ภาพข่าว: สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา เร่งฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อย

          สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพังงา ร่วมกับหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดพังงา เปิดฝึกอบรมตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตร การทำขนมไทย (18 ชั่วโมง) มีผู้เข้ารับการฝึก 24 คน ระหว่างวันที่ 11-13 มิถุนายน 2561 ณ ศาลาอเนกประสงค์หมู่ที่ 7 บ้านขนิม ต.ทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ซึ่งจังหวัดพังงามีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่รายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อปี แจ้งความประสงค์ฝึกอาชีพกับกระทรวงแรงงานจำนวน 1,286 คน โดยผู้มีบัตรฯ กลุ่มนี้จะได้รับเงินช่วยเหลือรายเดือนเพิ่มเป็น 500 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือน
อ่านต่อ…

ก.แรงงาน ติวช่างปั้นจั่น หยุด ! อุบัติเหตุ หนุน Safety Thailand

ก.แรงงาน เทรนครูฝึก-ช่างปั้นจั่น ลดอุบัติเหตุ สร้างจิตสำนึกความปลอดภัย เสริมวันปลอดภัยแห่งชาติ 10 พฤษภาคม 2561นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากที่มีประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ที่กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สพร.9 พิษณุโลก เตรียมพร้อมอาชีพให้ผู้พ้นโทษ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเมื่อได้รับอิสรภาพ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมกับ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดพิษณุโลก เปิดฝึกอบรมอาชีพเสริม สาขา การประดิษฐ์สมุดจดบันทึกจากผ้าและการประดิษฐ์พัดจากผ้า จำนวน 6 ชั่วโมง ให้กับผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิง จำนวน 20 คน เพื่อช่วยส่งเสริมอาชีพให้กับผู้ต้องขังและช่วยพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เตรียมพร้อมอาชีพ อ่านต่อ…

“นักพัฒน์พันธุ์ใหม่” เดินหน้าให้คำปรึกษาเชิงลึกกลุ่ม OTOP “ปลาดุกร้าท่าซัก”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ดำเนินการตามโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 (STEM Workforce towards SME 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยนางธัญมน ชุตาภรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช ส่งทีม "นักพัฒนาฝีมือแรงงานพันธุ์ใหม่" เข้าให้คำปรึกษาเชิงลึกกลุ่ม อ่านต่อ…

สพร. 22 นครศรีธรรมราช จัดหนักให้คำปรึกษาผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน

จัดหนักให้คำปรึกษาผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒๒ นครศรีธรรมราช จับมือมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี เข้าสถานประกอบกิจการเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึก บริษัท มิตรกูลเวชการและพัฒนา จำกัด (โรงพยาบาลนครคริสเตียน) อ่านต่อ…

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สฎ.

สพร. 22 นครศรีธรรมราช ลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วข.สฎ. ยุทธศาสตร์สำคัญภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เน้นในเรื่องการพัฒนาสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน" ด้วยการสร้าง "ความเข้มแข็งจากภายใน" ขับเคลื่อนตามแนวคิด อ่านต่อ…

กพร.รับลูกครม. พัฒนาช่าง ผลักดันอุตสาหกรรมอัญมณี

กพร. ตอบสนองนโยบายครม. ฝึกทักษะช่าง หนุนอุตสาหกรรมอัญมณี เล็งเป้าหมายกลุ่มผู้ด้อยโอกาสนายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่าจากการประชุมครม.สัญจร จังหวัดจันทบุรีและตราดในช่วงระหว่างวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา อ่านต่อ…

สพร.7 อบ. เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกยกระดับฝีมือ “คนครัวบนเรือ”

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพ หลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขา การจัดการด้านอาหารและโภชนาการบนเรือ จำนวน 20 คน ฝึกอบรมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ (ในช่วงเดือน กรกฎาคม 2561) จบหลักสูตรแล้วทำงานรายได้ดี ในตำแหน่ง "คนครัวบนเรือ" เดินทะเลระหว่างประเทศ อ่านต่อ…

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับออโต้เดสก์ทำการดิจิไทซ์โบราณวัตถุ ในพิพิธภัณฑ์ 1,500 แห่ง

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) และออโต้เดสก์ ประกาศความร่วมมือในการแปลงโบราณวัตถุอันล้ำค่าในพิพิธภัณฑ์จำนวน 1,500 แห่งทั่วประเทศ ให้ไปอยู่ในรูปแบบดิจิทัล ด้วยโซลูชั่นชื่อรีเมคของออโต้เดสก์ (Audodesk ReMake)ภายใต้โครงการนี้ สพร. และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สพร.นำผู้โชคดีตะลุย 6 พิพิธภัณฑ์ 2 ภูมิภาค

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) หรือ สพร. นำคณะผู้โชคดีจากการร่วมสนุกในกิจกรรม "เลิฟ ไลค์ ลุย" โหวตพิพิธภัณฑ์ที่ชื่นชอบในโครงการ Museum Thailand Awards 2017 เดินทางร่วมทริปตะลุย 6 พิพิธภัณฑ์ 2 ภูมิภาค ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ…

สพร.นำผู้โชคดีตะลุย 6 พิพิธภัณฑ์ 2 ภูมิภาค

เมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) หรือ สพร. นำคณะผู้โชคดีจากการร่วมสนุกในกิจกรรม "เลิฟ ไลค์ ลุย" โหวตพิพิธภัณฑ์ที่ชื่นชอบในโครงการ Museum Thailand Awards 2017 เดินทางร่วมทริปตะลุย 6 พิพิธภัณฑ์ 2 ภูมิภาค ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ…

