ภาพข่าว: เปิด Pakistan Corner

          นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด “Pakistan Corner” หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มธ.ท่าพระจันทร์ อย่างเป็นทางการเป็นแห่งแรกในประเทศไทย เพื่อร่วมส่งเสริมการศึกษาเกี่ยวสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพิ่มความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งทางด้านภาษา เศรษฐกิจ สังคม และการท่องเที่ยว โดยมี ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจำประเทศไทย Mr. Sohail Mahmood และ ศาสตรจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้การต้อนรับ