สบส.ชูผลงานเด่นของรัฐบาลรอบ 3 เดือนผ่านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ตามนโยบายภาครัฐเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

          กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการดำเนินงานตามนโยบาย 10 ข้อใน รอบ 3 เดือน เร่งพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริ ระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งและกระบวนการทำงานให้ผู้รับบริการทั้งชาวต่างชาติและเน้นคนไทยให้สามารถเข้าถึงการบริการที่มีคุณภาพ พร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้วงการแพทย์ไทยก้าวไกลระดับสากล
          นต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เปิดเผยว่า (26 ธันวาคม 2558) การดำเนินงานในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมากรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ได้ขานรับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยเร่งให้เกิดรูปธรรมในการดำเนินงานในระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขดังนี้ ตามนโยบายข้อที่1.ก อ่านต่อ…

สบส.มอบชุดอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานให้ อสม.ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมใน 5 จังหวัดภาคใต้ ย้ำดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด

อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพร้อมคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ มอบอุปกรณ์สนับสนุน การปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมป่าไหลหลากกว่า 600 ชุดแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่ ใน 5 อ่านต่อ…

สบส.ร่วมมือกับ ป.ป.ช.พัฒนาอสม.ให้ เฝ้าระวัง สอดส่องข้าราชการเพื่อต้านการทุจริตในระดับหมู่บ้านและชุมชนให้เป็นเมืองคนดีอย่างยั่งยืน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ป้องกันและเฝ้าระวังข้าราชการกระทำการทุจริตในชุมชน อ่านต่อ…

สบส.บูรณาการร่วมมือกับป.ป.ช พัฒนาศักยภาพชูอสม.ต้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัด โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อสม.ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน เพื่อส่งเสริมบทบาทของ อสม.ทั่วประเทศเป็นต้นแบบในการขับเคลื่อน อ่านต่อ…

สบส.จับมือ อย.ตรวจคลินิกความงามหรูย่านทองหล่อ พร้อมดันร่างประกาศการให้บริการเสริมความงาม เน้นให้ความปลอดภัยแก่ผู้รับบริการ สร้างความเชื่อมั่นวงการแพทย์ไทย

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานพยาบาลเสริมความงาม ย่านทองหล่อ กรุงเทพมหานคร พบความผิดตามพรบ.สถานพยาบาล 2541 ใน 4 ข้อหาคือ 1.ชื่อสถานพยาบาลไม่ตรงกับที่ขออนุญาตไว้ 2.ไม่มีแพทย์ประจำสถานพยาบาล 3.โฆษณาเกินจริง อ่านต่อ…

สบส. เตือนคนรุ่นใหม่ระวังภัยจากการ “เสพติดศัลยกรรม”

ปัจจุบันทั้งสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรีหลายคนอาจมองว่าการ ศัลยกรรมเสริมความงาม เป็นสิ่งที่จะขาดไม่ได้ในการใช้ชีวิตภายใต้ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา สภาพสังคมและค่านิยมที่เปลี่ยนไปทำให้การทำศัลยกรรมเสริมความงามเป็นที่นิยมมากขึ้นโดยเฉพาะในประเทศเกาหลีใต้ อ่านต่อ…

สบส.แนะสวยอย่างมีสติ

ปัจจุบันคุณผู้หญิงส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับความสวยความงามต่อบุคลิกภาพภายนอกเป็นอันดับหนึ่ง ส่งผลให้มีสถานพยาบาลที่ให้บริการด้านความงาม เกิดขึ้นใหม่เป็นจำนวนมาก ทั้งที่ได้มาตรฐานและไม่ได้มาตรฐาน บนโลกออนไลน์อย่างต่อเนื่อง เช่น อ่านต่อ…

สบส.เน้นย้ำอสม.ทำงานเชิงรุกป้องกันโรคไข้เลือดออกระบาดในช่วงปลายฝนต้นหนาว

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชนในช่วงปลายฝนต้นหนาว ระวังโรคไข้เลือดออก เน้นย้ำอสม.แนะนำการปฏิบัติตน วิธีป้องกันโดยใช้มาตรการและเฝ้าระวังกำจัดลูกน้ำยุงลายตามภาชนะที่มีน้ำขัง อ่านต่อ…

