ส.ป.ก. จัดอบรม “การปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ ๓๓”

          สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จัดฝึกอบรม หลักสูตร "การปฏิรูปที่ดิน รุ่นที่ 33" ระหว่างวันที่ 13-27 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และศึกษาดูงานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ศูนย์เรียนรู้และฝึกอบรม โครงการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ตำบลระบำ อำเภอลานสัก ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านห้วยหนามเข้ หมู่ ๑๐ อำเภอบ้านไร่ และวิถึชุมชนตลาดชาวไฮ่ บ้านไฮ่ บ้านเฮา อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี โดยมี นายภาชน์ จารุภุมมิก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดการอบรม ผศ.ดร.จตุพร สังขวรรณ (วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกอบรม Leadership ) กรรมการผู้จัดการบริษัทIAA จำกัด ดร.ณัฐรียา พริ้งสกุลไทย ที่ปรึกษาบริษัทIAA จำกัด และคณะ บรร อ่านต่อ…

“43 ปี ส.ป.ก. สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จัดงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก. ครบรอบ 43 ปี ในวันที่ 6 มีนาคม 2561 ณ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร ภายใต้แนวคิด "43 ปี ส.ป.ก. สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" อ่านต่อ…

รมช.กษ.วิวัฒน์เปิดประชุม คปก. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมตรวจเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน การประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ พร้อมด้วย นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขานุการและกรรมการ คปก. นายรัตนะ สวามีชัย อ่านต่อ…

“อ.ยักษ์” ปฐมฤกษ์ จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง ณ แปลงเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินอ.ท่าวังผา จ.น่าน

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในกิจกรรม "จอบแรกเปลี่ยนน่าน เอามื้อเอาแฮง" พร้อมทั้งปฐมฤกษ์ลงจอบแรกในแปลงเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน บ้านยู้ หมู่ที่ 5ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน ก่อนพบปะกลุ่มเกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน โดยมี นายสุรจิตต์ อ่านต่อ…

ขอเชิญเที่ยวงาน….วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก.ครบรอบ 43 ปี

ขอเชิญเที่ยวงาน….วันคล้ายวันสถาปนา ส.ป.ก.ครบรอบ 43 ปี ชม…นิทรรศการ 4 ภาค ภายใต้งาน 43 ปี ส.ป.ก.สานต่อศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยิน ช็อป…ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ทั้ง 72 จังหวัด ชิม…อาหารสด คาราวานสินค้าเกษตรแปรรูปชั้นนำ คุณภาพดี วันที่ 5-7 มีนาคม อ่านต่อ…

RBRU: ส.ป.ก. จันท์จับมือนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี พัฒนา Smart Farmer สวนลำไย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเริญ คังคะศรี คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ราชภัฏรำไพพรรณี เปิดเผยว่าคณะนิเทศศาสตร์ได้ร่วมมือกับสำนักปฏิรูปทึ่ดินจังหวัดจันทบุรี (ส.ป.ก) ในการให้ความรู้กับเกษตรกรชาวสวนลำไยในเขตุอำเภอสอยดาว จันทบุรี จำนวน 2 รุ่น ราว 80 คน ในหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน อ่านต่อ…

ส.ป.ก.หารือวางแผนแนวทางการจัดงานโครงการขับเคลื่อนวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561

วันพุธที่ 17 มกราคม 2561 ส.ป.ก. ลงพื้นที่เตรียมความพร้อม Kick Off วนเกษตร และหารือวางแผนแนวทางการจัดงานโครงการขับเคลื่อนวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2561 เวลา 10.00.น. นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก., นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการ อ่านต่อ…

ส.ป.ก.ปรับปรุงภูมิทัศน์ ผิวจราจรถนนภายในบริเวณอาคารสำนักงานส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพมหานคร

วันนี้…วันอาทิตย์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๐๐ น. ที่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักบริหารกลาง ส.ป.ก.ได้ดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรถนนภายในสำนักงาน ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก ชำรุด ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และ ส.ป.ก.ได้อนุมัติในหลักการให้ใช้เงินกันปีงบประมาณ อ่านต่อ…

เลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสุรจิตต์ อินทรชิต) ได้ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และลั่นฆ้องชัยต้อนรับปีใหม่ ๒๕๖๑

