สสส. เปิดเวทีถอดบทเรียน 99 ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะปี 2 สร้างนวัตกรรมทางสังคม เป็นชุมชนจักรยานที่ยั่งยืน

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับสถาบันการเดินและการจักรยานไทย ได้ดำเนินโครงการ "ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะ ปี 2" มาถึงโค้งสุดท้ายที่เป็นไฮไลต์สำคัญ คือเวทีรายงานผลและถอดบทเรียน ซึ่งได้มีการชวน 99 ชุมชนจักรยานที่ได้เข้าร่วมโครงการฯ มาแบ่งปันประสบการณ์การทำงาน และค้นหาบทเรียนแห่งความสำเร็จในการก้าวสู่การเป็นชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะพร้อมทั้งเตรียมยกระดับเป็นชุมชนจักรยานตัวอย่าง ที่มีบทบาทเป็นชุมชนที่สามารถให้แนวคิด แนะกระบวนการทำงานให้เกิดการต่อยอดขยายผลสู่ชุมชนใกล้เคียงอย่างต่อเนื่องได้ โดยการถอดบทเรียนได้จัดขึ้น 4 ครั้งในแต่ละภูมิภาคคือครั้งที่ 1 ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก จัดขึ้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา, ครั้งที่ 2 ชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะภาคเหนือ มาร่วมถอดบทเรียนที่เชียงใหม่, อ่านต่อ…

“บ้านโคกแย้ม” สวนกระแสการผลิตเปลี่ยนชีวิตสู่ “เกษตรอินทรีย์” ใช้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน สานฝัน “ชุมชนสุขภาวะ” ปลอดภัยจากสารเคมี

วิถีเกษตรดั้งเดิมของไทยที่เคยอาศัยความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติสิ้นสุดลง เมื่ออุตสาหกรรมการผลิตมุ่งแสวงผลกำไรในเชิงปริมาณเป็นหลัก เกษตรกรยุคใหม่เคยชินกับการใช้ปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลงจำนวนมากเพื่อเพิ่มผลผลิต การลุกขึ้นมาทวนกระแสย้อนกลับไปสู่พื้นฐานการเพาะปลูกและเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมกลายเป็นเรื่องยาก อ่านต่อ…

เด็กหญิงตัวเล็กกับหัวใจดวงใหญ่ คนรุ่นหลานสืบสานอนุรักษ์ผืนป่าดอนเทพมูล

ข้อมูลจากการสำรวจของสำนักการจัดการที่ดินป่าไม้ กรมป่าไม้ ตั้งแต่ พ.ศ. 2516 จนถึงปัจจุบันพบว่าพื้นที่ป่าไม้ทุกภาคมีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ไม่มีพื้นที่ภาคใดมีป่าเพิ่มขึ้นเลยแม้แต่น้อย สาเหตุหลักไม่ได้มาจากธรรมชาติแต่มาจากการรุกล้ำของประชาชนนั่นเองลำพังหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาป่าไม่อาจแ อ่านต่อ…

สานพลังรักสามัคคีเยียวยาช่วยเหลือ “ผู้ป่วยจิตเวช” “ชมรมคลองหินรักจิต” สร้างกิจกรรม “ดีต่อใจใครก็ชอบ”

การมีสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และปัญญา เป็นสิ่งที่ทุกคนต่างปรารถนา แต่ก็ใช่ว่าคนทุกคนจะมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์แบบได้ถ้วนทั่ว ด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทางสังคมที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตในยุคปัจจุบันเป็นอย่างมากที่ตำบลคลองหิน อ่านต่อ…

ปลูก(ผัก)ด้วยรัก สานพลังสามัคคี “ชุมชนบ้านแขนท้าว” ผักปลอดสารพิษ ชีวิตปลอดภัย ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน

ปัจจุบันการปลูกผักเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่มีการก็ใช้ทั้งสารเคมีและยาฆ่าแมลง ทำให้มีสารพิษตกค้างจำนวนมาก ส่งผลเสียต่อสุขภาพของผู้บริโภค จึงเป็นที่มาของการรวมกลุ่มแม่บ้าน ชุมชนบ้านแขนท้าว อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ได้หันมาปลูกพืชผักปลอดสารพิษไว้รับประทานกันเองในครัวเรือน จนเกิดเป็น อ่านต่อ…

