นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก.ติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ยึดคืนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยนายวิชัย สุวรรณโณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชม สำนักงานภาคใต้ พร้อมด้วยนายบัณฑูรย์ บุญนรากร ปฎิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ่าเอกวันชัย เกิดด้วยทอง ว่าที่พันตรีศักดิ์ระพี แพร่งสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มแก้ไขปัญหาที่ดินรัฐ แทนผู้อำนวยการสำนักจัดการปฎิรูปที่ดิน และเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบพื้นที่แปลงเป้าหมาย No.42 ชุมชนคลองไทรพัฒนา และแปลงพื้นที่เป้าหมาย No.44 ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายตามคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ ๓๖/๒๕๕๙ เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมในการต้อนรับ นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร) ในการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาพื้นที่ยึดคืนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
อ่านต่อ…

ส.ป.ก.จับมือกรมที่ดิน ลงพื้นที่แก้ไขปัญหา กรณีราษฎรร้องขอการออกเอกสารสิทธิที่ทำกินของ ส.ป.ก.

นางสมพร ทองทั่ว รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พร้อมด้วย นายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ร่วมกับ นายวิรัตน์ สาลิ่ม ผู้อำนวยการสำนักจัดการที่ดินของรัฐ กรมที่ดิน ตัวแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดยโสธร และคณะลงพื้นที่และร่วมหารือ ตรวจสอบข้อเท็จจริง อ่านต่อ…

รองเลขาธิการส.ป.ก. พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย เป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธาน การประชุมติดตามการดำเนินงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยมี นางวรรณนภา บุญสุข ที่ปรึกษาเลขาธิการ ส.ป.ก นายสมศักดิ์ แป้นถนอม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมและให้การต้อนรับ อ่านต่อ…

ส.ป.ก. จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการการเกษตร “เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๑”

พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี ๒๕๖๑ โดยมี นายประมวล มุ่งมาตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง และนายสมพิศ พูลสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดอ่างทอง เป็นผู้กล่าวต้อนรับ นางวรรณนภา บุญสุข อ่านต่อ…

รัฐมนตรีเกษตรฯ กฤษฎา ย้ำต้องดูแลเกษตรกรพื้นที่ส.ป.ก. จัดที่ดินทำกิน สร้างรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบนโยบายและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. โดยมีผู้บริหาร ส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อ่านต่อ…

รมว.กษ.มอบนโยบายผู้บริหารและข้าราชการ ส.ป.ก.

ในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. มีนายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก.ผู้บริหารส.ป.ก. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด 72 จังหวัด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกันโดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมามอบนโยบายและตรวจเยี่ยม เวลา 09.30 น. ณ อ่านต่อ…

ส.ป.ก. รุกแผนบริหารจัดการน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน อย่างยั่งยืน

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กล่าวว่า ส.ป.ก.ได้จัดที่ดินและมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่ 72 จังหวัด เกษตรกรได้รับประโยชน์ 2.82 ล้านราย 2.89 ล้านแปลง พื้นที่ 35.8 ล้านไร่ หรือประมาณ 25 % ของพื้นที่ ภาคการเกษตรของประเทศไทย อ่านต่อ…

ส.ป.ก. จัดอบรม “การปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ ๓๓”

สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ 33" ระหว่างวันที่ 13-27 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม อ่านต่อ…

“43 ปี ส.ป.ก. สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 43 ปี ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "43 ปี ส.ป.ก. สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" อ่านต่อ…

รมช.กษ.วิวัฒน์เปิดประชุม คปก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมด้วย นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขานุการและกรรมการ คปก. นายรัตนะ สวามีชัย อ่านต่อ…

“อ.ยักษ์” ปฐมฤกษ์ จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง ณ แปลงเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอ.ท่าวังผา จ.น่าน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรม "จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง" พร้อมทั้งปฐมฤกษ์ลงจอบแรกในแปลงเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านยู้ หมู่ที่ 5ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ก่อนพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน โดยมี นายสุรจิตต์ อ่านต่อ…

ขอเชิญเที่ยวงาน….วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก.ครบรอบ 43 ปี

ขอเชิญเที่ยวงาน….วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก.ครบรอบ 43 ปี ชม…นิทรรศการ 4 ภาค ภายใต้งาน 43 ปี ส.ป.ก.สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยิน ช็อป…ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้ง 72 จังหวัด ชิม…อาหารสด คาราวานสินค้าเกษตรแปรรูปชั้นนำ คุณภาพดี วันที่ 5-7 มีนาคม อ่านต่อ…

RBRU: ส.ป.ก. จันท์จับมือนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี พัฒนา Smart Farmer สวนลำไย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยว่าคณะนิเทศศาสตร์ได้ร่วมมือกับสำนักปฏิรูปทึ่ดินจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.ก) ในการให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยในเขตุอำเภอสอยดาว จันทบุรี จำนวน 2 รุ่น ราว 80 คน ในหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน อ่านต่อ…

ส.ป.ก.หารือวางแผนแนวทางการจัดงานโครงการขับเคลื่อนวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม Kick Off วนเกษตร และหารือวางแผนแนวทางการจัดงานโครงการขับเคลื่อนวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 เวลา 10.00.น. นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ อ่านต่อ…

ส.ป.ก.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ผิวจราจรถนนภายในบริเวณอาคารสำนักงานส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

วันนี้…วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงาน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ชำรุด ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ ส.ป.ก.ได้อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินกันปีงบประมาณ อ่านต่อ…

เลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

เนื่องในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษาประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น.และในวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๑-๐๐.๐๙ น. ณ วัดปรินายกวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก อ่านต่อ…

รมว.กษ.เปิดงาน รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ให้การต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร อ่านต่อ…

ส.ป.ก.ร่วมเสวนาโครงการ รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมเสวนาโครงการ "รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อ่านต่อ…

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)โอกาสนี้ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าว นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. อ่านต่อ…

งานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)32โอกาสนี้ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าว นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. อ่านต่อ…