สสส. ห่วงใยเด็กภาคอีสาน…หวังเจริญรอยเจ้าฟ้านักโภชนาการสานต่อ…ศูนย์เรียนรู้เด็กไทยแก้มใส จังหวัดสุรินทร์

          จังหวัดสุรินทร์ ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิสร้างเสริมวิถีบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมด้วยหน่วยงานภาคี สานต่อ...สร้างต้นกล้าในภาคอีสาน หวังให้เด็กไทยมีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี มีจิตสาธารณะ และส่งผลให้การเรียนดี เป็นบุคคลมีคุณภาพในสังคม ช่วยพัฒนาบ้านเกิด และประเทศไทยในอนาคต โดยน้อมนำแนวทางการทรงงานที่ประสบผลสำเร็จอย่างดียิ่งตามโครงการในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจ้าฟ้านักโภชนาการ มาดำเนินงานขับเคลื่อนในจังหวัดสุรินทร์ พัฒนาโรงเรียน 6 แห่ง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้ชุมชน ขยายผลไปยังโรงเรียนข้างเคียงอีกกว่า 30 แห่ง คาดว่าจะช่วยพัฒนาด้านเกษตร อาหารและโภชนาการ ในโรงเรียน ครอบคลุมนักเรียนได้เพิ่มขึ้นอีกเกือบ 5,000 คน และ สร้างชุมชนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยสู่โรงเรียนได้มากขึ้นกว่า 40 ชุมชน ในปี 2561 จึงได้จัดงานเปิ อ่านต่อ…

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา

กิจกรรมประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้ ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) เตรียมกิจกรรมเสริมนิทรรศการเอาใจกลุ่มจิตอาสา กับกิจกรรม "ให้เท่ากับสุข" สุขใจเมื่อเป็นผู้ให้ กิจกรรมที่จะมาส่งมอบความสุขด้วยการทำสมุด ทำมือและอุปกรณ์เครื่องเขียนครบชุดไปสู่มือน้อง ๆ อ่านต่อ…

สสส. ชวนตะลุยเมืองแห่งความสุข ในงาน “SOOK Festival”

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ หรือ SOOK by สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ชวนร่วมงาน "สุข เฟสติวัล" (SOOK Festival) ตอนเมืองแห่งความสุข เทศกาลความสุขครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี ในวันเสาร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2560 นี้ ตั้งแต่เวลา 8.00 16.00 น. ณ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ ซอยงามดูพลี อ่านต่อ…

สสส. และหน่วยงานภาคี ห่วงใยเด็กไทย น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ สร้างศูนย์เรียนรู้….สู่ “เด็กไทยแก้มใส”

จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สสส. และหน่วยงานภาคี มีความห่วงใย และเล็งเห็นความสำคัญของเด็กไทย โดยพร้อมที่จะแก้ปัญหาเด็กไทยให้มีโภชนาการสมวัย สุขภาพดี ผลการเรียนดี และมีจิตสาธารณะจึงน้อมนำพระราชดำรัส สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไว้เป็นแนวทางในการจัดทำโครงการเด็กไทยแก้มใส อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ผศ.ดร. เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดการอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา โดยเป็นหนึ่งกิจกรรมภายใต้การโรดโชว์ อ่านต่อ…

สสส. และหน่วยงานภาคี ห่วงใยเด็กไทย น้อมนำพระราชดำรัสสมเด็จพระเทพฯ สร้างศูนย์เรียนรู้….สู่ “เด็กไทยแก้มใส”

วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ที่จะถึงนี้ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกับ สสส. และหน่วยงานภาคี จะได้จัดงาน "เปิดบ้านโรงเรียนเด็กไทยแก้มใส ถวายเจ้าฟ้านักโภชนาการ" ณ โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลแพรกษา จังหวัดสมุทรปราการ ตั้งแต่เวลา 8.00 น.เป็นต้นไป อันเนื่องด้วยมีความห่วงใย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โรดโชว์ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ผศ.ดร. เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดการอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

ผศ.ดร. เกษม นครเขตต์ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เปิดการอบรมสัมมนาให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และคณาจารย์ในเขตพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมกิจกรรมทางกายในสถานศึกษา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส่งเสริมกิจกรรมทางกาย

รศ.นพ.ปัญญา ไข่มุก(ที่ 4 จากซ้าย) กรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) แถลงข่าวโครงการ Active Play Active School อ่านต่อ…

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ส่งสุขวันเด็กแห่งชาติ

เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็ก "เรียนรู้ ดูเพลิน เดินเล่น" ที่ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ได้เปิดศูนย์ต้อนรับน้อง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมาบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของน้อง ๆ ที่เข้ามาร่วมเล่นกิจกรรม งานนี้ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) อ่านต่อ…

สสส. จับมือสถานศึกษาลุยโรดโชว์ Active Play Active School

สสส. จับมือสพฐ. สำนักการศึกษา กทม. ลุยโรดโชว์โรงเรียนนำร่องในโครงการ Active Play Active School ชวน "ออกมาเล่น 60 นาที ทุกวัน" ให้ความรู้ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน ส่งเสริมเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ลดปัญหาเด็กอ้วนในวัยเรียน สร้างสุขภาพดีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ อ่านต่อ…

