กฟก.ลงพื้นที่อบรมปรับกระบวนทัศน์เน้นเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

          สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) อบรมปรับกระบวนทัศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมการจัดทำแผนแม่บทองค์กรที่ได้รับงบอุดหนุน ของกลุ่มเกษตรกรตำบลพังราด จังหวัดระยอง ในโครงการ “พัฒนาศักยภาพองค์กร” เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา
          นายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการ สำนักฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตาม พรบ. 7 เมษายน 2553 ที่ กฟก. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐ โดยมีเป้าหมายปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรประมาณ 510,000 ราย ซึ่งแบ่งเกษตรกรเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มแรก คือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกของ กฟก. ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว ประมาณ 8 หมื่นราย กลุ่มที่สอง คือ เกษตรกรที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นสม อ่านต่อ…

กฟก. ประชุมเลือกประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเลือกตั้งประธานการจัดการหนี้ของเกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา อ่านต่อ…

กฟก.เร่งฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้คาดปีนี้ทะลุเป้า

นายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตาม พรบ.7 เมษายน 2553 ที่ กฟก. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐ โดยมีเป้าหมายปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรประมาณ 510,000 อ่านต่อ…

กฟก. ลงพื้นที่ชี้แนะกระบวนการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดการประชุมในโครงการสร้างความเข้าใจกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ การชำระหนี้แทนเกษตรกร โดยมีกลุ่มองค์กรพันธมิตรการเกษตรบ้านนางบวชเข้าร่วม ณ ที่ทำการองค์กรเกษตร บ้านนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม อ่านต่อ…