คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ม.หอการค้าไทย จัดกิจกรรม “พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์”

          เมื่องวันที่ 17 ตุลาคม 2560 คณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ผศ.ดร.ธเนศ เวศร์ภาดา คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ จัดกิจกรรม "พระก่อพระเกื้อหล้าสู่สวรรค์" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งกิจกรรมนั้นประกอบไปด้วย ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์, ชมภาพยนตร์เทิดพระเกียรติ โครงการ "ถอดรหัวคำสอนพ่อ" 3 เรื่อง ได้แก่ เรื่องเด็กชายกับลูกหมาไม่มีชื่อ . เรื่อง ส.ค.ส. ฉบับสุดท้าย และเรื่อง 19 นาฬิกา ,ฟังบรรยายเรื่องธรรมเนียมงานพระเมรุในเมืองไทย ซึ่งภายในงานได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้, ร่วมฟังบรรยายเรื่องการเดินทางของมโนทัศน์ "พ่อแห่งแผ่นดิน" ในสังคมไทย โดย ผศ.ดร.ธเนศ อ่านต่อ…

หอการค้าไทยย้ำ ประเทศไทยต้องเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาท เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน

นายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า ตลอด 1 ปีที่ผ่านมา เชื่อว่าหัวใจของคนไทยทุกคน ยังคงรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 9 อยู่มิเสื่อมคลาย คณะกรรมการหอการค้าฯ ได้ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยยึดพระองค์ท่านเป็นต้นแบบ อ่านต่อ…

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จัดงาน สัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2560 “Together is Power 2017”

คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงาน สัมมนาสมาคมการค้า ประจำปี 2560 "Together is Power 2017" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00 21.00 น. ณ โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ โดย ภาคบ่าย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับมอบทุนการศึกษา จากมูลนิธิโอสถสภา ภายใต้ชื่อ “ทุนเจ้าสัว”

คุณสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ประธานมูลนิธิโอสถานุเคราะห์ และประธานที่ปรึกษาของมูลนิธิโอสถสภา มอบทุนการศึกษา ภายใต้ชื่อ "ทุนเจ้าสัว" ให้แก่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นจำนวนเงิน 1,000,000 บาท โดยมี คุณกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี คุณสมพร โอสถานุเคราะห์ คุณนิติ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว “ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 60-61”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ปรับประมาณการภาวะเศรษฐกิจไทย ปี 2560-2561 สถานภาพหนี้ครัวเรือนไทย ปี 2560 และ พฤติกรรมการใช้จ่ายของประชาชนในช่วงกินเจ" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 10210 อาคาร 10 ชั้น 2 อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนกันยายน 2560

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนกันยายน 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 เนื่องจากผู้บริโภคมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออกและการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค”

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ โดย ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ อ่านต่อ…

มุมมองของหอการค้าไทยกับการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันโดยภาพรวมมีทิศทางที่ดีขึ้นเป็นลำดับ แม้ว่าประชาชนในระดับฐานรากจะยังไม่ได้รับอานิสงส์เท่าที่ควรก็ตาม ดังนั้น หากต้องการให้ประเทศไทยหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง ที่ประชาชนต้องมีรายได้ 15,000 อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นสถานที่จัดโครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์

"ติวมาม่า" น้องๆ หลายคนรู้จักดี หรือ ที่เรียกกันว่า โครงการทบทวนความรู้สู่มหาวิทยาลัยกับสหพัฒน์ ครั้งที 20ปีนี้เราจะจัดติวฟรี ติวกันสดๆ ที่นี่ที่เดียว!!!!! ที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (ปีนี้ ม.หอการค้าไทย ที่กรุงเทพที่เดียว ไม่มีต่างจังหวัด ) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งมอบดอกไม้จันทร์ ให้ กรุงเทพมหานคร

ผศ.สุชีพ งามเจริญ รองอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อม นายปฏิภาณ ขันธหัตถ์ หัวหน้ากองกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ให้กับโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง)รับมอบโดย คุณสุรพล พกุลานนท์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ สำนักงานพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 กันยายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Zhejiang University

