สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน 2560

          ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากผู้บริโภคมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออกและการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลัง ประกอบกับผู้บริโภคส่วนใหญ่เริ่มคลายกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันและเห็นว่าสถานการณ์ทางการเมืองในอนาคตน่าจะมีเสถียรภาพมากขึ้น
อย่างไรก็ตาม ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคยังฟื้นตัวไม่มากเนื่องจากผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่ราคาพืชผลทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และสัปปะรดโรงงาน เป็นต้น ทำให้กำลังซื้อท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบเงินสนับสนุนทุนการศึกษา

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติรับมอบทุนการศึกษาจาก นายศิลป์ชัย รักษาพล นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จำนวน 100,000 บาท ในโอกาสที่ทางสมาคมฯ ได้มามอบให้กับทางมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาต่อไป อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC ก้าวล้ำไปอีกขั้น นำเทคโนโลยีโทรศัพท์ไร้สายให้บริการนักศึกษา

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับ Dr. Chen Yuan Tung ทูตพาณิชย์และวัฒนธรรมจากไต้หวัน ในโอกาสที่ท่านให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบ Wireless charging station หรือ จุดชาร์จไฟมือถือแบบไร้สาย โดย บริษัท Any Charge จากประเทศไต้หวัน อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคม 2560ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือน

ตุลาคม 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากผู้บริโภคมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออกและการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของของภาครัฐที่จะเกิดขึ้นในช่วงครึ่งหลัง อ่านต่อ…

หอการค้าไทยเตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ กำหนดกรอบสัมมนา Executing Trade & Services 4.0 : เติบโต ทั่วถึง แบบไทยเท่ (ThaiTay with Inclusive Growth)”

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ กำหนดจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 35 ในวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2560 ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยในปีนี้ หอการค้าไทย เห็นว่า การพัฒนาและยกระดับประเทศไปสู่ Thailand 4.0 อ่านต่อ…

เตรียมจัดตั้งคณะกรรมการร่วม ไทย–สหรัฐ ดึงเอกชนสองประเทศร่วมคณะ หวังเพิ่มการลงทุนระหว่างกัน

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ในโอกาสครบรอบ 185 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย สหรัฐ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ทางการทูตกับสหรัฐฯ โดยมีความสัมพันธ์นี้ตั้งบนพื้นฐานของการแบ่งปันความมั่งคั่ง (Shared Prosperity) การเห็นชอบร่วมกัน (Mutual Interest) อ่านต่อ…

คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ม.หอการค้าไทย จัดกิจกรรม “พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์”

เมื่องวันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดกิจกรรม "พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์" อ่านต่อ…

หอการค้าไทยย้ำ ประเทศไทยต้องเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าหัวใจของคนไทยทุกคน ยังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่มิเสื่อมคลาย คณะกรรมการหอการค้าฯ ได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยยึดพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ อ่านต่อ…

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน สัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2560 “Together is Power 2017”

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน สัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2560 "Together is Power 2017" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 21.00 น. ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดย ภาคบ่าย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิโอสถสภา ภายใต้ชื่อ “ทุนเจ้าสัว”

คุณสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ประธานมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ และประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิโอสถสภา มอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อ "ทุนเจ้าสัว" ให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยมี คุณกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี คุณสมพร โอสถานุเคราะห์ คุณนิติ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว “ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 60-61”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560-2561 สถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย ปี 2560 และ พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงกินเจ" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 10210 อาคาร 10 ชั้น 2 อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2560

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากผู้บริโภคมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออกและการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ อ่านต่อ…

มุมมองของหอการค้าไทยกับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันโดยภาพรวมมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ แม้ว่าประชาชนในระดับฐานรากจะยังไม่ได้รับอานิสงส์เท่าที่ควรก็ตาม ดังนั้น หากต้องการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ที่ประชาชนต้องมีรายได้ 15,000 อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถานที่จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์

"ติวมาม่า" น้องๆ หลายคนรู้จักดี หรือ ที่เรียกกันว่า โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที 20ปีนี้เราจะจัดติวฟรี ติวกันสดๆ ที่นี่ที่เดียว!!!!! ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปีนี้ ม.หอการค้าไทย ที่กรุงเทพที่เดียว ไม่มีต่างจังหวัด ) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งมอบดอกไม้จันทร์ ให้ กรุงเทพมหานคร

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อม นายปฏิภาณ ขันธหัตถ์ หัวหน้ากองกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้กับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)รับมอบโดย คุณสุรพล พกุลานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ สำนักงานพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กันยายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang University

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Zhejiang University มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิติศาสตร์ เอาจริงด้านทักษะดิจิทัล ล่าสุด ขึ้นเป็นศูนย์สอบด้านทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

รศ. ดร. สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร ICDL Accredited Test Centre จากคุณกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร บริษัท ไอซีดีแอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ขอแสดงความยินดีกับ นศ. สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับรางวัลตอบปัญหาท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบคำถามและการกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่6 "พระมหากษัตริย์กับการรถไฟไทย" จากผู้เข้าแข่งขัน 361 อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี

ตามที่การยางแห่งประเทศไทย ได้ให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่ครอบคลุมยางพาราทั้งระบบ อ่านต่อ…