์โมนถั่วเหลือง ฮอร์โมนไข่เร่งดอกเร่งผลสำหรับปลูกพืชผักปลอดสารพิษ การเพาะปลูกถั่วงอก อ่านต่อ…

พลิกฟื้นกรุงเทพฯ “เขตหลักสี่” ร่วมกันเราทำได้

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดศูนย์ออกกำลังกายชุมชน และศูนย์เรียนรู้ของชุมชนในโครงการทูบีนัมเบอร์วัน หลังฟื้นฟูจากสถานการณ์วิกฤติน้ำท่วมใหญ่ซึ่งได้รับ การสนับสนุนจากกองทุน ร่วมสร้างกรุงเทพหานคร รวมกันเราทำได้ โอกาสนี้ผู้ว่าฯ กทม. อ่านต่อ…

มอบรัก มอบความสดใสแก่ผู้สูงวัย สถานพักฟื้นคนชรา

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. เปิดเผยว่า สำนักงานเขตหลักสี่จะจัดกิจกรรม มอบความรัก มอบความสดใสแก่ผู้สูงวัย สถานพักฟื้นคนชรา เนื่องในเดือนแห่งความรัก กุมภา-วาเลนไทน์ โดยกำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 13 ก.พ. 55 เวลา 09.00-12.00 น. ณ สถานพักฟื้นคนชราบางเขน ซ.วิภาวดีฯ 64 เขตหลักสี่ อ่านต่อ…

เขตหลักสี่ รับอาสาสมัครเก็บขนมูลฝอย

นางสาวระเบียบ กูบกระบี่ ผู้อำนวยการเขตหลักสี่ กทม. แจ้งว่า สำนักงานเขตหลักสี่รับสมัครอาสาสมัครเก็บขนมูลฝอย ไม่จำกัดเพศ จำนวน 135 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานชักลากขยะในพื้นที่เขตหลักสี่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธ.ค. 54 ไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชม. ค่าตอบแทนวันละ 300 บาท คุณสมบัติผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 อ่านต่อ…

เดินตามรอยพ่อ “พอเพียง” เรียนจริง ทำจริง รู้จริง

นักงานเขตหลักสี่จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรอินทรีย์แก่ผู้ว่างงานและประชาชนทั่วไป เรียนจริง ทำจริง นำไปใช้ได้จริง สร้างรายได้บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจและการว่างงาน สามารถดำรงชีพอยู่ได้ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง อ่านต่อ…