สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2559

           ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากประชาชนมีความมั่นใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในอนาคตว่าจะปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับการคาดหวังว่ารัฐบาลจะเน้นการใช้จ่ายเพื่อการลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้นในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี แม้ว่ากลุ่มตัวอย่างจะรู้สึกว่าสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจและการจ้างงานในปัจจุบันยังไม่มีการปรับตัวดีขึ้นมากนักก็ตาม อีกทั้งยังห่วงสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบัน
          ทั้งนี้ ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับเศรษฐกิจโดยรวม ดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสหางานทำโดยรวม และดัชนีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับรายได้ในอนาคตอยู่ที่ระดับ 63.4 68.6 และ 90.7 ตามลำดับ เมื่อเทียบกั อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว”ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว จาก “พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในการก่อหนี้ภาคครัวเรือน” เป็น “สถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนไทย 2559”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "สถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนไทย 2559" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ อ่านต่อ…

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ เสนอยกเครื่องพัฒนาและแก้ไขปัญหาแรงงานของประเทศไทย

ตามที่ ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคมอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคของประเทศอย่างมากมาย โดยรัฐบาลออกนโยบายการส่งเสริมการลงทุนขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องใช้กำลังแรงงานมากขึ้น อาทิ แรงงานภาคก่อสร้าง อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดงานสัมมนาสมาคมการค้า 59

ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน สัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2559 "Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 21.00 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “แนวโน้มธุรกิจไทย ปี 2559 และประเมินสถานการณ์ระเบิดภาคใต้ต่อธุรกิจไทย”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "แนวโน้มธุรกิจไทย ปี 2559 และประเมินสถานการณ์ระเบิดภาคใต้ต่อธุรกิจไทย" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ โดย อ่านต่อ…

หอการค้าไทยมุ่งขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ส่งเสริมการกระจายได้ หนุนเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

นายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมกับหอการค้าจังหวัดจากภาคต่างๆ ยืนยันว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยยังคงไปได้ดี ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ อ่านต่อ…

สภาหอการค้า…ชี้ผลการจัดอันดับ TIP Report 2016 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในนามของ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ.2559 (Trafficking in Persons Report 2016) โดยปรับระดับประเทศไทยขึ้นเป็น "ระดับ 2 อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา “Linguistic & Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries”

ร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในหัวข้อ "Linguistic Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries"มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของเอเชีย มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้เติบโตขึ้นเป็นนักรบเศรษฐกิจเจนเนอเรชั่นใหม่ระดับนานาชาติ อ่านต่อ…

“หอการค้าไทย”คาดเศรษฐกิจครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรก ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย หอการค้าไทยประมาณการเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2559 มีโอกาสขยายตัวอยู่ที่ระดับ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ม.หอการค้าไทย รับมอบทุนสนุบสนุน กิจกรรม “TEPCoT Dinner Talk” มูลค่ากว่า 16 ล้านบาท

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบเงินสนับสนุนการจัดกิจกรรม "TEPCoT Dinner Talk" จากคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ สถาบันวิทยาการการค้า(TEPCoT)รุ่น 1-8 โดยมี พลเอก มงคล อัมพรพิสิฏฐ์ ประธาน TEPCoT เป็นตัวแทนมอบเงินมูลค่ากว่า 16 อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2559

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือนนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันฟื้นตัวค่อนข้างล่าช้า อ่านต่อ…

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จับมือ หอการค้าไทย และโคโลญเมสเซ่ ประกาศความพร้อมจัดงาน THAIFEX-World of Food Asia 2016

นายวินิจฉัย แจ่มแจ้ง (ที่ 3 จากขวา) ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วย นายสุพพัต อ่องแสงคุณ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ที่ 3 จากซ้าย) นายกลินท์ สารสิน (ที่ 2 จากซ้าย) รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และ คุณไมเคิล เดรเยอร์ (ที่ 2 จากขวา) รองประธานโคโลญเมสเซ่ อ่านต่อ…

สถานภาพแรงงานไทย

ผลสำรวจ "สถานภาพแรงงานไทย" พบว่า แรงงานไทยในปัจจุบันมีภาระหนี้สูงสุดในรอบ 9 ปี อยู่ที่ระดับ 95.9 % โดยมีสัดส่วนหนี้ในระบบ 39.38 % และหนี้นอกระบบ 60.62% รวมไปถึงความสามารถในการชำระหนี้ และพฤติกรรมการใช้จ่ายของแรงงาน ก็สูงด้วยเช่นกัน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแรงงานมีรายจ่ายมากกว่ารายได้ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดการประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ

ด้วย คณะกรรมการโครงการสานพลังประชารัฐ ทั้ง 12 คณะ ได้กำหนดจัดประชุมหารือเพื่อกำหนดแผนงานและกิจกรรม ในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุม Ballroom ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไปโดยมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บมจ. เออาร์ไอพี สนับสนุนการศึกษาต่อเนื่อง มอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) นำคณะผู้บริหาร โดยมีนายแจ็ค มินทร์ อิงค์ธเนศ ประธานกรรมการบริหาร (ที่ 3 จากซ้าย) และนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 4 จากซ้าย) เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นจำนวนเงิน 150,000 บาท นำไปสนับสนุนงานด้านการศึกษา อ่านต่อ…

สงกรานต์ปีนี้คึกคัก ประชาชนใช้จ่ายสูงสุดในรอบ 3 ปี

การใช้จ่ายของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้จะมีเงินสะพัด 124,542.66 ล้านบาท มีการขยายตัว 4.5% สูงสุดในรอบ 3 ปี โดยการใช้จ่ายที่สูงนั้น มีปัจจัยบวกมาจากการเป็นวันหยุดยาว ประชาชนต้องการสืบสานประเพณี และเริ่มรู้สึกว่าเศรษฐกิจฟื้น รวมถึงมาตรการการกระตุ้นของภาครัฐ เช่น กองทุนหมู่บ้าน และการลดหย่อนภาษี อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าวผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นธุรกิจ เรื่อง "พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถง 10201 (อาคาร 10 ชั้น 2) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนมีนาคม 2559

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนมีนาคม 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 และอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ 5 เดือนนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2558 เป็นต้นมา เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันฟื้นตัวค่อนข้างล่าช้า อ่านต่อ…

ภาพข่าว: หอการค้าไทย-ฝรั่งเศส จัดสัมมนา “โอกาสและความท้าทายของธุรกิจสินค้าอาหารไทยในตลาดจีน” ณ โรงแรมดุสิตธานี

สุกัญญา เอื้อชูชัย ผู้อำนวยการหอการค้าฝรั่งเศส-ไทย จัดงานสัมมนา "โอกาสและความท้าทายของธุรกิจสินค้าอาหารไทยในตลาดจีน" ณ ห้องศาลาแดง โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ โดยมี สุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ อ่านต่อ…