“ฮูกุมปาก๊ะ” เพื่อสุขภาวะของ “ชุมชนบ้านบาลา” เพิ่มมูลค่า “ขยะ” รักษาสิ่งแวดล้อม สู่การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน

"ขยะ" เป็นปัญหาสำคัญสำหรับทุกครัวเรือนและชุมชน ไม่ว่าจะอยู่ในเขตเมืองหรือชนบท ถ้าหากขาดการจัดการขยะที่ถูกวิธีก็จะสร้างปัญหาต่างๆ ให้เกิดขึ้นอย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็นทัศนียภาพที่ดูไม่สบายตา ปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน เป็นแหล่งพาหะนำโรคต่างๆ อ่านต่อ…

รวมพลังคนคลองท่อม “จัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน” ‘บ้านนาใน-บ้านนิคมหน้าเขา’ พื้นที่ต้นแบบเฝ้าระวังป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ ชุมชนบ้านนาใน ตำบลคลองท่อมใต้ และ ชุมชนบ้านนิคมหน้าเขา" ตำบลคลองท่อมเหนือ อำเภอคล่องท่อม จังหวัดกระบี่ จัดทำ "โครงการการจัดการจุดเสี่ยงเพื่อป้องกันอุบัติเหตุในชุมชน" อ่านต่อ…

“กลองยาวสร้างสุขของผู้สูงอายุบ้านบ่อล้อ” ‘ร้อง-เล่น-เต้น-รำ’ สร้างสังคมผู้สูงวัยห่างไกลโรค

เหลือเวลาอีกเพียงแค่ 4 ปีเท่านั้น ประเทศไทยก็จะก้าวสู่การเป็น"สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์"ในปี พ.ศ.2564 โดยจะมีจำนวนของผู้สูงวัยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไปมากถึง 1 ใน 5 ของประชากรทั้งหมด และมีการคาดการณ์กันว่าภายในปี พ.ศ.2578 หรืออีก 20 ต่อมา เราก็จะกลายเป็น อ่านต่อ…

“พุฒ, คริส, สิงโต, ริท, คชา” นำทีมร่วมงานแถลงข่าว “3 สถาบัน วิ่ง-ปั่น ปันน้ำใจ” ระดมทุนช่วยผู้ป่วยในภูมิภาค

นับเป็นโครงการที่ดีเยี่ยมกับการรวมตัวครั้งแรกของ 3 สถาบันการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

สสส. จัดงานแถลงผลงานวิชาการ“ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน

โครงการพัฒนาหนังสือและการอ่านเพื่อสร้างรากฐานการเรียนรู้และสุขภาวะของเด็กไทย ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะจัดงานแถลงผลงานวิชาการ"ปลดล็อกเด็กไทย ด้วยขั้นบันไดการอ่าน" อ่านต่อ…

17 ชุมชนจักรยานตัวอย่าง ปี 60 ปั่นในชีวิตประจำวัน – เป็นพาหนะเดินทาง

สถาบันการเดินและการจักรยานไทย เผยชื่อ 17 ชุมชนตัวอย่าง หลังเข้าร่วมโครงการชุมชนจักรยานฯ ปี 2 ที่สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ฐานทุนเดิมดี แนวคิดเด่น 1) ชุมชนจักรยานตำบลป่าสัก จ.ลำพูน มีทุนเดิมด้านสิ่งแวดล้อม จึงเอาจักรยานเชื่อมกิจกรรมอนุรักษ์ลดการใช้พลังงานและลดขยะ อ่านต่อ…

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) จัดกิจกรรมพิเศษเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน “ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์”

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) จัดกิจกรรมพิเศษเปิดตัวนิทรรศการหมุนเวียน "ชราแลนด์ ดินแดนวันเดอร์เวิลด์"ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 12.00 น. ณ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ นิทรรศการที่จะมาสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับตัวผู้สูงอายุในประเทศไทย อ่านต่อ…

เยี่ยม เยือน ยล วิถีผู้คน “นางเลิ้ง”

ศูนย์การเรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) "นางเลิ้ง" หรือ "อีเลิ้ง" ถ้าเป็นคนก็คงเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ที่ผ่านชีวิตมาอย่างโชกโชน ไม่ว่าจะเป็น "ยุครุ่งเรืองสูงสุด" หรือ "ยุคที่แย่จนยากจะผ่านมาได้" อ่านต่อ…