สพร. จับมือ 9 หน่วยงาน รุกเปิดตัวสื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ สำหรับปฐมวัยถึงอุดมศึกษา พร้อมตั้งเป้าขยายผลสู่การศึกษาในระบบ

สพร. ผนึกกำลังบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ จัด ประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ "Museum Forum 2017: Museum Education NOW!" หาทางออกความร่วมมือขององค์กรพิพิธภัณฑ์กับภาคการศึกษาสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ชูสื่อการเรียนรู้เพื่อพิพิธภัณฑ์รูปแบบใหม่ โดยเน้นการมีปฏิสัมพันธ์ อ่านต่อ…

สพร. ชี้พิพิธภัณฑ์ต้องเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาในระบบ เตรียมดึงต่างชาติ ชวนถกบทบาทพิพิธภัณฑ์ในการพัฒนาการศึกษา

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เผยข้อมูลสถานการณ์ขององค์กรด้านพิพิธภัณฑ์ของไทย ยังประสบปัญหาไม่สามารถมีบทบาทด้านการให้การศึกษา สังคมไม่หยิบยกพิพิธภัณฑ์มาใช้เป็นเครื่องมือในส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับเยาวชน และผนวกการเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์เข้าในหลักสูตรการศึกษา อย่างไรก็ตามในอนาคตอันใกล้ อ่านต่อ…

เตรียมพลิกโฉมมิวเซียมไทย สพร. รุกภาคเหนือ จัดติวเข้มแหล่งเรียนรู้ภาคเหนือ ตั้งเป้าดันพิพิธภัณฑ์ยกระดับการศึกษาไทย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย เตรียมจัดเวิร์กชอป "กระบวนการคิด-เล่า-จัด Exhibition อย่างมีประสิทธิภาพ" นำร่องถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้แก่บุคคลากรกว่า 20 องค์กรการเรียนรู้ทั่วภาคเหนือ เพื่อยกระดับบุคลากรในวงการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ อ่านต่อ…

กยท. จับมือ สพร. ลงนาม MOU สร้างศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้ายางพาราครบวงจร โชว์นวัตกรรม และสินค้าแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา

การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) โดยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แสดงสินค้าด้านยางพาราแบบครบวงจร เพื่อเป็นศูนย์กลางความรู้เรื่องยางพารา นวัตกรรมการแปรรูป การแสดงสินค้า อ่านต่อ…

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ เตรียมพลิกบทบาทพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ ชูยุทธศาสตร์ “iMuseum” เสริมแกร่งการศึกษาไทยนอกห้องเรียน

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ชูยุทธศาสตร์ "iMuseum" รุกสร้างบทบาทใหม่ของพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้ทั่วไทย สู่การเป็น "ห้องเรียนนอกหลักสูตร" มุ่งส่งเสริมการเรียนรู้มิติใหม่ให้กับเยาวชนไทย ผ่านการปั้นบุคลากรด้านพิพิธภัณฑ์ที่มีคุณภาพ การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ อ่านต่อ…

สพร. ผนึก 35 หน่วยงานท้องถิ่น จ.บุรีรัมย์ นำร่องเปิดตัว “เพลินบุ๊ค” หนังสือไดเรกทอรีรวบรวมกิจกรรมนอกห้องเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เด็กไทย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จับมือ 35 หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดตัว "เพลินบุ๊ค (Plearn Book)" คู่มือปลุกกระแสการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม ที่รวบรวมข้อมูลกิจกรรม นิทรรศการ งานประเพณี และเทศกาลศิลปวัฒนธรรม ใน จ.บุรีรัมย์กว่า 80 กิจกรรม ภายใต้แนวคิด Play + Learn = อ่านต่อ…

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ รุกอัพดีกรีแหล่งเรียนรู้ทั่วไทย ผุดหลักสูตรอบรม “DMKM” เผย 9 ศาสตร์ที่คนพิพิธภัณฑ์ยุคใหม่ต้องรู้!

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เดินหน้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั่วประเทศไทย เปิดตัวหลักสูตร "ต้นแบบพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้" หรือ "Discovery Museum Knowledge Model: DMKM" พร้อมให้บริการติวเข้มบุคลากรพิพิธภัณฑ์ให้มีความรู้ และทักษะที่สำคัญในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างมีศักยภาพ อ่านต่อ…

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ดึงนักวิชาการไทย – อาเซียน ระดมองค์ความรู้ทลายกำแพงพิพิธภัณฑ์ สร้างมิติใหม่การเรียนรู้รับศตวรรษที่ 21

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดงานประชุมวิชาการด้านพิพิธภัณฑ์ระดับนานาชาติ(Museum Forum 2016) ภายใต้แนวคิด "Museum without Walls" ดึงผู้เชี่ยวชาญด้านพิพิธภัณฑ์ทั้งในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน อาทิ เวียดนาม สปป.ลาว ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย ฯลฯ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มิวเซียมสยาม ประกาศผลรางวัลชนะเลิศ “Young Muse Project #6”

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม (คนที่ 3 จากซ้ายยืน) พร้อมด้วยนายวงทนงศ์ ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้งนิตยสารอะเดย์ (คนที่ 2 จากซ้ายยืน) ร่วมกิจกรรมประกาศผลการประกวดไวรัลแคมเปญ ภายใต้แนวคิด "ไทยเท่… เท่อย่างไทย" ใน อ่านต่อ…