สพร.จัด workshop “ทำเข็มกลัดดอกไม้จากเมล็ดข้าว”

          สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมตระหนักใน คุณค่าของข้าวและชาวนาไทย กับกิจกรรม Workshop “ประดิษฐ์เข็มกลัดดอกไม้จากเมล็ดข้าว” กิจกรรมการเรียนรู้ประกอบชุดนิทรรศการ “คุณข้าว” ประติมากรรมซ่อนกล สะท้อนความสุขชาวนา ผ่าน “สัมผัสศาสตร์” ที่ผู้ชมต้องสัมผัสงานประติมากรรม 5 ชิ้น ผ่านดวงตา หู จมูก ลิ้น และมือ เพื่อปลุกความรู้สึกสำนึกในบุญคุณของชาวนาและข้าว อันเป็นรากเหง้าของคนไทย ผลงานความคิดสร้างสรรค์ของ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 1 ใน 3 ทีมผู้ชนะโครงการ “ปั้นนักพิพิธภัณฑ์สายพันธุ์สยาม ครั้งที่ 5” หรือ Young Muse Project
ร่วมสร้างสรรค์คุณค่าให้เมล็ดข้าวพร้อมกันในวันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ หอศิลป์สมเด อ่านต่อ…

มิวเซียมเฟสติวัล 2015 เทศกาลแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ ที่รวมพิพิธภัณฑ์ทั่วอีสานไว้ในงานเดียว

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ร่วมกับ สำนักวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยขอนแก่น และ 30 พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสาน ชวนเที่ยวงาน Museum Festival 2015 เทศกาลพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมเรียนรู้รากลึกของอีสานผ่านพิพิธภัณฑ์ในตอน ข้าว เกลือ โลหะ" อ่านต่อ…

สพร. จัด Museum Family On Tour “ย้อนรอยเส้นทางทวารวดี (ภาค2)

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) จัดกิจกรรม Museum Family On Tour ย้อนรอยเส้นทางทวารวดี (ภาค2) ภายใต้โครงการ Museum Family ปี 3 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเจาะเวลาหาประวัติศาสตร์ทวารวดี ณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ อ่านต่อ…

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติชวนเจาะเวลาหาประวัติศาสตร์ทวารวดี

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(สพร.) จัดกิจกรรม Museum Family On Tour ย้อนรอยเส้นทางทวารวดี (ภาค2) ภายใต้โครงการ Museum Family ปี 3 ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมเจาะเวลาหาประวัติศาสตร์ทวารวดี ณ เครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ อ่านต่อ…

“มิวเซียมสยาม” จับมือ “กูรู” เปิด Spa เครื่องหนังรับสงกรานต์ เปลี่ยน “เครื่องหนังเก่า-เปียกน้ำ” ให้ไฉไล ด้วย “เทคนิคงานอนุรักษ์”

เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2558 นี้ มีหลายคนที่ไม่อยากออกไปไหน โดยผู้ที่อยู่กับบ้าน มักหยิบยกเหตุผลส่วนตัวว่า กลัวเปียก ซึ่งร่างกายเปียกนั้นเรื่องเล็ก แต่หากสิ่งของเครื่องใช้สุดหวงโดยเฉพาะเครื่องหนัง อย่าง กระเป๋า เข็มขัด และรองเท้า อ่านต่อ…

สพร. เปิดตัวบัตร Muse Pass 2558

สพร. เปิดตัวบัตร Muse Pass 2558 บัตรเดียวในราคา 199 บาท เปิดการเรียนรู้ให้สนุกยิ่งกว่า กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 32 แห่งในกทม. และต่างจังหวัด อ่านต่อ…

สพร. เปิดตัวบัตร Muse Pass 2558 บัตรเดียวในราคา 199 บาท เปิดการเรียนรู้ให้สนุกยิ่งกว่า กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ 32 แห่งในกทม. และต่างจังหวัด

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) แถลงข่าวเปิดตัวบัตร Muse Pass 2558 ภายใต้แนวคิดหลัก เทรนด์สนุก บุกพิพิธภัณฑ์ ณ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล 21 (Terminal 21) เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะชวนคนรุ่นใหม่ หันมาสนใจการท่องเที่ยวเชิงแหล่งเรียนรู้ อ่านต่อ…

“สพร.” จับมือเครือข่าย “Museum Family” ขยายพื้นที่การเรียนรู้สู่ภาคอีสาน ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้-ภูมิปัญญา ในงาน “มูนมังอีสาน สู่ประชาคมอาเซียน”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ(NDMI), สถาบันภาษา ศิลปะ และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร และโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประสานความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภูมิปัญญา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม นำนิทรรศการกลางแจ้ง ของป่า : ภูมิปัญญาท้องถิ่นอุษาคเนย์ และการแสดง อ่านต่อ…

สพร.ชูธง “Museum Family” สร้างปรากฏการณ์เรียนรู้ใหม่สู่ “คนเมือง” ผนึก “เครือข่ายพิพิธภัณฑ์” ยกระดับสังคมไทยสู่ “ประเทศแห่งการเรียนรู้”

จากการสำรวจข้อมูลของสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติในปี พ.ศ.2549 2552 พบว่าประเทศไทยมีพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้จำนวนทั้งสิ้น 792 แห่ง โดยในอดีตที่ผ่านมา สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในมิติต่างๆ อ่านต่อ…

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติร่วมกับพิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จัดนิทรรศการ “เครื่องปั้นดินเผาจีนสมัยราชวงศ์ชิงในสยาม เมื่อครั้นสำเภากางใบ” ส่งท้ายโครงการ Museum Family !!

