สสส.จับมือสถานศึกษา โรดโชว์ “โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาวะทางกายในสถานศึกษา” ให้ความรู้กับคณาจารย์ บุคลากร ของสถานศึกษา ย้ำแนวคิด “ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน”

          การชวนเด็ก ๆ ให้ออกมาแอคทีฟ ขยับร่างกายอย่างน้อยวันละ 60 นาทีทุกวันภายใต้แนวคิด "ออกมาเล่น แอคทีฟ 60 นาทีทุกวัน" ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก เป็นแนวทางที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าผลักดัน โดยจับมือร่วมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จัดกิจกรรมโรดโชว์ "โครงการกิจกรรมสร้างเสริมสุขถาวะทางกายในสถานศึกษา" ร่วมกับสถานศึกษานำร่องในจังหวัดต่างๆ ทั้ง 4 ภาคทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมการมีกิจกรรมทางกายในกลุ่มเด็กและเยาวชนวัย 6 – 14 ปี รวมทั้งให้ความรู้แก่ครูและผู้ปกครองได้เล็งเห็นความสำคัญของกิจกรรมทางกายมากขึ้น ลดปัญหาเด็กอ้วนในวัยเรียน โดยล่าสุด สสส. เดินสายจัดกิจกรรมสัญจรภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงราย ให้ความรู้กับผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของสถานศึกษา กว่า 100 คน จาก 38 โรงเรียน ผ่านกิจกรรมกา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ร่วมเวทีสร้างแรงบันดาลใจ 15 ปี สสส.

เมื่อเร็วนี้ นายอรุษ นวราช (ขวาสุด) ผู้บริหารสามพราน ริเวอร์ไซด์ ในฐานะผู้ก่อตั้งสามพรานโมเดล ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขึ้นเวทีสร้างแรงบันดาลใจ ThaiHealth’s Talk ในงาน 15 ปี สสส. การเดินทางของความสุข เพื่อร่วมแชร์ประสบการณ์การทำงานด้านการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการ SOOK Activity ซึ่งจัดขึ้นโดย สสส. เพื่อช่วยแนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นพบตนเอง

จิตตพัฒน์ โห่กุศลสินธุ์ Wealth Coach มืออาชีพ ร่วมเป็นวิทยากรในหัวข้อ "Discovery You" ภายใต้โครงการ SOOK Activity ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อช่วยแนะนำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค้นพบตนเอง และช่วยในการค้นหาแรงบันดาลใจ อ่านต่อ…

10 จังหวัด 65 ชุมชนร่วมปณิธาน “ก้าวสู่ชีวิตพอเพียง” เลี่ยงอบายมุข

10 จังหวัด 65 ชุมชนร่วมปณิธาน "ก้าวสู่ชีวิตพอเพียง" เลี่ยงอบายมุข ชู 5 แนวปฏิบัติสร้างการ "ระเบิดจากข้างใน" ถวายเป็นปฏิบัติบูชาแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 จากเข้าพรรษาถึงถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับมูลนิธิรณรงค์หยุดพนัน และภาคีภาคประชาชน อ่านต่อ…

ชวนทุกท่านมาร่วมกิจกรรม สุขภาวะคนเมือง เรื่องที่คนเมืองควรรู้ มาร่วมเปลี่ยน อนาคตคนเมือง เพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นไปด้วยกัน

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) จัดกิจกรรมพิเศษ"สุขภาวะคนเมือง เรื่องที่คนเมืองควรรู้" ในวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00 12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) กิจกรรมที่จะนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการใช้ชีวิตคนเมือง ให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้น อ่านต่อ…

เปลี่ยนขยะในบ้านให้เป็นประโยชน์ ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมแถมเพิ่มรายได้