เนื่องในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี พุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายณรงค์ อ่อนสะอาด ที่ปรึกษาประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ น.และในวันจันทร์ที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๐.๐๑-๐๐.๐๙ น. ณ วัดปรินายกวรวิหาร ถนนราชดำเนินนอก อ่านต่อ…

รมว.กษ.เปิดงาน รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

เมื่อวันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และนายปราโมทย์ ยอดแก้ว ผู้อำนวยการสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ให้การต้อนรับ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ โดยมีนายนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร อ่านต่อ…

ส.ป.ก.ร่วมเสวนาโครงการ รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิด และร่วมเสวนาโครงการ "รวมพลังขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" พร้อมด้วย นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร อ่านต่อ…

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)โอกาสนี้ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าว นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. อ่านต่อ…

งานเทศกาลข้าวไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)

เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลข้าว ไทย 2560 (Thai Rice Festival 2017)32โอกาสนี้ นางสาวดุจเดือน ศศะนาวิน รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์อธิบดีกรมการข้าว นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการส.ป.ก. อ่านต่อ…

เลขาธิการส.ป.ก.นำทำบุญตักบาตรถวายร.9

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เวลา 07.00 น. ที่ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วยนายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. พันจ่าเอกประเสริฐ มาลัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก.และคณะ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อ่านต่อ…

รมว.กษ.กฤษฎา เปิดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2560 “รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน

เมื่อวันอังคารที่ ๕ ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 น. นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดงาน 5 ธันวาคม วันดินโลก ปี 2560 (World Soil Day 2017) รักษ์โลก เริ่มจากรักษ์ดิน สู่ความยั่งยืน อ่านต่อ…

ส.ป.ก. จัดสัมมนา แนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

วันพุธที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาแนวทางการดำเนินงานภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร ปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ โดยมี นายภาชน์จารุภุมมิก ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นายเกรียงศักดิ์ กิ่งสังวาล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี อ่านต่อ…

ส.ป.ก.มอบปัจจัยการยังชีพแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

นายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานในพิธีและมอบปัจจัยการยังชีพ โครงการเกษตรอาสาร่วมใจฟื้นฟูผู้ประสบภัยหลังน้ำลด ปีงบประมาณ 2560 โดยมี นายสุรสีห์ เรือนทอง เกษตรอำเภอเสนา ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนนายอนุกูล เรือนแก้ว นายอำเภอเสนา ให้การต้อนรับ อ่านต่อ…

เลขาธิการส.ป.ก.ปลุกจิตวิญญานข้าราชการ ส.ป.ก.สร้างหลักการทำงาน

" 1. สะอาด ต้องสะอาดเป็นต้นแบบตัวอย่างที่ดีขององค์กร2. สะสาง งานที่ค้างอยู่ ทำด้วยความชัดเจนถูกต้องภายใต้กกฎ ระเบียบของกฎหมาย3.มุ่งมั่นพัฒนาในการขับเคลื่อนงาน การทำงานของผม คือ การรับใช้แผ่นดิน ในปี 2561 จะต้องขับเคลื่อนภารกิจของส.ป.ก. แผนยุทธศาสตร์ส.ป.ก. สร้างความยั่งยืน อ่านต่อ…

ส.ป.ก.สัมมนาหลักสูตรเข้ม!!! การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) ปี 2561

" PMQA หรือ การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ มีความสำคัญและมีการใช้อย่างจริงจังหรือไม่ ผมต้องการเห็น ส.ป.ก.มีการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นประโยชน์กับการพัฒนาการทำงานขององค์กรให้มากที่สุด ทั้งนี้เป็นนโยบายของท่านรัฐมนตรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ อ่านต่อ…

รองเลขาธิการส.ป.ก. และคณะตรวจติดตามพื้นที่ยึดคืน จ.สุราษฎร์ธานี

นายรัตนะ สวามีชัย รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เปิดเผยภายหลัง การลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดที่ดินทำกินให้แก่ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล ในพื้นที่ตำบลไทรทอง อำเภอชัยบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2556 พร้อมด้วย นายธนู มีแสงเงิน ที่ปรึกษาเลขาธิการ ส.ป.ก. นายปราโมทย์ ยอดแก้ว อ่านต่อ…