สิ้นไตรมาสสามปี 58 เบี้ยประกันชีวิตรับรวมเกือบ 4 แสนล้าน โต 4.61%

          เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นไตรมาสสาม ปี 2558 (มกราคม-กันยายน) มีทั้งสิ้น 390,903 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.61 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 122,718 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 5.88 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 268,185 ล้านบาท โดยมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 83 หรือคิดเป็นอัตราการเติบโตที่ร้อยละ 10.23 ในขณะที่การขายผ่านตัวแทนประกันชีวิตยังคงครองอันดับ 1 ด้วยสัดส่วนร้อยละ 49.24 ของเบี้ยประกันชีวิตรับทั้งหมด รองลงมาเป็นการขายผ่านธนาคาร สัดส่วนร้อยละ 43.95
          นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า สถิติเบี้ยประกันชีวิตรับ และสถิติแยกตามช่องทางการจำหน่าย 9 เดือนของปี 2558 ตั้งแต่มกราคม-กันยายน 2558 ที่สมาคมป อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคม เข้าเยี่ยมแสดงความยินดี แด่ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงาน คปภ. เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน อ่านต่อ…

ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย สิ้นเดือนตุลาคม ลดลงร้อยละ 8.79

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ในเดือนตุลาคม มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 15,426 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.79 และยอดรวมของผู้สมัครสอบตั้งแต่ 1 มกราคม 31 ตุลาคม 2558 มีทั้งสิ้น 153,012 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 มกราคม – 31 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: คณะผู้บริหาร มอบเงินบริจาคจากการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (พ.ศ.2558)

นายโชน โสภณพนิช ประธานคณะกรรมการจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 2 จากซ้าย) นายทวีเดช งามขจรกุล นายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน (ที่ 1 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทย เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ เน้นวางแผนก่อนแก่ ดูแลชีวิตหลังเกษียณ

สมาคมประกันชีวิตไทยชี้ คนสูงอายุไทยเผชิญ 3 ปัญหาใหญ่ "สุขภาพ-การเงิน-สังคม"สมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานสัมมนาผู้สื่อข่าวเน้นการวางแผนชีวิตและการเงินก่อนวัยชรา เตรียมรับสังคมผู้สูงอายุ หลังโครงสร้างประชากรเปลี่ยน อายุยืน-โรครุมเร้า-ไร้เงินออมเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม2558 ที่ โรงแรมสวิสโซเทล เลอ อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรวมสิ้นเดือนสิงหาคม ปี 58 เติบโตเพิ่มขึ้น 4.61 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวมตั้งแต่เดือนมกราคม สิงหาคม รวมทั้งสิ้น 346,422.00 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.61 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 109,427.96 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 6.09 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 236,994.04 ล้านบาท อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรวมสิ้นเดือนกรกฎาคม ปี 58 เติบโตเพิ่มขึ้น 3.72 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวมตั้งแต่เดือนมกราคม กรกฎาคม รวมทั้งสิ้น 304,494.21 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.72 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 96,074.42 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 8.09 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 208,419.79 ล้านบาท อ่านต่อ…

คปภ.หารือสมาคมประกันชีวิตไทย คุมเข้มโฆษณาขายประกันชีวิตต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน

สำนักงาน คปภ. หารือสมาคมประกันชีวิตไทย เรื่องสื่อโฆษณาขายประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อสรุปให้บริษัทประกันชีวิตปรับปรุงสื่อโฆษณา โดยให้ระบุเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญของการทำประกันชีวิตอย่างชัดเจน อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทย ชี้แจงแบบประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

แบบประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัยพัฒนาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยเข้าถึงการประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจมีการตรวจหรือไม่ตรวจสุขภาพ แล้วแต่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแบบประกันภัยแต่ละแบบ โดยแบบประกันที่ไม่ตรวจสุขภาพ จะมีเงื่อนไขว่าหากเสียชีวิตใน 2 อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมแห่งปี 2558

สมาคมประกันชีวิตไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมการค้าไทยให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในก อ่านต่อ…

ผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์หากทำประกันภัยไว้ กับบริษัทประกันชีวิตจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยทุกประการ

จากกรณีเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก สมาคมประกันชีวิตไทยขอให้ความมั่นใจว่า หากผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันชีวิต อ่านต่อ…

ยอดสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย เดือนกรกฎาคม 2558 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 23.11

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ในเดือนกรกฎาคม มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 15,049 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.11 และยอดรวมของผู้สมัครสอบในครึ่งปีแรกปี2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม 31 กรกฎาคม 2558 มีทั้งสิ้น 101,600 คน อ่านต่อ…

ครึ่งปีแรกของปี 58 เบี้ยประกันชีวิตรับรวมกว่า 2 แสนล้านบาท โต 2.8 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นไตรมาสสอง ปี 2558 (มกราคม-มิถุนายน) มีทั้งสิ้น 262,834 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.79 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 82,276 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 10.75 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 180,558 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าวประจำปี 2558

นายสาระ ล่ำซำ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมทั้ง นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากขวา) ร่วมแถลงข่าวประจำปี 2558 ปรับลดเป้าหมายอัตราเติบโตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 16

นายประเวช องอาจสิทธิกุลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยนายทวีเดช งามขจรกุลนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินและ นายโชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธุรกิจประกันชีวิต “ร่วมบริจาคโลหิต”เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (คนที่ 5 จากขวา) นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (คนที่ 4 อ่านต่อ…

3 หน่วยงานประกันชีวิต ผนึกกำลังจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 25-26 ก.ค.58 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ร่วมกันจัดงาน วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (พ.ศ.2558) ในวันที่ 25 26 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อ่านต่อ…

ยอดสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตครึ่งปีแรกของปี2558 โตร้อยละ 0.22

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ในเดือนมิถุนายน มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 16,572 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.21 และยอดรวมของผู้สมัครสอบในครึ่งปีแรกปี2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม 30 มิถุนายน 2558 มีทั้งสิ้น 86,551 คน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร พร้อมด้วยนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งาน TNQA ครั้งที่ 32

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ 4 จากขวา) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ นางสาววราวรรณเวชชสัสถ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ที่ 4จากซ้าย) นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 อ่านต่อ…