รัฐมนตรีเกษตรฯ ใช้ ม.44 ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. นครราชสีมา เป็นที่แรก เร่งแก้ไขปัญหาผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย พร้อมส่งแผนที่แนบท้ายใช้ปิดประกาศ พท.เป้าหมายไปยัง ส.ป.ก. จังหวัด ให้เสร็จ 21 ก.ค นี้

          วันนี้( 15 ก.ค. 59 )​พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปิดประกาศเพื่อยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นครั้งแรกตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่กำหนดในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 ณ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่เป้าหมายยึดคืนมากที่สุด จำนวน 130 แปลง เนื้อที่ 111,074.87 ไร่
          พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการยึดพื้นที่คืนจากผู้ที่ครอบครองที่ดินไม่ถูกกฎหมาย และนำมาจัดสรรให้แก่เกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกิน โดยพื้นที่ที่ยึดคืนในครั้งแรกนี้เป็นพื้นที่ขนาดใหญ่ ซึ่งพระร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ก.เกษตร ใช้ม.44ยึดคื้นที่ส.ป.ก.นครราชสีมาที่แรก

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ปิดประกาศเพื่อยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก. เป็นครั้งแรกตามมาตรการแก้ไขปัญหาการครอบครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยมิชอบด้วยกฎหมายที่กำหนดในคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 อ่านต่อ…

รมว.กษ. นำร่องใช้ ม.44 ยึดคืนพื้นที่ ส.ป.ก แก้ไขปัญหาผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ภายหลังจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ใช้อำนาจตามความในมาตรา 44 แห่งรัฐธรรมนูญออก คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 36/2559 อ่านต่อ…

รัฐมนตรีเกษตรฯ สั่ง ส.ป.ก. เดินหน้าสางปัญหาที่ดิน ตีกรอบ 129 วัน หลังนายกฯ ลงนามในคำสั่งหัวหน้า คสช. เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินโดยมิชอบด้วยกฎหมาย

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีนโยบายจัดหาที่ดินทำกินให้เกษตรกรผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกิน และแก้ปัญหาที่ดิน ส.ป.ก. ที่ครอบครองไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งเป็นช่องว่างของกฎหมายที่ไม่สามารถดำเนินการอย่างได้ผล และเป็นปัญหาที่สะสมมานาน อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เข้มเตรียมใช้ ม.44 ดำเนินการกับผู้ถือครองที่ดินรายใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หวังทวงคืนที่ดินรัฐเพื่อจัดสรรให้เกษตรกรผู้ไร้ที่ดินทำกิน

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่เสื่อมโทรมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้กรมป่าไม้ส่งมอบเพื่อนำไปดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเขตพื้นที่ อ.วังน้ำเขียว ขานรับแผนพัฒนาที่ยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจ.นครราชสีมา”

พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จัดกิจกรรม"การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันคล้ายสถาปนา ส.ป.ก.

พลเอก ประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ครบรอบ 41 ปี ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ดำเนินการตามนโยบายจัดที่ดินให้ชุมชนในพื้นที่ ส.ป.ก. ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินในจังหวัดอุทัยธานี

นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจาก พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีนโยบายการแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่สงวนหวงห้ามของรัฐ การไม่มีที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.) เพื่อจัดหาที่ดิน อ่านต่อ…

ส.ป.ก. ขอชี้แจงกรณีเป็นข่าวเปิดโปงพฤติกรรมการฟอกป่า จังหวัดเพชรบูรณ์

พื้นที่พิพาทดังกล่าวได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินในท้องที่อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดินทั้งอำเภอโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2521 ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กรมป่าไม้ได้ส่งมอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าวังโปร่งฯ ให้ ส.ป.ก. นำมาปฏิรูปที่ดิน ต่อมาในปี พ.ศ.2538 ส.ป.ก. อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจงผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามผลผลิตและกิจกรรมภายใต้แผนงานและงบประมาณปี 2558

นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้รายงานผลการดำเนินงานปฏิรูปที่ดินตามผลผลิตและกิจกรรมภายใต้แผนงานและงบประมาณปี อ่านต่อ…

คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) เห็นชอบแก้ไขกฎหมาย ส.ป.ก. ที่เป็นอุปสรรคต่อเกษตรกรในการนำที่ดินไปใช้ประโยชน์

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2518 อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เข้มหลักเกณฑ์การตรวจสอบจ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ กรณีผู้ได้รับสิทธิไม่พึงประสงค์ทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.

กระทรวงเกษตรฯ เข้มหลักเกณฑ์การตรวจสอบจ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ กรณีผู้ได้รับสิทธิไม่พึงประสงค์ทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ป้องกันฉวยโอกาสฟอกที่ดิน คาดมีผู้ประสงค์คืนที่ดิน ส.ป.ก. ไม่เกินร้อยละ อ่านต่อ…

คปก. ไฟเขียวหลักเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. รับโอนคืนไม่เกินไร่ละ 6 หมื่นบาท ในกรณีผู้ได้รับสิทธิไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินอีก หวังแก้ไขปัญหาการซื้อขายเปลี่ยนมือ

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส.ป.ก. ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร จีเอพี

นายวินัย เมฆดำ (แถวยืนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร และ นายปราโมทย์ ยอดแก้ว (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) รักษาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ในสังกัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อ่านต่อ…

“ศิริวัฒน์” ลงพื้นที่เกาะติดปัญหาการทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน บริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมรวบรวมข้อมูลนำเสนอ คปก. พิจารณาหาข้อยุติ โดยยึดหลักความโปร่งใส่และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินรอบบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เมื่อเร็ว ๆ นี้ จากกรณีปัญหามีการนำที่ดิน อ่านต่อ…

ส.ป.ก. ร่วมงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ” เสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรไทย รับ AEC

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 28 กรกฎาคม 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ่านต่อ…

ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาหน่วยงานเพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตร ในขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice :GAP) สำหรับพืชอุตสาหกรรม 4 อ่านต่อ…

โรงเรียนชาวนาต้นแบบ พัฒนาข้าวไทยก้าวไกลสู่ตลาด AEC

ข้าวคือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ข้าวไทยต้องประสบปัญหาความผันผวนทั้งทางด้านราคาและปริมาณผลผลิต ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาคือ ความปรวนแปรของสภาพอากาศ อ่านต่อ…

ส.ป.ก. เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เตรียมประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จ.นครพนม

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/2556 ว่า ที่ประชุมพิจารณาสาระสำคัญ เรื่องการอนุมัติเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดนครพนม ตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 อ่านต่อ…

ส.ป.ก. จับมือ ธ.ก.ส. ปรับเกณฑ์ใหม่ตีราคาที่ดิน สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรต่อยอดธุรกิจ พร้อมก้าวสู่ AEC

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อ่านต่อ…