สสส. น้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพ ฯ ผลักดันให้เด็กไทยแก้มใส ด้วยเกษตรปลอดภัยและโภชนาการดีสมวัย

          สสส.น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "อาหารและโภชนาการมีความสำคัญต่อมนุษย์ตลอดวงจรชีวิต การถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านอาหารและโภชนาการแก่สถานศึกษา ให้สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะช่วยเสริมสร้างเด็กให้มีศักยภาพเต็มตามความคาดหมาย...ที่สำคัญคือ ความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย โดยมีโรงเรียนและนักเรียนเป็นเป้าหมายหลัก แล้วขยายองค์ความรู้ต่อไป ยังบุคคลในครอบครัวและชุมชน การแก้ไขหรือป้องกันปัญหาที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภคไม่เหมาะสม ไม่อาจสำเร็จได้หากชุมชนไม่เข้าใจปัญหา ไม่ตระหนักในความสำคัญและความจำเป็น ที่จะต้องมีการระดมพลัง ผลักดันให้มีการดำเนินงานในเชิงรุก" ด้วยการสานต่อ "โครงการเด็กไทยแก้มใส" ต่อเนื่องเป็นช่วงที่ 2 หวังให้เด็กไทยทุกคนมีสุขภาพดี แข็งแรง เติบโตสมวัย เฉลียวฉลาดได้ อ่านต่อ…

SOOK Activity เชิญชวนมาเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กับกิจกรรม SOOK Green Life ตลอดเดือนมิถุนายน

ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อมกับ SOOK Activity โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนผู้สนใจร่วมประสบการณ์การเรียนรู้สู้ชีวิตที่มีความสุข ซึ่งกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด SOOK Green Life ใช้ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อมกิจกรรมหลากหลายความสุขในทุกวันเสาร์ อ่านต่อ…

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม “วิธีบำบัดอาการปวดคอ ไหล่ หลัง เข่า” (ฟรี) ที่ สสส.

ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม วิธีบำบัดอาการปวดคอ ไหล่ หลัง เข่า ผู้เชี่ยวชาญการฝึกรำไทยบำบัด และการฟื้นฟูสภาพร่างกาย (ฟรี) โดย ดร.สุรสา โค้งประเสริฐ อาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน 2559 เวลา 13.30 16.30 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ชั้น 2 ห้อง 201 อ่านต่อ…

สสส.เปิดให้ทุนมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ฯ หนุนกระบวนการเรียนรู้-สุขภาวะเด็กเล็ก

สสส.เชิญชวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนระดับชั้นอนุบาล ร่วมเสนอโครงการมหัศจรรย์สื่อสร้างสรรค์ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" เพื่อส่งเสริมให้เด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีสุขภาวะที่ดีในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด 3 ดี คือ สื่อดี พื้นที่ดี และภูมิดีน.ส.สายใจ คงทน อ่านต่อ…

สสส.รุกแก้ปัญหา “เด็กติดเกม-เด็กติดจอ” จัดโครงการ “ดิจิตอลของเด็กดี” หวังลดภาวะเสี่ยง และสร้างสมดุลการใช้ชีวิตในครอบครัว

จากปัญหาเด็กติดเกม วันนี้สังคมไทยได้พัฒนาปัญหาไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่เข้าถึงทุกๆ คน และทุกๆ วัย เพียงเพราะช่วยสร้างความสะดวกสบายในทุกๆ เรื่องให้กับชีวิตไม่ว่าจะเป็นการอัพเดทข่าวสาร การค้นหาข้อมูลและความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มากมายมหาศาล รวมไปถึงความบันเทิงหลากหลายทั้งเพลง หนัง ละครและเกมต่างๆ อ่านต่อ…

ประมวลภาพความสุขกับกิจกรรม วันสงกรานต์ 59 “ สุขแบบไทย ” ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.