ไปลองเป็นชาวนา 1 วันที่ ‘บ้านครูธานี’

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จากภาวะทุนนิยมที่ไหลบ่า จึงทำให้หลายคนหลงลืมวิถีชีวิตซึ่งเป็นรากฐานของสังคมเราในอดีต จะดีหรือไม่ถ้าเราจะเดินให้ช้าลงสักวัน แล้วออกตะลุยเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ ย้อนกลับไปศึกษาวิถีชีวิตอย่างไทย อ่านต่อ…

“ชาวกำพวน” ชวนออกกำลัง “เถบๆๆ สร้างสุขฯ” สสส. หนุนปั่นจักรยานต้านโรค-สานสัมพันธ์ชุมชน

สสส. ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน หนุนชาวบ้านกำพวน จังหวัดระนอง จัดทำโครงการ "เถบๆๆ สร้างสุข สร้างชีวิต" รวมกลุ่มชาวบ้านที่รักสุขภาพตั้งชมรมออกกำลังกายให้แข็งแรงห่างไกลโรคด้วยการปั่นจักรยาน สานความสัมพันธ์ของสมาชิกในหมู่บ้าน อ่านต่อ…

สสส. เดินหน้าลุยโรดโชว์ โครงการ Active Play Active School จับมือสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย

ครอบคลุมทั้งการสัมมนาให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน พร้อมกิจกรรมทางกายทั้งเด็กเล็กและเด็กโต รับแนวคิด "ออกมาเล่น 60 นาที ทุกวัน" พร้อมลุย 4 จังหวัดนำร่อง ครอบคลุมทั่วไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าจัดกิจกรรมโรดโชว์ โครงการ Active Play Active School อ่านต่อ…

สสส. เสริมพลังชุมชน “บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ” ร่วมรักษาป่าชายเลนต่อยอดสร้าง “สภาเยาวชน” ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

คุณค่าของ "ป่าชายเลน" นอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทะเลนานาชนิดแล้ว ความหลากหลายของทางชีวภาพยังทำให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพภูมิสังคมของชุมชนโดยรอบบ้านควนโต๊ะเจ๊ะ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล อ่านต่อ…

สสส.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “ระบำร่อนแร่” เมืองระนอง หนุน “ชุมชนหาดส้มแป้น” ใช้การแสดงพื้นบ้านสานสัมพันธ์คน 3 วัย

สสส.เสริมพลังชุมชนหาดส้มแป้นจังหวัดระนอง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "ระบำร่อนแร่" นำศิลปะการแสดงพื้นบ้านสานสามัคคีคน 3 ช่วงวัย เพื่อลดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้กลับคืนมา และเตรียมผลักดันให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนชุมชนหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อ่านต่อ…

สสส.หนุนกระบวนการสร้างฝายมีชีวิต ชุมชนจัดการตนเอง-พลิกฟื้นเกษตรกร

สสส.เสริมความเข้มแข็งชุมชนริมคลองเขาแก้ว บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสอดคล้องกับพื้นที่ หนุนกระบวนการสร้างฝายมีชีวิตนำความชุ่มชื้นมาสู่เกษตรกรสองฝั่งคลอง เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนายสมเดช คงเกื้อ นายกสโมสรไลอ้อนส์ จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ…

สสส. จับมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม“ปีใหม่ กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย ไม่ดื่มไม่ซิ่ง”

ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวๆ หลายคนเลือกจะท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อชาร์ตพลังงานในตัวก่อนเริ่มต้นลุยงานในปีหน้า ขณะที่อีกหลายคนกลับมุ่งหน้าสู่บ้านเกิด เพื่อจะฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัว แต่คงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจไม่น้อยหากบางคนกลับไม่ถึงบ้าน ด้วยเพราะความประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนน อ่านต่อ…

“ผักผลไม้พื้นบ้าน” เครื่องมือสร้าง ‘สุขภาวะ’ ของชุมชนรมณีย์ ร่วมสืบสานพระปณิธานพ่อหลวงบนวิถีแห่งความ “พอเพียง”

"ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" เป็นคำกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยในอดีต แต่เมื่อกระแสทุนนิยมหลั่งไหลเข้ามาไกลถึง "ตำบลรมณีย์" ชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆ ชายป่าของอำเภอกะปง จังหวัดพังงา วิถีของผู้คนที่เคยพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติก็เปลี่ยนไป อ่านต่อ…

“ไบไซเคิลทัวร์” นวัตกรรมสานสุขภาวะ ‘ชุมชนควนโต๊ะเหลง’ ชวนเยาวชนร่วมเรียนรู้ “ข้อมูลท้องถิ่น” เสริมพลังชุมชนน่าอยู่

วันนี้คนไทยในสังคมเกษตรกรรมจำนวนมากกำลังเผชิญหน้ากับปัญหา "สุขภาพ" ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่สังคมเมืองมากขึ้น ประกอบกับกระแสทุนนิยมต่างๆ ที่มุ่งเน้นความง่าย รวดเร็ว และสะดวกสบาย ปุ๋ยยาและสารเคมีจึงถูกถมใส่เข้าไปในปัจจัยการผลิต อ่านต่อ…