จากข้อมูลของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปี 2560 เผยว่าคนไทยผลิตขยะคนละ 1.14 กิโลกรัม ต่อวัน เมื่อรวมกันแล้วเท่ากับเราผลิตขยะถึง 7.4 หมื่นตันต่อวัน แต่กลับพบว่ามีการนำไปกำจัดอย่างถูกต้องไม่ถึงครึ่ง ปริมาณขยะมูลฝอยที่ถูกกำจัดไม่ถูกต้องจึงเกิดเป็นขยะสะสม เกิดเป็นปัญหามลภาวะ ส่งกลิ่นเหม็น อ่านต่อ…

“ปฐม” จัดตลาดนัดสีเขียวใจกลางกรุง เชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค

"ปฐม" จัดตลาดนัดสีเขียวใจกลางกรุง เชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ชวน ช้อป ชิม สินค้าออร์แกนิก และร่วมสนุกกับกิจกรรมเวิร์คช็อป ฟรี…!!ปฐม ออร์แกนิค ลีฟวิ่ง (Patom Organic Living) จัดกิจกรรม ORGANIC FARMERS’ MARKET ครั้งที่ 9 เชื่อมโยงอาหารอินทรีย์สู่ผู้บริโภค ชวน ชม ช้อป ชิม สินค้า อ่านต่อ…

สสส.จัดกิจกรรมมอบความสุขให้คนทุกช่วงวัย พบกับมหกรรมความสุข ใน Sook Festival ตลอดเดือนสิงหาคม

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมมอบความสุขให้คนทุกช่วงวัย ใน Sook Festival ภายใต้กิจกรรม SOOK Activity ตลอดเดือนสิงหาคม พบกับมหกรรมที่จะรวบรวมกิจกรรมสุขภาวะต่างๆ ที่โดนใจคนทุกเพศทุกวัย เน้นสร้างประสบการณ์ตรงให้ทุกคนในครอบครัวได้ปฏิบัติจริง พร้อมวิธีง่ายๆ อ่านต่อ…

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์กร Alive and Thrive องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน “รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน” ในวาระสัปดาห์นมแม่โลก 2560 พร้อมชู 3

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ องค์กร Alive and Thrive องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ มูลนิธิศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน "รวมพลัง สร้างสังคมนมแม่ ให้ยั่งยืน" ในวาระสัปดาห์นมแม่โลก 2560 พร้อมชู 3 ประเด็นหลัก อ่านต่อ…

“ปฐม” ปลุกวัยใส ตื่นรู้คุณค่าโภชนาการ กระตุ้นกินผัก ผลไม้ 400 กรัม เสริมสร้างร่างกายแข็งแรง

จากการผลสำรวจ เกี่ยวกับภาวะโภชนาการของเด็กไทย ที่เผยแพร่ออกมาจากหลายต่อหลายสำนักในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ล้วนระบุตรงกันว่า เด็กไทยมีปัญหาด้านโภชนาการ ได้รับอาหารไม่เพียงพอตามปริมาณที่ร่างกายต้องการ โดยเฉพาะผักและผลไม้ ที่เด็กส่วนใหญ่มักปฏิเสธ ซึ่งองค์การอนามัยโลก อ่านต่อ…

สสส. ผนึกภาคีเครือข่ายจัดเวทีวิชาการเตรียมรับมือภัยพิบัติในความเสี่ยงใหม่

ภัยพิบัติจากน้ำท่วมหรืออุทกภัยที่เริ่มมีความรุนแรงและรวดเร็วมากขึ้น นับเป็นความเสี่ยงใหม่ที่สร้างความสูญเสียในด้านต่างๆ อย่างมาก และนำมาซึ่งความเดือดร้อนของประชาชน นอกจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคอีสานช่วงนี้แล้ว เหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ช่วงเดือนธันวาคม 2559 ถึงเดือนมกราคม 2560 อ่านต่อ…

“บ้านสันกว๊าน” ต.บ้านตุ่น จ.พะเยา “รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้าน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.พะเยา ปี 2558

"บ้านสันกว๊าน" ต.บ้านตุ่น จ.พะเยา "รางวัลชนะเลิศ หมู่บ้าน ลด ละ เลิก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ.พะเยา ปี 2558 "อีกหนึ่งความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ที่ สสส. ยกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบปลอดเหล้า ทั้งงานศพ งานแต่ง งานบุญประเพณี กฐิน ผ้าป่า อ่านต่อ…