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เป็นหน่วยงานภายในสังกัดของสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้(องค์การมหาชน) ในกำกับดูแลของนายกรัฐมนตรี มีพันธกิจที่สำคัญคือการเชื่อมโยง สนับสนุน และร่วมมือเป็นเครือข่ายกับพิพิธภัณฑ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: “มา แล สาบ” มองแมลงสาบแล้วย้อนมองตัวเอง

นายสมชัย ส่งวัฒนา ประธานอนุกรรมการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสพร. หรือ มิวเซียมสยาม นางจิระนันท์ พิตรปรีชา ที่ปรึกษาสพร. และ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อ่านต่อ…

สพร. จับมือ “บีอีซี เทโร” สร้าง “สังคมคนมีไอเดีย ”เปิด “มิวเซียมสยาม” โชว์ผลงาน “สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้”

สพร. จับมือ บริษัท บีอีซี เทโรฯ จัดนิทรรศการ สิ่งประดิษฐ์เพื่อการเรียนรู้ ยกทัพสิ่งประดิษฐ์ไอเดียสุดล้ำจากรายการ สมรภูมิไอเดีย กว่า 40 ผลงานร่วมจัดแสดง หวังสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระตุกต่อมคิด กระตุ้นแรงบันดาลใจ อ่านต่อ…

สพร. จัด Muse Mobile ติดล้อความรู้มุ่งสู่ “เมืองมุกดาหาร” จับมือท้องถิ่นสร้างการเรียนรู้-บูรณะ“กลองมโหระทึก 3 พันปี”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) สลัดภาพพิพิธภัณฑ์แบบเดิมๆ จัด "Muse Mobile มิวเซียมติดล้อ" ส่งความรู้สู่ท้องถิ่นทั่วไทย ล่าสุดจอดเทียบ ณ จังหวัดมุกดาหาร พร้อมจับมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ กลองมโหระทึก 3 พันปี สร้างกระบวนการเรียนรู้สู่เยาวชน ให้ฮู้จักเพื่อนไทย เข้าใจตัวตน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: Night at the Museum III “ปลุกจิตวิญญาณแห่งไฟ”

นายสมชัย ส่งวัฒนา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม อ่านต่อ…

สพร. จัดงาน Night at the Museum III ตอน “หิน เหล็ก ไฟ” เปิดพิพิธภัณฑ์กลางคืน “ค้นหาจุดเริ่มต้น ปลุกจิตวิญญาณแห่งไฟ”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม จัดงาน Night at the Museum III ตอน หิน เหล็ก ไฟ จุดประกายการเรียนรู้ประวัติศาสตร์รูปแบบใหม่ กระตุ้นลูกหลานไทยยุค 2012 สืบค้นเรื่องราวของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์ อ่านต่อ…

สพร. เปิดพิพิธภัณฑ์กลางคืน ฟื้นชีพบรรพบุรุษแห่งสุวรรณภูมิ เผยปริศนา “หิน เหล็ก ไฟ” ก่อกำเนิดอารยธรรมของมนุษย์

หากตื่นขึ้นมาแล้วพบว่า เทคโนโลยีทันสมัยต่างสูญหายไปหมดสิ้น รอบๆ ตัวเต็มไปด้วยซากปรักหักพัง สิ่งแรกที่คุณจะทำคืออะไร? เหตุการณ์ข้างต้นหลายคนอาจคิดว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ แต่จากเหตุภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในหลายทวีปทั่วโลก และทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะ อ่านต่อ…

สพร. จัดมหกรรมรวมมิตรพิพิธภัณฑ์ “มิวเซียมเฟสติวัล 2012” สร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ปักษ์ใต้ ยกระดับแหล่งเรียนรู้ในระดับภูมิภาค

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ จัดมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ มิวเซียมเฟสติวัล 2012 ระดมองค์ความรู้-ของเด่นดีจากพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ต่างๆ ในภาคใต้กว่า 30 แห่งมาจัดแสดงที่จังหวัดภูเก็ต หวังสร้างเครือข่ายพัฒนาพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ระดับภูมิภาค อ่านต่อ…

สพร. จัดเวที “คน เมือง ลำปาง” ค้นหา “ลำปางแต๊ๆ” สร้างพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ระดับภูมิภาค “มิวเซียมลำปาง”

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ ร่วมกับ เทศบาลนครลำปาง และภาคีเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดลำปาง จัดเวทีเสวนาวิชาการ คน เมือง ลำปาง เปิดประเด็นเนื้อหาทางวิชาการ และร่วมกันค้นหา ลำปางแต๊ๆ ตามโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ มิวเซียมลำปาง หวังขยายผลจากต้นแบบ มิวเซียมสยาม อ่านต่อ…

สพร.เตรียมนำ “ท้องพระโรงวังเก่า” จัดแสดงใน MRT สนามไชย พร้อมเผยโฉมทางเข้า-ออก “แบบไร้หลังคา” แห่งแรกของไทย

สถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) จัดทีมนักโบราณคดีลุยเปิดหน้าดินบริเวณลานรุ้งหน้าอาคารมิวเซียมสยาม เดินหน้าตรวจสอบโบราณสถานและโบราณวัตถุสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เตรียมจัดแสดงในสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน เพื่อถ่ายทอดประวัติศาสตร์ของพื้นที่สู่ประชาชน พร้อมเผยโฉมแบบทางเข้า-ออกสถานี อ่านต่อ…

ภาพข่าว: กินของเน่า…ยิ่งเน่ายิ่งอร่อย

นายราเมศ พรหมเย็น ผู้อำนวยการสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) หรือ มิวเซียมสยาม พร้อมด้วย นายมานพ อิสสะรีย์ รองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) อ่านต่อ…