สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) ขอเชิญผู้ประกอบการและท่องเที่ยว เข้าอบรมหลักสูตร “กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ”

          สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) ขอเชิญผู้ประกอบการและท่องเที่ยว เข้าอบรมหลักสูตร “กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ” วันอาทิตย์ 29 ก.ย.56 เวลา 8:30 – 16:30 น.
 
          โอกาสเดียว ลดความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมวันนี้...ก่อนก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ครั้งแรกในภาคใต้ สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) เชิญชวนผู้ประกอบการและเจ้าหน้าที่ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ธุรกิจการท่องเที่ยว โรงแรม และบุคคลทั่วไป เข้าอบรมหลักสูตร : “ กฎระเบียบและหลักเกณฑ์ ในธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ” ในวันอาทิตย์ 29 กันยายน 2556 เวลา 8:30 – 16:30 น. ณ โรงแรม ภูเก็ตเมอร์ลิน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) ร่วมกับ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน และศิลปิน AF- 8 มอบทุนการศึกษาและทะนุบำรุงพระศาสนา

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (TAFEX) ร่วมกับ บริษัท ทเวลฟ์ วิคทอรี่ เอ็กเชน จำกัด ผู้นำบริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ที่ก้าวไกลด้วยบริการมาตรฐานและโปร่งใส โดย คุณชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ และ คุณธนษิต จตุรภุช หรือ ต้น AF-8 และแฟนคลับผู้เปี่ยมด้วยจิตอาสา มอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน อ่านต่อ…

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ยกระดับบริการสู่มาตรฐานสากล รองรับเปิดเสรีทางการเงิน กลางปี 2556 และการเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยว-การเงิน-การค้าเออีซี

ครั้งแรกในประเทศไทยที่ผู้ประกอบการมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญได้รวมตัวก่อตั้งเป็นสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Thai Association Of Foreign Exchange หรือ TAFEX) องค์กรไม่มุ่งหวังผลกำไร นำโดย นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อ่านต่อ…