งานวันสงกรานต์ " สุขแบบไทย " ในวันเสาร์ที่ 9 เมษายน 59 ณ อาคารเรียนรู้สุขภาวะ สสส. ที่ผ่านมา ได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงามแบบนี้เอาไว้ อ่านต่อ…

สสส. เปิดรับ “เพื่อนร่วมทาง” ระดับจังหวัด ร่วมคิด ร่วมสร้าง โครงการสร้างเสริมสุขภาพขนาดเล็กในพื้นที่

สสส. เปิดรับผู้ร่วมงาน "หน่วยจัดการร่วม สสส. ระดับพื้นที่ (Node)" ทำหน้าที่ขยายแนวร่วมหรือช่วยพัฒนาภาคีที่ได้รับทุนจาก สสส. ให้ดำเนินโครงการบรรลุผลสำเร็จ คุณสมบัติผู้สมัคร ควรมีความเข้าใจการทำงานในลักษณะโครงการ หรือมีประสบการณ์ทำงานพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ อ่านต่อ…

พบชุมชนสุดเจ๋ง เปลี่ยน “ปี๊บเก่า เป็นเตาเบอร์ 5” นวัตกรรมจากธนาคารขยะ บ้านนาซำจวง หนองบัวลำภู

ชุมชนนาซำจวง หนองบัวลำภูแนะ ปิ๊บเก่า หม้อนึ่งเก่า เศษเหล็ก อย่าทิ้ง ประดิษฐ์เตาชีวมวลใช้ในครัวเรือน ประหยัดถ่านถึง 50%นายสมพงษ์ โสภาวรรณ์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านนาซำจวง ตำบลนาแก อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู กล่าวว่า บ้านนาซำจวง ชุมชนขนาดกลาง 123 ครัวเรือน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำนา ทำไร่อ้อย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ความสูง สร้างได้ด้วยตัวเอง

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ภายใต้ SOOK Activity จัดกิจกรรมเสวนา ในหัวข้อ "ความสูง สร้างได้" โดยมี ดร.บัณลักข ถิรมงคล ผู้เชี่ยวชาญแพทย์ทางเลือกแขนงไคโรแพรคติก (ที่ 5 จากซ้าย) เป็นวิทยากรกิจกรรมให้ความรู้เทคนิคการเพิ่มส่วนสูงด้วยตนเองโดยวิธีธรรมชาติ ทั้งจากโภชนาการ อ่านต่อ…

ต้อนรับซัมเมอร์ กับกิจกรรม “ Active Play ออกมาเล่นกันเถอะ ”

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. ได้จัดกิจกรรมพิเศษต้อนรับน้องๆในช่วงปิดเทอม เชิญชวนเด็กน้อยวัยซนออกมาเล่นไปกับกิจกรรม Active Play ส่งเสริมให้เด็กมีกิจกรรมทางกายและลดภาวะการติดจอ ที่ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆ และขาดทักษะการเข้าสังคม นอกจากนี้ยังได้เล่นสนุกลุกขึ้นขยับไปกับเกมการละเล่น ผึ้งเปลี่ยนรัง อ่านต่อ…

SOOK Therapy ผ่อนคลายความเหนื่อยล้า ให้เป็นความสุขกับกิจกรรม SOOK Activity

ตลอดเดือนมีนาคมกับหลากหลายกิจกรรม SOOK Activity โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนผู้สนใจร่วมประสบการณ์การเรียนรู้สู่ชีวิตที่มีความสุข ซึ่งกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด SOOK Therapy ผ่อนคลายความเหนื่อยล้าให้เป็นความสุข อ่านต่อ…

ส.ส.ท และ สสส. จัดงานแถลงข่าวผลสำเร็จของ “โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท) ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเรียนเชิญสื่อมวลชนร่วมงาน แถลงข่าวผลสำเร็จของ "โครงการวัดสร้างสุข คนสร้างชาติ พุทธศาสน์สร้างใจ" ซึ่งเป็นโครงการฯ อ่านต่อ…

สสส.จับมือท้องถิ่นวังสะพุง ดึงตั้งสภาชุมชนร่วมคิดร่วมทำ แก้ปัญหาขยะล้นเมือง ส่งผลบ้านสะอาดปราศจากขยะ

