สรุปประเด็นแถลงข่าว กกร.

          ที่ประชุม กกร. วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 มีความเห็นว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจโลกสะท้อนโมเมนตัมการฟื้นตัวในเชิงบวกอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการประเมินของ IMF ล่าสุดที่ปรับเพิ่มคาดการณ์แนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2560 ของหลายประเทศหลักทั้งสหรัฐฯ สหภาพยุโรป สหราชอาณาจักร ญี่ปุ่น และจีน อย่างไรก็ตาม ในระยะข้างหน้า ยังต้องต้องติดตามแนวนโยบายด้านการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐฯ ซึ่งอาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการค้าและการลงทุนในโลก รวมทั้งทิศทางค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ตลอดจนต้องติดตามการเลือกตั้งของหลายประเทศในยุโรป และการเจรจาเพื่อถอนตัวออกจากสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (BREXIT) นอกจากนี้ ราคาน้ำมันตลาดโลกที่ยังมีแนวโน้มแกว่งตัวผันผวนตามปริมาณอุปทานของผู้ผลิตหลัก ทั้งกลุ่มโอเปก รัสเซีย และสหรัฐฯ อาจส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อและการดำเนินนโยบายเพื่อกระตุ้นเ อ่านต่อ…

เอกชนไทยนำทีมขยาย/เชื่อมโยงการค้าประเทศเพื่อบ้าน หวังขับเคลื่อนการค้าชายแดนตามเป้าหมาย

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตามที่ประเทศไทยได้เข้าสู่ AEC จึงได้ให้ความสำคัญกับการค้า การลงทุนกับประเทศสมาชิกในอาเซียน ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่สำคัญ โดยประเทศไทยมีสัดส่วนการค้า 25% (รวมอาเซียนทั้งหมด) โดยเฉพาะการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน อ่านต่อ…

รศ.ดร. อัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เปิดเผยถึงการวิเคราะห์ทิศทางการส่งออกของไทย ปี 2560 ว่า การส่งออกไทยปี 2560 ส่งสัญญาณฟื้นตัว คาดว่าการส่งออกจะมีมูลค่า 221,583 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 2.8 ( อยู่ในช่วง 218,403 ถึง 224,635 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือขยายตัวร้อยละ 1.3 ถึง 4.2)โดยการส่งออกสามารถขยายตัวในตลาดสหรัฐฯ ญี่ปุ่น อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2559

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนธันวาคม 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 3 เดือน เนื่องจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลในช่วงปลายปี การส่งออกที่เริ่มปรับตัวดีขึ้น ประกอบกับราคาพืชผลทางการเกษตรหลายรายการปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะยางพารา อ่านต่อ…

หอการค้าไทยส่งสัญญาณเศรษฐกิจฟื้น หลังรัฐบาลเพิ่มนโยบาย Local Economy

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า เศรษฐกิจไทยปี 2559 มีการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยในปี 2559 จะขยายตัวในกรอบ 3.3 ถึง 3.5% การส่งออกเติบโต -1.0 ถึง 0.0% ซึ่งอาจจะฟื้นตัวได้ในปี 2560 และแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2560 คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากประชาชนมีความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันและอนาคตที่ยังปรับตัวดีขึ้นไม่มากเท่าที่ควร อ่านต่อ…

สสว. ร่วมกับ หอการค้าไทย ยกระดับ SMEs สู่ 4.0 ในทางปฏิบัติมุ่งเน้นเตรียมความพร้อม Startup ที่มีศักยภาพ ปรับปรุง Packaging และเปิดตลาด AEC

ภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสำหรับผู้ประกอบการใหม่ โครงการ Innovative Packaging for SME และโครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการเพื่อรองรับ AECนางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว. ได้กำหนดแนวทางของแผนการส่งเสริม SMEs ฉบับที่ 4 ปี 2560 – อ่านต่อ…

หอการค้าไทยเตรียมจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศปลายเดือนนี้ กำหนดกรอบสัมมนา ยกระดับประเทศ สู่ “Thailand Trade and Service 4.0”

