สิ้นไตรมาสแรกปี 2558 ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 21.46

          สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในไตรมาสแรกของปี 2558 (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2558) มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 45,599 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 มกราคม - 31 มีนาคม 2557) ร้อยละ 21.46
          นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในไตรมาสแรก ของปี 2558 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 45,599 คน เพิ่มขึ้นจากปีก่อนในระยะเดียวกันซึ่งมีผู้สมัครสอบ 37,542 คน จำนวน 8,057 คน หรือร้อยละ 21.46 ในจำนวนของผู้สมัครสอบดังกล่าวมีผู้เข้าสอบ 32,018 คน และสอบผ่าน 12,227 คน หรือร้อยละ 38 อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ปี 58 เติบโตต่อเนื่อง 10.2 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ เดือนกุมภาพันธ์ ทั้งสิ้น 45,973.65 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 10.90 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 14,133.04 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.43 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 31,840.61 ล้านบาท อ่านต่อ…

ทำประกันชีวิตเพื่อความอุ่นใจช่วงสงกรานต์

ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง เป็นช่วงที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพักผ่อน หรือกลับภูมิลำเนา จากสถิติที่ผ่านมาพบว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน สมาคมประกันชีวิตไทยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพของประชาชน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินเพื่อการกุศล

รศ.ดร.นพ.พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง(ภาฯ)ยามยาก สภากาชาดไทย (ที่ 4 จากซ้าย) รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จาก ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายการตลาดสมาคมประกันชีวิตไทย นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายประวิทย์ หารณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทและชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 200 ชุด จาก ม.ล.จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายการตลาดสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 4 อ่านต่อ…

ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย เดือนกุมภาพันธ์ 2558 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 27.20

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ใน เดือนกุมภาพันธ์ มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 15,228 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 27.20 และยอดรวมของผู้สมัครสอบตั้งแต่ 1 มกราคม 28 กุมภาพันธ์ 2558 มีทั้งสิ้น 26,209 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินบริจาคเพื่อการศึกษา

นายเอกสิทธิ์ วัฒนปรีชานนท์ ผู้อำนวยการโครงการลูกพระดาบส รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท จากนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย โดยมีนายทวีเดช งามขจรกุล อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทยจัดเสวนา Life insurance next trend

สมาคมประกันชีวิตไทย จัดงานเสวนา Life Insurance Next Trends โดยมี นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการ คปภ. นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง นายสาระ ล่ำซำ อ่านต่อ…

ส.ประกันชีวิตผนึกกำลังหอการค้าไทย ร่วมบริหารความเสี่ยง SME

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จับมือ 3 หน่วยงาน พันธมิตร ทั้งบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม (บสย.) , สมาคมประกันชีวิตไทย และสมาคมประกันวินาศภัย เสริมแกร่ง SMEs จัดทำโครงการ SMEsTips & Mentoring จัดการความเสี่ยงรอบทิศ จุดประกายความคิดให้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ กีฬาสมาคมประกันภัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 จัดแข่งขันฟุตบอลชายและแชร์บอลหญิง ระหว่างพนักงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสมาคมฯ อ่านต่อ…

ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย เดือนมิถุนายน 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนสูงสุดถึงร้อยละ 83.60

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในเดือนมิถุนายน มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 20,261 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 83.60 นับเป็นเดือนที่มีผู้สมัครสอบสูงสุดตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา และยอดรวมของผู้สมัครสอบทั่วประเทศตั้งแต่ 1 มกราคม อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนเมษายน ปี 57 เติบโตเกินคาด 21.44 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนเมษายน ทั้งสิ้น 171,034.97 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.44 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 63,634.24 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.50 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 107,400.73 ล้านบาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เนื่องในโอกาสที่สมาคมประกันชีวิตไทย ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ สำนักงาน คปภ. ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับคนกรุงเทพมหานคร ในโครงการ ประกันชีวิตเพื่อการออม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีมอบตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (TNQA)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ที่ 3 จากซ้าย) นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ซ้าย) และ นายโชน อ่านต่อ…

สิ้นไตรมาสแรกปี 2556 ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 12.97

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในไตรมาสแรกของปี 2556 (1 มกราคม 31 มีนาคม 2556) มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 30,089 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2555) ร้อยละ อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทยคาดปี 56 ธุรกิจประกันชีวิต เติบโต 17.3%

ธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 55 มีเบี้ยประกันชีวิตเพิ่มสูงถึง 391,358 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปี 2556 คาดว่าธุรกิจประกันชีวิตจะยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 17.3 เบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 459,100 ล้านบาท อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ปี 2555 เติบโต 19.1% สูงสุดในรอบ 10ปี

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2546 2555 นับได้ว่าปี 2555 เบี้ยประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ ร้อยละ 19.1 โดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมตลอดทั้งปี ทั้งสิ้น 391,358.01 ล้านบาท แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 130,547.5 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 อ่านต่อ…

บุคลากรธุรกิจประกันภัยไทย คว้ารางวัลระดับภูมิภาคอาเซียน

บุคลากรธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยคว้ารางวัลผู้บริหารดีเด่นรุ่นใหม่ประจำภูมิภาคอาเซียน (Young ASEAN Manager Award) ประจำปี 2555 จาก ASEAN Insurance Council (AIC) ในงานประชุม ASEAN Insurance Council หรือ AIC ครั้งที่ 38 เมื่อเร็วๆนี้ อ่านต่อ…

สิ้นปี 2555 ผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิต โตขึ้น ร้อยละ 7.61

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ใน เดือน ธันวาคม 2555 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 8,277 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.76 และยอดรวมของผู้สมัครสอบตั้งแต่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2555 มีทั้งสิ้น 138,878 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินช่วยเหลือเด็กพิการ

นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้แก่นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ อนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายพงศ์พล ศิวากรณ์ อุปนายกสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน ร่วมเป็นเกียรติในการมอบ อ่านต่อ…