ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ส่งสุขวันเด็กแห่งชาติ

          เก็บภาพบรรยากาศกิจกรรมวันเด็ก "เรียนรู้ ดูเพลิน เดินเล่น" ที่ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ได้เปิดศูนย์ต้อนรับน้อง ๆ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา
          บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยรอยยิ้มของน้อง ๆ ที่เข้ามาร่วมเล่นกิจกรรม งานนี้ทางศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ขนทัพความสุขมาจัดส่งความสนุกให้กับน้อง ๆ อย่างเต็มที่ด้วย 9 ด่านกิจกรรม อาทิ ด่านมารู้จักกับศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ด่านเรียนรู้เรื่องความหวาน ด่านเลือกได้เลี่ยงเป็น ด่านเผาผลาญน้ำตาลผ่านการเดินบันไดดนตรี ด่านขนมหวานของหนูน้อย ด่านสบู่น้ำผึ้งของน้อง ด่านแปลงร่างขวดนม ด่านฟังนิทานความหวานกับคนแคระ และด่านเพลิดเพลินที่ห้อง 201 เรียกได้ว่าเป็นการเริ่มต้นด่านกิจกรรมด้วยการมอบความรู้และปิดท้ายด่านด้วยคว อ่านต่อ…

สสส. จับมือสถานศึกษาลุยโรดโชว์ Active Play Active School

สสส. จับมือสพฐ. สำนักการศึกษา กทม. ลุยโรดโชว์โรงเรียนนำร่องในโครงการ Active Play Active School ชวน "ออกมาเล่น 60 นาที ทุกวัน" ให้ความรู้ครู-ผู้ปกครอง-นักเรียน ส่งเสริมเด็กไทยมีกิจกรรมทางกายอย่างเพียงพอ ลดปัญหาเด็กอ้วนในวัยเรียน สร้างสุขภาพดีเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ที่ อ่านต่อ…

ไปลองเป็นชาวนา 1 วันที่ ‘บ้านครูธานี’

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)จากภาวะทุนนิยมที่ไหลบ่า จึงทำให้หลายคนหลงลืมวิถีชีวิตซึ่งเป็นรากฐานของสังคมเราในอดีต จะดีหรือไม่ถ้าเราจะเดินให้ช้าลงสักวัน แล้วออกตะลุยเรียนรู้ในห้องเรียนธรรมชาติ ย้อนกลับไปศึกษาวิถีชีวิตอย่างไทย อ่านต่อ…

“ชาวกำพวน” ชวนออกกำลัง “เถบๆๆ สร้างสุขฯ” สสส. หนุนปั่นจักรยานต้านโรค-สานสัมพันธ์ชุมชน

สสส. ร่วมสร้างสุขภาวะชุมชน หนุนชาวบ้านกำพวน จังหวัดระนอง จัดทำโครงการ "เถบๆๆ สร้างสุข สร้างชีวิต" รวมกลุ่มชาวบ้านที่รักสุขภาพตั้งชมรมออกกำลังกายให้แข็งแรงห่างไกลโรคด้วยการปั่นจักรยาน สานความสัมพันธ์ของสมาชิกในหมู่บ้าน อ่านต่อ…

สสส. เดินหน้าลุยโรดโชว์ โครงการ Active Play Active School จับมือสถานศึกษา ส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็กและเยาวชนไทย

ครอบคลุมทั้งการสัมมนาให้ความรู้กับผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน พร้อมกิจกรรมทางกายทั้งเด็กเล็กและเด็กโต รับแนวคิด "ออกมาเล่น 60 นาที ทุกวัน" พร้อมลุย 4 จังหวัดนำร่อง ครอบคลุมทั่วไทยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เดินหน้าจัดกิจกรรมโรดโชว์ โครงการ Active Play Active School อ่านต่อ…

สสส. เสริมพลังชุมชน “บ้านควนโต๊ะเจ๊ะ” ร่วมรักษาป่าชายเลนต่อยอดสร้าง “สภาเยาวชน” ดึงคนรุ่นใหม่ร่วมพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน

คุณค่าของ "ป่าชายเลน" นอกจากจะเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำทะเลนานาชนิดแล้ว ความหลากหลายของทางชีวภาพยังทำให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งทรัพยากรที่สำคัญในการประกอบอาชีพและดำรงชีวิตอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับสภาพภูมิสังคมของชุมชนโดยรอบบ้านควนโต๊ะเจ๊ะ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล อ่านต่อ…

