ขอเชิญชายไทยสมัครอุปสมบทหมู่ถวายพ่อหลวง ปี 2557

          สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จัดพิธีอุปสมบทหมู่ถวายพ่อหลวง ประจำปี 2557 ใน 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, พิษณุโลก, และ ชุมพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม นี้
          ขอเชิญชายไทย ที่สนใจเข้าร่วมอุปสมบทหมู่ ใน กรุงเทพมหานคร จัดอุปสมบทหมู่ วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2557 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ปฎิบัติธรรม 9 วัน 1 - 9 ธันวาคม 2557 ณ สถานปฏิบัติธรรมอรุณเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี
          สมัครบวชได้ตั้งแต่วันนี้ ที่ ร่วมด้วยช่วยกัน ซอยรามคำแหง 21 อ่านต่อ…

40 องค์กรภาคีจัดพิธีบรรพชาโครงการแสนรูป-สามเณร AEC 40 องค์กรภาคีจัดพิธีบรรพชาโครงการแสนรูป-สามเณร AEC

พระสนิทวงศ์ วุฑฒิวังโส ฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการอุปสมบทหมู่ฯ กล่าวว่า วันนี้ (5 เม.ย.57) ที่วัดพระธรรมกาย คณะสงฆ์ร่วมกับคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดพระธรรมกาย อ่านต่อ…

อุปสมบทหมู่บูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง

โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รุ่นบูชาธรรม 105 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ครูผู้สืบสานวิชชาธรรมกาย อบรมระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึง 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 (รวม 45 วัน) ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี อ่านต่อ…

อุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน

คณะสงฆ์ทั้งแผ่นดิน คณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร วัดพระธรรมกาย มูลนิธิธรรมกาย สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย ชมรมพุทธศาสตร์สากลในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ และองค์กรภาคีต่างๆ ร่วมจัดทำ โครงการอุปสมบทหมู่ภาคฤดูร้อน 100,000รูปทุกหมู่บ้านทั่วไทย อ่านต่อ…