สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ จัดโครงการ “ผ้าพันคอ 1,000ใจ” หวังสร้างเครือข่ายเกษตรกรช่วยเกษตรกร

          นายบดินทร์เดชา ชูคล้าย ผู้แทนเกษตรกรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่า หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมใหญ่ในพื้นที่ภาคใต้ โดยหน่วยงานภาครัฐได้ระดมแนวทางช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องนั้น ในฐานะที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ส่งเสริมการสร้างตลาดพัฒนาศักยภาพในการพึ่งพาและเกื้อกูลซึ่งกันและกันระหว่างเกษตรกร จึงได้ริเริ่มโครงการผ้าพันคอ 1,000 ใจ โดยนำผ้าพันพันคอ ซึ่งทอโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแพง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ มาจำหน่ายในราคาผืนละ99 บาท และจะหักรายได้ผืนละ 24 บาท เพื่อนำไปเป็นทุนในการซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่จากพี่น้องเกษตรกรในจังหวัดชัยภูมิเช่นกัน เพื่อนำไปมอบให้เกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม อ่านต่อ…

กฟก.ศรีสะเกษ จับมือ15 หน่วยงานในพื้นที่ สานต่อโครงการประชารัฐ

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดศรีสะเกษ ได้สานต่อโครงการประชารัฐ โดยได้ประสานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ 15 หน่วยงาน ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรให้เข้มแข็งและประกอบอาชีพเกษตรกรรมให้เกิดความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ อ่านต่อ…

กฟก.พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากร เน้นการติดตามประเมินผลเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

นอกเหนือจากแผนการดำเนินงานด้านการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสมาชิกที่ปฏิบัติอยู่เป็นปกติโดยสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หรือ กฟก.แล้ว งานด้านการติดตามนำเอาปัญหาและผลการดำเนินการมาวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การพัฒนาดำเนินการให้ดีขึ้นในอนาคตก็เป็นอีกภารกิจสำคัญของกฟก.ตามพระราชบัญญัติ อ่านต่อ…

กฟก. จับมือศูนย์ดำรงธรรมหวังแก้ปัญหาข้อร้องเรียนเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ด้านคือ ส่งเสริมและสนับสนุนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และแก้ไขปัญหาหนี้สินของเกษตรกรเพื่อรักษาที่ดินทำกินของเกษตรกร อ่านต่อ…

กฟก.เดินหน้าเร่งจัดการหนี้สินหวังสร้างชีวิตใหม่ให้เกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เดินหน้าเร่งจัดการหนี้สินเกษตรกรใน 5 กลุ่มหลักเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด เผยนับตั้งแต่ปี 49 ถึงปัจจุบันดำเนินการไปแล้วว่า 2.3 หมื่นรายขณะที่เกษตรกรในโครงการเผยเหมือนชีวิตได้เกิดใหม่ อ่านต่อ…

กฟก.จับมือกรมการปกครองเชื่อมข้อมูลเกษตรกร สะดวกต่อการตรวจสอบความมีอยู่จริง

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) ร่วมกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการขอใช้ประโยชน์ข้อมูลทะเบียนราษฎรจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยมี นายสมยศ ภิราญคำ รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี กับรองนายกรัฐมนตรีคนใหม่

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2556 ตัวแทนกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และคณะกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร นำโดย นายวิรัตน์ สมัครพงษ์ , นายโอฬาร พิทักษ์ , นายนคร ศรีวิพัฒน์ ,นายยศวัจน์ ชัยวัฒนสิริกุล , นายทวีศิลป์ จักรบุตร , และนายสมยศ ภิราญคำ รักษาการเลขาธิการ เข้าพบ นายยุคล อ่านต่อ…

ปลัดกระทรวงเกษตรฯ เปิดโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลดหนี้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556 ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รี่ปลอดสารพิษ ณ ตำบลคลองเก้า อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี เพื่อปลดหนี้เกษตรกรตามแนวพระราชดำริ ซึ่งเป็นโครงการนำร่องในการใช้ที่ดินทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

กฟก. ปฏิรูปองค์กรเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.)ได้มีการประชุมวางกรอบนโยบายกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เพื่อเป็นการวางแนวทางการปฎิบัติงานในปี 2556 โดยคณะกรรมการบริหารได้ให้ความเห็นชอบแนวนโยบายดังกล่าวในการประชุมครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อ่านต่อ…

ชัยนาท ยึดภารกิจหลัก ดันแก้หนี้ ฟื้นฟูฯ เดินหน้าพร้อมกัน

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูฯ สาขาชัยนาท รุกงานตามภารกิจหลัก แก้ปัญหาหนี้เร่งด่วน พร้อมผลักดันให้เกษตรกรที่ได้รับการจัดการหนี้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูอาชีพตาม พรบ. ชี้แจงการใช้งบ 7,000 บาท ให้เกษตรกรเข้าใจและใช้เงินอย่างถูกต้องตามเกณฑ์ ก่อนจ่ายเงินถึงมือเกษตรกร ทั้งยังเข้าถึงสมาชิก อ่านต่อ…

