ม็อบเกษตรกรบุกเมืองเรียกร้องตรวจสอบการทำงาน เลขาฯ กฟก.

          เกษตรกรกว่าร้อยคนบุกเมืองเรียกร้องตรวจสอบการทำงานของรักษาการเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา สมยศยันการทำงาน " โปร่งใส " ทุกขั้นตอน พร้อมชี้เเจงตามกระบวนการ
          เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 ที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นายสมยศ ภิราญคำ รองเลขาธิการ รักษาการในตำเเหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) ให้สัมภาษณ์ถึง กรณีที่ม็อบเกษตรกรเข้ายื่นเรื่องร้องเรียนดังกล่าว ขอชี้เเจงปัญหาที่เกิดขึ้น
          นายสมยศ กล่าวว่า เรื่องการย้ายอาคารสำนักงาน กฟก. นั้นเนื่องจากสำนักงานเดิมอยู่ในพื้นที่ของตลาด อตก. ซึ่งเป็นสถานที่ที่แออัด คับแคบ ไม่ส อ่านต่อ…

กฟก.ลงพื้นที่อบรมปรับกระบวนทัศน์เน้นเดินตามรอยเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) อบรมปรับกระบวนทัศน์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและอบรมการจัดทำแผนแม่บทองค์กรที่ได้รับงบอุดหนุน ของกลุ่มเกษตรกรตำบลพังราด จังหวัดระยอง ในโครงการ พัฒนาศักยภาพองค์กร เมื่อเดือนสิงหาคม 2555 อ่านต่อ…

กฟก. ประชุมเลือกประธานกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการหนี้ของเกษตรกรเลือกตั้งประธานการจัดการหนี้ของเกษตรกร ณ ห้องประชุมชั้น 3 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2555 ที่ผ่านมา อ่านต่อ…

กฟก.เร่งฟื้นฟูอาชีพเกษตรกรตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้คาดปีนี้ทะลุเป้า

นายประยงค์ อัฒจักร ผู้อำนวยการ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เผยว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการปรับโครงสร้างหนี้ตาม พรบ.7 เมษายน 2553 ที่ กฟก. ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ดำเนินการภายใต้นโยบายของรัฐ โดยมีเป้าหมายปรับโครงสร้างหนี้ให้เกษตรกรประมาณ 510,000 อ่านต่อ…

กฟก. ลงพื้นที่ชี้แนะกระบวนการแก้ไขปัญหาการชำระหนี้ของเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดการประชุมในโครงการสร้างความเข้าใจกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้ การชำระหนี้แทนเกษตรกร โดยมีกลุ่มองค์กรพันธมิตรการเกษตรบ้านนางบวชเข้าร่วม ณ ที่ทำการองค์กรเกษตร บ้านนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม อ่านต่อ…