หนังสั้น ‘ชฎา’ แชมป์ผลงานค้นคว้าอิสระโรงเรียนมาตรฐานสากล

          ทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญกับนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง โดยต้องการสร้างคนในชาติ ให้มีค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ในลักษณะรูปแบบต่างๆ อาทิ จัดค่าย นักเรียน การแต่งเพลง การผลิตภาพยนตร์สั้น เพื่อสร้างการจดจำและถือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
          เช่นเดียวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะฯ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้จัดการประกวดภาพยนตร์สั้น เพื่อส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้เข้าถึงผู้เรียนสูงสุด ในวันประกวดการนำเสนอผลงานการศึกษาค้นคว้านักเรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล (INDEPENDENT STUDY FAIR) และจัดการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประก อ่านต่อ…

ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม.19 เปิดโครงการ “ค่ายบ่มเพาะและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์” ครั้งที่ 2

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) เปิดโครงการ ค่ายบ่มเพาะและพัฒนาอัจฉริยภาพผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ ครั้งที่ 2 อ่านต่อ…

‘เลยพิทยาคม’ ผุดไอเดียลดความแออัด รับ นร.โรงเรียนยอดนิยม

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 ที่ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมือง จ.เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) นายพยุง โพธิ์ชัย รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ฝ่ายบริหารงานวิชาการ เปิดเผยว่า อ่านต่อ…

สพม.19 จัดอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 11 มีนาคม 2558 นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ กลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ทั้ง 12 อ่านต่อ…

สพม.19 คุมเข้มตั้งโต๊ะเก็บสิ่งของก่อนขึ้นตึกสอบ ผอ.- รอง ผอ.โรงเรียน

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2558 ที่สนามสอบโรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (สพม.19) จังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา อ่านต่อ…

สพม.19 ร่วมกับจังหวัดเลย-หนองบัวลำภู จัดค่ายลูกเสือต้านยาเสพติด

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 ที่ โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ผานาง ผาเกิ้ง ตำบลผาอินทร์แปลง อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเสือต้านยาเสพติด ให้กับนักเรียนเป้าหมายในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต อ่านต่อ…

สพม.19 เปิดสายตรงป้องกันการทุจริตสอบผู้บริหารสถานศึกษา

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่ สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งรอบแรกทั้งหมด 15 อัตรา ประกอบด้วยตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ในกลุ่มทั่วไป 7 อัตรา อ่านต่อ…

สพม.19 ร่วมกับจังหวัดเลย จัดประกวดร้องเพลงตามโครงการ “เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข”

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่ สพม. 19 พร้อมด้วยโรงเรียนในสังกัดจังหวัดเลยและหนองบัวลำภู ได้กำหนดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามแนวคิด ทำบ้านให้เป็นวิมาน อ่านต่อ…

หากผลสอบ O-NET สพม.19 ต่ำกว่าเกณฑ์ พร้อมเอาปิ๊บคลุมหัว

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวถึงแนวทางการเร่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยเฉพาะการทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 31 มกราคม 1 กุมภาพันธ์ อ่านต่อ…

‘เลย’ จัดกิจกรรมวัน “ครู” บุคคลผู้สอนให้เป็นคนโดยสมบูรณ์

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ (16 มกราคม 2558) ณ ห้องประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในงานวันครู ครั้งที่ 59 โดยความร่วมมือของคณะกรรมการจัดงานวันครูจังหวัดเลย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ…

สมราคาผลงานหุ่นยนต์ ม.1 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.19 (เลย – หนองบัวลำภู) ตัวแทนประเทศไทย

เมื่อเช้าวันนี้ (15 มกราคม 2558) ที่โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 อ่านต่อ…

สพม.19 สรรหา “ครู คุณคนดี ศรี สพม.19” เพื่อเป็นแบบอย่างด้วยการสอนจริง

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า จากคำกล่าวที่ว่าถ้าครูเก่ง เด็กก็ต้องเก่ง ในขณะเดียวกันถ้าครูโง่ เด็กก็คงต้องโง่ตามมาด้วย ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 ที่รับผิดชอบครู นักเรียน 2 อ่านต่อ…

สพม.19 ผุดโครงการ “ทำบ้านให้เป็นวิมาน ทำสำนักงานให้เป็นสวรรค์” สนองนโยบายรัฐบาล

นายมงคลวิทย์ ทาปลัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล โดยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดนโยบายการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ทีม Oh-hi-yum โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร คว้าที่ 1 หนังสั้น “ที่นี่…สพม.19”

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้มีพิธีมอบรางวัลทีมชนะเลิศ และรองชนะเลิศโครงการประกวดภาพยนตร์สารคดีสั้น ภายใต้แนวคิดหลักที่ว่า ที่นี่…สพม.19 อ่านต่อ…

มัธยมเลย เฟ้นเด็กเก่งไปชิงชัยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) สหวิทยาเขตหลักเมือง จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2557 ณ โรงเรียนเชียงคาน และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย เลย รับเป็นเจ้าภาพเฟ้นหาคนเก่งเป็นตัวแทนจังหวัดเลย อ่านต่อ…

สหวิทยาเขตวังภูผา สพม.19 และโรงเรียนในเครือข่าย ร่วมแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 (เลย หนองบัวลำภู) จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557 ของสหวิทยาเขตวังภูผา ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่าย 17 โรงเรียน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน ในระดับสหวิทยาเขต อ่านต่อ…

นักเรียน ร.ร.ศรีบุญเรืองวิทยาคาร สพม.19 บันทึกเทปโชว์ผลงาน “รถยกกระถางดอกไม้” รายการสมรภูมิไอเดีย ช่อง 3

นายเล็ก ขมิ้นเขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร เปิดเผยว่า เมื่อวันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557 สองนักเรียนเก่งของโรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 เลย-หนองบัวลำภู ประกอบด้วยนายภูวดล สาระผล อ่านต่อ…

‘เฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู’ สพม.19 ตั้งเป้าสุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงานระดับประเทศ

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เป็นตัวแทนจังหวัดโครงการ พลังคิด สะกิดโลก ลดการใช้พลังงาน ชิงทุนสนับสนุนการศึกษาสูงสุด 2 ล้านบาท ในระดับภูมิภาค
ดร.วิมล ปานะถึก ผอ.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ อ่านต่อ…

สพม.19 เอก “คอมพิวเตอร์” มีผู้สมัครสอบบรรจุครูผู้ช่วย มากที่สุด

เมื่อเวลา 17.00 น.วันที่ 24 มีนาคม 2557 ดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู อ่านต่อ…

ผลการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ.ประจำปี 2557

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ร่วมกับ กองทัพอากาศ โดยกรมช่างอากาศ ได้จัดการแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศ และนักบินน้อย สพฐ. ประจำปี 2557 ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2557 เพื่อให้ครูและนักเรียนได้ใช้ความรู้ควบคู่กับการปฏิบัติ สร้างเครื่องร่อน อ่านต่อ…