สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตือนผู้ที่เล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลมีโทษตาม พรบ.การพนันฯ

          สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนทราบถึงโทษของการเล่นพนันทายผลฟุตบอล เข้าข่ายความผิดตาม พรบ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 12 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดบทลงโทษ การทายผลพนันฟุตบอลซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีการเพิ่มโทษ ถ้ากระทำความผิดซึ่งภายใน 3 ปี โทษจะทวีคูณ และทั้งจำทั้งปรับ ในมาตรา 14 ทวิ อีกทั้งยังส่งผลต่อเนื่องกรณีเป็นหนี้สินจำนวนมาก ตลอดจนการขอความร่วมมือจากสถานศึกษาทุกแห่ง ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนร่วมสอดส่องดูแลเอาใจใส่ต่อบุตรหลาน เยาวชนในปกครองอย่างใกล้ชิด พร้อมท้ั้งแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลักลอบเล่นการพนันทายผลการแข่งขันฟุตบอลได้ทางสายด่วน 191 และ 1599 ตลอด 24 ชั่วโมง
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผบ.ตร.เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์,ศูนย์ตรวจสุขภาพแบบเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) และศูนย์ออกกำลังกาย ( PGH Sport Club)

วันที่ 16 พ.ค.2557 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์คอมพิวเตอร์,ศูนย์ตรวจสุขภาพแบบเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตร. ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

วันที่ 12 พ.ค. 2557 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วย ผบ.ตร.ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พร้อมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ครบรอบปีที่ 61

วันที่ 6 พ.ค. 2557 เวลา 10.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลัย อนุสาวรีย์ พล.ต.อ.เผ่า ศรียานนท์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผบ.ตร. เร่งเจ้าหน้าที่ดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุม ติดตามเหตุการณ์แผ่นดินไหวในพื้นที่ภาคเหนือโดยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค 5 ในพื้นที่เร่งดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่ประสบภัย เพื่อป้องกันเหตุอาชญากรรมซ้ำเติม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 62 ศึกษาดูงาน ตร. และรับฟังบรรยายเกี่ยวกับกิจการตำรวจ

วันที่ 1 พ.ค. 2557 เวลา 09.00 น. พล.ต.ท.อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วย ผบ.ตร. ได้ต้อนรับคณะผู้เข้ารับอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ 62 จำนวน 102 คน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานกิจการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และรับฟังการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น 2 อาคาร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) มอบเงินสนับสนุนบริจาคเพื่อปรับปรุงพื้นที่ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงพยาบาลตำรวจ

วันที่ 28 เมษายน 2557 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีรับมอบเงินสนับสนุนบริจาค จากบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ ปตท.สผ. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตร.ต้อนรับผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร สวปอ.มส.5 พร้อมคณาจารย์

วันที่ 25 เม.ย.2557 เวลา 09.30 น. พล.อ.จรัล กุลละวณิชย์ นายกสมาคม วปอ.ฯ และ พล.อ.ดร.มารุต ปัชโชตะสิงห์ ผอ.หลักสูตร สวปอ.มส.5 พร้อมคณาจารย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: การประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เรื่อง อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : บทบาทใหม่ของ SOMTC

วันที่ 23 เม.ย.2557 เวลา 09.00 น. พล.ต.อ.วัชรพล ประสารราชกิจ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ เรื่อง อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมกับความมั่นคง : บทบาทใหม่ของ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตร. จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556

วันที่ 21 เม.ย. 2557 เวลา 15.00 น. พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2556 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนา ผู้บังคับบัญชาระดับบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจสัญจร ครั้งที่ ๒ ณ จว.หนองคาย

วันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๕๗ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานการประชุมสัมมนาผู้บังคับบัญชาระดับบริหารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจสัญจรครั้งที่ ๒ นี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตร. จัดพิธีปล่อยแถวระดมพลในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำ 2557

วันที่ 10 เม.ย. 2557 เวลา 15.000 น. พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวระดมพลช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2557 อ่านต่อ…

สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำชับการปฏิบัติในการรักษาความสงบเรียบร้อย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ๓ ด้านสำคัญ ได้แก่ การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ความปลอดภัยในการจราจร และการท่องเที่ยว

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีความห่วงใยในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชน จึงได้มีสั่งการกำชับการปฏิบัติในภาพรวมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยมอบหมาย พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีมสืบสวนของ FBI หารือแนวทางการสืบสวนคดีร่วมกับ ตร.

วันที่ 9 เม.ย.2557 เวลา 09.30 น. ทีมสืบสวนของ FBI ร่วมกับ บช.ก.ได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือแนวทางการสืบสวนคดีร่วมกับ พล.ต.ท.ชัยยง กีรติขจร ผู้ช่วย ผบ.ตร. อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆ

วันที่ 10 เม.ย.2557 เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.เอก อังสนานนท์ รอง ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191 ของตำรวจภูธรจังหวัดต่างๆ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตร.จัดการประชุมเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในพื้นที่ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 8 เม.ย. 2557 เวลา 13.00 น. พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ที่ปรึกษา (สบ10 ) เป็นประธานการประชุมเรื่องการบริหารจัดการความปลอดภัยและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เซเว่นฯ ร่วมกับ สตช. ป้องกันอาชญากรรม

เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยรูปแบบใหม่มาใช้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมและการสืบสวนติดตามจับกุมคนร้าย ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ อ่านต่อ…

บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านอิ่มสะดวกของคนไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

นายสุวิทย์ กิ่งแก้ว รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหาร เซเว่น อีเลฟเว่น ร้านอิ่มสะดวกของคนไทย กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ ซีพี ออลล์ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์อาชญากรรมที่เป็นปัญหาสังคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตร.จัดพิธีประดับยศ ร.ต.ต.ให้แก่ข้าราชการตำรวจยศ ด.ต. อายุ 53 ปี ขึ้นไป

วันที่ 4 เม.ย. 2557 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.อดลุย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรยศ ร.ต.ต.-ร.ต.อ. อ่านต่อ…

ซีพี ออลล์ ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมมือป้องกันอาชญากรรม

บมจ. ซีพี ออลล์ ผู้บริหารร้านอิ่มสะดวกของคนไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม อ่านต่อ…