ยอดสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตครึ่งปีแรกของปี2558 โตร้อยละ 0.22

          สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ในเดือนมิถุนายน มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 16,572 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.21 และยอดรวมของผู้สมัครสอบในครึ่งปีแรกปี2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2558 มีทั้งสิ้น 86,551 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557) ร้อยละ 0.22
          นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในเดือนมิถุนายน ของปี 2558 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 16,572 คน ลดลงจากปีก่อนในระยะเดียวกันซึ่งมีผู้สมัครสอบ 20,261 คน จำนวน 3,689 คนหรือร้อยละ 18.21 ในจำนวนข อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร พร้อมด้วยนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งาน TNQA ครั้งที่ 32

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ 4 จากขวา) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ นางสาววราวรรณเวชชสัสถ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ที่ 4จากซ้าย) นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดพิธียิ่งใหญ่ เชิดชูเกียรติตัวแทนประกันชีวิตดีเด่น 2,946 ราย

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดพิธีมอบรางวัล ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 32 หรือ 32nd Thailand National Quality Awards (32nd TNQA) ให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานขายและการให้บริการที่ยอดเยี่ยมจำนวน 360 ราย จากผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมทั้งสิ้น 2,946 ราย โดยปีนี้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 19 อ่านต่อ…

ตัวแทนประกันชีวิต ดีเด่นระดับชาติ 2,946 ราย ตบเท้าเข้ารับรางวัล TNQA ครั้งที่ 32 (ปี 2558)

ตัวแทนประกันชีวิตที่จะได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 32 หรือ 32nd Thailand National Quality Awards (TNQA 32nd ) มีทั้งสิ้น 2,946 ราย เป็นผู้ที่จะรับรางวัลในพิธีจำนวน 360 ราย ในปีนี้สมาคมประกันชีวิตไทย กำหนดพิธีมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทย ปันน้ำใจให้น้อง

นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมพนักงานสมาคม ร่วมมอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นให้กับ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนเมษายน ปี 58 ฟื้นตัว เติบโตเพิ่มขึ้น 0.89 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ เดือนเมษายน ทั้งสิ้น 38,813.49 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.23 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 12,610.75 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.08 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 26,202.74 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทยเผย เบี้ยประกันชีวิตรับรวมไตรมาสแรก ปี 2558 เติบโตลดลง 1.06 %

ในไตรมาสแรก ปี 2558 (มกราคม-มีนาคม) ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 133,739 ล้านบาท โดยอัตราการเติบโตลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.06 แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ จำนวน 39,556 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 21.86 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อ จำนวน 94,183 อ่านต่อ…

ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย เดือนเมษายน 2558 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 13.67

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ในเดือนเมษายน มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 10,799 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 13.67 และยอดรวมของผู้สมัครสอบตั้งแต่ 1 มกราคม 30 เมษายน 2558 มีทั้งสิ้น 56,398 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 มกราคม – อ่านต่อ…

ฉุกเฉินเรื่องเงิน….กรมธรรม์ประกันชีวิตช่วยได้

ประโยชน์ของการทำประกันชีวิตนอกจากจะเป็นการให้ความคุ้มครองและเป็นการออมเงินแล้ว ยังสามารถเป็นแหล่งเงินกู้ในยามฉุกเฉินได้อีกด้วย เพียงยื่นเอกสารครบถ้วนที่บริษัทประกันชีวิตของท่าน ก็สามารถรับเงินได้ทันทีในอัตราดอกเบี้ยต่ำ อ่านต่อ…

สิ้นไตรมาสแรกปี 2558 ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 21.46

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในไตรมาสแรกของปี 2558 (1 มกราคม 31 มีนาคม 2558) มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 45,599 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2557) ร้อยละ อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 58 เติบโตต่อเนื่อง 10.2 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ เดือนกุมภาพันธ์ ทั้งสิ้น 45,973.65 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.90 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 14,133.04 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 31,840.61 ล้านบาท อ่านต่อ…

ทำประกันชีวิตเพื่อความอุ่นใจช่วงสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง เป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อน หรือกลับภูมิลำเนา จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน สมาคมประกันชีวิตไทยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินเพื่อการกุศล

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จาก ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายการตลาดสมาคมประกันชีวิตไทย นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายประวิทย์ หารณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทและชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 200 ชุด จาก ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายการตลาดสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 4 อ่านต่อ…

ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 27.20

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ใน เดือนกุมภาพันธ์ มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 15,228 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.20 และยอดรวมของผู้สมัครสอบตั้งแต่ 1 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีทั้งสิ้น 26,209 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา

นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบส รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย โดยมีนายทวีเดช งามขจรกุล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทยจัดเสวนา Life insurance next trend

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานเสวนา Life Insurance Next Trends โดยมี นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสาระ ล่ำซำ อ่านต่อ…

ส.ประกันชีวิตผนึกกำลังหอการค้าไทย ร่วมบริหารความเสี่ยง SME

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จับมือ 3 หน่วยงาน พันธมิตร ทั้งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม (บสย.) , สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัย เสริมแกร่ง SMEs จัดทำโครงการ SMEsTips & Mentoring จัดการความเสี่ยงรอบทิศ จุดประกายความคิดให้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ กีฬาสมาคมประกันภัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 จัดแข่งขันฟุตบอลชายและแชร์บอลหญิง ระหว่างพนักงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสมาคมฯ อ่านต่อ…