หอการค้าไทยชง “ยุทธศาสตร์ข้าว” เสนอ คสช. เน้นปฏิรูปทั้งระบบ ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืนให้กับชาวนาไทย

           หอการค้าไทย เสนอ คสช พิจารณา ยุทธศาสตร์ “อนาคตข้าวและชาวนาไทย” เน้นปฏิรูปทั้งระบบ พัฒนาระบบ Value Chain ให้เข้มแข็ง ช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความยั่งยืน สมาคมชาวนาไทย เห็นชอบหนุนจัดตั้ง Rice Board กำหนดทิศทางอนาคตข้าวไทยได้ชัดเจนขึ้น

          นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้เตรียมแผนงานเพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย ซึ่งหนึ่งในแผนงานคือ การปฏิรูปการเกษตรที่จะเชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมอาหารและพลังงานทดแทน โดยเน้นสินค้าทางเกษตรหลัก 5 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม อ้อย และข้าวโพด ทั้งนี้ เพื่อยกระดับความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร โดยกา อ่านต่อ…

หอการค้าไทยเสนอจุดยืนแก้ไขปัญหาแรงงาน รับนโยบาย คสช. จัดการแรงงานทั้งระบบ

นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวถึง สถานการณ์ปัญหาแรงงานของไทยว่า กรณีที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ใน Tier 3 อ่านต่อ…

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาแรงงาน”

ด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดแถลงข่าว เรื่อง ข้อเสนอการแก้ไขปัญหาแรงงาน ขึ้น ในวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ โดย คุณภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และคุณพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว “ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ( Corruption Situation Index : CSI )”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าวเรื่อง ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ( Corruption Situation Index : CSI )ในวันพฤหัสบดีที่26 มิถุนายน 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องActivity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธโดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: หอการค้าไทย ต้อนรับสมาชิกใหม่

คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคุณศิรินา ปวโรฬารวิทยา ประธานคณะกรรมการสมาชิกภาพและสมาชิกสัมพันธ์ และคณะกรรมการให้การต้อนรับสมาชิกใหม่ รุ่น 23/5 ของหอการค้าไทย โดยมี คุณคมสัน โอภาสสถาวร คุณไพรัช บูรพชัยศรี คุณอรดี รุ่งเรืองโรจน์ และคุณชูเดช อ่านต่อ…

บีเอ็มดับเบิลยู กรุ๊ป ประเทศไทย ร่วมกับหอการค้าไทยเยอรมัน มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษารุ่นแรกที่สำเร็จหลักสูตร

มร. เยอร์ก บุค ผู้อำนวยการบริหาร (ที่สามจากซ้าย) มอบประกาศนียบัตรรับรองด้านเทคโนโลยีงานช่าง Mechanical Power Technology ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก มหานคร ซึ่งสำเร็จการศึกษารุ่นแรกจากโครงการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์ หรือ BMW Service Apprentice อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดสัมมนา เรื่อง “คิดแตก คิดต่าง : สร้างคุณค่าเพิ่มธุรกิจไทยได้อย่างไร”

ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมธุรกิจเชิงสร้างสรรค์ หอการค้าไทย ได้กำหนดจัดสัมมนา เรื่อง คิดแตก คิดต่าง : สร้างคุณค่าเพิ่มธุรกิจไทยได้อย่างไร ขึ้น ในวันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน 2557 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ ให้เกียรติเปิดการสัมมนาฯ โดย คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ อ่านต่อ…

หอการค้าไทยชี้ดัชนีผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้น ส่งสัญญาณบวกเศรษฐกิจครึ่งปีหลังเตรียมพร้อมดันแผนงานสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจและสังคมไทย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าจากตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นของบริโภคที่ปรับตัวดีขึ้น แสดงให้เห็นถึงโอกาสการฟื้นตัวของภาคธุรกิจ ทั้งนี้เนื่องจาก การบริโภคของประชาชนที่มีโอกาสปรับตัวดีขึ้น อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานแถลงข่าว เรื่อง “พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคและผลกระทบทางด้านธุรกิจและสังคม ในช่วงมหกรรมฟุตบอลโลก 2014”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคและผลกระทบทางด้านธุรกิจและสังคม ในช่วงมหกรรมฟุตบอลโลก 2014 ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2557 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall ถนนราชบพิธ อ่านต่อ…

ภาพรวมเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงทุกภาค อยู่ในระดับต่ำถึงปานกลาง คาดครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น ขึ้นอยู่สถานการณ์บ้านเมือง

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยได้จัดการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค และการสัมมนาประธานและเลขาธิการหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ ประจำปี 2557 หรือเรียกอีกอย่างว่า Mid -Term อ่านต่อ…

หอการค้าไทยประเมินเศรษฐกิจไทยเริ่มส่งสัญญาณชะลอตัวอย่างชัดเจน จากปัจจัยในประเทศ ชูค้าชายแดนดึงเศรษฐกิจภาคส่งออกโต

