ภาพข่าว: สำนักเทศกิจ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกพุทรา จังหวัดอ่างทอง

          นายศุภพงษ์ กฤษณพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ให้การต้อนรับและมอบของที่ระลึกแก่คณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลโคกพุทรา อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมสำนักเทศกิจพร้อมรับฟังการบรรยายด้านการจัดระเบียบเมืองของกรุงเทพมหานคร
 
อ่านต่อ…

ปลัดสั่งการเจ้าหน้าที่เทศกิจเร่งจัดระเบียบผู้ค้า และดูแลความปลอดภัยประชาชน 24 ชั่วโมง

นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร แจ้งว่า ด้วยในปัจจุบันปรากฏว่าในพื้นที่ต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานครไม่มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยเฉพาะจากปัญหาการทำการค้าของผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย รวมทั้งในช่วงนี้มีฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นจำนวนมาก จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เทศกิจออกตรวจตรา กวดขัน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผอ.สนท.เปิดโครงการร่วมพิทักษ์ชีวิตกับเทศกิจด้วยมือคุณ

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นประธานเปิดโครงการ ระวังภัยด้วยมือคุณ โดยมีนางทิพย์รัตน์ เด่นดำรงวิทย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีพฤฒา พร้อมผู้บริหารให้การต้อนรับ และให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรม ณ ห้องประชุมโรงเรียนศรีพฤฒา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบเสื้อเทศกิจเพื่อใช้ช่วยเหลือประชาชน

เสื้อ เทศกิจ กทม ซึ่ง ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบให้กับสำนักเทศกิจ และสำนักงานเขตทั้ง 50 เขต เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจใช้ในการออกปฏิบัติหน้าที่และช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยต่าง ๆ ณ ห้องรัตนโกสินทร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ว่าฯ กทม. ปล่อยขบวนรถ จยย.สายตรวจเทศกิจ

ม.ร.ว. สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมปล่อยขบวนรถจักรยานยนต์สายตรวจเทศกิจ ในการดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อย การตรวจจุดเสี่ยงภัย ช่วยรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนของกรุงเทพมหานคร ณ บริเวณลานคนเมือง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผอ.สนท.นำเจ้าหน้าที่เทศกิจเคารพธงชาติพร้อมอบรมหน้าแถว

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ นำข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจเคารพธงชาติ พร้อมอบรมหน้าแถว เพื่อแจ้งข่าว ตักเตือน และกำชับให้รักษาระเบียบวินัยให้เคร่งครัด เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี โดยสำนักเทศกิจ อ่านต่อ…

จี้เทศกิจเขตกวดขันผู้ค้าหาบเร่แผงลอย

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ แจ้งว่า กรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สำนักงานเขต ตรวจตรา กวดขัน การตั้งวางขายสินค้าหาบเร่แผงลอยให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เกะกะ กีดขวางการจราจร และการสัญจรของประชาชน พร้อมบังคับการให้ผู้ค้าในจุดผ่อนผัน นอกจุดผ่อนผันการค้าหาบเร่ – แผงลอย อ่านต่อ…

เทศกิจ ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมกลับบ้าน

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ แจ้งว่า จากวิกฤตภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2554 อ่านต่อ…

สำนักเทศกิจจัดอบรมและแถลงข่าววันอาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ แจ้งว่า สำนักเทศกิจจัดพิธีเปิดการอบรม อาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง ระดับปฏิบัติการ และมอบรางวัลแก่สมาชิกอาสาสมัครพิทักษ์คนเมืองดีเด่น เป็นเข็มอาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ จำนวน 22 ศูนย์ ในวันที่ 11 กันยายน 2554 ณ อ่านต่อ…

สนท.ห่วงใย ช่วยภัยน้ำท่วม

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ แจ้งว่าสำนักเทศกิจได้จัดชุดปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหารถยนต์ขัดข้องในช่วงที่ฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง ตลอด 24 ชั่วโมง โดยจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจจากกองตรวจและปฏิบัติการพื้นที่ 1 3 ชุดละ 10 คน จำนวน 3 ชุด พร้อมอุปกรณ์ในการเข้าช่วยเหลือ อาทิเช่น รองเท้าบู๊ต , อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักเทศกิจ ตรวจความพร้อมช่วยภัยน้ำท่วม

