ภาพข่าว: นักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย ชนะเลิศ ถ่ายภาพ

          นักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารมวลชน กลุ่มวิชาเอกภาพยนตร์ดิจิทัล คณะนิเทศศาสตร์ ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ประเภทชุดภาพถ่ายเล่าเรื่อง โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ "จิตอาสาพลังแผ่นดิน ทำดี ทำได้ทุกวัน เริ่มต้นวันนี้ " จัดโดย สำงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) ร่วมกับ ภานิติบัญญัติแห่งชาติ เครือข่ายจิตอาสาพลังแผ่นดิน ธนาคารจิตอาสา รายชื่อนักศึกษารับรางวัลชนะเลิศ ชื่อทีม TORUNG (โต้รุ่ง) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
          1. นายวริศ ถิ่นปัญจา
          2. นายปภพ แซ่เฮ่อ
          3. นายณัฐวุฒิ เดชรุ่งเรือง

ภาพข่าว: หอการค้าไทย จัดงาน แสดงสินค้าหอการค้าแฟร์ 2018

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ร่วมกับ นายกฤษณะ วจีไกรลาศ ประธานคณะกรรมการการแสดงสินค้าและจับคู่ธุรกิจ หอการค้าไทย ร่วมเป็นประธาน จัดแถลงข่าวเรื่อง "การจัดงาน แสดงสินค้าหอการค้าแฟร์ (TCC FAIR) 2018" อ่านต่อ…

หอการค้าไทย เตรียมจัดงานแสดงสินค้า “หอการค้าแฟร์” ที่เชียงใหม่ กระตุ้นเศรษฐกิจภาคเหนือคาดเงินสะพัด 1,000 ล้านบาท

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การเติบโตของประเทศภาคเศรษฐกิจการค้าและบริการจะมีสัดส่วนสูงขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งที่ผ่านมาหอการค้าไทยได้ดำเนินงานผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในทิศทางดังกล่าว อาทิ อ่านต่อ…

ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท แฟมซ์ จำกัด จัดสัมมนา START UP

สัมมนาฟรี ! "STARTUP IN FAMILY BUSINESS" การลงทุนยุคใหม่ เพื่อการเติบโตในธุรกิจครอบครัวศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท แฟมซ์ จำกัดขอเชิญร่วมงานสัมมนา ในหัวข้อ "STARTUP IN FAMILY อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “การจัดงาน แสดงสินค้าหอการค้าแฟร์ (TCC FAIR) 2018”

ด้วย หอการค้าไทย ได้กำหนดจัดแถลงข่าว เรื่อง "การจัดงาน แสดงสินค้าหอการค้าแฟร์ (TCC FAIR) 2018" ขึ้น ในวันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 12.00 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ หอการค้าไทย ถนนราชบพิธ (พร้อมรับประทานอาหารกลางวัน) อ่านต่อ…

“STARTUP IN FAMILY BUSINESS” การลงทุนยุคใหม่ เพื่อการเติบโตในธุรกิจครอบครัว

ศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับ บริษัท แฟมซ์ ผู้เชี่ยวชาญการให้คำปรึกษาด้านการบริหารธุรกิจครอบครัว ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของอนาคตของธุรกิจครอบครัว ซึ่งไม่เพียงบริหารธุรกิจเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น อ่านต่อ…

ขอเชิญร่วมสัมมนา..ฟรี “ เจาะลึกกาตาร์ อภิมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลก เปิดตลาดใหม่สินค้าไทย ก้าวไกลตะวันออกกลาง ”

สมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเชียและตะวันออกกลาง ร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/หอการค้าไทย ขอเชิญผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมสัมมนา..ฟรี " เจาะลึกกาตาร์ อภิมหาเศรษฐีอันดับ1ของโลก เปิดตลาดใหม่สินค้าไทย ก้าวไกลตะวันออกกลาง " วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00 -16.30 น. ณ ห้องActivity Hall ชั้น 1 อ่านต่อ…

สรุปผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ผลของการสำรวจความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในเดือนพฤษภาคม 2561 ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคปรับตัวลดลงจากเดือนก่อน เนื่องจากผู้บริโภคยังมีความกังวลเกี่ยวกับราคาพืชผลทางการเกษตรที่ยังทรงตัวอยู่ในระดับต่ำทำให้กำลังซื้อทั่วไปในหลายจังหวัดทั่วประเทศขยายตัวในระดับต่ำ นอกจากนี้ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย ร่วมกับ ม.หอการค้าไทย จัดแถลงข่าว เรื่อง “ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และ พฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบด้านธุรกิจและสังคมไทย ในช่วงฟุตบอลโลก 2018”

หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และ พฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบด้านธุรกิจและสังคมไทย ในช่วงฟุตบอลโลก 2018" ขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดแถลงข่าวดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค+Poll บอลโลก 2018

ด้วย หอการค้าไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดที่จะจัดแถลงข่าว เรื่อง "ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค และ พฤติกรรมการใช้จ่ายและผลกระทบด้านธุรกิจและสังคมไทย ในช่วงฟุตบอลโลก 2018" ขึ้น ในวันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ ห้อง Activity Hall อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ อ่านต่อ…

