ภาพข่าว: ตรวจมรดกโลก

          นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนายสหวัฒน์ แน่นหนา อธิบดีกรมศิลปากร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการบริหารจัดการพื้นที่เพื่อนำเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารขึ้นเป็นมรดกโลก โดยมีนายสัมฤทธิ์ พงษ์วิรัตน์ เลขานุการรัฐมนตรี เข้าร่วมด้วย ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที 20 ตุลาคม 2555
 
อ่านต่อ…

วธ. ตรวจความคืบหน้าการบูรณะโบราณสถาน จ.ปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการตรวจเยี่ยมการบูรณะโบราณสถานที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ที่พระอุโบสถ(หลังเก่า) วัดเมืองกาย จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่มีปัญหาจากการถูกน้ำท่วมขัง โดยบูรณะด้วยวิธีการปรับดีดให้สูงขึ้นจากระดับพื้นเดิม 120 เซนติเมตร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัญจ์

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัญจ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๔ / ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมกรมศาสนา ชั้น ๑๕ กระทรวงวัฒนธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย พ.ศ. ๒๕๕๕

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีประกาศรายชื่อภาพยนตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนป็นมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี ๒๕๕๕จำนวน ๒๕ เรื่อง และเปิดโรงถ่ายภาพยนตร์จำลอง "แบล็คมารีอา" โรงถ่ายภาพยนตร์แห่งแรกของโลกของโทมัสอัลวา เอดิสัน ณ โรงภาพยนตร์ศรีศาลายา หอภาพยนตร์ อ่านต่อ…

วธ. ประกาศรายชื่อหนัง 25 เรื่อง ขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติปี 2555 เนื่องในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทย

เมื่อที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ที่หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในฐานะประธานพิธีประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ในวันอนุรักษ์ภาพยนตร์ไทยว่า โครงการขึ้นทะเบียนมรดกภาพยนตร์ของชาติ ประจำปี 2555 นี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว. วธ มอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในงานสัมมนา

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในงานการประชุมสัมมนา เรื่อง ทิศทางการดำเนินงานของกระทรวงวัฒนธรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้แก่ข้าราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.วธ.ตรวจโบราณสถานอยุธยา

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เข้าตรวจงานบูรณะโบราณสถานที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดอโยธยา วัดกุฎีดาว วัดไชยวัฒนาราม และป้อมเพชร ซึ่งขณะนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ของกรมศิลปากรเฝ้าระวังโบราณสถานที่อาจจะได้รับผลกระทบตลอด อ่านต่อ…

วธ. เร่งตรวจสอบการบูรณะโบราณสถาน พร้อมวางแนวทางรับมือน้ำท่วม

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวภายหลังการตรวจเยี่ยมงานบูรณะโบราณสถานที่ได้รั บผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่า ขณะนี้ที่วัดมหาธาตุ มีน้ำท่วมขังเนื่องจากก่อนหน้านี้มีฝนตกเป็นระยะ ทำให้บริเวณพระปรางค์มีน้ำท่วมขัง ดังนั้น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.มอบโล่ข้าราชการเกษียณฯ

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีมอบโล่ชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการและผู้เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด ของกระทรวงวัฒนธรรมใน ปี ๒๕๕๔ และกล่าวอวยพร ณ ห้องอัมรินทร์ โรงแรม เอสดีอเวนิว กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๑๐ กันยายน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร โครงการ “ร้านเกมสีขาว เพื่อนเยาวชน” ประจำปี 2555

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีมอบโล่ และเกียรติบัตร โครงการ "ร้านเกมสีขาว เพื่อนเยาวชน" ประจำปี 2555 แก่ผู้ประกอบกิจการการร้านเกม เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบกิจการร้านเกมสีขาวได้มีส่วนร่วมใรการรับผิดชอบสังคม โดยมีผู้ร่วมงานได้แก่ อ่านต่อ…

วธ. จัดเทศกาลดนตรีอาเซียน “ASEAN Music for the Queen” นำศิลปินหญิงจาก 10 ประเทศอาเซียน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติฯ

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมได้กำหนดจัดงานเทศกาลดนตรีอาเซียนASEAN Music for the Queen เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รมว.วธ.แถลงข่าวสยามพารากอน อินเตอร์เนชั่นแนล กูตูร์ แฟชั่น วีค 2012 เฉลิมพระเกียรติ

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวการจัดงาน สยามพารากอน อินเตอร์เนชั่นแนล กูตูร์ แฟชั่น วีค 2012 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีท่านผู้หญิงจรุงจิตต์ ทีขะระ รองราชเลขานุการ ในพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ…

ไทย-จีนสานสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม ชูศูนย์วัฒนธรรมจีนเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ นายหยาง จื้อจิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะผู้บริหารจากกระทรวงวัฒนธรรมสาธารณรัฐประชาชนจีน อ่านต่อ…

คณะกรรมการฮัจย์ฯปรับหลักเกณฑ์ลงทะเบียนและชำระค่าประกันการเดินทางของผู้ประกอบพิธีฮัจย์

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กล่าวในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการเช่าที่พักสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจย์ประจำปี 2556 ที่เมืองมักกะห์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย ขณะนี้ได้ดำเนินการการจัดเช่าที่พักล่วงหน้าในลักษณะโครงการนำร่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตรวจโรงหนัง

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วย นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทราวาท รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เข้าตรวจโรงภาพยนตริ์พื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค มือ เท้า ปาก และขอความร่วมมือผู้ประกอบการทำความสะอาดโรงภาพยนตร์ ร้านวีดิทัศน์ ร้านเกมส์และร้านคาราโอเกะ พร้อมกัน ทั่วประเทศ โดยมีนางปริศนา อ่านต่อ…

วธ. จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๕๕๕

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรมตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย จึงกำหนดจัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๕ ขึ้น ในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๙.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สยามพารากอน อินเตอร์เนชั่นแนล กูตูร์ แฟชั่น วีค 2012

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานแถลงข่าวการจัดงาน สยามพารากอน อินเตอร์เนชั่นแนล กูตูร์ แฟชั่น วีค 2012 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ ห้องที เลาจ์น โรงแรมสยาม เคมปินสกี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การจัดงานเฉลิมพระเกียรติ

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร อ่านต่อ…

วธ. จัดทำบทเพลง “ละอองทิพย์จากฟ้า” เทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯพร้อมจัดกิจกรรมยิ่งใหญ่ เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล

นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กระทรวงวัฒนธรรม รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงอุปถัมภ์และทำนุบำรุงวัฒนธรรมของชาติมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษ อ่านต่อ…

วธ. นำรายได้จากการประมูลผลงานศิลปินไทย ๖.๘ ล้าน ช่วยฟื้นฟูโบราณสถาน

เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ที่กระทรวงวัฒนธรรม นางสุกุมล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ประเทศไทยประสบสถานการณ์อุทกภัยร้ายแรงทั้งในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง อ่านต่อ…