หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว ผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นเศรษฐกิจ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทง”

          ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว ผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นเศรษฐกิจ เรื่อง "พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทง" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อ่านต่อ…

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง ” SMEs…ผู้ผลิตพบผู้ซื้อ”

ด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง " SMEsผู้ผลิตพบผู้ซื้อ" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 17.00 น. ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ่านต่อ…

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ต.ค. ปรับตัวดีขึ้น เป็นครั้งแรก ในรอบ 10 เดือนของปีนี้

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคม 2558
ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนตุลาคม 2558 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยและมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ในอนาคตอันใกล้ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ อ่านต่อ…

โครงการ 1 หอการค้า ดูแลอย่างน้อย 1 สหกรณ์การเกษตร ปรับกลยุทธ์ “การตลาด นำการผลิต” ตั้งเป้า 100 สหกรณ์ฯ ภายในปีนี้

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทุกภาคส่วนจึงเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร ซึ่งหอการค้าฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ เสริมเศรษฐกิจฐานราก”

ด้วย หอการค้าไทย ได้กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง " โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ เสริมเศรษฐกิจฐานราก" ขึ้น ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 12.00 น.. (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน) ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ อ่านต่อ…

สัมมนายุทธศาสตร์สภาหอการค้าฯ ยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนายุทธศาสตร์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "Innovating Business Reform to Move Forward" อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดงานเวทีจุดประกาย : สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

หอการค้าไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมทำข่าว งานเวทีจุดประกาย : สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก" ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 09.00 15.30 น. ณ ฮอลล์ 9 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีทั้งนี้ เพื่อระดมพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก อ่านต่อ…

โครงการ “หอการค้าฯ รวมมิตร …หนูณิชย์…พาชิม” ลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้ เสริมเศรษฐกิจฐานราก ตั้งเป้าปีหน้า 1 หมื่นร้านค้าทั่วประทศ

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันมีสัญญาณของการชะลอตัวลง ในขณะที่ค่าครองชีพของประชาชนกลับมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าราคาน้ำมันที่ลดลง น่าจะช่วยทำให้ราคาสินค้าลดลงตามไปด้วย อ่านต่อ…

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ กระทรวงการต่างประเทศ จัดงานสัมมนา“โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับสปป.ลาว…จากกูรู”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดงานสัมมนาโอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับสปป.ลาว…จากกูรู ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา09.00 12.00 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย เปิดศูนย์บริการ “Thailand SMEs Center” ครบวงจร พร้อมพัฒนา SMEs สู่ IDE ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจ SMEs เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีจำนวนมากถึง 2,668,293 ราย อ่านต่อ…

หอการค้าทั่วประเทศชี้ยังไม่ถึงเวลาปรับค่าจ้าง หวั่นซ้ำเติมเศรษฐกิจ แนะคงค่าจ้างออกไปก่อน พร้อมควรพิจารณาให้ต่างกันตามพื้นที่และทักษะฝีมือ

นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการสำรวจ ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559 อ่านต่อ…

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงข่าว “ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559" ขึ้น ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา10.30 12.00 น.. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ แถลงข่าวโดย คุณภูมินทร์ หะรินสุต อ่านต่อ…

หอการค้าไทยหนุนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจสุขภาพ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดงานประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค

ด้วย หอการค้าไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ อ่านต่อ…

หอการค้าไทยส่งสัญญาณเศรษฐกิจไทยกำลังฟื้น หลังผ่านจุดต่ำสุดมาแล้ว หนุนไทยก้าวสู่ Digital Economy เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจประเทศ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1 ปี 2558 ยังคงทรงตัวต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากกำลังซื้อของประชาชนที่ถูกกระทบจากราคาพืชผลและรายได้เกษตรกรลดลง อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย จัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานและหนี้ภาคแรงงานไทย”

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว ผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง พฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงานและหนี้ภาคแรงงานไทย ขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2558 เวลา 11.00 น.ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ โดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ อ่านต่อ…

หอการค้าฯ พร้อมช่วยรัฐแก้ปัญหาแรงงานไทย ย้ำทุกภาคส่วนต้องให้ความร่วมมืออย่างจริงจัง

นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ประเทศไทยถูกจับตามองเรื่องปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ส่งผลเป็นวงกว้างในภาพลักษณ์ของสินค้าไทยที่ส่งออกไปยังทั่วโลก อย่างที่ทราบกันดี ประเทศไทย พึ่งพาการส่งออกเป็นหลัก ซึ่งเมื่อปี 2557 อ่านต่อ…

“หอการค้าไทย” มั่นใจ “ไทยแลนด์ แบรนด์” กระตุ้นยอดขาย ในงาน “World Expo Milano 2015”

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการธุรกิจเกษตรและอาหาร สภาหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ในปีนี้ จะมีงานระดับนานาชาติทางด้านอาหารที่จะเปิดโอกาสให้ ไทยแลนด์ แบรนด์ ได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในงาน World Expo Milano อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ความพร้อมและความเข้าใจของผู้ส่งออกไทยต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง ความพร้อมและความเข้าใจของผู้ส่งออกไทยต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขึ้น ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ โดย ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช อ่านต่อ…