40 องค์กรภาคีจัดพิธีบรรพชาโครงการแสนรูป-สามเณร AEC 40 องค์กรภาคีจัดพิธีบรรพชาโครงการแสนรูป-สามเณร AEC

           พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ฯ กล่าวว่า วันนี้ (5 เม.ย.57) ที่วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพระธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย องค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก ชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และกว่า 40 องค์กรภาคีจัด "พิธีบรรพชาสามเณร 100,000 รูป " ซึ่งอยู่ในโครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000 รูป ทุกหมู่บ้านทั่วไทย" ครั้งที่ 9 จัดอบรมระหว่างวันที่ 26 มีนาคม ถึง 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557 ณ วัดที่เป็นศูนย์อบรมประจำอำเภอทั่วประเทศ 
          นอกจากนี้ในพิธีบรรพชาดังกล่าวมีนาคธรรมทายาทในโครงการบรรพชาสามเณรมัธยมปลายต้นแบบสู่ A อ่านต่อ…

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย อบรมระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (รวม 45 วัน) ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านต่อ…

อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ ร่วมจัดทำ โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย อ่านต่อ…