ชาวพะเยาเจ๋ง!!! ไม่เป็นแชมป์จังหวัดดื่มมากสุด

ชาวพะเยาเจ๋ง!!! ไม่เป็นแชมป์จังหวัดดื่มมากสุดสำเร็จ สสส.-สคล. หนุนการทำงานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มุ่งเป้าหมายคนพะเยา ลด ละ เลิก สุรา มีสุขภาวะดี ประกาศใช้ 5 ยุทธศาสตร์แก้ปัญหาเร่งด่วน งานศพปลอดเหล้า 84% แหล่งท่องเที่ยว "กว๊านพะเยา" ลดขาย ดื่ม สุราได้ 90% อ่านต่อ…

เมนู “ผักผลไม้ 5 สี” ไอเดียดี๊ดีที่ รร.บ้านอ่าวลึก สร้างแรงจูงใจ “กินผัก” ปลูกฝังสุขนิสัยให้เยาวชน

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โรงเรียนอ่าวลึก ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จัดทำ "โครงการ 5 มหัศจรรย์ เส้นทางฝันเด็กอ่าวลึกสุขภาพดี" เพื่อปลูกฝังให้เด็กๆ รู้จักการรับประทานผักและผลไม้ตั้งแต่วัยเยาว์ อ่านต่อ…

“ชุมชนบ้านหาดจิก” ร่วมใส่ใจดูแลภาวะโภชนาการเด็ก ส่งเสริมลูกหลานให้รับประทาน “ผัก-ผลไม้” เพื่อสุขภาพ

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับชุมชนบ้านหาดจิก ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จัดทำ "โครงการส่งเสริมบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านหาดจิก" อ่านต่อ…

“รร.ชุมชนวัดหาดถั่ว” ชวนเด็กนักเรียน “กินผัก-ผลไม้” สร้างสรรค์เมนู “มื้อกลางวัน” ลดเสี่ยงภาวะทุพโภชนาการ

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา จังหวัดกระบี่ จัดทำ โครงการ"เด็กหาดถั่วสุขภาพดีและน่ารักเพราะกินผักผลไม้" อ่านต่อ…

นักเรียน “โรงเรียนบ้านเขางาม” สุขภาพดีเพราะ “กินผัก” “ครู-ผู้ปกครอง” รวมพลังสร้าง “สุขนิสัย” ให้เด็กและเยาวชน

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านเขางาม ตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ จัดทำ "โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านเขางาม" อ่านต่อ…

ชวนนักเรียน “กินผัก” เพื่อสุขภาพที่ “โรงเรียนบ้านป่าตง” ระดมพลังสร้าง “สุขนิสัย” เพื่อคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ โรงเรียนบ้านป่าตง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดทำ โครงการ "การส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพในโรงเรียนบ้านป่าตง" ชวนเด็กนักเรียนกินผักและผลไม้ อ่านต่อ…

“ชาวบ้านทุ่งยอ” ลดละเลิกใช้สารเคมีเพื่อชีวีปลอดภัย ปลูกพืชผักปลอดสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิต “ผู้ผลิต-ผู้บริโภค”

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับชาวบ้านทุ่งยอ ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร จัดทำ"โครงการส่งเสริมการผลิตและบริโภคผักปลอดภัยในครัวเรือน" ชวนเกษตรกรในพื้นที่ปรับเปลี่ยนวิธีการทำการเกษตร ลด ละเลิก อ่านต่อ…

รวมพลัง “ชาวปากนครบน” ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน แก้ปัญหาหาจุดเสี่ยง-ใช้วิทยุกระจายข่าว สร้างถนนปลอดภัย

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับชาวบ้านตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช แก้ปัญหาจุดเสี่ยงอุบัติเหตุภายในชุมชน ด้วยการจัดทำโครงการ "บ้านปากนครบนร่วมใจป้องกันภัยอุบัติเหตุ" อ่านต่อ…