เบี้ยประกันชีวิตรวมสิ้นเดือนสิงหาคม ปี 58 เติบโตเพิ่มขึ้น 4.61 %

          เบี้ยประกันชีวิตรับรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – สิงหาคม รวมทั้งสิ้น 346,422.00 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 4.61 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 109,427.96 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 6.09 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 236,994.04 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.42 โดยมีอัตราความคงอยู่ร้อยละ 83
          นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า ในการพิจารณาข้อมูลสถิติของธุรกิจประกันชีวิต สมาคมจะพิจารณาแยกเป็น 2 กรณี คือ ประการแรกจะพิจารณาถึงขนาดของบริษัท และประการที่สอง จะพิจารณาถึงการขยายงานของบริษัท จากสถิติเบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนสิงหาคม ของปี 2558 (1 มกราคม – 31 สิงหาคม อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรวมสิ้นเดือนกรกฎาคม ปี 58 เติบโตเพิ่มขึ้น 3.72 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวมตั้งแต่เดือนมกราคม กรกฎาคม รวมทั้งสิ้น 304,494.21 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.72 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 96,074.42 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 8.09 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 208,419.79 ล้านบาท อ่านต่อ…

คปภ.หารือสมาคมประกันชีวิตไทย คุมเข้มโฆษณาขายประกันชีวิตต้องระบุเงื่อนไขให้ชัดเจน

สำนักงาน คปภ. หารือสมาคมประกันชีวิตไทย เรื่องสื่อโฆษณาขายประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีข้อสรุปให้บริษัทประกันชีวิตปรับปรุงสื่อโฆษณา โดยให้ระบุเงื่อนไขที่เป็นสาระสำคัญของการทำประกันชีวิตอย่างชัดเจน อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทย ชี้แจงแบบประกันชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ

แบบประกันชีวิตสำหรับผู้สูงวัยพัฒนาขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงวัยเข้าถึงการประกันชีวิตได้ง่ายขึ้น ซึ่งอาจมีการตรวจหรือไม่ตรวจสุขภาพ แล้วแต่หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของแบบประกันภัยแต่ละแบบ โดยแบบประกันที่ไม่ตรวจสุขภาพ จะมีเงื่อนไขว่าหากเสียชีวิตใน 2 อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทย คว้ารางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยมแห่งปี 2558

สมาคมประกันชีวิตไทย ได้รับรางวัลสมาคมการค้ายอดเยี่ยม ประจำปี 2558 ในการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ซึ่งจัดโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเพื่อมุ่งยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริหารจัดการและการดำเนินงานของสมาคมการค้าไทยให้เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาธุรกิจให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในก อ่านต่อ…

ผู้ประสบภัยจากเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์หากทำประกันภัยไว้ กับบริษัทประกันชีวิตจะได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยทุกประการ

จากกรณีเหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เมื่อคืนวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ที่ผ่านมา ส่งผลให้ มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก สมาคมประกันชีวิตไทยขอให้ความมั่นใจว่า หากผู้เสียชีวิตหรือบาดเจ็บได้ทำประกันภัยไว้กับบริษัทประกันชีวิต อ่านต่อ…

ยอดสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย เดือนกรกฎาคม 2558 ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 23.11

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ในเดือนกรกฎาคม มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 15,049 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 23.11 และยอดรวมของผู้สมัครสอบในครึ่งปีแรกปี2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม 31 กรกฎาคม 2558 มีทั้งสิ้น 101,600 คน อ่านต่อ…

ครึ่งปีแรกของปี 58 เบี้ยประกันชีวิตรับรวมกว่า 2 แสนล้านบาท โต 2.8 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นไตรมาสสอง ปี 2558 (มกราคม-มิถุนายน) มีทั้งสิ้น 262,834 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 2.79 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 82,276 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 10.75 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 180,558 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แถลงข่าวประจำปี 2558

นายสาระ ล่ำซำ (ที่ 4 จากซ้าย) นายกสมาคมประกันชีวิตไทย และคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมทั้ง นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากขวา) ร่วมแถลงข่าวประจำปี 2558 ปรับลดเป้าหมายอัตราเติบโตให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันประกันชีวิตแห่งชาติครั้งที่ 16

นายประเวช องอาจสิทธิกุลเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยพร้อมด้วยนายสาระ ล่ำซำนายกสมาคมประกันชีวิตไทยนายทวีเดช งามขจรกุลนายกสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงินและ นายโชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ธุรกิจประกันชีวิต “ร่วมบริจาคโลหิต”เนื่องในวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16

นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คนที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วย แพทย์หญิงสร้อยสอางค์ พิกุลสด ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย (คนที่ 5 จากขวา) นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (คนที่ 4 อ่านต่อ…

3 หน่วยงานประกันชีวิต ผนึกกำลังจัดงานวันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 25-26 ก.ค.58 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ) สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมตัวแทนประกันชีวิตและที่ปรึกษาการเงิน ร่วมกันจัดงาน วันประกันชีวิตแห่งชาติ ครั้งที่ 16 (พ.ศ.2558) ในวันที่ 25 26 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต อ่านต่อ…

ยอดสมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตครึ่งปีแรกของปี2558 โตร้อยละ 0.22

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ในเดือนมิถุนายน มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 16,572 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 18.21 และยอดรวมของผู้สมัครสอบในครึ่งปีแรกปี2558 ตั้งแต่ 1 มกราคม 30 มิถุนายน 2558 มีทั้งสิ้น 86,551 คน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมสนับสนุนการจัดแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 7

พระพรหมมังคลาจารย์ ประธานมูลนิธิร่มฉัตร พร้อมด้วยนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 จากซ้าย) ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: งาน TNQA ครั้งที่ 32

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ ปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ 4 จากขวา) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ นางสาววราวรรณเวชชสัสถ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ที่ 4จากซ้าย) นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 3 อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดพิธียิ่งใหญ่ เชิดชูเกียรติตัวแทนประกันชีวิตดีเด่น 2,946 ราย

สมาคมประกันชีวิตไทยจัดพิธีมอบรางวัล ตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 32 หรือ 32nd Thailand National Quality Awards (32nd TNQA) ให้แก่ตัวแทนประกันชีวิตที่มีผลงานขายและการให้บริการที่ยอดเยี่ยมจำนวน 360 ราย จากผู้ที่มีผลงานยอดเยี่ยมทั้งสิ้น 2,946 ราย โดยปีนี้กำหนดจัดพิธีมอบรางวัลในวันศุกร์ที่ 19 อ่านต่อ…

ตัวแทนประกันชีวิต ดีเด่นระดับชาติ 2,946 ราย ตบเท้าเข้ารับรางวัล TNQA ครั้งที่ 32 (ปี 2558)

ตัวแทนประกันชีวิตที่จะได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 32 หรือ 32nd Thailand National Quality Awards (TNQA 32nd ) มีทั้งสิ้น 2,946 ราย เป็นผู้ที่จะรับรางวัลในพิธีจำนวน 360 ราย ในปีนี้สมาคมประกันชีวิตไทย กำหนดพิธีมอบรางวัล ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทย ปันน้ำใจให้น้อง

นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย พร้อมพนักงานสมาคม ร่วมมอบเงินและสิ่งของที่จำเป็นให้กับ โรงเรียนหมู่บ้านเด็ก มูลนิธิเด็ก จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนเมษายน ปี 58 ฟื้นตัว เติบโตเพิ่มขึ้น 0.89 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ เดือนเมษายน ทั้งสิ้น 38,813.49 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 8.23 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 12,610.75 ล้านบาท อัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 3.08 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 26,202.74 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทยเผย เบี้ยประกันชีวิตรับรวมไตรมาสแรก ปี 2558 เติบโตลดลง 1.06 %

ในไตรมาสแรก ปี 2558 (มกราคม-มีนาคม) ธุรกิจประกันชีวิตมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมทั้งสิ้น 133,739 ล้านบาท โดยอัตราการเติบโตลดลงจากระยะเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 1.06 แบ่งเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่ จำนวน 39,556 ล้านบาท มีอัตราการเติบโตลดลงร้อยละ 21.86 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อ จำนวน 94,183 อ่านต่อ…