เทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ ๔ พลเมืองรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ

          ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานเทศกาลการเรียนรู้ พลเมืองเยาวชนส่องแสง ปีที่ ๔ พลเมืองรุ่นใหม่ตามแนวพระราชดำริ จัดโดย สงขลาฟอรั่ม ภายใต้โครงการพลังพลเมืองเยาวชนสงขลา สนับสนุนโดยมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อแสดงพลังพลเมืองเยาวชนนำเสนอผลงานที่สามารถขับเคลื่อนงานสู่สาธารณะ และเพื่อให้คนทำงานพัฒนาด้านเยาวชน-สังคมได้เห็นโอกาสในการเชื่อมโยงงานร่วมกัน ภายในงานจะได้พบกับกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พิธีรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / การแสดงศิลปวัฒนธรรมโขน / เวทีเสวนา ๓ เวที ได้แก่ การศึกษาเพื่อความเป็นไท การดำเนินชีวิตในโลกยุคใหม่ และเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงโซล่าเซลล์ รวมถึงนิทรรศการและผลงานจากคุณค่าการทำโครงการเพื อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสส. ร่วมกับ วัดพระนอนจักรสีห์ฯ นำร่องจัดกิจกรรม “สุขภาวะที่ดี ชีวีสดใส ด้วยกลวิธี 6 ดี ”

ดร.สรรเสริญ สุวรรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคกลาง โครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่าย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน สสส. พร้อมด้วย พระครูสิริปริยัติคุณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหารและอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดสิงห์บุรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสส.ขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กไทย

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว (สำนัก4) สสส. ,ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี หัวหน้าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ,นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จ.สิงห์บุรี อ่านต่อ…

สสส.เผยผลสำรวจพบเด็กไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งค่อนข้างสูง กิจกรรมทางกายต่ำ นั่งอยู่กับที่ถึงวันละ 13 ชม. 35 นาที

สสส. ผนึกเครือข่ายนานาชาติ เผยผลสำรวจ Report Card ในการประชุม ISPAH 2016 เป็นครั้งแรก พบเด็ก-เยาวชนไทยมีกิจกรรมทางกายอยู่ระดับปานกลาง แต่เนือยนิ่งค่อนข้างสูง พร้อมจับมือทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปสู่การแก้ปัญหาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพิ่มกิจกรรมทางกายระดับชาติสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อ่านต่อ…

สสส.พัฒนาเครื่อง feelfit นวัตกรรมสุขภาพกระตุ้นคนไทยลดเนือยนิ่ง เพิ่มกิจกรรมทางกาย ห่างไกลโรค

เพราะทรัพย์สินที่มาเป็นอันดับแรกคือ "สุขภาพ" ดังนั้นการให้น้ำหนักในการป้องกันการเกิดโรค จึงดีกว่าการรอความหวังในการรักษา เพราะการมีสุขภาพดีถือเป็นการลงทุนที่สำคัญ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเรื่องสุขภาพที่จะเกิดขึ้นตามมาในอนาคตสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ อ่านต่อ…

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ส่งมอบแรงบันดาลใจในการบอกเลิกบุหรี่กับกิจกรรม “เราเลิก (บุหรี่) กันเถอะ”

วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) จัดกิจกรรม "เราเลิก (บุหรี่) กันเถอะ" ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการเลิกบุหรี่โดยนายอนุสรณ์ มณีเทศ หรือ โย่ง-อาร์แชร์ และภาคีเครือข่าย สสส. ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวและสถานการณ์การสูบบุหรี่ของ Gen Z รวมถึงการเลิกบุหรี่ด้วยตนเองเลิกซะ ! อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ขับเคลื่อนสุขภาวะเด็กไทย

นางเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัว (สำนัก4) สสส. ,ผศ.ดร.พิณสุดา สิริธรังศรี หัวหน้าโครงการการจัดการเรียนรู้แบบเครือข่ายเพื่อส่งเสริมสุขภาวะเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ,นายกิตติชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส จ.สิงห์บุรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นวัตกรรมสุขภาพ

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก คณะกรรมการ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ที่ 4 จากขวา) และดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ที่ 2 จากขวา) เปิดตัวเครื่องวัดกิจกรรมทางกายที่แม่นยำและสอดคล้องตามหลักองค์การอนามัยโลก อ่านต่อ…

ชุมชนบ้านแหลมห่วงใยวัยใส รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ปลูกฝังวินัยจราจรเยาวชน

"ได้ความรู้เรื่องการเคารพกฎจราจร การใช้วงเวียนทำยังไง เราต้องชะลอให้รถทางขวาไปก่อน และที่สำคัญต้องสวมหมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับขี่มอเตอร์ไซค์ หนูไปโรงเรียนด้วยมอเตอร์ไซค์ทุกวันโดยยายจะเป็นคนขับไปส่ง กลับไปบ้านหนูจะบอกให้ยายใส่หมวกกันน็อคทุกครั้งที่ขับมอเตอร์ไซค์ไปส่งหนูที่โรงเรียนค่ะ" อ่านต่อ…

ไทยโชว์นวัตกรรม “FeelFit” เครื่องวัดและติดตามการมีกิจกรรมทางกาย ในเวทีระดับโลก (ISPAH 2016)

สสส. ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล เปิดตัวนวัตกรรมด้านกิจกรรมทางกาย "FeelFit" เครื่องวัดกิจกรรมทางกายในเวทีระดับโลก ในงาน ISPAH 2016 เผยช่วยกระตุ้นมีกิจกรรมทางกาย ลดเนือยนิ่ง วัดผลแม่นยำ สอดคล้องตามหลักสากล ต่อยอดวัดผลจากการแกว่งแขน 1 ชม.ลด 220 อ่านต่อ…

