สสวท. จับมือองค์การนาซ่าผลักดันงานวิจัยโลกทั้งระบบของเด็กไทยสู่มาตรฐานนานาชาติ

 
          การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นปัญหาที่มนุษย์ทั้งโลกกำลังเผชิญร่วมกัน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการจัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 ขึ้น เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคมที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี โดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) โดยมีการคัดเลือกผลงานวิจัยเด่นกว่า 60 เข้ามานำเสนอในการประชุมวิชาการครั้งนี้ พร้อมการประชุมปฏิบัติการจากนักวิทยาศาสตร์องค์การนาซ่า เพื่อกระตุ้นเด็กไทยสืบเสาะความรู้ทางวิทยาศาสตร์ นำมาสู่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เก่งคิด เก่งนำเสนอ สสวท. มอบรางวัล นักเรียนชนะเลิศนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ครั้งที่ 4

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 แบบบรรยาย โดยนักเรียนที่ชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ชุ่มจังหรีด และเด็กชายปรัชญา สรณ์นภาพัชร โรงเรียนจตุคามวิทยาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มธ.จับมือสสวท.พัฒนา Digital Learning Open Ecosystem เสริมคุณภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศน์เปิดสำหรับการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Open อ่านต่อ…

สสวท. จัดงาน “พิธีมอบเหรียญรางวัลนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔”

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงาน พิธีมอบเหรียญรางวัลนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๔ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผลงานโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ นักเรียนสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จัดประกวดโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2555 ภายใต้หัวข้อการประกวด "นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผลงานโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ นักเรียนสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จัดประกวดโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2555 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สร้างรากฐานเรียนวิทย์-คณิตด้วยสื่อง่ายๆ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมจัดนิทรรศการในงานประกาศปฎิญญาการศึกษาไทยไม่ทอดทิ้งใคร สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน Inclusive Education, inclusive Thailand อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนวิทย์ปฐมวัย

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการในงานประกาศปฎิญญาการศึกษาไทยไม่ทอดทิ้งใคร สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน Inclusive Education, inclusive Thailand โดยมีนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…

สสวท. เตรียมหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับปี 2556

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. จะจัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับปรับปรุงในวันที่ 19 23 มีนาคม 2555 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสวท. จับมือ คณะวิทยาศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ดร.ขจรยศ อยู่ดี (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสวท. จับมือมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ส่งเสริมเยาวชนรักเรียนฟิสิกส์เฟ้นเด็กเก่งแข่งฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ พร้อมสร้างกลยุทธ์ หาแรงจูงใจในการเรียนต่อฟิสิกส์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการและลงนามความร่วมมือการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระหว่างประเทศ ในงาน International Young Physicist’ Tournament [IYPT] หรือ Physics World Cup เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ชนะเลิศแข่งขันวิทยสัประยุทธ์ ทีมคนเก่งโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันรายการวิทยสัประยุทธ์รอบชิงชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย ตอน ไขรหัสลับช่วยซุปเปอร์สตาร์ ทีมที่ชนะเสิศคือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่ ผู้แข่งขันประกอบด้วยนายดนย์ วงษ์ยะรา นายคนธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสวท. จับมือ ทีเค พาร์ค ยกระดับศักยภาพเด็กไทยเก่งวิทย์-คณิต รองรับอาเซียน

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้TK อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เติมเต็มความรู้ สร้างครูผู้นำ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทย์-คณิต 7 จังหวัดนำร่อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน โดยมีนายทอมัส คอร์โคแรนท์ รองประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศ โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร เพื่อวิจัยและพัฒนาหาแนวทางในการพัฒนาครูผู้นำและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศา อ่านต่อ…

สสวท. เชิญชมรายการวิทยสัประยุทธ์ รอบชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 10 มีนาคม ตอน “ไขรหัสลับช่วยซุปเปอร์สตาร์”

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับบริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายการ วิทยสัประยุทธ์ ขึ้นเพื่อสนับสนุนเด็กไทยรุ่นใหม่ได้ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ประลองความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ…

เยาวชนเด่น : วิศรุต – พีระสิทธ์ สุดยอดผลงานสร้างสรรค์ของคนมีความสามารถทางคณิตศาสตร์ เห็นเสน่ห์คณิตศาสตร์จากโปรแกรม GSP

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้คัดเลือกและจัดแปลโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (โปรแกรม GSP) มาช่วยสนับสนุนให้คุณครูและนักเรียนใช้ในการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีเครือข่ายให้การอบรมโปรแกรม GSP กว่า 40 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยี่ยมชมผลงานพัฒนาวิทย์ สิ่งแวดล้อม พระอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม จ.น่าน

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ซ้ายสุด) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) พร้อมคณะผู้บริหารเยี่ยมชมผลงานการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของพระอาจารย์โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จ. น่าน ซึ่ง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ติดตามผลการเรียนการสนวิทย์-คณิต โรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กฯ ถิ่นทุรกันดาร

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) นางดวงสมร คล่องสารา (ที่ 2 จากขวา) รองผู้อำนวยการ สสวท. เยี่ยมชมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคณิตศาสตร์โรงเรียนปัว จ. น่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อ่านต่อ…

สสวท. ขอเชิญประกวดภาพถ่ายด้วยระบบดิจิทัล ในหัวข้อ“น้ำกับชีวิต ” และคลิปวีดีโอหัวข้อ น้ำ…ใช้ทำอะไร

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จัดประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ น้ำกับชีวิต ลักษณะภาพ เป็นภาพที่สื่อให้เห็นคุณและโทษของน้ำ ในแง่มุมต่างๆทั้งในด้านวิถีการดำเนินชีวิต ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคม ตลอดจนผลกระทบที่เกิดจากน้ำทั้งในด้านบวกและด้านลบ อ่านต่อ…

สสวท. ร่วมกับ บมจ.น้ำประปาไทย เชิญเยาวชนไทยส่งงานวิจัยเข้าประกวด “โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ”

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาจากทั่วประเทศ ร่วมประกวด โครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2555 ภายใต้หัวข้อการประกวด อ่านต่อ…