ภาพข่าว: เยาวชนวิทย์ คิด- เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ ผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านกังหันลม

 
          สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 หัวข้อ “เยาวชนวิทย์ คิด-เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานวิชาการที่เชื่อมโยงกับการนำไปใช้ประโยชน์ โดยในงานโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยนำกิจกรรมการผลิตกระแสไฟฟ้าผ่านกังหันลม ซึ่งสามารถแสดงค่าของกระแสไฟฟ้าจากกังหันลมที่ทำได้ มาร่วมสนุกกับเพื่อนเยาวชน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: 4 นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่รับโล่พระราชทานสร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้โครงการ พสวท.

นักวิทยาศาสตร์จากโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในฐานะผู้สร้างคุณประโยชน์และชื่อเสียงให้แก่โครงการ พสวท. อ่านต่อ…

เอาอยู่… เมื่อรู้ธรรมชาติ นักวิชาการชี้รับมือภัยพิบัติ “เอาอยู่” หากเข้าใจธรรมชาติและรู้วิธีปรับตัว

การเสวนา เรื่อง เอาอยู่… เมื่อรู้ธรรมชาติ จากงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 จัดโดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เยาวชนวิทย์คิดสร้างสรรค์ ชุดทดสอบไฟรั่ว ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 (วทท. เพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7) หัวข้อ เยาวชนวิทย์ คิด-เรียนรู้อยู่กับธรรมชาติ โดยมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย โครงงานวิทยาศาสตร์ และผลงานคิดค้นทางวิชาการ อ่านต่อ…

สสวท. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สพฐ. สกอ. และสวทช. จัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมพลังขับเคลื่อนนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ อ่านต่อ…

สสวท. ประชุมชี้แจงผู้ประสานงานอบรมครูทางไกลทุกเขตพื้นที่ จัดตั้งศูนย์อบรมครูทางไกลวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ 1,495 ศูนย์ทั่วไทย

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า ตามที่ สสวท. ได้พัฒนาหลักสูตรอบรมครูด้วยระบบทางไกล หลักสูตรกลาง 1 3 เพื่อใช้ในการอบรมครูทั่วประเทศแล้วและยังมีครูในเขตพื้นที่การศึกษาที่ยังพลาดโอกาสในการอบรม อ่านต่อ…

สสวท. ประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับครูบรรจุใหม่

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. จะจัดประชุมปฏิบัติการวิพากษ์หลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์สำหรับครูบรรจุใหม่ ในวันที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมรอแยล เบญจา ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ตามโครงการพัฒนาหลักสูตรอบรมครูวิทยาศาสตร์ อ่านต่อ…

ผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

นายณรงค์ศิลป์ ธูปพนม รองผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แสดงความยินดีผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปร่วมแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชียประจำปี 2555 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย ผู้แทนจำนวน 8 คนได้แก่ นายณัฐนันท์ ตันติวัสดาการ นายภูรินท์ ศิริพานทอง นายสาริศ วิเศษสุมน อ่านต่อ…

โรงเรียนปัว จ.น่าน คว้ารางวัลยอดเก่ง ทีมชนะเลิศสายภูผา รายการวิทยสัประยุทธ์ ปี 2

นางสาวรวิวรรณ เทนอิสสระ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันในสายภูผา ในรายการวิทยสัประยุทธ์ปี 2 ทีมที่ชนะเลิศได้แก่โรงเรียนปัว อ.ปัว จ.น่าน ได้แก่ นายตุลยรัฐ รัตนะประภา นายกิตติชัย ไชยศิลป์ และนางสาววทันยา อ่านต่อ…

สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์การอบรมครู 36 แห่ง ทั่วประเทศ จัดอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) รุ่นที่ 1 ปี 2555

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า สสวท. ร่วมกับมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์การอบรมครู 36 แห่ง ทั่วประเทศ จะดำเนินการอบรมครูกลุ่มระดับสูง (Master Teacher) รุ่นที่ 1 ระหว่างเดือน พฤษภาคม กรกฎาคม 2555 ประกอบด้วย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา อ่านต่อ…

สสวท. เพาะต้นกล้าเด็กเก่งอนาคตหัวกะทิชาติ จัดค่ายวัยซนโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เปิดเผยว่า สสวท. จะจัดค่ายวิทยาศาสตร์ และค่ายคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลในโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 อ่านต่อ…

3 หนุ่ม โรงเรียนดาราสมุทร ศรีราชา รองแชมป์ระดับประเทศ เวทีวิทยสัประยุทธ์ และแนวทางการขยายผลสู่ชั้นเรียนโดยครูผ้สอน

ผ่านไปแล้วหนึ่งปีกับรายการโทรทัศน์ดี ๆ รายการวิทยสัประยุทธิ์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งเพิ่งจะได้แชมป์ประเทศไทย รายการ ”วิทยสัประยุทธ์ ปีแรกไปหมาดๆ ทีมที่ชนะเลิศคือโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย จ. เชียงใหม่ ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ…

ผู้แทนประเทศไทยเดินทางไปแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับทวีปเอเชีย

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) แจ้งว่า คณะผู้แทนประเทศไทยจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิกระดับทวีปเอเชีย ประจำปี พ.ศ. 2555 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน 7 พฤษภาคม 2555 ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย โดยจะออกเดินทางในวันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2555 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าว “เยาวชนวิทย์ คิด-เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ”

เมื่อเร็วๆ นี้ ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) (กลาง) ผศ.ดร.เทียนทอง ทองพันชั่ง รองคณบดี ฝ่ายการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ซ้าย) และนางสาววีณา อัครธรรม ผู้อำนวยการ สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อ่านต่อ…

สสวท. ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สพฐ. สกอ. และสวทช. จัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) รวมพลังขับเคลื่อนนักวิทย์รุ่นใหม่ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสวท. จับมือ เวิร์คพอยท์ฯ ททบ.5 ทำรายการ “วิทยสัประยุทธ์” ปี 2

นางพรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับนายปัญญา นิรันดร์กุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์ จำกัด (มหาชน) พลเอกดนัย มีชูเวท ที่ปรึกษากรรมการผู้อำนวยการใหญ่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 จัดแถลงข่าวการจัดทำรายการ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นำเสนอโครงงานวิทย์รุ่นเยาว์เด็กไทยคว้า 3 เหรียญทองแดง จากประเทศเนเธอร์แลนด์

นายพรชัย อินทร์ฉาย (ที่ 5 จากขวา) หัวหน้าสาขาพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้การต้อนรับตัวแทนนักเรียนไทยเข้าร่วมประชุมนานาชาตินักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (International Conference of Young Scientists; ICYS) อ่านต่อ…

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 “เยาวชนวิทย์ คิด-เรียนรู้ อยู่กับธรรมชาติ”

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดงานการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเยาวชน ครั้งที่ 7 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สสวท. มอบชุดกิจกรรมให้ครูปฐมวัย โรงเรียน ตชด.

ดร. พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) มอบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ให้แก่พันตำรวจเอกปรีชา หงษ์จร รองผู้บังคับการอำนวยการ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน มูลค่ารวมทั้งสิ้น 945,300 บาท เพื่อนำไปมอบต่อให้กับครูปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัดตำรวจตระเวนชายแดน 168 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อบรมครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสร้างสื่อเรียนรู้เหมาะสมกับท้องถิ่น

สถาบันเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดประชุมปฏิบัติการเพิ่มพูนความรู้ครูวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี การสร้างสื่อเรียนรู้ Window Movie Maker อ่านต่อ…