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) เปิดตัวกิจกรรมใหม่ประจำเดือนนี้

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) เปิดตัวกิจกรรมใหม่ประจำเดือนพฤศจิกายน พร้อมเชิญชวนคนรักสุขภาพไปร่วมสนุกกับกิจกรรม "Physical Activity แค่ขยันขยับเท่ากับเพิ่มโอกาสมีกิจกรรมทางกาย" โดยการเคลื่อนไหวร่างกายผ่านกิจกรรมทั้ง 4 ขยับ อาทิ ขยับที่ 1 กิจกรรมแรงบันดาลใจสู่ชีวิตใหม่ ขยับที่ 2 อ่านต่อ…

สสส. เตรียมเผยผลสำรวจกิจกรรมทางกายของเด็กไทย พร้อมนิทรรศการให้ความรู้จุดประกายสังคม ส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. มุ่งจุดประกายสังคมส่งเสริมกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ซึ่งมีความสำคัญต่อการดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะของคนไทย เตรียมจัดกิจกรรมการนำเสนอผลการศึกษา นิทรรศการ และการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อการเรียนรู้ ในโครงการสำรวจกิจกรรมทางกาย สำหรับเด็กและเยาวชนไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสส. ผนึกกำลัง มูลนิธิธรรมดี ปลุกพลังเยาวชนไทยเป็นพลเมืองสร้างสรรค์

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม (แถวยืน ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. ดนัย จันทร์เจ้าฉาย (แถวยืน ที่ 4 จากซ้าย) ประธานมูลนิธิธรรมดี กิตติชัย ไกรก่อกิจ (แถวบนที่ 5 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัทโสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด และ อัจฉรา วรธรรมพินิจ (แถวยืน ที่ 3 จากขวา) อ่านต่อ…

เลื่อนกิจกรรม “ตลาดแสน SOOk”

เลื่อนกิจกรรมตลาดนัดแสน SOOK : Green Food for Good Health" ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) เนรมิตลานชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เป็นพื้นที่ตลาดนัดสีเขียว เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสินค้าปลอดสารเคมี มาร่วมออกบูธจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดการ Shopping อ่านต่อ…

พิชิตมะเร็งร้าย หายได้ด้วยกำลังใจ

แม้มะเร็งจะเป็นโรคร้ายที่เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับ 1 ของคนไทยมานานแต่ปัจจุบันโรคมะเร็งบางชนิดสามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งนอกจากจะอาศัยวิวัฒนาการทางการแพทย์แล้ว "กำลังใจ"จากครอบครัว รวมถึงคนรอบข้างก็เป็นยาชั้นดีที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเข้มแข็ง มีกำลังใจในการรักษา อ่านต่อ…

เวทีพัฒนาศักยภาพ “โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมือง ปี 2”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ร่วมกันขับเคลื่อนให้เกิด โครงการ Gen A พลังอ่านเปลี่ยนเมืองปีที่ 2 ขึ้น อ่านต่อ…

ช็อปเพลินเดินเล่นตลาดนัดแสน SOOK : Green Food for Good Health ณ. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)

ช็อปเพลินเดินเล่นตลาดนัดแสน SOOK : Green Food for Good Health" ณ. ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) เนรมิตลานชั้น 1 อาคารศูนย์เรียนรู้ฯ ให้เป็นพื้นที่ตลาดนัดสีเขียว เต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์อินทรีย์และสินค้าปลอดสารเคมี มาร่วมออกบู๊ทจำหน่ายและจัดแสดงสินค้า นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกตลอดการ Shopping อ่านต่อ…

ดิ เอ็มควอเทียร์ จัดงาน “THE EM QUARTIER INTERNATIONAL RUNNING EXPO 2016” เอ็กซ์โปงานวิ่งครั้งแรก คอมมูนิตี้เพื่อคนรักการวิ่งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี

ดิ เอ็มควอเทียร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด และบริษัท เวอร์จิ้น แอ็คทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด จัดงาน "THE EM QUARTIER INTERNATIONAL RUNNING EXPO 2016" อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 และสำนักกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)ร่วมรณรงค์ “ตลาดสดชวนพักตับ งดเหล้าครบพรรษา”

บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ผู้บริหารตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ตลาดที่ใหญ่ที่สุดย่านบางนา การันตีด้วยมาตรฐานรางวัลตลาดคุณภาพ อาทิ ตลาดเพชร ตลาดสดน่าซื้อ และรางวัลล่าสุดตลาดกรุงเทพสะอาดร่มรื่นอันดับ 1 ของเขตประเวศ โดยมีคุณพีระพงษ์ ประดิษฐ์ทอง ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตลาด อ่านต่อ…

เชิญร่วมประกวดสื่อภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “รู้เท่าทันการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกฮอลล์” ในโครงการ “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

ขอเชิญเยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา อายุระหว่าง 15-25 ปี ที่กำลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย-ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ทีมละไม่เกิน 3 คน ส่ง Script ไอเดีย แนวความคิดสุดเจ๋ง และระบุประเด็นที่ทีมตนเองสนใจ มา 1 ข้อ ได้แก่ สุรา เป็นเหตุก่อมะเร็งได้, สุรา เป็นเหตุให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศได้, สุรา อ่านต่อ…