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมผู้บริหารตรวจความพร้อมเจ้าหน้าที่เทศกิจ และอุปกรณ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ประสบปัญหารถยนต์ขัดข้องในช่วงที่ฝนตกเกิดน้ำท่วมขัง ตลอด 24 ชั่วโมง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สำนักเทศกิจ ต้อนรับคณะผู้ตรวจ

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ พร้อมคณะผู้บริหาร ต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินการประกวด โครงการประกวดการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบร้อยในสถานที่ราชการของกรุงเทพมหานคร โดยนายจำเริญ ศิริพงษ์ติกานนท์ ผู้ตรวจราชการ 10 เป็นประธาน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้ว่าฯ เปิดศูนย์อาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง

ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหาร เปิดศูนย์อาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง ณ สำนักเทศกิจ โดยมีศูนย์วิทยุอาสาสมัครพิทักษ์คนเมือง ร่วมงานอย่างพร้อมเพรียง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผอ.สนท.เปิดโครงการร่วมพิทักษ์ชีวิตกับเทศกิจด้วยมือคุณ

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ เป็นประธานเปิดโครงการร่วมพิทักษ์ชีวิตกับเทศกิจด้วยมือคุณ พร้อมให้โอวาทนักเรียนที่เข้าร่วมฝึกอบรม ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา สำนักงานเขตคลองเตย อ่านต่อ…

จุดผ่อนผันดีเด่นและผู้ค้าดีเด่น

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ แจ้งว่าตามนโยบายของ ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่ แผงลอย ให้มีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย และสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างผู้ค้า เทศกิจ และประชาชนให้เห็นความสำคัญในการดูแลรักษา เพื่อเป็นการพัฒนาตามหลักการ 5 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผอ.สำนักเทศกิจ ต้อนรับนายกรัฐมนตรี ตรวจพื้นที่สำนักเทศกิจ

นายกระมล โอฬาระวัต ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจ ให้การต้อนรับ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี นายกรณ์ จาติกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายพรเทพ เตชะไพบูลย์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ในการลงพื้นที่สำนักเทศกิจ เพื่อตรวจพื้นที่ การปรับภูมิทัศน์ทางเท้า กล้องวงจรปิดริมแม่น้ำเจ้าพระยา อ่านต่อ…

สำนักเทศกิจ จัดฝึกอบรมพัฒนางานด้านการข่าวและรักษาความปลอดภัยแก่เจ้าหน้าที่กรุงเทพมหานคร

จากการประชุม กอ.รมน.กทม. โดย ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการพัฒนาด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย สำนักเทศกิจจึงได้จัดฝึกอบรมหัวหน้าฝ่ายเทศกิจ หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะทั้ง 50 เขต และเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจ อ่านต่อ…

สำนักเทศกิจซักซ้อมแผนสื่อสารรับการเลือกตั้ง ส.ก. และ ส.ข. กทม.

สำนักเทศกิจ ซึ่งได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนการสื่อสารการเลือกตั้ง การสำรวจวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ในการสื่อสาร การจัดสรรเครื่องมือสื่อสาร การกำหนดสัญญาณเรียกขาน ดังนั้นเพื่อให้การเลือกตั้งให้ดำเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย อ่านต่อ…

เทศกิจรับมอบนโยบายและรับมอบเงินรางวัลตามโครงการจัดเก็บป้ายผิดกฎหมายในที่สาธารณะ

เนื่องจากปี 2553 กรุงเทพมหานครได้กำหนดให้เป็นปีแห่งการรณรงค์สร้างวินัยเมือง ภายใต้ชื่อกิจกรรม 5 ส กทม.น่าอยู่ สู่เมืองยิ้ม โดยนำหลักการ 5 ส ซึ่งประกอบด้วย สะสาง สะอาด สะดวก สุขลักษณะและสร้างนิสัย มาประยุกต์ใช้ทั้งในระดับครัวเรือน อ่านต่อ…

เทศกิจร่วมรณรงค์กิจกรรม 5ส กทม. น่าอยู่…สู่เมืองยิ้ม

ตามที่กรุงเทพมหานคร มีนโยบายให้ปี 2553 เป็นปีแห่งการรณรงค์ทำความสะอาดเมือง ภายใต้ชื่อกิจกรรม 5ส. กทม. น่าอยู่สู่เมืองยิ้ม โดยนำหลักการ 5ส. มาใช้ เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกประชาชนในการร่วมมือกันรักษาความสะอาด สำนักเทศกิจ อ่านต่อ…