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ มานา ปัจฉิมนันท์ รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาดและวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก Zhejiang University มหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศจีน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ร่วมให้การต้อนรับ ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คณะนิติศาสตร์ เอาจริงด้านทักษะดิจิทัล ล่าสุด ขึ้นเป็นศูนย์สอบด้านทักษะดิจิทัลมาตรฐานสากล ICDL ตั้งเป้าพัฒนาบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0

รศ. ดร. สุธรรม อยู่ในธรรม คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นตัวแทนรับมอบประกาศนียบัตร ICDL Accredited Test Centre จากคุณกฤษฎิ์กัญญา กานต์จิรธันย์ กรรมการบริหาร บริษัท ไอซีดีแอล (ประเทศไทย) จำกัด จัดตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ขอแสดงความยินดีกับ นศ. สาขาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับรางวัลตอบปัญหาท่องเที่ยว

สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการแข่งขันตอบคำถามและการกล่าวสุนทรพจน์ระดับชาติ ด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและธุรกิจการบิน รางวัลบุรฉัตรไชยากร ครั้งที่6 "พระมหากษัตริย์กับการรถไฟไทย" จากผู้เข้าแข่งขัน 361 อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอเรียนเชิญท่านสื่อมวลชนเข้าร่วมการประชาพิจารณ์ร่างยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี

ตามที่การยางแห่งประเทศไทย ได้ให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ตามนโยบายรัฐบาลที่มุ่งหวังให้มีการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนายางพาราทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวที่ครอบคลุมยางพาราทั้งระบบ อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนสิงหาคม 2560

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนสิงหาคม 2560 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ 4 เดือน เนื่องจากผู้บริโภคมีความหวังว่าเศรษฐกิจไทยในอนาคตจะปรับตัวดีขึ้นตามการส่งออกและการท่องเที่ยวที่จะฟื้นตัวดีขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง อ่านต่อ…

ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมงานต่อต้านคอร์รัปชั่น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ผศ.รัตนาวดี ศิริทองถาวร รองอธิการบดีอาวุโสบริหาร มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม "วันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 : รัฐบาลใหม่ ! คอร์รัปชั่นเก่า? " ณ ห้องคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ บี2 ชั้น22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ อ่านต่อ…

วิทยาลัยผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครน้อง ม.ปลาย เข้าแคมป์ เด็กหัวการค้า ปี 4

แคมป์ผู้ประกอบการรุ่นเล็กเด็กหัวการค้า ปีที่4 แคมป์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวางพื้นฐานให้เยาวชนสำหรับการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มี ความสามารถโดยได้นำเอาองค์ความรู้ด้านการประกอบการแนวคิดสร้างสรรค์ พร้อมทั้งแนะนำทักษะของการเป็นผู้ประกอบการ เพื่อบ่มเพาะเยาวชนรุ่นใหม่ให้เป็น Modern Entrepreneur อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานกาล่าดินเนอร์ networking dinner among UTCC MBA

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำโดย ดร.จักรินทร์ ศรีมูล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ จัดงานกาล่าดินเนอร์ ให้แก่นักศึกษา หลักสูตร Global MBA ย่างกุ้ง มันทะเลย์ กรุงเทพฯ เพื่อร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์และสร้างเครือข่ายให้รู้จักกันมากขึ้น networking dinner among UTCC MBA in Yangon mandalay and Bangkok อ่านต่อ…

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย จัดการท่องเที่ยวแบ่งปัน สานฝันฟันน้ำนมตอบแทนสังคมไทย

คณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ ม.หอการค้าไทย จัดการท่องเที่ยวแบ่งปัน สานฝันฟันน้ำนมตอบแทนสังคมไทยคณาจารย์และนักศึกษาคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาภายใต้ชื่อ "Tourism UTCC Charity ตอน การท่องเที่ยวแบ่งปัน อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) จัดพิธีมอบเกียรติบัตร ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร IDEA

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" หรือ Innovation Driven Enterpreneurship Academy (IDEA) รุ่น 2 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เพ็ชร ชินบุตร ผู้อำนวยการหลักสูตร IDEA อ่านต่อ…