“แรงพิชิตวัตถุ ใช้วัสดุหาได้ง่ายๆ เรียนได้สนุก เฮฮา”

          “โรงเรียนของเราน่าอยู่ คุณครูใจดีทุกคน” ..น่าจะใช้ได้กับโรงเรียนวัดทำนบ ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี วันนี้ เราขอพาไปเรียนรู้ร่วมกับเด็ก ๆ วัยซนชั้น ป. 3 นักเรียนที่คุณครูใจดี รักเด็กและแอบเห็นความในใจที่นักเรียนเขียนแปะข้างฝาเอาไว้ ทำให้ได้ทราบว่าเด็กๆ ก็สุดแสนจะรักครูเหมือนกับเป็นแม่คนที่สอง เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เด็กน้อย ครูน้อย ทั้งโรงเรียนนี้มี ป. 3 อยู่เพียงห้องเดียวและในห้อง ป. 3 มีไม่ถึงยี่สิบคน
          คุณครูมะปราง วงษ์ยะรา คุณครูประจำชั้น และเป็นครูสอน ป. 3 เหมาหมดทุกวิชา เล่าว่า เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ถึงแม้ว่าครูน้อย เด็กน้อย แต่ก็มีข้อดีตรงที่ครูสามารถดูแลและสอนเด็กได้ทั่วถึง เห็นพัฒนาการรายบุคคลชัดเจน รู้จุดบก อ่านต่อ…

สสวท. รับสมัครครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. รับสมัครครูเข้ารับการอบรมปฏิบัติการ เรื่อง การวัดผลประเมินผลด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วันที่ 7 9 พ.ค. 2555 ณ โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี อ่านต่อ…

สสวท. – ม. เกษตรศาสตร์ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดประชุมวิชาการไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย (ICTed2012) เน้นเรื่อง ภาวะการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ในศตวรรษที่ 21 ในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2555 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: พิธีมอบเหรียญรางวัลโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ปี 2554

รศ.ดร.ธัชชัย สุมิตร ประธานกรรมการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีมอบเหรียญรางวัลนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี 2554 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น 4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร เมื่อเร็วๆ อ่านต่อ…

สกู๊ปเยาวชน: นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ ผลงานสร้างสรรค์เด็กไทย จากโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ

น้ำคือ ชีวิต หากปราศจากน้ำเพียง 3 วัน มนุษย์ก็ไม่สามารถดำเนินชีวิตอยู่ได้ เกือบทุกปีประเทศไทยต้องเผชิญกับสภาวะภัยแล้ง โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม เกิดการแย่งชิงน้ำกับภาคอุตสาหกรรม ในขณะที่ประชาชน-พลเมือง ยังมีพฤติกรรมการใช้น้ำอย่างไม่รู้คุณค่า ยังไม่รวมปริมาณน้ำเสียที่ถูกปล่อยออกมา อ่านต่อ…

สสวท. จับมือองค์การนาซ่าผลักดันงานวิจัยโลกทั้งระบบของเด็กไทยสู่มาตรฐานนานาชาติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก เป็นปัญหาที่มนุษย์ทั้งโลกกำลังเผชิญร่วมกัน สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้มีการจัดประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัย วิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 ขึ้น เมื่อวันที่ 20-23 มีนาคมที่ผ่านมา ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เก่งคิด เก่งนำเสนอ สสวท. มอบรางวัล นักเรียนชนะเลิศนำเสนอผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ครั้งที่ 4

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยโลกทั้งระบบ ระดับโรงเรียน ครั้งที่ 4 แบบบรรยาย โดยนักเรียนที่ชนะเลิศได้แก่เด็กหญิงเบญจมาภรณ์ ชุ่มจังหรีด และเด็กชายปรัชญา สรณ์นภาพัชร โรงเรียนจตุคามวิทยาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มธ.จับมือสสวท.พัฒนา Digital Learning Open Ecosystem เสริมคุณภาพการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ศ.ดร.สมคิด เลิศไพฑูรย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาระบบนิเวศน์เปิดสำหรับการเรียนรู้ดิจิทัล (Digital Learning Open อ่านต่อ…

สสวท. จัดงาน “พิธีมอบเหรียญรางวัลนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔”

