สมาคมประกันชีวิตไทยเผย เบี้ยประกันชีวิตรับรวมไตรมาสแรก ปี 2558 เติบโตลดลง 1.06 %

          ในไตรมาสแรก ปี 2558 (มกราคม-มีนาคม) ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 133,739 ล้านบาท โดยอัตราการเติบโตลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.06 แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ จำนวน 39,556 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 21.86 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อ จำนวน 94,183 ล้านบาท มีอัตราความคงอยู่ของกรมธรรม์อยู่ที่ร้อยละ 84 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 11.39 ทั้งนี้ การขายผ่านช่องทางตัวแทนประกันชีวิตยังคงครองอันดับ 1 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 46.61 ของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งหมด รองลงมาเป็นการขายผ่านช่องทางธนาคาร ซึ่งมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ 45.83 ของเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งหมด
          นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สมาคมพิจารณาข้อมูลสถิ อ่านต่อ…

ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย เดือนเมษายน 2558 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 13.67

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ในเดือนเมษายน มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 10,799 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.67 และยอดรวมของผู้สมัครสอบตั้งแต่ 1 มกราคม 30 เมษายน 2558 มีทั้งสิ้น 56,398 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 มกราคม – อ่านต่อ…

ฉุกเฉินเรื่องเงิน….กรมธรรม์ประกันชีวิตช่วยได้

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตนอกจากจะเป็นการให้ความคุ้มครองและเป็นการออมเงินแล้ว ยังสามารถเป็นแหล่งเงินกู้ในยามฉุกเฉินได้อีกด้วย เพียงยื่นเอกสารครบถ้วนที่บริษัทประกันชีวิตของท่าน ก็สามารถรับเงินได้ทันทีในอัตราดอกเบี้ยต่ำ อ่านต่อ…

สิ้นไตรมาสแรกปี 2558 ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 21.46

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในไตรมาสแรกของปี 2558 (1 มกราคม 31 มีนาคม 2558) มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 45,599 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557) ร้อยละ อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 58 เติบโตต่อเนื่อง 10.2 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ เดือนกุมภาพันธ์ ทั้งสิ้น 45,973.65 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.90 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 14,133.04 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 31,840.61 ล้านบาท อ่านต่อ…

ทำประกันชีวิตเพื่อความอุ่นใจช่วงสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง เป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อน หรือกลับภูมิลำเนา จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน สมาคมประกันชีวิตไทยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินเพื่อการกุศล

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จาก ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายการตลาดสมาคมประกันชีวิตไทย นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายประวิทย์ หารณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทและชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 200 ชุด จาก ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายการตลาดสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 4 อ่านต่อ…

ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 27.20

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ใน เดือนกุมภาพันธ์ มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 15,228 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.20 และยอดรวมของผู้สมัครสอบตั้งแต่ 1 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีทั้งสิ้น 26,209 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา

นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบส รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย โดยมีนายทวีเดช งามขจรกุล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทยจัดเสวนา Life insurance next trend

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานเสวนา Life Insurance Next Trends โดยมี นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสาระ ล่ำซำ อ่านต่อ…

ส.ประกันชีวิตผนึกกำลังหอการค้าไทย ร่วมบริหารความเสี่ยง SME

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จับมือ 3 หน่วยงาน พันธมิตร ทั้งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม (บสย.) , สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัย เสริมแกร่ง SMEs จัดทำโครงการ SMEsTips & Mentoring จัดการความเสี่ยงรอบทิศ จุดประกายความคิดให้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ กีฬาสมาคมประกันภัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 จัดแข่งขันฟุตบอลชายและแชร์บอลหญิง ระหว่างพนักงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสมาคมฯ อ่านต่อ…

ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย เดือนมิถุนายน 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนสูงสุดถึงร้อยละ 83.60

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในเดือนมิถุนายน มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 20,261 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 83.60 นับเป็นเดือนที่มีผู้สมัครสอบสูงสุดตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา และยอดรวมของผู้สมัครสอบทั่วประเทศตั้งแต่ 1 มกราคม อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนเมษายน ปี 57 เติบโตเกินคาด 21.44 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนเมษายน ทั้งสิ้น 171,034.97 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.44 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 63,634.24 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.50 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 107,400.73 ล้านบาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เนื่องในโอกาสที่สมาคมประกันชีวิตไทย ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ สำนักงาน คปภ. ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับคนกรุงเทพมหานคร ในโครงการ ประกันชีวิตเพื่อการออม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีมอบตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (TNQA)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ที่ 3 จากซ้าย) นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ซ้าย) และ นายโชน อ่านต่อ…

สิ้นไตรมาสแรกปี 2556 ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 12.97

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในไตรมาสแรกของปี 2556 (1 มกราคม 31 มีนาคม 2556) มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 30,089 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2555) ร้อยละ อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทยคาดปี 56 ธุรกิจประกันชีวิต เติบโต 17.3%

ธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 55 มีเบี้ยประกันชีวิตเพิ่มสูงถึง 391,358 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปี 2556 คาดว่าธุรกิจประกันชีวิตจะยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 17.3 เบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 459,100 ล้านบาท อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ปี 2555 เติบโต 19.1% สูงสุดในรอบ 10ปี

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2546 2555 นับได้ว่าปี 2555 เบี้ยประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ ร้อยละ 19.1 โดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมตลอดทั้งปี ทั้งสิ้น 391,358.01 ล้านบาท แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 130,547.5 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 อ่านต่อ…