ภาพข่าว: พิธีเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษา

           สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดหอพระพุทธเกษตร์รักษา พระอนุสาวรีย์พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เพื่อเป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของพนักงาน ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ
พร้อมเปิดหอสมุด และหอจดหมายเหตุ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ด้านการเกษตร ทั้งด้านสินเชื่อ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เทคโนโลยีการเกษตร รวมถึงการพัฒนาชนบทแบบยั่งยืน โดยมีนายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานกรรมการ ธ.ก.ส. นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. พร้อมด้วยผู้บริหาร และพนักงาน ธ.ก.ส. เฝ้ารับเสด็จ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานใหญ่ บางเขน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2556