โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 โดย สสส. ได้ร่วมเป็นหนึ่งในโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ ฉลองพระชนมายุครบ 5 รอบ

          โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) และสำนักการศึกษากรุงเทพมหานคร และแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้เกิดสถานศึกษาต้นแบบที่ใช้แนวคิด “อ่านสร้างสุข” เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในทุกด้าน รวมถึงบุคลากรในสถานศึกษา ครอบครัว และชุมชน ร่วมสร้างสังคมสุขภาวะ เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการขยาย ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือให้เกิดสถานศึกษาอ่านสร้างสุขทั่วประเทศต่อไป นำไปสู่การสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการอ่านและการเรียนรู้ อ่านต่อ…

สสส. แถลงข่าวเปิดตัว“กิจกรรมเสาร์สร้างสุข 2558”

สำนักงานกองทุนสนับสุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)เตรียมแถลงข่าวเปิดตัวกิจกรรมเสาร์สร้างสุข 2558ภายใต้ โครงการ SOOK Activity เพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกันในทุกวันเสาร์ เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว รวมถึงร่วมเรียนรู้เรื่องราวที่จะสร้างสุขภาวะ โดยองค์รวม ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ กาย จิต อ่านต่อ…

Stop Young Smokers!!

ปกป้องลูกหลานจากบุหรี่ ด้วยการ สนับสนุน พ.ร.บ.ฯ ตั้งแต่วันนี้กันเถอะครับ ผลการสำรวจการบริโภคยาสูบของคนไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบันพบว่า คนไทยมีอัตราการสูบบุหรี่ที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 59 เป็นร้อยละ 39 แต่ที่น่าตกใจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสส. จับมือ สวนเงินมีมา และ มูลนิธิเอ็มโอเอไทย เซ็นสัญญาความร่วมมือ โครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือกฯ สร้างเครือข่ายการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืน ปลอดภัย

นางจงกลนี วิทยารุ่งเรืองศรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านอาหารปลอดภัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ นางวัลลภา แวนวิลเลียนส์วาร์ด กรรมการผู้จัดการ บริษัท สวนเงินมีมา จำกัดและ นายสุชาญ ศีลอำนวย เลขาธิการ มูลนิธิ อ่านต่อ…

“สวดมนต์ข้ามปี” เริ่มต้นชีวิตดี๊ดี กับ สสส.

นับถอยหลังอีกไม่กี่วัน ก็จะเริ่มต้นศักราชใหม่กันแล้ว สสส. ขอเชิญชวนเพื่อนๆ ร่วมกันส่งความสุข (ส.ค.ส.) ให้กับตนเอง ครอบครัว และสังคม ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในโอกาสเริ่มต้นศักราชใหม่ในปี ๒๕๕๘ นอกจากนี้ อ่านต่อ…

คนไทยบริโภคอาหารเสี่ยงตาย หลังพบสารเคมีและยาฆ่าแมลงในเลือดสูงถึง 36% ด้าน สสส. เร่งจับมือพันธมิตรสร้างเครือข่ายการบริโภคอาหารอย่างยั่งยืน ปลอดภัย พร้อมเปิดตัวโครงการพัฒนาต้นแบบตลาดทางเลือกฯ

วิกฤตเคมีและยาฆ่าแมลงในอาหารทำคนไทยเสี่ยงตายเพิ่ม หลังสำรวจพบเกษตรกรไทยมีสารเคมีตกค้างในเลือดสูงถึง 30% ด้านผู้บริโภคเสี่ยงตายหนักพบสารเคมีตกค้างในเลือดถึง 36% ด้าน สสส. ห่วงสุขภาพคนไทย อ่านต่อ…

สสส. ร่วมส่งเสริมสุขภาพดีรับปีใหม่ หนึ่งในกิจกรรม “เสาร์สร้างสุข”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรม เสาร์สร้างสุข ภายใต้โครงการ Sook Activity ในตอนล่าสุด ยืดเหยียดสักนิด พิชิตออฟฟิศซินโดรม โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่การบรรยายและเวิร์คช็อปจาก รศ.เจริญ กระบวนรัตน์ อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ อ่านต่อ…

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตรายการเรียลลิตี้ไอเดียเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคมรายการแรกของประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ผลิตรายการเรียลลิตี้ไอเดียเปลี่ยนพฤติกรรมคนในสังคมรายการแรกของประเทศไทยโดยใช้ชื่อรายการว่า เปลี่ยนเถิดชาวไทย ผ่านความร่วมมือกันในการให้ช่องทางการออกอากาศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งานแถลงข่าวเปิดตัวรายการเปลี่ยนเถิดชาวไทย

ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) (ที่ 4 จากซ้าย) พร้อมด้วย นางนิ่มอนงค์ เย็นสบาย รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท (ที่ 3 จากซ้าย) และ นางสาวสุพัฒนุช สอนดำริห์ อ่านต่อ…