กฟก.กาฬสินธุ์ มอบเงินเกษตรกร ตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้ฯ

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ดร.วิญญู สะตะ ผู้อำนวยการสำนักกิจการสาขา ภูมิภาคที่ ๓ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ได้เดินทางเข้าร่วมประชุม โครงการการฟื้นฟูพัฒนาอาชีพ อ่านต่อ…

รักษาที่ดินสมาชิกกว่า 60 ไร่ ขอนแก่นปลื้ม…ช่วยพลิกชีวิตเกษตรกร

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 8 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา สำนักงานได้ชำระหนี้แทนเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ กรณีเป็นลูกหนี้สหกรณ์ไปแล้ว 18 ราย แบ่งเป็นประเภทมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 9 ราย และประเภทบุคคลค้ำประกัน 9 อ่านต่อ…

เกษตรกรนครสวรรค์ยิ้มร่า โชว์ฝีมือเลี้ยงโค เดือนครึ่งฟันกำไรเหนาะๆ หกหมื่น

โคขุน…เมืองปากน้ำโพประสบความสำเร็จ สมาชิกผนึกกำลังผลัดเลี้ยงแข็งขัน เพียง 45 วัน ฟาดกำไร 60,000 บาท สร้างกำลังใจถ้วนหน้า องค์กรวางแผนซื้อโคเพิ่ม หวังทำกำไร สร้างรายได้ให้สมาชิก ประธานกลุ่มเผยทำตามแผนทุกขั้นตอน อาศัยประสบการณ์ และความร่วมมือ โครงการจึงเดินหน้าด้วยดี ตั้งเป้าภายใน 1 ปี อ่านต่อ…

กฟก. ถวายกฐินสามัคคี 2555

คณะผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างฯ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดกลางและภาคใต้ จัดตั้งองค์ผ้าพระกฐินสามัคคี ทอดถวาย ณ วัดโพธิ์ ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี ได้ทรัพย์ปัจจัยกว่า 3 แสนบาท อ่านต่อ…

กฟก. มอบงบฟื้นฟู ปั้นเกษตรกรฟื้นฟูอาชีพอย่างยั่งยืน

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร อนุมัติงบประมาณเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพให้กับองค์กรเกษตรกร นำไปพัฒนาศักยภาพองค์กรให้เข้มแข็ง และการฟื้นฟูอาชีพตามโครงการปรับโครงสร้างหนี้ ตามมติ ครม. 7 เม.ย. 53 อ่านต่อ…

กฟก. ส่งเสริมสมาชิกสร้างตลาดแนวใหม่ใส่ใจผู้ซื้อและผู้ปลูก หวังทำท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ตลาด ในความหมายตามพจนานุกรม เราท่านคงเข้าใจกันว่าเป็นศูนย์รวมของสินค้าบริโภค มีพ่อค้าแม่ค้าและลูกค้า แต่ที่นี่ ตลาดสุขใจ ไม่ได้เป็นเพียงตลาดทั่ว ๆ ไปเท่านั้น แต่หากว่าแตกต่างจากตลาดทั่วไปอย่างมากมาย ตลาดแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของพ่อค้าแม่ค้าที่นอกจากมีอาชีพค้าขายซึ่งเป็น อาชีพเสริมแล้ว อ่านต่อ…

พัฒนาผู้บริหาร กฟก.ทั่วประเทศอย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการบริหารงานอย่างมืออาชีพและมีคุณธรรม มุ่งเสริมเทคนิคในการสื่อสาร และการเชื่อมโยงนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนายวิรัตน์ สมัครพงศ์ ประธานกรรมการบริหารเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ…

เกษตรกรเหนือเต้นร้องนายกฯ “ปู” เร่งรัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับโครงสร้างหนี้ตามมติ ครม.53 ล้างหนี้ให้เกษตรกร ก่อนปิดโครงการฯ กันยานี้

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 55 ณ ศาลากลาง จ.เชียงราย กลุ่มชาวบ้านที่เป็นประสบปัญหาหนี้สินใน จ.เชียงราย นำโดยนายบุญธรรม นนท์ภู ตัวแทนเกษตรกรจังหวัดเชียงราย, นายวิรัตน์ พรหมสอน แกนนำกลุ่มเกษตรกร ได้พากันไปยื่นหนังสือเรียกร้องต่อนายธานินทร์ สุภาแสน อ่านต่อ…

กฟก. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเกษตรกรไทยก้าวไกล

ปัจจุบันภาคการเกษตรของไทยมีปัญหาในเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ โดยเฉพาะความต้องการสินค้าเกษตรในตลาดโลก ที่ลดลงเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบให้รายได้จากการส่งออกสินค้าการเกษตรของไทยลดลง เนื่องจากประเทศไทยส่งออกสินค้าเกษตรเป็นหลัก อ่านต่อ…

กฟก. เดินหน้าเน้นสามัคคีสร้างจุดเปลี่ยนเกษตรกรไทย

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร(กฟก.) จัดอบรมในโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเกษตรกรที่ได้รับงบกู้ยืม สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กร และสร้างความสามัคคีภายในองค์กร อ่านต่อ…