สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกรกฎาคม 2560

          ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกรกฎาคม 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์มน้ำมัน และสัปปะรดโรงงาน เป็นต้น และหลายรายการมีราคาปรับลดลงในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา ทำให้กำลังซื้อทั่วไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศขยายตัวในระดับต่ำและไม่คล่องตัว ส่งผลให้ผู้บริโภครู้สึกว่าเศรษฐกิจไทยยังไม่ฟื้นตัวดีขึ้นมากนัก
          ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหาง อ่านต่อ…

อุ๋ยบูดาเบส ให้ความรู้ น้องๆ นักศึกษาชั้นปี 1 ใน ค่าย คุณ น่ะ ทำ

บรรยากาศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่มาร่วมในกิจกรรม ค่าย "คุณ น่ะ ทำ" ที่น้ำทีมโดย พี่อุ๋ย บุดดาเบส และคณะ ซึ่งมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มาร่วมกิจกรรม ค่าย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอแสดงความยินดีอย่างยิ่งแด่ ผู้ช่วยศาสตรจารย์บัวผัน สุพรรณยศ หัวหน้ากองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ อาจารย์ มันทนา อยู่ยั่งยืน อาจารย์พิเศษ ผู้ทรงคณวุฒิประจำ กองส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับรางวัลผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพศ.2560 ของกระทรวงวัฒนธรรม อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถวายพระพรวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10

กองกิจกรรมนักศึกษา ฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ ๖๕ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อ่านต่อ…

บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา

กองประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 โดย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษให้แก่ผู้นำนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อบรมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ

ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ ธนาคารกรุงเทพ และสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ จัดการอบรมให้ความรู้แก่ผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจ ประจำปี 2560 ( อบรม 30 ชั่วโมง ) ภายใต้ชื่อ "โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจระดับสูง ( พศส.) : ยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนมิถุนายน 2560

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมิถุนายน 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวช้าของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบัน ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ เช่น ข้าว ยางพารา มันสำปะหลัง อ่านต่อ…

เสวนา “Family Business Showcase in Textile industry”

สัมนาฟรี !!! งานดีๆ ที่คุณห้ามพลาดศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท รี้ด เทรดเด็กซ์ จำกัด จัดงาน เสวนาในหัวข้อ "Family Business Showcase in Textile industry" เพื่อนำเสนอแนวโน้มของธุรกิจสิ่งทอในอนาคต ข้อได้เปรียบ อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรการจัดการธุรกิจร้านอาหาร

หลักสูตร การจัดการธุรกิจร้านอาหารอย่างยั่งยืน (The Master of Restaurant Management for Executives) โดยเน้นการเรียนการสอนแบบเข้มข้น อาทิ หลักการจัดการร้านอาหารแบบร้านเดียว , การบริหารร้านแฟรนไชส์ , การบริหารเชนสโตร์ ,การบริหารจัดการครัวกลาง เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันพบว่าธุรกิจร้านอาหารของไทย อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2560

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงเป็นครั้งแรกในรอบ 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพมหานคร ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรโดยส่วนใหญ่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จับมือองค์กรพันธมิตร เปิดตัวโครงการ “ไทยเท่ ทั่วไทย” ค้นหาสุดยอดผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ร่วมกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคจากวัฒนธรรมท้องถิ่น มุ่งสู่ Trade & Services 4.0

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ผนึกกำลังองค์กรพันธมิตร เปิดตัวโครงการ "ไทยเท่ ทั่วไทย" เฟ้นหาสุดยอดผู้ประกอบการจากทั่วประเทศ ติวเข้มเสริมศักยภาพธุรกิจให้เข้มแข็ง แตกต่าง เพิ่มโอกาสขยายตลาดทั้งไทยและต่างประเทศ โดยชูกลยุทธ์ดึงวัฒนธรรมท้องถิ่น ผนวกนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ อ่านต่อ…

