หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ. เปิดประตูสู่เสรีภาพทางความคิดและการเรียนรู้

          วันที่ 11 พฤษภาคม ของทุกปี ถือเป็นวันพิเศษวันหนึ่งของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้วยเป็นวันคล้ายวันเกิดของ ศาสตราจารย์ ดร.ปรีดี พนมยงค์ ผู้ก่อตั้ง และเป็นผู้ประศาสน์การคนแรกและคนเดียวของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
          หอสมุดปรีดี พนมยงค์ เป็น 1 ใน 11 ห้องสมุดสาขาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดตั้งเพื่อเป็นเกียรติแก่อาจารย์ปรีดี พนมยงค์และรำลึกถึงท่าน
          หอสมุดปรีดี พนมยงค์ แห่งนี้ยังสะท้อนถึงเจตนารมณ์อันแน่วแน่ของมหาวิทยาลัยที่จะเป็นประตูสู่เสรีภาพแห่งความคิดทางการศึกษาของสังคมไทย โดยตั้งอยู่ที่ อาคาร 60 ปี ธรรมศาสตร์ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2541 ในโอกาสครบรอบ 64 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อ่านต่อ…

ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เปิดให้บริการ หอสมุดปรีดี พนมยงค์ ฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2557

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมฉลองโอกาสสำคัญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เดินหน้าตอกย้ำพันธกิจในการเป็นห้องสมุดมหาวิทยาลัย ชั้นนำระดับโลกที่ให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย และบุคคลทั่วไปด้วยบริการที่ดีเยี่ยม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิด Pakistan Corner

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด Pakistan Corner หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ อย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อร่วมส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพิ่มความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ อ่านต่อ…