เชิญร่วมงานสัมมนา “พ.ร.บ.ภาษีสรรพาสามิตใหม่ ประชาชนได้อะไร” เพื่อการปรับตัวในธุรกิจ เพราะภาษีไม่ใช่เรื่องไกลตัว

          หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ สมาชิก และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา "พ.ร.บ.ภาษีสรรพาสามิตใหม่ ประชาชนได้อะไร?" ซึ่งนอกจากจะมีผู้แทนจากกรมสรรพสามิตมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษีใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ที่ทุกคนควรรู้แล้ว ยังจะมีตัวแทนจากภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการจากภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความเห็นกัน เพื่อให้ทั้งภาคธุรกิจ และผู้บริโภค สามารถปรับตัวรับกฎหมายใหม่ได้อย่างเหมาะสม
          งานสัมมนา "พ.ร.บ.ภาษีสรรพาสามิตใหม่ ประชาชนได้อะไร?" จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 7 มิถุนายน พ.ศ.2560 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ ถนนศรีอยุธยา ตั้งแต่เวลา 8.00 น. - 13.00 น. โดยมีค่าใ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย เปิดแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามแนวทาง Trade & Services 4.0 วางยุทธศาสตร์เชื่อมเครือข่ายทั่วประเทศ ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการ 50,000 ราย หนุนจีดีพี 3 หมื่นล้านบาท ผ่านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วางกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กร เชื่อมเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามแนวทาง Trade Service 4.0 ตั้งเป้า 2 ปี เพิ่มศักยภาพ ยกระดับผู้ประกอบการได้ 50,000 ราย หรือ 50% จากสมาชิก 100,000 รายทั่วประเทศ สร้างรายได้เพิ่ม 20% อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ อารีบาบาและ Lazada อบรมให้ผู้ประกอบการ OTOP

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับบริษัทอารีบาบาและลาซาด้า ร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการOTOPและบุคคลทั่วไป ให้ความรู้การทำการค้าออนไลน์ผ่านแพลทฟอร์ม โดยมุ่งเน้นให้ความรู้อีคอมเมิร์ซและการปฏิบัติการจริง ได้แก่ SME 4.0 ภาพรวมและสิ่งที่ต้องรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์ ,1-2 Sell อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน 2560

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนเมษายน 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อยและปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เนื่องจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการเริ่มปรับตัวดีขึ้น อ่านต่อ…

“กลินท์ สารสิน” นั่งประธานสภาหอการค้าฯ ควบอีก 1 ตำแหน่ง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 50 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คนที่ 19นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคม 2560

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมีนาคม 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการโดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ำมันและอ้อยปรับตัวดีขึ้น อ่านต่อ…

UTCC Zeor No Smoking

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับงานวินัยนักศึกษา กองกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการเดินรณรงค์รอบรั้วมหาวิทยาลัย ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน อ่านต่อ…

สรุปประเด็นแถลงข่าว กกร.

ที่ประชุม กกร. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 มีความเห็นว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจโลกสะท้อนโมเมนตัมการฟื้นตัวในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการประเมินของ IMF ล่าสุดที่ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ของหลายประเทศหลักทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และจีน อย่างไรก็ตาม อ่านต่อ…

เอกชนไทยนำทีมขยาย/เชื่อมโยงการค้าประเทศเพื่อบ้าน หวังขับเคลื่อนการค้าชายแดนตามเป้าหมาย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ AEC จึงได้ให้ความสำคัญกับการค้า การลงทุนกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญ โดยประเทศไทยมีสัดส่วนการค้า 25% (รวมอาเซียนทั้งหมด) โดยเฉพาะการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน อ่านต่อ…

รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เปิดเผยถึงการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกของไทย ปี 2560 ว่า การส่งออกไทยปี 2560 ส่งสัญญาณฟื้นตัว คาดว่าการส่งออกจะมีมูลค่า 221,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 2.8 ( อยู่ในช่วง 218,403 ถึง 224,635 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 1.3 ถึง 4.2)โดยการส่งออกสามารถขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2559

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนธันวาคม 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปี การส่งออกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะยางพารา อ่านต่อ…

หอการค้าไทยส่งสัญญาณเศรษฐกิจฟื้น หลังรัฐบาลเพิ่มนโยบาย Local Economy

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยปี 2559 มีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวในกรอบ 3.3 ถึง 3.5% การส่งออกเติบโต -1.0 ถึง 0.0% ซึ่งอาจจะฟื้นตัวได้ในปี 2560 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันและอนาคตที่ยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากเท่าที่ควร อ่านต่อ…

สสว. ร่วมกับ หอการค้าไทย ยกระดับ SMEs สู่ 4.0 ในทางปฏิบัติมุ่งเน้นเตรียมความพร้อม Startup ที่มีศักยภาพ ปรับปรุง Packaging และเปิดตลาด AEC

ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการใหม่ โครงการ Innovative Packaging for SME และโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AECนางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้กำหนดแนวทางของแผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 4 ปี 2560 – อ่านต่อ…

หอการค้าไทยเตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศปลายเดือนนี้ กำหนดกรอบสัมมนา ยกระดับประเทศ สู่ “Thailand Trade and Service 4.0”

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “Thailand Trade and Service 4.0 และการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34”

ด้วย หอการค้าไทย ได้กำหนดจัดแถลงข่าว เรื่อง "Thailand Trade and Service 4.0 และการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34" ขึ้น ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 12.00 น. (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน) ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน จัดงานแถลงข่าว “การยกระดับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการทำงานกับนักธุรกิจต่างชาติ”

ด้วย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานแถลงข่าว "การยกระดับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการทำงานกับนักธุรกิจต่างชาติ" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2559

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากประชาชนมีความมั่นใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในอนาคตว่าจะปรับตัวดีขึ้น อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว”ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว จาก “พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในการก่อหนี้ภาคครัวเรือน” เป็น “สถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนไทย 2559”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "สถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนไทย 2559" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ อ่านต่อ…