รู้ทันรสชาติสังเคราะห์…ภัยร้ายใกล้ตัว ตอน…กินตามธาตุ เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงาน "ตลาดนัดสีเขียว ตอน…กินตามธาตุ เปรี้ยว หวาน มัน เค็ม" ชวนผู้บริโภคหัวใจสีเขียว ฟังการเสวนาเรื่อง "รสชาติสังเคราะห์ ภัยร้ายใกล้ตัว" ในวันที่ 6-7 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณ Green Stage ชั้น 2 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสส.-มูลนิธิธรรมดี มอบรางวัลโครงการ “Gen A” พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ

ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล (ที่ 3 จากขวา) เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา และหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วย ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ที่ 3 จากซ้าย) ให้เกียรติเป็นประธานมอบรางวัลชนะเลิศโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559 ภายใต้แนวคิด Gen A (Generation Active) พลังพลเมืองจิตอาสาเปลี่ยนประเทศ อ่านต่อ…

สำนักวิจัย ซูเปอร์โพล ศูนย์วิจัยปัญหาสุราและมูลนิธิเมาไม่ขับ สสส. เสนอผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง โพล สาเหตุการตายจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซต์ของคนไทย

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการ สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) เปิดเผย ผลสำรวจเรื่อง โพล สาเหตุการตายจากอุบัติเหตุมอเตอร์ไซต์ของคนไทย โดย สำนักวิจัยซูเปอร์โพล ศูนย์วิจัยปัญหาสุรา และ มูลนิธิเมาไม่ขับ สสส. ทำสำรวจความคิดเห็นของประชาชนด้วยการสุ่มสำรวจข้อมูลประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 3,218 อ่านต่อ…

ปั่นจักรยานสูดโอโซนที่คุ้งบางกระเจ้า

ติ๊ก ติ๊ก ติ๊ก.. เสียงเข็มนาฬิกาที่ไม่เคยหยุดหมุนคือสัญญาณบอกว่าโลกใบนี้กำลังพุ่งทะยานไปสู่ความเจริญอย่างหยุดไม่อยู่ สวนทางกับธรรมชาติที่ลดลงจนน่าใจหาย ผลกระทบจากความเจริญนี้เองจึงก่อให้เกิดคลื่นลูกใหม่ย้อนกระแสโหยหาการได้พักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติ "SOOK Travel" อ่านต่อ…

ชุมชนหนองออนรวมใจ จ.เชียงใหม่ นำร่องพัฒนาสู่การเป็นเมืองจักรยาน

ชุมชนหนองออนรวมใจ ซึ่งตั้งอยู่ในเทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ถูกจัดว่าเป็นชุมชนจักรยานเพื่อสุขภาวะที่โดดเด่นแห่งหนึ่งในปัจจุบัน เพราะได้มีการประกาศให้ในทุกวันพุธและวันอาทิตย์เป็นวันจักรยาน เป็นวันที่ทุกคนในชุมชนได้ร่วมใจกันได้หันมาใช้จักรยานในการเดินทางให้มากที่สุด อ่านต่อ…

ชาว “บ้านล่าง” ผนึกกำลังทุกหน่วยงาน ต้นแบบชุมชนจัดการจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ

มีคำกล่าวว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุมาจาก 2 ปัจจัย คือ ตัวบุคคลและถนน ซึ่งการจะป้องกันและการเกิดอุบัติเหตุให้ประสบผลสำเร็จนั้น จะต้องจัดการทั้ง 2 ปัจจัยนี้ไปพร้อมๆ กัน นอกจากนโยบายการสนับสนุนจากทางภาครัฐแล้ว ส่วนท้องถิ่นและชุมชนเองสามารถเข้ามามีบทบาทในการจัดการในเรื่องดีได้ดีไม่น้อยดังเช่นที่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบรางวัลประกวดภาพยนตร์สั้น “อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา”

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก (กลาง) คณะกรรมการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช (ที่สามจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี (ที่สองจากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า (สคล.) ดนัย หวังบุญชัย (ขวา) อ่านต่อ…