ภาพข่าว: วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

          นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ และ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมในรายการพิเศษ เนื่องใน “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” เพื่อให้ประชาชนชาวไทยตระหนักและลดความเสี่ยงจากโรคมะเร็ง โดยมี แพทย์ พยาบาล นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคมะเร็งมาตอบปัญหาทางโทรศัพท์ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก ช่อง 5

อ่านต่อ…

วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชมรายการพิเศษ เนื่องใน วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ (10 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความตระหนักและสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง อ่านต่อ…

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชมรายการพิเศษ เนื่องใน “วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ” (10 ธันวาคม ของทุกปี)

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชมรายการพิเศษ เนื่องใน วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ (10 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความตระหนักและสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง อ่านต่อ…

วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญชมรายการพิเศษ เนื่องใน วันต่อต้านโรคมะเร็งแห่งชาติ (10 ธันวาคม ของทุกปี) เพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีความตระหนักและสนใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง มีความตื่นตัวในการดูแลสุขภาพของตนเอง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: สถาบันมะเร็งเปิดใช้เครื่อง oncothermia รักษามะเร็ง

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวการใช้เครื่อง Oncothermia รักษามะเร็ง อ่านต่อ…

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ผนึกกำลัง เครือข่าย อสม. เพื่อสังคมไทยห่างไกลมะเร็ง

โรคมะเร็ง ใครๆ ก็ไม่อยากประสบพบเจอ แต่ในความเป็นจริงคงไม่มีใครที่ไม่มีญาติพี่น้องหรือคนรู้จักที่ไม่เป็นมะเร็ง ยิ่งสถานการณ์ปัจจุบัน โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการตายเป็นอันดับหนึ่งของคนไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา โดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ…

ภาพข่าว: แม่ลูกผูกพัน ต้านภัยมะเร็ง

นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ ร่วมกับ นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน แม่ลูกผูกพัน ต้านภัยมะเร็ง เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ…

ข่าวซุบซิบ: บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติจัดกิจกรรมโครงการ“แม่ลูกผูกพัน ต้านภัยมะเร็งเต้านม ”

ธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)บิ๊กบอสแห่งผลิตภัณฑ์วาโก้ ที่เข้าใจผู้หญิงไทยอย่างแท้จริง ร่วมกับ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ จัดกิจกรรมเพื่อสตรีไทย อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ต้านมะเร็งเต้านม

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ และภาคีเครือข่ายภาคเอกชน จัดงาน มหกรรมต้านภัยมะเร็งเต้านม ซึ่งเดือนตุลาคมของทุกปี ถือเป็นเดือนแห่งการรณรงค์เตือนภัยโรคมะเร็งเต้านมที่ทั่วโลกให้ความสำคัญ เพื่อให้ผู้หญิงหันมาดูแลใส่ใจทรวงอกของตนเอง โดยมี นพ.สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ , นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: โครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ ดำเนินโครงการสถาบันมะเร็งแห่งชาติพบประชาชน เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับโรคมะเร็ง โดยมีนายแพทย์ระวิศักดิ์ จันทร์วาสน์ ศัลยแพทย์มะเร็งระบบทางเดินอาหารและตับ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: ให้ความรู้

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดนิทรรศการเกี่ยวกับโรคและพิษภัยจากการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง บุหรี่เป็นอันตรายต่อชีวิต ทั้งคนใกล้ชิดและใกล้ตัว นำโดย นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พร้อมด้วย นพ.วีรวุฒิ อิ่มสำราญ , นพ. อาคม อ่านต่อ…

ภาพข่าว: วันมะเร็งโลก

นพ.วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ ในงานวันมะเร็งโลก โดยมี นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงษ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ , นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ Dr.Monir Islam (ดร.โมนีร์ อีสแลม) อ่านต่อ…

ภาพข่าว: นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติและงานวันมะเร็งโลก

นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ และงานวันมะเร็งโลก โดยมีนายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ และนายแพทย์ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ อ่านต่อ…

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนาสำหรับประชาชน เนื่องในวันมะเร็งโลก

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จัดเสวนาสำหรับประชาชน เนื่องในวันมะเร็งโลก (4 กุมภาพันธ์ของทุกปี) ซึ่งเป็นการรณรงค์พร้อมกันกับอีกกว่า 100 ประเทศทั่วโลก จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังรายละเอียดเกี่ยวกับ ตำนานความเชื่อแบบผิด ๆ ของโรคมะเร็ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เปิดตัวครั้งแรก

นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน แถลงข่าวเปิดตัวนวัตกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ Delphi Screener (เดลฟี่ สกรีนเนอร์) โดยมี นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล นายกสมาคมนรีเวชไทย , รศ. นพ. วิชัย เติมรุ่งเรืองเลิศ หัวหน้าหน่วยมะเร็งนรีเวช อ่านต่อ…

เปิดตัวเครื่องตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง

นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน แถลงข่าว เปิดตัวนวัตกรรมการตรวจมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง ครั้งแรกในประเทศไทย ด้วยผลิตภัณฑ์ Delphi Screener (เดลฟี่ สกรีนเนอร์) โดยมี ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านมะเร็งนรีเวช อาทิ นพ.วิสิทธิ์ สุภัครพงษ์กุล นายกสมาคมนรีเวชไทย , รศ. นพ. วิชัย อ่านต่อ…

สถาบันมะเร็ง ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ โรงพยาบาลมะเร็ง-ภูมิภาค ร่วมจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป อ่านต่อ…

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ โรงพยาบาลมะเร็ง-ภูมิภาค ร่วมจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สถาบันมะเร็งแห่งชาติ และ โรงพยาบาลมะเร็ง-ภูมิภาค ร่วมจัดโครงการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม พรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ โดยขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป อ่านต่อ…

ภาพข่าว: เสวนา “เลิกบุหรี่”

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ สมาคมโรคมะเร็งแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จัดงาน เสวนา เลิกบุหรี่ ชีวีปลอดมะเร็ง เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ปี 2555 โดยมี นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นประธาน ร่วมด้วย นพ.อนันต์ กรลักษณ์ อ่านต่อ…

เลิกบุหรี่ ชีวีปลอดมะเร็ง

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน ฟังการเสวนาความรู้สำหรับประชาชน เรื่อง เลิกบุหรี่ ชีวีปลอดมะเร็ง ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๒.๐๐ ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค อ่านต่อ…