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนับสนุนนโยบายการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งในด้านการปฏิรูปการศึกษา การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา การกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจอนาคต อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “Thailand Trade and Service 4.0 และการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34”

ด้วย หอการค้าไทย ได้กำหนดจัดแถลงข่าว เรื่อง "Thailand Trade and Service 4.0 และการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 34" ขึ้น ในวันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.30 12.00 น. (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน) ณ ห้องประชุม 3201 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน จัดงานแถลงข่าว “การยกระดับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการทำงานกับนักธุรกิจต่างชาติ”

ด้วย หอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงแรงงาน กำหนดจัดงานแถลงข่าว "การยกระดับความร่วมมือ และอำนวยความสะดวกในการทำงานกับนักธุรกิจต่างชาติ" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม ศ.นิคม ชั้น 5 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน โดย อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2559

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2559 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 เนื่องจากประชาชนมีความมั่นใจในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในอนาคตว่าจะปรับตัวดีขึ้น อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว”ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม 2559 เวลา 10.30น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว จาก “พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในการก่อหนี้ภาคครัวเรือน” เป็น “สถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนไทย 2559”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "สถานภาพหนี้ภาคครัวเรือนไทย 2559" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ อ่านต่อ…

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ เสนอยกเครื่องพัฒนาและแก้ไขปัญหาแรงงานของประเทศไทย

ตามที่ ประเทศไทยได้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศจากสังคมเกษตรกรรม มาเป็นสังคมอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจ Thailand 4.0 ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจทั่วภูมิภาคของประเทศอย่างมากมาย โดยรัฐบาลออกนโยบายการส่งเสริมการลงทุนขึ้น และเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องใช้กำลังแรงงานมากขึ้น อาทิ แรงงานภาคก่อสร้าง อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดงานสัมมนาสมาคมการค้า 59

ด้วย คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน สัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2559 "Together is Power 2016 : Enhancing Connectivity" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 เวลา 15.00 21.00 น. ณ ห้องนภาลัย บอลรูม อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “แนวโน้มธุรกิจไทย ปี 2559 และประเมินสถานการณ์ระเบิดภาคใต้ต่อธุรกิจไทย”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "แนวโน้มธุรกิจไทย ปี 2559 และประเมินสถานการณ์ระเบิดภาคใต้ต่อธุรกิจไทย" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ โดย อ่านต่อ…

หอการค้าไทยมุ่งขับเคลื่อนท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ ส่งเสริมการกระจายได้ หนุนเศรษฐกิจและสังคมไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

นายกลินท์ สารสิน รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า จากการประชุมกับหอการค้าจังหวัดจากภาคต่างๆ ยืนยันว่าสถานการณ์ท่องเที่ยวไทยยังคงไปได้ดี ทั้งในส่วนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายังไทย และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ อ่านต่อ…

สภาหอการค้า…ชี้ผลการจัดอันดับ TIP Report 2016 กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐ

ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในนามของ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ รู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี พ.ศ.2559 (Trafficking in Persons Report 2016) โดยปรับระดับประเทศไทยขึ้นเป็น "ระดับ 2 อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดสัมมนา “Linguistic & Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries”

ร่วมฟังการปาฐกถาพิเศษ โดย ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ ในหัวข้อ "Linguistic Cultural Diversity in Thailand and ASEAN Countries"มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ในฐานะสถาบันการศึกษาชั้นนำด้านธุรกิจของเอเชีย มุ่งมั่นในการสร้างบัณฑิตให้เติบโตขึ้นเป็นนักรบเศรษฐกิจเจนเนอเรชั่นใหม่ระดับนานาชาติ อ่านต่อ…

“หอการค้าไทย”คาดเศรษฐกิจครึ่งปีหลังปรับตัวดีขึ้น

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สถานการณ์เศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรก ยังคงเผชิญกับความเสี่ยงจากเศรษฐกิจโลกที่ยังคงชะลอตัว ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเติบโตของเศรษฐกิจไทย หอการค้าไทยประมาณการเศรษฐกิจไทยตลอดทั้งปี 2559 มีโอกาสขยายตัวอยู่ที่ระดับ อ่านต่อ…