กระทรวงเกษตรฯ เข้มหลักเกณฑ์การตรวจสอบจ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ กรณีผู้ได้รับสิทธิไม่พึงประสงค์ทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก.

           กระทรวงเกษตรฯ เข้มหลักเกณฑ์การตรวจสอบจ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ กรณีผู้ได้รับสิทธิไม่พึงประสงค์ทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. ป้องกันฉวยโอกาสฟอกที่ดิน คาดมีผู้ประสงค์คืนที่ดิน ส.ป.ก. ไม่เกินร้อยละ 10 
          นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) โดยมีนายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ว่า ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมได้อนุมัติหลักเกณฑ์การจ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดินของรัฐ ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) กรณีผู อ่านต่อ…

คปก. ไฟเขียวหลักเกณฑ์จ่ายค่าชดเชยสิทธิการทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. รับโอนคืนไม่เกินไร่ละ 6 หมื่นบาท ในกรณีผู้ได้รับสิทธิไม่ประสงค์จะทำประโยชน์ในที่ดินอีก หวังแก้ไขปัญหาการซื้อขายเปลี่ยนมือ

นายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) โดยมี นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส.ป.ก. ส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ สู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตร จีเอพี

นายวินัย เมฆดำ (แถวยืนที่ 4 จากขวา) ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่และยุวเกษตรกร และ นายปราโมทย์ ยอดแก้ว (แถวยืนที่ 4 จากซ้าย) รักษาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา ในสังกัดสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อ่านต่อ…

“ศิริวัฒน์” ลงพื้นที่เกาะติดปัญหาการทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน บริเวณรอบมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมรวบรวมข้อมูลนำเสนอ คปก. พิจารณาหาข้อยุติ โดยยึดหลักความโปร่งใส่และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และมอบนโยบายเกี่ยวกับการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินรอบบริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เมื่อเร็ว ๆ นี้ จากกรณีปัญหามีการนำที่ดิน อ่านต่อ…

ส.ป.ก. ร่วมงาน “โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ” เสริมสร้างความรู้ให้เกษตรกรไทย รับ AEC

เนื่องในวโรกาสอันเป็นมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ 28 กรกฎาคม 2556 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ที่ทรงรับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ อ่านต่อ…

ศูนย์ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีนโยบายในการสร้างและพัฒนาหน่วยงานเพื่อตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตสินค้าเกษตร ในขอบข่ายการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี(Good Agricultural Practice :GAP) สำหรับพืชอุตสาหกรรม 4 อ่านต่อ…

โรงเรียนชาวนาต้นแบบ พัฒนาข้าวไทยก้าวไกลสู่ตลาด AEC

ข้าวคือพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย แต่ในปัจจุบันสถานการณ์ข้าวไทยต้องประสบปัญหาความผันผวนทั้งทางด้านราคาและปริมาณผลผลิต ทั้งยังมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงขึ้น สาเหตุส่วนหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาคือ ความปรวนแปรของสภาพอากาศ อ่านต่อ…

ส.ป.ก. เร่งแก้ปัญหาที่ดินทำกิน เตรียมประกาศเขตปฏิรูปที่ดิน จ.นครพนม

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/2556 ว่า ที่ประชุมพิจารณาสาระสำคัญ เรื่องการอนุมัติเขตปฏิรูปที่ดินในท้องที่จังหวัดนครพนม ตามโครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรสภาประชาชน 4 อ่านต่อ…

ส.ป.ก. จับมือ ธ.ก.ส. ปรับเกณฑ์ใหม่ตีราคาที่ดิน สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรต่อยอดธุรกิจ พร้อมก้าวสู่ AEC

นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการลงนามความร่วมมือ ระหว่าง นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และนายวีระชัย นาควิบูลย์วงศ์ เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อ่านต่อ…

ธ.ก.ส. สนับสนุนสินเชื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ ส.ป.ก.

ธ.ก.ส. ร่วม ส.ป.ก. เปิดโอกาสให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ ส.ป.ก. สามารถขอรับสินเชื่อจาก ธ.ก.ส. เพื่อใช้เป็นเงินทุนในการประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเป็นธรรมในสังคม ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร อ่านต่อ…

ส.ป.ก.รับลูกนโยบายปลัดเกษตรฯ เล็งซื้อที่ดินเอกชนที่เป็นมรดกแจกคนจน

ส.ป.ก.รับลูกนโยบายปลัดเกษตรฯ เล็งจัดซื้อที่ดินเอกชนที่เป็นมรดกชี้ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชลประทานใกล้แหล่งน้ำ เพื่อเร่งจัดหาพื้นที่ทำกินแก่เกษตรกรยังไร้ที่ดินทำกินกว่า 3.7 หมื่นราย คาดว่าไม่เกิน 2 ปีจะแล้วเสร็จ อ่านต่อ…

ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน พัฒนาคน พลิกวิถีเกษตรพื้นบ้านสู่ความกินดีอยู่ดี

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ตั้งเป้าพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร พัฒนาภาคการเกษตรไทยสู่ความยั่งยืน สร้างเศรษฐกิจชุมชนให้ครองตนบนความพอเพียง โดยยึดถือการพึ่งตนเอง ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพราะการเกษตรกรรมเป็นอาชีพที่ยากลำบาก อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ยกระดับภาคเกษตรไทย เตรียมรับ AEC

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขับเคลื่อนโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ มุ่งสร้างและพัฒนาคนภาคการเกษตร ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต การบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สนองนโยบาย อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ เตรียมความพร้อมเกษตรกรรับมือ AEC

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ขับเคลื่อนโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อมุ่งสร้างและพัฒนาคนภาคการเกษตร ให้สามารถปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการทำการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยพัฒนากระบวนการผลิต มีการจัดการที่ดี อ่านต่อ…

กระทรวงเกษตรฯ ปรับแผนยุทธศาสตร์ใหม่ ยกระดับภาคเกษตรไทย เตรียมรับ AEC

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขับเคลื่อนโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ มุ่งสร้างและพัฒนาคนภาคการเกษตร ให้สามารถวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขและปรับปรุงกระบวนการผลิต การบริหารจัดการที่ดี สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สนองนโยบาย อ่านต่อ…

ส.ป.ก. [สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม] จัดงาน “ชุมนุมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่”

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม [ส.ป.ก.] จะจัดงาน ชุมนุมเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพบางไทร จังหวัดอยุธยา ระหว่างวันที่ 12 14 กรกฎาคม 2555 นี้ อ่านต่อ…