ภาพข่าว: ต้านมะเร็งเต้านม

          สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดงาน “มหกรรมต้านภัยมะเร็งเต้านม” ซึ่งเดือนตุลาคมของทุกปี ถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์เตือนภัยโรคมะเร็งเต้านมที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อให้ผู้หญิงหันมาดูแลใส่ใจทรวงอกของตนเอง โดยมี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ , นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ , นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ประธานมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ฯลฯ ร่วมงาน ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์
 
อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ดำเนินโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยมีนายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ ศัลยแพทย์มะเร็งระบบทางเดินอาหารและตับ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ให้ความรู้

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคและพิษภัยจากการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง บุหรี่เป็นอันตรายต่อชีวิต ทั้งคนใกล้ชิดและใกล้ตัว นำโดย นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ , นพ. อาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันมะเร็งโลก

นพ.วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ในงานวันมะเร็งโลก โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ , นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ Dr.Monir Islam (ดร.โมนีร์ อีสแลม) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติและงานวันมะเร็งโลก

นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ และงานวันมะเร็งโลก โดยมีนายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ อ่านต่อ…

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนาสำหรับประชาชน เนื่องในวันมะเร็งโลก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนาสำหรับประชาชน เนื่องในวันมะเร็งโลก (4 กุมภาพันธ์ของทุกปี) ซึ่งเป็นการรณรงค์พร้อมกันกับอีกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังรายละเอียดเกี่ยวกับ ตำนานความเชื่อแบบผิด ๆ ของโรคมะเร็ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดตัวครั้งแรก

นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ Delphi Screener (เดลฟี่ สกรีนเนอร์) โดยมี นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล นายกสมาคมนรีเวชไทย , รศ. นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าหน่วยมะเร็งนรีเวช อ่านต่อ…

เปิดตัวเครื่องตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง

นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน แถลงข่าว เปิดตัวนวัตกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ Delphi Screener (เดลฟี่ สกรีนเนอร์) โดยมี ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช อาทิ นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล นายกสมาคมนรีเวชไทย , รศ. นพ. วิชัย อ่านต่อ…

สถาบันมะเร็ง ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ โรงพยาบาลมะเร็ง-ภูมิภาค ร่วมจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป อ่านต่อ…

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ โรงพยาบาลมะเร็ง-ภูมิภาค ร่วมจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ โรงพยาบาลมะเร็ง-ภูมิภาค ร่วมจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เสวนา “เลิกบุหรี่”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน เสวนา เลิกบุหรี่ ชีวีปลอดมะเร็ง เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2555 โดยมี นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ร่วมด้วย นพ.อนันต์ กรลักษณ์ อ่านต่อ…

เลิกบุหรี่ ชีวีปลอดมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ฟังการเสวนาความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง เลิกบุหรี่ ชีวีปลอดมะเร็ง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค อ่านต่อ…

ภาพข่าว: บรรยายพิเศษในงานประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่ 11

เมื่อเร็วๆ นี้ นพ.วิชิต อาภรวิรัตน์ (ที่ 4 จากซ้าย) จากสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และพญ.สุดสวาท เลาหวินิจ (ที่5 จากซ้าย) หัวหน้ากลุ่มงานอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง Recent Advanced in Management of GI Stromal Tumor อ่านต่อ…

ภาพข่าว: มะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัด ประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่11 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน พร้อมด้วย นพ.ธีรวุฒิ อ่านต่อ…

ประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่11

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัด ประชุมวิชาการโรคมะเร็งแห่งชาติ ครั้งที่11 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 โดยมี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ป้องกันมะเร็งลำไส้

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ Roche Thailand จัดสัปดาห์แห่งการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยมี นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหเปรมะ(ที่ 4 จากขาว)) ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ ภก.ธวัชชัย พิเศษกุล ( ที่3จากขาว) Business unit Head Oncology Roche Thailand ร่วมงาน ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ป้องกันมะเร็งลำไส้

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ Roche Thailand จัดสัปดาห์แห่งการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยมี นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหเปรมะ(ที่ 4 จากขาว)) ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ ภก.ธวัชชัย พิเศษกุล ( ที่3จากขาว) Business unit Head Oncology Roche Thailand ร่วมงาน ณ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ป้องกันมะเร็ง

นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิด สัปดาห์แห่งการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ร่วมด้วย นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ รองผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ นายแพทย์อนันต์ กรลักษณ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ป้องกันมะเร็งลำไส้

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมกับ Roche Thailand จัดสัปดาห์แห่งการรณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยมี นายแพทย์ธีรวุฒิ คูหเปรมะ(ที่ 4 จากขาว) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วาโก้ เปิดศูนย์มะเร็งเต้านม

พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงพระกรุณาเป็นประธานในงานเปิดศูนย์มะเร็งเต้านม ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สืบเนื่องจากที่ผ่านมา พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ทรงออกแบบผลิตภัณฑ์ ชุดชั้นในสตรี และประทานแก่ บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไอ.ซี.ซี. อ่านต่อ…