สภาหอการค้าฯ และภาคเอกชนขานรับ พ.ร.บ. ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ ภายใต้การจัดเก็บที่เป็นธรรมกับผู้ประกอบการ ผู้บริโภค พร้อมเอกชนร่วมร่างกฎหมายลูก

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการภาษีสรรพสามิต คณะกรรมการกฎหมายภาษี ขานรับพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 ที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ด้วยความมุ่งหวังให้ประเทศไทยมีระบบการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตที่มีความทันสมัย โปร่งใส อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCc) ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม ศิลปินแห่งชาติ

เมื่อค่ำวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ อาจารย์ชินกรไกรลาศ ศิลปินแห่งชาติ ซึ่งอาจารย์ชินกร ได้มาเป็นผู้ประกอบพิธีเรียกขวัญนาคให้แก่ผู้ที่มาเข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบทหมู่ ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ตั้งแต่รุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 14 ( 2545- 2559 อ่านต่อ…

เชิญร่วมงานสัมมนา “พ.ร.บ.ภาษีสรรพาสามิตใหม่ ประชาชนได้อะไร” เพื่อการปรับตัวในธุรกิจ เพราะภาษีไม่ใช่เรื่องไกลตัว

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ สมาชิก และประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนา "พ.ร.บ.ภาษีสรรพาสามิตใหม่ ประชาชนได้อะไร?" ซึ่งนอกจากจะมีผู้แทนจากกรมสรรพสามิตมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดเก็บภาษีใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 อ่านต่อ…

หอการค้าไทย เปิดแผนขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามแนวทาง Trade & Services 4.0 วางยุทธศาสตร์เชื่อมเครือข่ายทั่วประเทศ ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการ 50,000 ราย หนุนจีดีพี 3 หมื่นล้านบาท ผ่านการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจ

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย วางกรอบยุทธศาสตร์การดำเนินงานขององค์กร เชื่อมเครือข่ายทั่วประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ตามแนวทาง Trade Service 4.0 ตั้งเป้า 2 ปี เพิ่มศักยภาพ ยกระดับผู้ประกอบการได้ 50,000 ราย หรือ 50% จากสมาชิก 100,000 รายทั่วประเทศ สร้างรายได้เพิ่ม 20% อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ อารีบาบาและ Lazada อบรมให้ผู้ประกอบการ OTOP

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับบริษัทอารีบาบาและลาซาด้า ร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการOTOPและบุคคลทั่วไป ให้ความรู้การทำการค้าออนไลน์ผ่านแพลทฟอร์ม โดยมุ่งเน้นให้ความรู้อีคอมเมิร์ซและการปฏิบัติการจริง ได้แก่ SME 4.0 ภาพรวมและสิ่งที่ต้องรู้ในการทำธุรกิจออนไลน์ ,1-2 Sell อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนเมษายน 2560

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนเมษายน 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเพียงเล็กน้อยและปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 เนื่องจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการเริ่มปรับตัวดีขึ้น อ่านต่อ…

“กลินท์ สารสิน” นั่งประธานสภาหอการค้าฯ ควบอีก 1 ตำแหน่ง

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ครั้งที่ 50 พร้อมเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระลง โดยนายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย ได้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย คนที่ 19นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคม 2560

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมีนาคม 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 4 เนื่องจากการส่งออกและการท่องเที่ยวที่ยังมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการโดยเฉพาะยางพารา ปาล์มน้ำมันและอ้อยปรับตัวดีขึ้น อ่านต่อ…

UTCC Zeor No Smoking

กองแนะแนวและศิษย์เก่าสัมพันธ์ร่วมกับงานวินัยนักศึกษา กองกิจกรรมนักศึกษา จัดโครงการเดินรณรงค์รอบรั้วมหาวิทยาลัย ขึ้น ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย โดยได้รับเกียรติจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชีพ งามเจริญ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน อ่านต่อ…