สสส.ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น “ระบำร่อนแร่” เมืองระนอง หนุน “ชุมชนหาดส้มแป้น” ใช้การแสดงพื้นบ้านสานสัมพันธ์คน 3 วัย

สสส.เสริมพลังชุมชนหาดส้มแป้นจังหวัดระนอง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น "ระบำร่อนแร่" นำศิลปะการแสดงพื้นบ้านสานสามัคคีคน 3 ช่วงวัย เพื่อลดช่องว่างระหว่างเด็กและผู้ใหญ่ สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนให้กลับคืนมา และเตรียมผลักดันให้เป็นหลักสูตรท้องถิ่นในโรงเรียนชุมชนหาดส้มแป้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อ่านต่อ…

สสส.หนุนกระบวนการสร้างฝายมีชีวิต ชุมชนจัดการตนเอง-พลิกฟื้นเกษตรกร

สสส.เสริมความเข้มแข็งชุมชนริมคลองเขาแก้ว บริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างสอดคล้องกับพื้นที่ หนุนกระบวนการสร้างฝายมีชีวิตนำความชุ่มชื้นมาสู่เกษตรกรสองฝั่งคลอง เพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวและศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนนายสมเดช คงเกื้อ นายกสโมสรไลอ้อนส์ จ.นครศรีธรรมราช อ่านต่อ…

สสส. จับมือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรม“ปีใหม่ กลับบ้านปลอดภัย มีวินัย ไม่ดื่มไม่ซิ่ง”

ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่มีวันหยุดยาวๆ หลายคนเลือกจะท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆ เพื่อชาร์ตพลังงานในตัวก่อนเริ่มต้นลุยงานในปีหน้า ขณะที่อีกหลายคนกลับมุ่งหน้าสู่บ้านเกิด เพื่อจะฉลองเทศกาลปีใหม่กับครอบครัว แต่คงจะเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจไม่น้อยหากบางคนกลับไม่ถึงบ้าน ด้วยเพราะความประมาทของผู้ใช้รถใช้ถนน อ่านต่อ…

“ผักผลไม้พื้นบ้าน” เครื่องมือสร้าง ‘สุขภาวะ’ ของชุมชนรมณีย์ ร่วมสืบสานพระปณิธานพ่อหลวงบนวิถีแห่งความ “พอเพียง”

"ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว" เป็นคำกล่าวที่แสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของเมืองไทยในอดีต แต่เมื่อกระแสทุนนิยมหลั่งไหลเข้ามาไกลถึง "ตำบลรมณีย์" ชุมชนเกษตรกรรมเล็กๆ ชายป่าของอำเภอกะปง จังหวัดพังงา วิถีของผู้คนที่เคยพึ่งพิงอยู่กับธรรมชาติก็เปลี่ยนไป อ่านต่อ…

“ไบไซเคิลทัวร์” นวัตกรรมสานสุขภาวะ ‘ชุมชนควนโต๊ะเหลง’ ชวนเยาวชนร่วมเรียนรู้ “ข้อมูลท้องถิ่น” เสริมพลังชุมชนน่าอยู่

วันนี้คนไทยในสังคมเกษตรกรรมจำนวนมากกำลังเผชิญหน้ากับปัญหา "สุขภาพ" ที่เกิดจากการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตไปสู่สังคมเมืองมากขึ้น ประกอบกับกระแสทุนนิยมต่างๆ ที่มุ่งเน้นความง่าย รวดเร็ว และสะดวกสบาย ปุ๋ยยาและสารเคมีจึงถูกถมใส่เข้าไปในปัจจัยการผลิต อ่านต่อ…

สสส. ร่วมสืบสาน “แห่จาดสารทเดือนสิบ” ใช้งานบุญหนุนสร้างเศรษฐกิจชุมชน

ประเพณีสารทเดือนสิบเป็นงานบุญที่ชาวนครศรีธรรมราชภาคภูมิใจสืบสานกันมาอย่างยาวนาน เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นที่ยังคงดำรงอยู่ มักจะมีพิธีแห่จาด-ชิงเปรตในวันแรม 1 ค่ำ เดือน 10 ของทุกปี แต่ในพื้นที่อำเภอถ้ำพรรณรา แตกต่างออกไป ที่นี่จะจัดแห่จาดสารทเดือนสิบช้ากว่าที่อื่น 1 วัน คือจะจัดในวันขึ้น 1 ค่ำ เดือน อ่านต่อ…

สสส. จับมือปราชญ์ชาวบ้านเมืองคอน สอนเยาวชนสืบสาน “ปันตง” เปิดพื้นที่สร้างสรรค์ ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แก้ไขปัญหายาเสพติด

