สพม.23 สกลนคร ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

          เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม - 1 กันยายน ที่ผ่านมาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23 สกลนคร ณ บ้านสามล้อรีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
          นางสุกัญญา ชิณศรี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพม. 23 เปิดเผยว่า การพัฒนาเครือข่ายครั้งนี้ได้เชิญครูผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบ “ไอซีที” โรงเรียนในสังกัดโรงเรียนละ 1 คน พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานกลุ่มละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 52 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยพัฒนาการใช้เทคนิคในการถ่ายภาพ การแต่งภาพโดยใช้โปรแกรม Lightroom เพื่อนำไปใช้ในการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ การจัดทำวารสาร การทำจดหมายข่าวบนเว็ปไซด์ของโรงเรียน
          ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการถ่ายภาพจากชมรมคนรักถ่ายภาพสกลนคร นายเมฆินทร์ พรหมประศรี ครูโรงเรียนท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี และนายกฤตภาส ดวงไพชุม นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพม.เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู)
          ทั้งนี้มีนายศิริศักดิ์ หาดทวายกาญจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ร่วมให้เกียรติติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและเข้าร่วมการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สพม.เขต 23 ตลอดจนจบโครงการฯ