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน ถือเป็นสัญญาณการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนจากปัจจัยภายในประเทศเป็นสำคัญ ส่งผลให้หน่วยงานและสำนักวิจัยทางด้านเศรษฐกิจต่างๆ มีการปรับลดประมาณการภาวะเศรษฐกิจในปี อ่านต่อ…

หอการค้าไทยสำรวจผลกระทบทางการเมือง พบธุรกิจท่องเที่ยวกระทบมากสุดเตรียมหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเร่งด่วน

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า แนวโน้มเศรษฐกิจไทยใน ปี 2557 นั้นเห็นว่า หากสถานการณ์ทางการเมืองไม่รุนแรง และสามารถจบได้ภายใน 6 เดือน รวมทั้ง สามารถจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้ คาดว่าเศรษฐกิจจะสามารถเติบโตได้ประมาณ อ่านต่อ…

หอการค้าไทยคาดเศรษฐกิจไทยปี 57 ยังมีแนวโน้มที่ดี หากสถานการณ์การเมืองไม่กดดัน ชูงาน THAIFEX ดันไทยสู่ครัวโลก กระตุ้นการส่งออกอาหารคุณภาพสู่สากล

หอการค้าไทย จับมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ และโคโลญ เมสเซ เดินหน้าผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก ด้วยการจัดงาน THAIFEX – World of food ASIA 2014 แสดงอาหารระดับนานาชาติครั้งยิ่งใหญ่ ระดมผู้ประกอบการชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ร่วมโชว์ศักยภาพสินค้าและบริการ กว่า 3,600 คูหา อ่านต่อ…

หอการค้าฯ ห่วงปัญหาการพัฒนา SMEs ไทย จัดสัมมนา “SMEs…วิธีทำเงิน” ครั้งที่ 3 ที่หาดใหญ่

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SMEs (SMEs Competitiveness Index) ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย พบว่า ในทุก ๆ ภูมิภาคยังคงประสบปัญหาเรื่องต้นทุนสินค้า /บริการ ที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น อ่านต่อ…

7 องค์กรภาคเอกชน เตรียมเปิดเวทีกลาง ครั้งที่ 2 ย้ำจุดยืนเป็นเพียงเวทีกลางเสนอความเห็นอย่างสันติวิธี

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย ในฐานะโฆษก 7 องค์กรภาคเอกชน เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่าย 7 องค์กรภาคเอกชน ได้เสนอตัวทำหน้าที่เป็นเวทีกลาง เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้รู้และสื่อมวลชน อ่านต่อ…

เครือข่าย 7 องค์กรภาคเอกชน เตรียมเปิดเวทีกลางครั้งแรก ศุกร์ 13 ธ.ค.นี้ เพื่อหาทางออกอย่างเป็นรูปธรรม

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ตามที่เครือข่าย 7 องค์กรภาคเอกชน ได้เสนอตัวทำหน้าที่เป็นเวทีกลาง เพื่อระดมความคิดเห็นจากนักวิชาการ ผู้รู้และสื่อมวลชน ให้ร่วมกระบวนการปฏิรูปการเมืองและประเทศก่อนการเลือกตั้ง อ่านต่อ…

หอการค้าไทยตอกย้ำธรรมาภิบาลคือฐานรากนำพาธุรกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

หอการค้าไทยเผยผลสำเร็จจากการจัดงานจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย 2556 คนรุ่นใหม่กด Like คุณธรรม ควบคู่งานประชุมสัมมนาระดับโลก The 2013 Bangkok Conference: Global Dialogue on Sustainable Development ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคมที่ผ่านมา อ่านต่อ…

หอการค้าจับตาแนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารโลก ชี้อนาคตผู้บริโภคเน้นใส่ใจสังคมสิ่งแวดล้อม

หอการค้าไทยเผยผลสำเร็จผู้ประกอบการอาหารไทยร่วมงาน ANUGA งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่ที่สุดในโลก คาดเพิ่มยอดส่งออกไปทั่วโลก ชี้แนวโน้มอุตสาหกรรมอาหารโลก ผู้บริโภคจะซื้อสินค้าจากผู้ผลิตที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือสังคม อ่านต่อ…

หอการค้าไทยขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น มุ่งส่งเสริม 1 บริษัทดูแล 1 ชุมชน

หอการค้าไทย รวมพลังสมาชิกทั่วประเทศร่วมขับเคลื่อนธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน มอบรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น ยกย่องผู้ประกอบการทั้งขนาดเล็ก กลาง และใหญ่ ที่ดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรมต่อทุกฝ่าย เดินหน้าสร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่กดไลค์คุณธรรม สนับสนุน 1 บริษัทดูแล อ่านต่อ…

หอการค้าฯ จับมือมหาดไทย เปิดโอกาสทองการค้าสะพานเศรษฐกิจเชียงของ

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการที่กระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน ในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ประกอบกับหอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และหอการค้าจังหวัด อ่านต่อ…