สสส.เชิญครูเพลงปราชญ์ชาวบ้านเมืองนครศรีธรรมราช สอนเยาวชนฟื้นการขับร้อง "ปันตง" เพื่อเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีการละเล่นท้องถิ่น ช่วยเด็กมีกิจกรรมสร้างสรรค์ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติดและอบายมุข พร้อมต่อยอดเป็นหลักสูตรในโรงเรียนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อ อ่านต่อ…

“กองทุนขยะสร้างสุข” พัฒนา “คน” สร้างชุมชนป้อมหกให้น่าอยู่ สสส. หนุนสร้างจิตสำนึกสู่การรวมพลังยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

"ขยะ" เป็นปัญหาของสังคมไทยในทุกระดับทั้งชุมชนเมืองหรือสังคมชนบท ถ้าหากขาดการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเรื่องของการจัดเก็บและกำจัดอย่างถูกวิธีแล้ว ก็จะนำมาซึ่งปัญหาต่างๆ อย่างมากมายที่ล้วนแต่กระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนในสังคม"ชุมชนป้อมหก" อ่านต่อ…

อิ่มบุญ อิ่มใจ สร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทยยุค 4.0 ผ่านกิจกรรม “ตักบาตร ตักบุญ”

ศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.) ชักชวนพุทธศาสนิกชนสร้างสุขภาวะพระสงฆ์ไทยยุค 4.0 กับกิจกรรม "ตักบาตร ตักบุญ" เมื่อวันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างเนืองแน่น เต็มพื้นที่ลานสาละ อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ (สสส.)งานนี้ศูนย์เรียนรู้ฯ อ่านต่อ…

สสส.หนุนหมู่บ้านยากจน ตั้ง“กองบุญขยะ” จัดสวัสดิการ เกิด เจ็บ ตาย ที่บ้านเขาดินวนา จังหวัดชัยภูมิ

หากพูดถึงกองทุนสวัสดิการชุมชน สำหรับหมู่บ้านเขาดินวนา ตำบลซับใหญ่ อำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ คงจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเสียแล้ว เพราะชาวบ้านที่นี่ได้แปลงรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนจาก "กองทุน" ให้กลายเป็น "กองบุญ" อ่านต่อ…

ทั่วโลกตื่นตัวส่งเสริมกิจกรรมทางกายในเด็ก หลังสำรวจพบภาวะเนือยนิ่งสูง แนะพ่อแม่ต้องปลูกฝังให้เป็นวิถีชีวิต ชวนเด็กออกมาเล่นอิสระแบบ Active Play

การขาดกิจกรรมทางกายในเด็กนับเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลกที่มีการแลกเปลี่ยนในเวทีประชุมนานาชาติว่าด้วยกิจกรรมทางกายและสุขภาพ ครั้งที่ 6 (The 6th International Congress on Physical Activity and Health 2016) หรือ ISPAH 2016 Congress ระหว่าง วันที่ 16-19 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กิจกรรมทางกาย

ดร.นพ. ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. พร้อมด้วย ศ.ดร. มาร์ค เทรมเบล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยวิถีชีวิตสุขภาพและโรคอ้วน และ ผศ.ดร. เกษม นครเขตต์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ร่วมแถลงข่าว นำเสนอผลการสำรวจกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและเยาวชนไทย (Thailand Report อ่านต่อ…

เครือข่ายลดบริโภคเค็มร่วมกับสสส. ประกาศลดการบริโภคโซเดียมของไทย “มิติใหม่การลดบริโภคเค็มกับอนาคตของสังคมไทย”

เครือข่ายลดบริโภคเค็มร่วมกับสำนักงานสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกันเปิด "มิติใหม่การลดบริโภคเค็มกับอนาคตสังคมไทย" ในโอกาสครบรอบ 4 ปีของเครือข่ายลดบริโภคเค็ม เผย 4 โครงการงานวิจัยเด่น อาทิ อ่านต่อ…

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ ร่วมกับ สสส. ชูพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชน พร้อมเสนอ 3 ต้นแบบของพื้นที่จริง

ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดงานแถลงข่าวและมอบประกาศนียบัตรความสำเร็จของโครงการต่อยอดการสร้างพื้นที่ชุมชนสร้างสรรค์ด้วยพลังเยาวชนปีที่ 2 (Love Your Local Love Your City#2) ที่หอภาพถ่ายล้านนา พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อ่านต่อ…