หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ( Corruption Situation Index : CSI )”

          ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ดัชนีสถานการณ์คอร์รัปชั่นไทย ( Corruption Situation Index : CSI )" ในวันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต โดย รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนธันวาคม 2558

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนธันวาคม 2558 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นทุกรายการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 ในรอบ 12 เดือน และปรับตัวอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ 7 เดือนนับตั้งแต่เดือนเมษายน 2558 เป็นต้นมา อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ธุรกิจเด่น ประจำปี 2559”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ธุรกิจเด่น ประจำปี 2559" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโถง ชั้น 2 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤศจิกายน 2558 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยและมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ในอนาคตอันใกล้จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล อย่างไรก็ตาม อ่านต่อ…

สรุปผลสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “หอการค้าทั่วประเทศ”

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึง ภาพรวมการจัดสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 33 ว่า ในปีนี้ใช้แนวคิดในการจัดว่า "นวัตกรรม นำไทย สู่ความเป็นเลิศ" โดยได้มีการนำเสนอให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับตัวเข้าสู่ยุคการเปลี่ยนแปลง อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว ผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นเศรษฐกิจ เรื่อง “พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทง”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว ผลสำรวจความคิดเห็นประเด็นเศรษฐกิจ เรื่อง "พฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงเทศกาลลอยกระทง" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ โดย อ่านต่อ…

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง ” SMEs…ผู้ผลิตพบผู้ซื้อ”

ด้วย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เรื่อง " SMEsผู้ผลิตพบผู้ซื้อ" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 17.00 น. ณ คอนเวนชั่นฮอลล์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ่านต่อ…

ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค เดือน ต.ค. ปรับตัวดีขึ้น เป็นครั้งแรก ในรอบ 10 เดือนของปีนี้

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนตุลาคม 2558
ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนตุลาคม 2558 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นทุกรายการ เนื่องจากผู้บริโภครู้สึกว่าภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อยและมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวได้ในอนาคตอันใกล้ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ อ่านต่อ…

โครงการ 1 หอการค้า ดูแลอย่างน้อย 1 สหกรณ์การเกษตร ปรับกลยุทธ์ “การตลาด นำการผลิต” ตั้งเป้า 100 สหกรณ์ฯ ภายในปีนี้

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกิจที่สำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทุกภาคส่วนจึงเห็นถึงความสำคัญของการยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับเกษตรกร ซึ่งหอการค้าฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ เสริมเศรษฐกิจฐานราก”

ด้วย หอการค้าไทย ได้กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง " โครงการ 1 หอการค้า 1 สหกรณ์การเกษตร ลดความเหลื่อมล้ำ เพิ่มรายได้ เสริมเศรษฐกิจฐานราก" ขึ้น ในวันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 เวลา 10.30 12.00 น.. (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน) ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ อ่านต่อ…

สัมมนายุทธศาสตร์สภาหอการค้าฯ ยกระดับพัฒนาเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนายุทธศาสตร์สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ภายใต้หัวข้อ "Innovating Business Reform to Move Forward" อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดงานเวทีจุดประกาย : สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก”

หอการค้าไทย ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมทำข่าว งานเวทีจุดประกาย : สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก" ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558 เวลา 09.00 15.30 น. ณ ฮอลล์ 9 อิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานีทั้งนี้ เพื่อระดมพลังในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจฐานราก อ่านต่อ…

โครงการ “หอการค้าฯ รวมมิตร …หนูณิชย์…พาชิม” ลดค่าครองชีพ เพิ่มรายได้ เสริมเศรษฐกิจฐานราก ตั้งเป้าปีหน้า 1 หมื่นร้านค้าทั่วประทศ

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า สถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบันมีสัญญาณของการชะลอตัวลง ในขณะที่ค่าครองชีพของประชาชนกลับมีแนวโน้มที่สูงขึ้น ซึ่งหลายฝ่ายมองว่าราคาน้ำมันที่ลดลง น่าจะช่วยทำให้ราคาสินค้าลดลงตามไปด้วย อ่านต่อ…

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าฯ กระทรวงการต่างประเทศ จัดงานสัมมนา“โอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับสปป.ลาว…จากกูรู”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระทรวงการต่างประเทศ กำหนดจัดงานสัมมนาโอกาสและความท้าทายในการค้าและการลงทุนกับสปป.ลาว…จากกูรู ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2558 เวลา09.00 12.00 น. ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย เปิดศูนย์บริการ “Thailand SMEs Center” ครบวงจร พร้อมพัฒนา SMEs สู่ IDE ขับเคลื่อนประเทศสู่ความยั่งยืน

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจ SMEs เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีจำนวนมากถึง 2,668,293 ราย อ่านต่อ…

หอการค้าทั่วประเทศชี้ยังไม่ถึงเวลาปรับค่าจ้าง หวั่นซ้ำเติมเศรษฐกิจ แนะคงค่าจ้างออกไปก่อน พร้อมควรพิจารณาให้ต่างกันตามพื้นที่และทักษะฝีมือ

นายภูมินทร์ หะรินสุต รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ดำเนินการสำรวจ ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559 อ่านต่อ…

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย แถลงข่าว “ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559”

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ทัศนะของผู้ประกอบการเกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ประจำปี 2559" ขึ้น ในวันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา10.30 12.00 น.. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ ถนนราชบพิธ แถลงข่าวโดย คุณภูมินทร์ หะรินสุต อ่านต่อ…

หอการค้าไทยหนุนพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจสุขภาพ เพิ่มรายได้ให้กับประเทศอย่างยั่งยืน

นายชนินทธ์ โทณวณิก ประธานคณะกรรมการธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ถือเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดงานประชุมใหญ่หอการค้า 5 ภาค

ด้วย หอการค้าไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2558 ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 24 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน ถนนพระราม 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนการดำเนินงานระหว่างหอการค้าไทยและหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ อ่านต่อ…