สรุปการปาถกฐาพิเศษ เรื่อง “85 ปี แห่งความทุ่มเท ให้ไทยเท่ ไทยเท่าเทียม ไทยยั่งยืน” โดย นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการค้าไทย

ประธานกรรมการ นายกลินท์ สารสิน ได้บรรยายเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆที่ผ่านมาทั้งหมด 85 ปี โดยมีรายละเอียดดังแผนภาพด้านการดำเนินงานของหอการค้าไทย ปัจจุบันหอการค้าไทยได้มีการดำเนินงานโดยเน้นอยู่ 3 Core Value Chains ด้วยกัน ได้แก่ ด้านการค้าการลงทุน ด้านเกษตรและอาหาร และด้านท่องเที่ยวและบริการ อ่านต่อ…

หอการค้าไทย จัดการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2561

ด้วย หอการค้าไทย กำหนดจัดการประชุมใหญ่หอการค้าภาค 5 ภาค ประจำปี 2561 ขึ้น ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาค และการขับเคลื่อน Trade Services 4.0 อ่านต่อ…

สรุปประเมินการค้าการลงทุนใน CLMV หลังปี 58 และ 5 ปีข้างหน้า

ประเทศในอาเซียนมีบทบาทสำคัญทางเศรษฐกิจมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจากที่เคยมีส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจเพียงร้อยละ 2 ของ GDP โลก ในปี พ.ศ. 2548 เป็นร้อยละ 3.4 ของ GDP โลกในปี พ.ศ. 2559 โดยประเทศอาเซียนเดิม (ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และบรูไน) มีการเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น 1.6 เท่า อ่านต่อ…

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมงานวันวิสาขบูชา

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ภายใต้ชื่อ "อริยสัจจ" โดยมี รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย นำพุทธศาสนิกชนร่วมฟังธรรมจาก พระอาจารย์นวลจันทร์ กิตติปัญโญ พระวิปัสสนาจารย์ โดยภายในงานมีการทำบุญตักบาตร การรับฟังคอนเสิร์ตคีตธรรม อ่านต่อ…

หอการค้าไทย เตรียมจัดงาน Thailand Food Innovation Forum 2018 แสดงมิติใหม่ของนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารไทย

หอการค้าไทย เตรียมจัดงาน Thailand Food Innovation Forum 2018 ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด Innovative Solutions for Sustainable Food Industry ทุกมิติของนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมอาหารยั่งยืน เพื่อแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารของไทย อ่านต่อ…

คณะมนุษย์ศาสตร์และประยุกต์ศิลป์ ม.หอการค้าไทย เชิญชนประชุมวิชาการ ลมพัดต้องส่องแสงเดือน

ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการประชุมทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ "ลมพัดต้องส่องแสงเดือน" ในโอกาสครบรอบ ๑ ทศวรรษคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และประยุกต์ศิลป์วันที่ ๒๒-๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ณ ห้องประชุม ๒๓๗๐๑ อาคาร ๒๓ ชั้น ๗มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย- ทางโครงการฯจะอัพเดทรายชื่อผู้ลงทะเบียนผ่าน Facebook อ่านต่อ…

ภาพข่าว: AMEE ร่วม NEA และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย/ หอการค้าไทย เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทยบุกการค้าดูไบ ก่อนมหกรรมโลก Dubai ,World Expo 2020

เมื่อเร็วๆนี้ นายอัครวุฒิ ตั้งศิริกุศลวงศ์ นายกสมาคมการค้าผู้ส่งออกเอเซี ยและตะวันออกกลาง (AMEE)(ที่2จากซ้าย) ร่วมกับ นายพรวิช ศิลาอ่อน ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาผู้ ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (คนกลาง) และ นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์ กรรมการรองเลขาธิการ อ่านต่อ…

ชมรมมุสลิม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโครงการ Moment of Ramadan รอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 12

อัสสลามมูอาลัยกุมฯ เนื่องในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561ชมรมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดโครงการ Moment of Ramadan รอมฎอนสัมพันธ์ ครั้งที่ 12 เพื่อเลี้ยงละศีลอดให้กับเด็กกำพร้า เด็กด้อยโอกาส และนักศึกษามุสลิมทั่วประเทศณ หอประชุมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยความว่าจากท่านซัยดฺ อิบนุ คอลิด อัล-ญุฮะนีย์ อ่านต่อ…

นักศึกษาคณะบัญชี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศตอบปัญหาบัญชี

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รองอธิการบดีอาวุโสวิชาการและงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาจากคณะบัญชี ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการด้านการบัญชี ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานสัมมนาเศรษฐศาสตร์ วิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจากจากคุณกลิน สารสิน ประธานหอการค้าไทยและนายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปาฐกถา เรื่อง " เรื่อง เศรษฐกิจก้าวไกลแบบไทยเท่" และคุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร อ่านต่อ…