ภาพข่าว: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการ “รณรงค์ป้องกันโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก”

          นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดเผยถึง การจัด "โครงการรณรงค์ป้องกันมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก" ว่าองค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้เดือนมีนาคมของทุกปีเป็นเดือนแห่งการรณรงค์ต้านภัยมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก โดยใช้โบว์สีน้ำเงิน (Blue Ribbon) เป็นสัญลักษณ์ในการรณรงค์ โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทย เนื่องจากมีแนวโน้มอุบัติการณ์การเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี จากรายงานการทำทะเบียนมะเร็ง ปี พ.ศ.๒๕๕๔ พบมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักรายใหม่ จำนวน ๑๐,๖๒๔ ราย (๑๒.๖๒ รายต่อประชากรแสนคน) ภายในปีเดียวกันสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข พบอุบัติการณ์การเสียชีวิต ด้วยโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก จำนวน ๒,๖๔๗ รายต่อปี คิดเป็น ๔.๑ รายต่อประชากรแสนคน จากสถิติจะเ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เดือนมีนาคมเป็นเดือนรณรงค์ต่อต้านมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เปิดงาน "สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก" เพื่อให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อ่านต่อ…

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน “สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจร่วมงาน "สัปดาห์มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก" ระหว่างวันที่ 7 11 มีนาคม 2559 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก ซึ่งในประเทศไทยพบว่าเพศชายเจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งดังกล่าวเป็นอันดับ อ่านต่อ…

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมมือ ม.นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ตั้ง “ศูนย์ค้นหามะเร็งทางเดินอาหาร”

โรคมะเร็ง สาเหตุการเสียชีวิตอันดับ1 ของคนไทยติดต่อกันมาเป็นเวลานานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 61,082 คน โดยในปี พ.ศ.2554 พบว่า มีคนไทยป่วยเป็น มะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 10,624 คน ซึ่งจะพบมากเป็นอันดับ 3 ในเพศชาย และอันดับ 4 ในเพศหญิง ดังนั้น การลดอัตราการเกิดโรคมะเร็งดังกล่าว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ลงนามความร่วมมือ

นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ Prof. Hidemi Goto มหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อวิจัยค้นหามะเร็งในระยะเริ่มต้น และฝึกอบรมบุคลากรทางการแพทย์ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวง-สาธารณสุข และ อ่านต่อ…

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ตั้ง “ศูนย์ค้นหามะเร็งทางเดินอาหาร”ระยะเริ่มแรก และวิจัยร่วมกับ ม.นาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข จับมือกับมหาวิทยาลัยนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น ตั้งศูนย์ตรวจวินิจฉัย วิจัย และค้นหามะเร็งระบบทางเดินอาหารในระยะเริ่มแรก ตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงลำไส้ใหญ่ ตับ ตับ-อ่อน และให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศที่ปฏิบัติงานด้านการส่องกล้องตรวจความผิดปกติของ อ่านต่อ…

สถาบันมะเร็งแห่งชาติเปิดศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร

Mr. Yasuhisa Shiozaki รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ ประเทศญี่ปุ่น ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ส่องกล้องทางเดินอาหาร สถาบันมะเร็งแห่งชาติ โดยมี นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ให้การต้อนรับ ในวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อ่านต่อ…

ร้านนายอินทร์มอบชีวิตใหม่ ส่งต่อความหวังกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ในโครงการ “ปันความรัก ด้วยความรู้ ตอน สู้มะเร็ง”

คุณระพี อุทกะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานค้าปลีก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด กล่าวว่า ร้านนายอินทร์มีความมุ่งมั่นที่จะมอบสิ่งดีๆให้กับสังคมนอกจากความตั้งใจในการสร้างร้านนายอินทร์ให้เป็น Lifestyle Place ที่มอบทั้งความรู้และความสุขแก่นักอ่านทุกคนแล้ว อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ร้านนายอินทร์มอบชีวิตใหม่ ส่งต่อความหวังกำลังใจแก่ผู้ป่วยมะเร็งยากไร้ ในโครงการ “ปันความรัก ด้วยความรู้ ตอน สู้มะเร็ง”

ร้านนายอินทร์ โดยนายระพี อุทกะพันธุ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานค้าปลีก บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด มอบเงิน 222,563 บาท แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สมทบทุนมูลนิธิสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ โดยมี โป๊ป ธรวรรธน์ วรรธนะภูติ สันติมาน์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา จินดาภา บุญยากร อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สถาบันมะเร็งแห่งชาติ รณรงค์ผู้หญิงไทยตระหนักถึงปัญหามะเร็งเต้านม

เมื่อเร็วๆนี้ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ นำโดย นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดตัวโครงการ "ส่งต่อความห่วงใยจากแม่…สู่ลูก" เพื่อรณรงค์ให้สังคม ตระหนักถึงอันตรายของโรคมะเร็งเต้านม ซึ่งพบมากเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย และมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ส่งต่อความห่วงใยจากแม่…สู่ลูก

นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมกับนพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เปิดโครงการ ส่งต่อความห่วงใยจากแม่…สู่ลูกให้โอกาสบุตรสาวของผู้ป่วยโรคมะเร็งเต้านม อ่านต่อ…

“วาโก้” ร่วมกับ “สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ” จัดกิจกรรมแมมโมแกรมการกุศล “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่สู่ลูก” เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุ 83 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ชุดชั้นในสตรีที่เข้าใจผู้หญิงไทย อย่างแท้จริง ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวกิจกรรมแมมโมแกรมการกุศล ส่งต่อความห่วงใยจากแม่สู่ลูก อ่านต่อ…

ชวนคุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม จูงลูกสาวตรวจหามะเร็งเต้านมฟรี 184 คน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดโครงการ ส่งต่อความห่วงใยจากแม่…สู่ลูก ชวนคุณแม่ที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งเต้านม จูงลูกสาว 20 ปีขึ้นไป มาตรวจแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ หามะเร็งเต้านมฟรี 184 คน อ่านต่อ…

วาโก้ ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมแมมโมแกรมการกุศล “ส่งต่อความห่วงใยจากแม่…สู่ลูก”

บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) โดยผลิตภัณฑ์วาโก้ ในฐานะผู้สนับสนุน โครงการวาโก้โบว์ชมพู สู้มะเร็งเต้านม ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดงานแถลงข่าวเปิดงานกิจกรรมแมมโมแกรมการกุศล ส่งต่อความห่วงใยจากแม่…สู่ลูก โดยมี นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นายแพทย์วีรวุฒิ อ่านต่อ…

ส่งต่อความห่วงใยจากแม่…สู่ลูก

โครงการ ส่งต่อความห่วงใยจากแม่…สู่ลูก สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญคุณแม่ที่มีประวัติเข้ารับการรักษาด้วยโรคมะเร็งเต้านม นำบุตรสาวที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยแมมโมแกรมและอัลตร้าซาวด์ฟรี จำนวน 184 อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมในรายการพิเศษ เนื่องใน วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ อ่านต่อ…

วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชมรายการพิเศษ เนื่องใน วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ (10 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความตระหนักและสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง อ่านต่อ…

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชมรายการพิเศษ เนื่องใน “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” (10 ธันวาคม ของทุกปี)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชมรายการพิเศษ เนื่องใน วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ (10 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความตระหนักและสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง อ่านต่อ…

วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชมรายการพิเศษ เนื่องใน วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ (10 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความตระหนักและสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สถาบันมะเร็งเปิดใช้เครื่อง oncothermia รักษามะเร็ง

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวการใช้เครื่อง Oncothermia รักษามะเร็ง อ่านต่อ…