สบส.วางมาตรการคุมเข้มโรงพยาบาลเอกชนพร้อมรับมือผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมชี้แจงแนวทางการวินิจฉัย และส่งต่อผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสำหรับโรงพยาบาลเอกชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โรคติดเชื้ออีโบลาในประเทศไทย อ่านต่อ…

สบส.เตือนห้ามรักษาโรคฟัน กับหมอเถื่อน อย่าเน้นราคาถูก ระวังอันตรายถึงชีวิต

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข เตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อบุคคลอ้างตัวเป็นหมอรักษาโรคฟัน หมอเถื่อน หมอกระเป๋า ขับรถเร่ให้บริการทำฟันปลอม รวมถึงการโฆษณาที่อวดอ้างจนเกินความเป็นจริง หากต้องรักษาให้เลือกรับบริการกับโรงพยาบาลหรือคลินิกในพื้นที่ที่ถูกต้อง อ่านต่อ…

สบส. สั่งปิดโฆษณาสถานพยาบาลโม้เกินจริง แพทย์ไร้จรรยาบรรณ เตือนสาวกสวยด้วยมีดหมออย่าหลงเชื่อ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สั่งการระงับการโฆษณาของสถานบริการเสริมความงามผ่านทางเว็บไซต์ ผิดพรบ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 มาตรา 38 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2546) เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาสถานพยาบาล เตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อสถานเสริมความงามโฆษณาเกินจริง อ่านต่อ…

สบส.ส่งอสม.รณรงค์เร่งกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เร่งส่งอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่ชุมชน กำจัดลูกน้ำยุงลายตัวการเกิดโรคไข้เลือดออก พร้อมให้คำแนะนำและข้อปฏิบัติตัวในช่วงฤดูฝน อ่านต่อ…

สบส. พัฒนาสปาและนวดไทยสู่มาตรฐานระดับโลก

นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่าจากการที่รัฐบาลได้ประกาศนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือเมดิคัล ฮับ (Medical Hub) ให้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำแผนยุทธศาสตร์เพื่อรองรับการดำเนินงาน โดยมุ่งเน้นพัฒนามาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 4 อ่านต่อ…

ก้าวต่อไปของ สบส.กับการเดินหน้าพัฒนายกระดับธุรกิจบริการสุขภาพของไทยสู่การเป็นศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก

ก้าวต่อไปของ สบส.กับการเดินหน้าพัฒนายกระดับธุรกิจบริการสุขภาพของไทยสู่การเป็น…ศูนย์กลางสุขภาพระดับโลก
ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (Asean Economic Community) รัฐบาลได้ประกาศเป็นนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สบส. แถลงข่าวเปิดตัวมูลนิธิ อสม.

นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานแถลงข่าวเปิดตัว มูลนิธิ อสม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่พี่น้อง อสม. ทั่วประเทศ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สบส.เปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถ อสม.นครบาล และเครือข่ายภาคประชาชนเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ

นายไพบูลย์ พิมพ์พิสิฐถาวร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาขีดความสามารถ อสม.นครบาล อ่านต่อ…

สธ. เปิดเวทีผู้บริหารพบผู้ประกอบการ สร้างความเข้าใจ ลดการกระทำผิดในการเปิดสถานพยาบาล

สธ.ออกโรงเตือน สาวอยากสวย ระวังเจอหมอเถื่อน และสั่งการ สบส. เปิดเวทีหาแนวทางสร้างความเข้าใจ วอนผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมาย โดยทางราชการพร้อมปฏิวัติการออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาลให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ อ่านต่อ…

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ แนะประชาชนสังเกตป้ายหน้าคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตือนประชาชนที่ใช้บริการคลินิกศัลยกรรมเสริมความงาม ควรสังเกต 1.หน้าคลินิกต้องมีเลขที่เวชกรรมติดในจุดที่พบเห็นง่าย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: อธิบดี สบส พร้อมด้วยผู้บริหาร และ อสม. เปิดบูธ ประชาสัมพันธ์ สบส.call center ในงาน “มีเทศน์ มีทอล์ค”

มีเทศน์ มีทอล์ค นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) พร้อมด้วยผู้บริหาร, เจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุขจาก อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี อ่านต่อ…

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตือนประชาชนต้องสังเกตร้านที่มีตราสัญลักษณ์ มาตรฐาน สบส.

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพเตือนประชาชนที่ใช้บริการ สปาเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อสุขภาพ และนวดเพื่อเสริมสวยที่มีคุณภาพและมาตรฐาน อ่านต่อ…