ภาพข่าว: เตรียมพร้อมผู้ประกอบการพลังงานเข้าสู่ AEC

          นายประมวล จันทร์พงศ์ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) (ที่3 จากขวา) เป็นประธานเปิดงานสัมมนาในหัวข้อ แนวทางการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการด้านพลังงานทดแทนและการอนุรักษ์พลังงานในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. เฉลียว วิทูรปกรณ์ กรรมการบริหาร บริษัท อีสเทิร์นโพลีเมอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (ที่4จากซ้าย) พร้อมด้วย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร รองอธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน (ที่2 จากขวา) ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เมื่อเร็วๆ นี้