ชาวกรุงกว่า 7000 คนร่วมงานสังคมสุขใจ

อำเภอสามพรานคึกคัก ชาวกรุงกว่า 7,000 คน แห่ร่วมงานวันสังคมสุขใจ หวังกระตุ้นการผลิตและการบริโภคเกษตรอินทรีย์ ฟื้นชื่อเสียง อำเภอสามพราน แหล่งปลูกผักผลไม้คุณภาพดี อ่านต่อ…

ประกาศผลคัดสรรหนังสือดี 108 เล่มสร้างหน้าต่างแห่งโอกาสเด็ก 9-12 ปี หวังเป็นคู่มือพ่อแม่เลี้ยงลูก ส่งเสริมการอ่าน

สสส. โดยแผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่านผนึกศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการอ่าน ประกาศผลหนังสือดี เหมาะสม เสริมสร้างพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับเด็ก 9-12 ปี 108 เล่ม อ่านต่อ…

วิถีความสุข ของเด็กรักบ้านเกิด

เรียนจบปริญญาแล้ว กลับมาทำไม ทำไมไม่ไปหางานในเมือง ตั้ม-ธนภัทร แสงหิรัญ บัณฑิตหนุ่มมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เล่าถึงข้อสงสัยจากคนรอบข้างที่มีต่อตัวเขา อ่านต่อ…

เด็กเชียงใหม่ปั้นหนังสารคดีเชื่อมความหลากหลายชุมชนเมืองเก่า

นางสาวศศิธร คำฤทธิ์ ผู้ประสานงานโครงการคนสองวัยภาพยนตร์เชื่อมสัมพันธ์เมืองเก่าเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดโครงการสุขแท้ด้วยปัญญา และมีสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ให้การสนับสนุนกล่าวว่า กิจกรรมที่ดำเนินมาเกือบ1ปี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบรางวัลโครงการคัดสรร 108 หนังสือดี สำหรับเด็ก 9-12 ปี

ดร. สุปรีดา อดุลยานนท์ (ที่สามจากขวา) รองผู้จัดการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นประธานเปิดงานประกาศผลและมอบรางวัล โครงการคัดสรรหนังสือดีเพื่อสร้างเสริมการพัฒนาหน้าต่างแห่งโอกาสสำหรับเด็กวัย 9-12 อ่านต่อ…

“เท่าทันสื่อ” ทักษะของเด็กยุคใหม่ ที่ต้องเรียนรู้ตั้งแต่ปฐมวัย

สถาบันสื่อเพื่อเด็กและและเยาวชน (สสย.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับกลุ่ม wearehappy (องค์กรสาธารณประโยชน์) ผู้ดำเนินงานโครงการ นวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์สำหรับเด็กปฐมวัย ร่วมภาคีเครือข่ายคลอดคู่มือทักษะการรู้เท่าทันสื่อระดับปฐมวัย อ่านต่อ…

อำเภอสามพราน จัดงานวันสังคมสุขใจ

อำเภอสามพราน จัดงานวันสังคมสุขใจ กระตุ้นการผลิตและการบริโภคเกษตรอินทรีย์ ฟื้นชื่อเสียง อำเภอสามพราน แหล่งปลูกผักผลไม้คุณภาพดี อ่านต่อ…

สสส. จัดกิจกรรม “เสาร์สร้างสุข” เสริมสร้างความสุขแก่ครอบครัวต่อเนื่องทุกวันเสาร์

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนประชาชนผู้สนใจ ร่วมกิจกรรมหลากหลายสาระความรู้ และความสนุก กับโครงการ Sook Activity ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ครอบครัว ทำกิจกรรมร่วมกันในทุกวันเสาร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ครั้งแรก! สสส. จับมือ อสมท ผลิตรายการเรียลลิตี้ไอเดียเปลี่ยนพฤติกรรมรายการแรกในประเทศไทย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดย ทพ. กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ (ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส.) ขยายกลยุทธ์งานการตลาดเพื่อสังคมผลิตรายการ เปลี่ยนเถิดชาวไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: SOOK Activity ตอน “มหัศจรรย์ดนตรีบำบัด”

นางเบญจมาภรณ์ จันทรพัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเสาร์สร้างสุข ภายใต้ SOOK Activity ตอน มหัศจรรย์ดนตรีบำบัด มิวสิค เธอราพี อ่านต่อ…

เด็กไทยตื่นรู้ “เจนเอ” พลังคนรุ่นใหม่หัวใจอาสา

เด็กและเยาวชนก็เหมือนเมล็ดพันธุ์และต้นกล้าที่ต้องการความรักการดูแลเอาใจใส่ จากครอบครัวและสังคม เพื่อที่จะเติบโตอย่างงดงามเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันหน้า ซึ่งที่ผ่านมา สังคมไทย ก็มีบทเรียนจำนวนไม่น้อยที่พิสูจน์แล้วว่า การบ่มเพาะเยาวชนให้เป็นคนเก่งแต่เพียงอย่างเดียวโดยปราศจากการขัดเกลาด้านจิตใจ อ่านต่อ…