ทึ่ง! พบเมืองวังสะพุงปลอดถังขยะ หน้าบ้านสวย ปลูกผักไร้สารด้วยปุ๋ยไส้เดือนดินจากขยะ นายกฯวังสะพุงเผยการมีส่วนร่วมของชุมชนคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับเทศบาลเมืองวังสะพุง จังหวัดเลย ดำเนินโครงการร่วมสร้างชุมชนและท้องถิ่นให้น่าอยู่ หนุน 4 ชุมชน อ่านต่อ…

2 พลังบวก “สสส. ท้องถิ่น” สร้างวินัยคนเมือง ต้นแบบเมืองน่าอยู่ ที่วังสะพุง

ความท้าทายความเป็นชุมชนเมือง คือการต้องเผชิญกับสภาพของผู้คนที่ต่างคนต่างอยู่ เช่นเดียวกับเมืองวังสะพุง เมืองที่ตั้งอยู่เลียบฝั่งแม่น้ำเลย มีต้นสมพงหรือสะพุงเป็นสัญลักษณ์และกลายเป็นที่มาของชื่อ แม้จะเป็นเมืองเล็กๆ แต่ถ้าได้ขึ้นชื่อว่าเมืองแล้ว ก็ย่อมหนีไม่พ้นความหลากหลายทั้งเรื่องผู้คนและอาชีพ อ่านต่อ…

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส.เดินหน้าจัด “SOOK Activity” กิจกรรมดีตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนกรุง

เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานจิบน้ำชายามบ่าย พูดคุยกับนางเบญจมาภรณ์ ลิมปิษเฐียร ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สสส. เกี่ยวกับ SOOK Activity 2016 ร่วมด้วย กำปั้น พีระ พาณิชย์พงส์ นักแสดงหนุ่มสุขภาพดี จากกิจกรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ศิลป์สร้างสุข

ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์ (ที่ 4 จากซ้าย) ร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมพิเศษ "ศิลป์สร้างสุข" ซึ่งจัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ภายใต้ SOOK Activity เพื่อเสริมสร้างสุขภาพจิตที่ดีรับต้นปี โดยเรียนรู้ผ่านการสร้างผลงานศิลปะ เพื่อบำบัด กล่อมเกลา ฝึกสมาธิ รู้ทันอารมณ์ตัวเอง อ่านต่อ…

Sook In Love เปลี่ยนโสดให้เป็นสุข รับเดือนแห่งความรักกับกิจกรรม SOOK Activity

ต้อนรับเดือนแห่งความรัก กับกิจกรรม SOOK Activity โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เชิญชวนผู้สนใจร่วมประสบการณ์การเรียนรู้สู่ชีวิตที่มีความสุข ซึ่งกำหนดจัดขึ้นภายใต้แนวคิด SOOK In Love เปลี่ยนโสดให้เป็นสุข ที่มาพร้อมกิจกรรมหลากหลายความสุขในทุกวันเสาร์ อ่านต่อ…

Welcome Schools to “ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ”

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญโรงเรียนมาร่วมเปิดประสบการณ์การใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาวะ ผ่านพื้นที่แห่งการมีปฎิสัมพันธ์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้านสุขภาพแบบองค์รวม ผ่านโปรแกรมชุดนิทรรศการและจุดเรียนรู้ต่างๆ ภายในอาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ พิเศษ !! อ่านต่อ…

สสส. ชวนบอกรักด้วยหนังสือ

แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน สสส. ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (TK Park) และบริษัท ยิบอินซอย จำกัด เชิญร่วมงาน ดนตรี กวี นิทาน "Happy Reading in Wonderland : อ่านต่อ…

สสส.ร่วมกับจุฬาฯ และ สธ. หนุน “Single Window” ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ

สสส.ร่วมกับจุฬาฯ และ สธ. หนุน "Single Window" ระบบแจ้งเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ แนะใช้แอปพลิเคชั่นผ่านมือถือช่วยดักจับแจ้งเตือนทั้งยาปลอมเครื่องสำอางปนเปื้อนอาหารเสริมผสมสารอันตราย ตั้งเป้าขยายการใช้งานครอบคลุมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ 90 แห่งทั่วประเทศวันที่ 28 มกราคม 2559 ที่ อ่านต่อ…