ภาพข่าว: สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย แข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ครั้งที่ 1

          สมาคมประกันวินาศภัยไทย และสมาคมประกันชีวิตไทย จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ภายใต้ชื่อ “กีฬาสมาคมประกันภัยสัมพันธ์ ครั้งที่ 1” จัดแข่งขันฟุตบอลชายและแชร์บอลหญิง ระหว่างพนักงานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองสมาคมฯ เพื่อการประสานงานความร่วมมือในการปฏิบัติงานร่วมกัน และเพื่อส่งเสริมสุขภาพของพนักงานให้แข็งแรง ผลการแข่งขันสมาคมประกันวินาศภัยไทย คว้าถ้วยรางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาทั้งสองประเภทไปครอง โดยมีนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการ สมาคมประกันชีวิตไทย และนายกี่เดช อนันต์ศิริประภา ผู้อำนวยการบริหาร สมาคมประกันวินาศภัยไทย ร่วมส่งแรงใจเชียร์ตลอดการแข่งขัน ณ สนามฟุตบอลโปโล พาร์ค
อ่านต่อ…

ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย เดือนมิถุนายน 2557 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนสูงสุดถึงร้อยละ 83.60

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในเดือนมิถุนายน มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 20,261 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 83.60 นับเป็นเดือนที่มีผู้สมัครสอบสูงสุดตั้งแต่ 1 มกราคม 2553 เป็นต้นมา และยอดรวมของผู้สมัครสอบทั่วประเทศตั้งแต่ 1 มกราคม อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรับสิ้นเดือนเมษายน ปี 57 เติบโตเกินคาด 21.44 %

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ณ สิ้นเดือนเมษายน ทั้งสิ้น 171,034.97 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 21.44 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 63,634.24 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 31.50 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 107,400.73 ล้านบาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เนื่องในโอกาสที่สมาคมประกันชีวิตไทย ได้ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และ สำนักงาน คปภ. ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับคนกรุงเทพมหานคร ในโครงการ ประกันชีวิตเพื่อการออม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปลัดกระทรวงการคลัง ร่วมพิธีมอบตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 30 (TNQA)

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง (ที่ 2 จากซ้าย) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ นายประเวช องอาจสิทธิกุล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (ที่ 3 จากซ้าย) นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ซ้าย) และ นายโชน อ่านต่อ…

สิ้นไตรมาสแรกปี 2556 ยอดผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่าน สมาคมประกันชีวิตไทย ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 12.97

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบความรู้เพื่อขอรับใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทยในไตรมาสแรกของปี 2556 (1 มกราคม 31 มีนาคม 2556) มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 30,089 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 มกราคม – 31 มีนาคม 2555) ร้อยละ อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทยคาดปี 56 ธุรกิจประกันชีวิต เติบโต 17.3%

ธุรกิจประกันชีวิตไทยปี 55 มีเบี้ยประกันชีวิตเพิ่มสูงถึง 391,358 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเติบโตร้อยละ 19.1 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และในปี 2556 คาดว่าธุรกิจประกันชีวิตจะยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 17.3 เบี้ยประกันภัยรับรวมประมาณ 459,100 ล้านบาท อ่านต่อ…

เบี้ยประกันชีวิตรับรวม ปี 2555 เติบโต 19.1% สูงสุดในรอบ 10ปี

ในรอบ 10 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2546 2555 นับได้ว่าปี 2555 เบี้ยประกันชีวิตมีอัตราการเติบโตสูงสุด คือ ร้อยละ 19.1 โดยมีเบี้ยประกันชีวิตรับรวมตลอดทั้งปี ทั้งสิ้น 391,358.01 ล้านบาท แยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 130,547.5 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 32.5 อ่านต่อ…

บุคลากรธุรกิจประกันภัยไทย คว้ารางวัลระดับภูมิภาคอาเซียน

บุคลากรธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยคว้ารางวัลผู้บริหารดีเด่นรุ่นใหม่ประจำภูมิภาคอาเซียน (Young ASEAN Manager Award) ประจำปี 2555 จาก ASEAN Insurance Council (AIC) ในงานประชุม ASEAN Insurance Council หรือ AIC ครั้งที่ 38 เมื่อเร็วๆนี้ อ่านต่อ…

สิ้นปี 2555 ผู้สมัครสอบตัวแทนประกันชีวิต โตขึ้น ร้อยละ 7.61

สมาคมประกันชีวิตไทย เปิดเผยว่า การสอบตัวแทนประกันชีวิตที่สอบผ่านสมาคมประกันชีวิตไทย ใน เดือน ธันวาคม 2555 มีผู้สมัครสอบทั่วประเทศ 8,277 คน ลดลงจากในระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 9.76 และยอดรวมของผู้สมัครสอบตั้งแต่ 1 มกราคม 31 ธันวาคม 2555 มีทั้งสิ้น 138,878 คน เพิ่มขึ้นจากในระยะเดียวกันของปีก่อน (1 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มอบเงินช่วยเหลือเด็กพิการ

นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท ให้แก่นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิ อนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีนายพงศ์พล ศิวากรณ์ อุปนายกสมาคมตัวแทนและที่ปรึกษาการเงิน ร่วมเป็นเกียรติในการมอบ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สมาคมประกันชีวิตไทยมอบเงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย

นายประวิทย์ หารณรงค์ รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รับมอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาทและชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน 200 ชุด จาก นางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย โดยมีนายสหพล สังข์เมฆ กรรมการบริหารสมาคมประกันชีวิตไทย และนายสมพงษ์ จูงฉัตราภรณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร่วมแสดงความยินดี

นายสนิท วรปัญญา (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานกรรมการ อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน มอบกระเช้าแสดงความยินดีแก่ นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ (ที่ 3 จากขวา) นายกสมาคมประกันชีวิตไทย เนื่องในโอกาสเปิดอาคารใหม่สมาคมประกันชีวิตไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สหประกันชีวิต ทูลเกล้าฯถวายเงิน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร ประธานกรรมการ บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สยามซัมซุง ประกันชีวิต ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

บริษัท สยามซัมซุง ประกันชีวิต จำกัด โดย มร. ซี โดนอลด์ คาร์ดีน กรรมการผู้จัดการและประธานบริหาร (ขวา) นายบัณฑิต เจียมอนุกูลกิจ รองประธานบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารการจัดจำหน่ายทุกช่องทาง (ซ้าย) และนายบรรณยง นราสวัสดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการจัดจำหน่ายรายบุคคล อ่านต่อ…

รองนายกฯ และ รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 29 ประจำปี 2555

รองนายกฯ และ รมว.คลัง เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ (Thailand National Quality Awards – TNQA) ครั้งที่ 29 ประจำปี 2555 จัดโดยสมาคมประกันชีวิตไทยวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2555 เวลา 18.00 น.ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ อาคารชาเลนเจอร์ เมืองทองธานี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ปาฐกถาพิเศษ

กิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง AEC โอกาสหรือวิกฤต…ประกันชีวิตไทย เพื่อรับการแข่งขันการเปิดเสรีอาเซียน จัดโดย สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับ สมาคมประกันชีวิตไทย อ่านต่อ…

สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ และ สมาคมประกันชีวิตไทย จัดเสวนาหัวข้อ“AEC โอกาสหรือวิกฤติประกันชีวิตไทย”

หัวข้อ AEC โอกาสหรือวิกฤติประกันชีวิตไทยวันที่ 15 มิถุนายน 2555ณ ห้องควีนส์ปาร์ค 1 โรงแรมอิมพีเรียล ควีนสปาร์ค08.30น. – ลงทะเบียน พร้อมรับของที่ระลึก09.00 09.15 น. – กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงาน โดย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ- กล่าวเปิดงานโดย นายกสมาคมประกันชีวิตไทย- ชมวีดิทัศน์ อ่านต่อ…

สมาคมประกันชีวิตไทยเผย เบี้ยประกันชีวิต 4 เดือน เติบโต 16.2%

เบี้ยประกันชีวิตรับรวมตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน 2555 มีทั้งสิ้น 116,986.2 ล้านบาท โดยมีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 16.2 โดยแยกเป็นเบี้ยประกันชีวิตรับรายใหม่จำนวน 35,082.5 ล้านบาท อัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นร้อยละ 22.2 และเบี้ยประกันชีวิตรับปีต่อไปจำนวน 81,903.7 ล้านบาท อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สัมมนาวิชาการความสมบูรณ์ของสัญญาประกันชีวิต

นายจรัญ ภักดีธนากุล ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ (ที่ 5 จากขวา) ให้เกียรติถ่ายภาพร่วมกับ นายสุทธิ รจิตรังสรรค์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย (ที่ 6 จากขวา) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคม และนางบุษรา อึ๊งภากรณ์ ผู้อำนวยการสมาคมประกันชีวิตไทย เนื่องในโอกาสมาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง อ่านต่อ…