ด้วยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จะจัดงาน พิธีมอบเหรียญรางวัลนักเรียนในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ ชั้น ๔ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผลงานโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ นักเรียนสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จัดประกวดโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2555 ภายใต้หัวข้อการประกวด "นวัตกรรมอนุรักษ์น้ำ เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหาร ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ผลงานโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ นักเรียนสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท.) ร่วมกับ บริษัท น้ำประปาไทย จำกัด (มหาชน) จัดประกวดโครงการยุวชนไทยร่วมใจรักษ์น้ำ (Thai Tap Junior Water Prize) ปี 2555 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สร้างรากฐานเรียนวิทย์-คณิตด้วยสื่อง่ายๆ

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมจัดนิทรรศการในงานประกาศปฎิญญาการศึกษาไทยไม่ทอดทิ้งใคร สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน Inclusive Education, inclusive Thailand อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมนิทรรศการสื่อการเรียนการสอนวิทย์ปฐมวัย

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมนิทรรศการในงานประกาศปฎิญญาการศึกษาไทยไม่ทอดทิ้งใคร สังคมไทยไม่ทอดทิ้งกัน Inclusive Education, inclusive Thailand โดยมีนางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อ่านต่อ…

สสวท. เตรียมหลักสูตรวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับปี 2556

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. จะจัดประชุมพิจารณาตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารฉบับปรับปรุงในวันที่ 19 23 มีนาคม 2555 ณ ไม้แก้วดำเนินรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสวท. จับมือ คณะวิทยาศาสตร์ 5 มหาวิทยาลัย คัดเลือกและจัดส่งผู้แทนไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (แถวหน้าที่ 3 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ผศ.ดร.ขจรยศ อยู่ดี (ที่ 2 จากซ้าย) หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผศ.ดร.วรนุช เกิดสินธ์ชัย (ที่ 3 จากซ้าย) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสวท. จับมือมหาวิทยาลัย 5 แห่ง ส่งเสริมเยาวชนรักเรียนฟิสิกส์เฟ้นเด็กเก่งแข่งฟิสิกส์สัประยุทธ์ระหว่างประเทศ พร้อมสร้างกลยุทธ์ หาแรงจูงใจในการเรียนต่อฟิสิกส์

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้จัดประชุมคณะกรรมการและลงนามความร่วมมือการคัดเลือกและจัดส่งผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ระหว่างประเทศ ในงาน International Young Physicist’ Tournament [IYPT] หรือ Physics World Cup เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มีนาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ชนะเลิศแข่งขันวิทยสัประยุทธ์ ทีมคนเก่งโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันรายการวิทยสัประยุทธ์รอบชิงชนะเลิศแชมป์ประเทศไทย ตอน ไขรหัสลับช่วยซุปเปอร์สตาร์ ทีมที่ชนะเสิศคือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่ ผู้แข่งขันประกอบด้วยนายดนย์ วงษ์ยะรา นายคนธรรม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสวท. จับมือ ทีเค พาร์ค ยกระดับศักยภาพเด็กไทยเก่งวิทย์-คณิต รองรับอาเซียน

นางพรพรรณ ไวทยางกูร (ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ นางทัศนัย วงศ์พิเศษกุล (ที่ 2 จากซ้าย) รองผู้อำนวยการสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และผู้อำนวยการสำนักงานอุทยานการเรียนรู้TK อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เติมเต็มความรู้ สร้างครูผู้นำ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทย์-คณิต 7 จังหวัดนำร่อง

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับสถาบันคีนันแห่งเอเชีย จัดประชุมผู้บริหารโรงเรียน โดยมีนายทอมัส คอร์โคแรนท์ รองประธานฝ่ายกิจการต่างประเทศ โคลัมเบีย สหรัฐอเมริกา เป็นวิทยากร เพื่อวิจัยและพัฒนาหาแนวทางในการพัฒนาครูผู้นำและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนรู้วิทยาศา อ่านต่อ…

สสวท. เชิญชมรายการวิทยสัประยุทธ์ รอบชิงชนะเลิศ เสาร์ที่ 10 มีนาคม ตอน “ไขรหัสลับช่วยซุปเปอร์สตาร์”

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. ร่วมกับบริษัท เวิร์คพอยท์เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) จัดทำรายการ วิทยสัประยุทธ์ ขึ้นเพื่อสนับสนุนเด็กไทยรุ่นใหม่ได้ใช้ไอเดียสร้างสรรค์ประลองความรู้ทางวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ…