“สพร.” จับมือเครือข่าย “Museum Family” ขยายพื้นที่การเรียนรู้สู่ภาคอีสาน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้-ภูมิปัญญา ในงาน “มูนมังอีสาน สู่ประชาคมอาเซียน”

          สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(NDMI), สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นำนิทรรศการกลางแจ้ง “ของป่า : ภูมิปัญญาท้องถิ่นอุษาคเนย์” และการแสดง “หนังประโมทัย” ร่วมจัดแสดงในงานมหกรรม “มูนมังอีสาน สู่ประชาคมอาเซียน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร เพื่อเตรียมความพร้อมของภาคประชาสังคมในการก้าวสู่ประชาคมเซียน
          ทั้งนี้เนื่องจากจังหวัด “สกลนคร” มีพื้นที่ใกล้เขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน โดยเฉพาะประเทศลาวและประเทศเวียดนาม ประกอบกับในวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ถือเป็นวันเริ่มต อ่านต่อ…

สพร.ชูธง “Museum Family” สร้างปรากฏการณ์เรียนรู้ใหม่สู่ “คนเมือง” ผนึก “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์” ยกระดับสังคมไทยสู่ “ประเทศแห่งการเรียนรู้”

จากการสำรวจข้อมูลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติในปี พ.ศ.2549 2552 พบว่าประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น 792 แห่ง โดยในอดีตที่ผ่านมา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในมิติต่างๆ อ่านต่อ…

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดนิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ชิงในสยาม เมื่อครั้นสำเภากางใบ” ส่งท้ายโครงการ Museum Family !!

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นหน่วยงานภายในสังกัดของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) ในกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีพันธกิจที่สำคัญคือการเชื่อมโยง สนับสนุน และร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “มา แล สาบ” มองแมลงสาบแล้วย้อนมองตัวเอง

นายสมชัย ส่งวัฒนา ประธานอนุกรรมการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสพร. หรือ มิวเซียมสยาม นางจิระนันท์ พิตรปรีชา ที่ปรึกษาสพร. และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อ่านต่อ…

สพร. จับมือ “บีอีซี เทโร” สร้าง “สังคมคนมีไอเดีย ”เปิด “มิวเซียมสยาม” โชว์ผลงาน “สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้”

สพร. จับมือ บริษัท บีอีซี เทโรฯ จัดนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ ยกทัพสิ่งประดิษฐ์ไอเดียสุดล้ำจากรายการ สมรภูมิไอเดีย กว่า 40 ผลงานร่วมจัดแสดง หวังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุกต่อมคิด กระตุ้นแรงบันดาลใจ อ่านต่อ…

สพร. จัด Muse Mobile ติดล้อความรู้มุ่งสู่ “เมืองมุกดาหาร” จับมือท้องถิ่นสร้างการเรียนรู้-บูรณะ“กลองมโหระทึก 3 พันปี”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สลัดภาพพิพิธภัณฑ์แบบเดิมๆ จัด "Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ" ส่งความรู้สู่ท้องถิ่นทั่วไทย ล่าสุดจอดเทียบ ณ จังหวัดมุกดาหาร พร้อมจับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ กลองมโหระทึก 3 พันปี สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่เยาวชน ให้ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: Night at the Museum III “ปลุกจิตวิญญาณแห่งไฟ”

นายสมชัย ส่งวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม อ่านต่อ…

สพร. จัดงาน Night at the Museum III ตอน “หิน เหล็ก ไฟ” เปิดพิพิธภัณฑ์กลางคืน “ค้นหาจุดเริ่มต้น ปลุกจิตวิญญาณแห่งไฟ”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม จัดงาน Night at the Museum III ตอน หิน เหล็ก ไฟ จุดประกายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ กระตุ้นลูกหลานไทยยุค 2012 สืบค้นเรื่องราวของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ อ่านต่อ…

สพร. เปิดพิพิธภัณฑ์กลางคืน ฟื้นชีพบรรพบุรุษแห่งสุวรรณภูมิ เผยปริศนา “หิน เหล็ก ไฟ” ก่อกำเนิดอารยธรรมของมนุษย์

หากตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า เทคโนโลยีทันสมัยต่างสูญหายไปหมดสิ้น รอบๆ ตัวเต็มไปด้วยซากปรักหักพัง สิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไร? เหตุการณ์ข้างต้นหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่จากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายทวีปทั่วโลก และทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ อ่านต่อ…

สพร. จัดมหกรรมรวมมิตรพิพิธภัณฑ์ “มิวเซียมเฟสติวัล 2012” สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ปักษ์ใต้ ยกระดับแหล่งเรียนรู้ในระดับภูมิภาค

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ มิวเซียมเฟสติวัล 2012 ระดมองค์ความรู้-ของเด่นดีจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในภาคใต้กว่า 30 แห่งมาจัดแสดงที่จังหวัดภูเก็ต หวังสร้างเครือข่ายพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ระดับภูมิภาค อ่านต่อ…

สพร. จัดเวที “คน เมือง ลำปาง” ค้นหา “ลำปางแต๊ๆ” สร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ระดับภูมิภาค “มิวเซียมลำปาง”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลำปาง จัดเวทีเสวนาวิชาการ คน เมือง ลำปาง เปิดประเด็นเนื้อหาทางวิชาการ และร่วมกันค้นหา ลำปางแต๊ๆ ตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง หวังขยายผลจากต้นแบบ มิวเซียมสยาม อ่านต่อ…

สพร.เตรียมนำ “ท้องพระโรงวังเก่า” จัดแสดงใน MRT สนามไชย พร้อมเผยโฉมทางเข้า-ออก “แบบไร้หลังคา” แห่งแรกของไทย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดทีมนักโบราณคดีลุยเปิดหน้าดินบริเวณลานรุ้งหน้าอาคารมิวเซียมสยาม เดินหน้าตรวจสอบโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เตรียมจัดแสดงในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของพื้นที่สู่ประชาชน พร้อมเผยโฉมแบบทางเข้า-ออกสถานี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กินของเน่า…ยิ่งเน่ายิ่งอร่อย

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม พร้อมด้วย นายมานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เรื่องหนักหัว…นานาประดิษฐกรรมสวมกบาล

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม พร้อมด้วย นางจิระนันท์ พิตรปรีชา ที่ปรึกษาสพร. และ นายพาฉัตร ทิพทัส นักจัดการความรู้อาวุโสมิวเซียมสยาม อ่านต่อ…

สพร. เปิดเวที “ปากคลองตลาด…พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” ชุมชนคนขายดอกไม้ บนวิถีแห่งความเปลี่ยนแปลง

การพัฒนาระบบคมนาคมอย่าง รถไฟฟ้า ได้นำพา โอกาส ในการพัฒนาธุรกิจด้านต่างๆ เข้ามายังพื้นที่ตลอดแนวเส้นทางที่ผ่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาระบบคมนาคมในพื้นที่เขตเมืองเก่า ได้ก่อให้เกิดแรงจูงใจของกลุ่มทุนขนาดใหญ่ในการเข้ามาพัฒนาโครงการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ดังที่ได้เกิดขึ้นกับ เยาวราช และ อ่านต่อ…

สพร.จัดเสวนา “ปากคลองตลาดพิพิธภัณฑ์มีชีวิต” พลิกชุมชนคนขายดอกไม้ สู่ตลาดใหญ่แห่งเอเชีย

มิวเซียมสยาม จัดเสวนา Living Museum : พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ชุมชนปากคลองตลาด ครั้งที่ 1 เวทีเพื่อการเรียนรู้อดีต ทำความเข้าใจปัจจุบัน และเตรียมการรับมือกับอนาคต ในการพลิกโฉมสู่ตลาดดอกไม้ใหญ่ที่สุดในเอเชียและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยได้รับเกียรติจากนักวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ อ่านต่อ…

เริ่มแล้วมิวเซียมติดล้อ ภูเก็ต

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับ เทศบาลนครภูเก็ต และ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดภูเก็ต จัดนิทรรศการ Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ แหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในตู้คอนเทนเนอร์ กระตุ้นเยาวชนเมืองไข่มุกอันดามันให้ใฝ่รู้ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ “มิวเซียมติดล้อนครพนม”

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) พร้อมด้วย นายนิวัต เจียวิริยบุญญา นายกเทศมนตรีเมืองนครพนม รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ เลาหศิริวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยนครพนม และ นายวิชุกร อ่านต่อ…

มิวเซียมติดล้อ “นครพนม”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดนิทรรศการ Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ ตอน ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตน คนอีสาน นำความรู้ติดล้อมุ่งหน้าสู่ถิ่นอีสานบ้านเฮา ขยายโอกาสทางการเรียนรู้ไปสู่ท้องถิ่นของประเทศไทย ณ ลานหน้าพิพิธภัณฑ์และหอสมุดเมืองนครพนม อำเภอเมือง อ่านต่อ…

กินของเน่า…ยิ่งเน่ายิ่งอร่อย

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม พร้อมด้วย นายมานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อ่านต่อ…